پیشنهادی برای مبارزه جدی تر با فساد سیاستمداران

نمایندگان مجلس مصونیت قضایی خود را لغو کنند


12 شهریور 1398 - 21:56
5d6ea23ea9647_2019-09-03_21-56
مصطفی انتظاری هروی / فعال رسانه

نمایندگان پارلمان اوکراین امروز در یک گام عملی برای مبارزه با فساد، مصونیت قضایی را از خود سلب کردند تا امکان رسیدگی دقیق به پرونده مالی آنها برای دادگاه عالی این کشور فراهم شود.

مصوبه امروز پارلمان اوکراین به خوبی نشان داد که اگر پارلمان یک کشور عزمی جدی برای مبارزه با فساد داشته باشد، به جای متهم کردن دیگران، گام عملی را از خود شروع می کند و با حذف قید و بندهای بروکراتیک برای بررسی فساد، دست قضات را برای رسیدگی به هر نوع تخلفی باز می گذارد.

در کشور ما مدتهاست که حرف از فساد به میان می آید. مدتهاست که صداهایی از مجلس، رسانه ها، احزاب و دیگر مسئولان بلند است که باید با فساد برخورد کرد. حتی همایش هایی هم در این رابطه برگزار شده است. با این حال دریغ از گام جدی برخی نهادها برای رسیدگی به پرونده های فساد.

 اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. روشن است که این مصونیت هیچ ارتباطی با پرونده های فساد ندارد. با این حال برخی، فشار نمایندگان به مراکز قدرت و ثروت در راستای منافع شخصی را گاهی عمل به وظایف نمایندگی توصیف می کنند و همین امر، آغازی بر انحراف در اجرای اصل 86 قانون اساسی است

در ماه های اخیر و با تحولاتی که در مدیریت دستگاه قضایی به وجود آمد، رسیدگی به پرونده های فساد با قدرت بیشتری پیگیری شد و پای برخی مسئولان هم به این پرونده ها باز شد.

از رئیس سازمان خصوصی سازی بگیرید تا مدیرعامل ایران خودرو، مدیران سایپا و داماد وزیر صنعت و فرزند فرمانده پیشین ارتش و برخی دیگر از چهره هایی که پیش از این گمان می کردند از حاشیه امن برخوردار هستند.

در این میان دو نماینده مجلس هم به دلیل درگیر بودن با شبکه فساد گرفتار زندان شدند اما در مدتی کوتاه از زندان آزاد شده و حرف و حدیث هایی درباره مصونیت قضایی نماینده ها مطرح شد.

 اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.

روشن است که این مصونیت هیچ ارتباطی با پرونده های فساد ندارد. با این حال برخی، فشار نمایندگان به مراکز قدرت و ثروت در راستای منافع شخصی را گاهی عمل به وظایف نمایندگی توصیف می کنند و همین امر، آغازی بر انحراف در اجرای اصل 86 قانون اساسی است.

با این همه به نظر می رسد که بهتر است فارغ از این بحث حقوقی که مصونیت قضایی نمایندگان مجلس در ایران شامل پرونده های فساد مالی می شود یا نه، نمایندگان در اقدامی نمادین در آستانه انتخابات مجلس، مصونیت قضایی را از خود بردارند تا به موکلان آنها اثبات شود نمایندگانشان در خانه ملت عزمی جدی در برخورد با فساد دارند.

بی تردید نماینده هایی که درگیر مشکلات فساد اقتصادی نباشند، در نبود مصونیت قضایی بدون هیچ مشکلی می توانند به وظایف نمایندگی خود بپردازند و اما آن دسته از نمایندگان که می خواهند از این مصونیت برای ورود به پرونده های اقتصادی غیرشفاف سود ببرند، بگذارید با لغو مصونیت از این اقدامات منصرف شده و برای پیگری مفاسد خود راهی به جز ورود به مجلس را پیگیری کنند.

لغو مصونیت قضایی نمایندگان نه فقط به دستگاه قضایی کمک می کند تا در انتخابات به پرونده پول های کثیف در انتخابات ورود کند، بلکه نماینده هایی که در سالهای گذشته از قدرت خود سوءاستفاده کرده اند را رسوا کرده و مانع از آن شود که افشای هزینه های عجیب 17 میلیاردی برای ورود به مجلس، مردم را نگران کند.

همچنین لغو مصونیت قضایی نماینده ها، پیامی محکم به همه مسئولان دیگر است که از هیچ مصونیتی برای برخورد قضایی برخوردار نبوده و هیچ مقامی نمی تواند خود را در برابر قانون در حاشیه امن ببیند.

البته روشن است که لغو مصونیت نمایندگان مجلس ممکن است با این آسیب روبرو شود که نمایندگان در برابر اصحاب قدرت برای پیگیری حقوق مردم تضعیف شوند. با این وجود سوال اینجاست که تاکنون کدام پرونده را نمایندگان مجلس پیگیری کرده اند که مصونیت قضایی به آنها کمک کرده است تا در برابر باندهای قدرت قدرت داشته باشند؟

مگر نه این است که همه مقامات در نظام اسلامی قدرت خود را از مردم می گیرند؟ پس مطمئن باشید که لغو مصونیت قضایی، نه فقط قدرت نماینده ها را کمتر نمی کند، بلکه قدرت آنها را از حیث حمایت افکارعمومی بیشتر از قبل نیز خواهد کرد.

لغو مصونیت قضایی نمایندگان چنانکه در کشوری چون اوکراین رقم خورده است، می تواند ابزاری قدرتمند برای افزای شفافیت در راس هرم قدرت باشد و به تدریج به لغو مصونیت های قانونی یا فراقانونی دیگر مسئولان نیز تسری یابد.

مصطفی انتظاری هروی / فعال رسانه

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d6ea23ea9647_2019-09-03_21-56
12 شهریور 1398 - 21:56

نمایندگان پارلمان اوکراین امروز در یک گام عملی برای مبارزه با فساد، مصونیت قضایی را از خود سلب کردند تا امکان رسیدگی دقیق به پرونده مالی آنها برای دادگاه عالی این کشور فراهم شود.

مصوبه امروز پارلمان اوکراین به خوبی نشان داد که اگر پارلمان یک کشور عزمی جدی برای مبارزه با فساد داشته باشد، به جای متهم کردن دیگران، گام عملی را از خود شروع می کند و با حذف قید و بندهای بروکراتیک برای بررسی فساد، دست قضات را برای رسیدگی به هر نوع تخلفی باز می گذارد.

در کشور ما مدتهاست که حرف از فساد به میان می آید. مدتهاست که صداهایی از مجلس، رسانه ها، احزاب و دیگر مسئولان بلند است که باید با فساد برخورد کرد. حتی همایش هایی هم در این رابطه برگزار شده است. با این حال دریغ از گام جدی برخی نهادها برای رسیدگی به پرونده های فساد.

 اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. روشن است که این مصونیت هیچ ارتباطی با پرونده های فساد ندارد. با این حال برخی، فشار نمایندگان به مراکز قدرت و ثروت در راستای منافع شخصی را گاهی عمل به وظایف نمایندگی توصیف می کنند و همین امر، آغازی بر انحراف در اجرای اصل 86 قانون اساسی است

در ماه های اخیر و با تحولاتی که در مدیریت دستگاه قضایی به وجود آمد، رسیدگی به پرونده های فساد با قدرت بیشتری پیگیری شد و پای برخی مسئولان هم به این پرونده ها باز شد.

از رئیس سازمان خصوصی سازی بگیرید تا مدیرعامل ایران خودرو، مدیران سایپا و داماد وزیر صنعت و فرزند فرمانده پیشین ارتش و برخی دیگر از چهره هایی که پیش از این گمان می کردند از حاشیه امن برخوردار هستند.

در این میان دو نماینده مجلس هم به دلیل درگیر بودن با شبکه فساد گرفتار زندان شدند اما در مدتی کوتاه از زندان آزاد شده و حرف و حدیث هایی درباره مصونیت قضایی نماینده ها مطرح شد.

 اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.

روشن است که این مصونیت هیچ ارتباطی با پرونده های فساد ندارد. با این حال برخی، فشار نمایندگان به مراکز قدرت و ثروت در راستای منافع شخصی را گاهی عمل به وظایف نمایندگی توصیف می کنند و همین امر، آغازی بر انحراف در اجرای اصل 86 قانون اساسی است.

با این همه به نظر می رسد که بهتر است فارغ از این بحث حقوقی که مصونیت قضایی نمایندگان مجلس در ایران شامل پرونده های فساد مالی می شود یا نه، نمایندگان در اقدامی نمادین در آستانه انتخابات مجلس، مصونیت قضایی را از خود بردارند تا به موکلان آنها اثبات شود نمایندگانشان در خانه ملت عزمی جدی در برخورد با فساد دارند.

بی تردید نماینده هایی که درگیر مشکلات فساد اقتصادی نباشند، در نبود مصونیت قضایی بدون هیچ مشکلی می توانند به وظایف نمایندگی خود بپردازند و اما آن دسته از نمایندگان که می خواهند از این مصونیت برای ورود به پرونده های اقتصادی غیرشفاف سود ببرند، بگذارید با لغو مصونیت از این اقدامات منصرف شده و برای پیگری مفاسد خود راهی به جز ورود به مجلس را پیگیری کنند.

لغو مصونیت قضایی نمایندگان نه فقط به دستگاه قضایی کمک می کند تا در انتخابات به پرونده پول های کثیف در انتخابات ورود کند، بلکه نماینده هایی که در سالهای گذشته از قدرت خود سوءاستفاده کرده اند را رسوا کرده و مانع از آن شود که افشای هزینه های عجیب 17 میلیاردی برای ورود به مجلس، مردم را نگران کند.

همچنین لغو مصونیت قضایی نماینده ها، پیامی محکم به همه مسئولان دیگر است که از هیچ مصونیتی برای برخورد قضایی برخوردار نبوده و هیچ مقامی نمی تواند خود را در برابر قانون در حاشیه امن ببیند.

البته روشن است که لغو مصونیت نمایندگان مجلس ممکن است با این آسیب روبرو شود که نمایندگان در برابر اصحاب قدرت برای پیگیری حقوق مردم تضعیف شوند. با این وجود سوال اینجاست که تاکنون کدام پرونده را نمایندگان مجلس پیگیری کرده اند که مصونیت قضایی به آنها کمک کرده است تا در برابر باندهای قدرت قدرت داشته باشند؟

مگر نه این است که همه مقامات در نظام اسلامی قدرت خود را از مردم می گیرند؟ پس مطمئن باشید که لغو مصونیت قضایی، نه فقط قدرت نماینده ها را کمتر نمی کند، بلکه قدرت آنها را از حیث حمایت افکارعمومی بیشتر از قبل نیز خواهد کرد.

لغو مصونیت قضایی نمایندگان چنانکه در کشوری چون اوکراین رقم خورده است، می تواند ابزاری قدرتمند برای افزای شفافیت در راس هرم قدرت باشد و به تدریج به لغو مصونیت های قانونی یا فراقانونی دیگر مسئولان نیز تسری یابد.

17

نظرات 39
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
مهدی پیری 0 0 پاسخ 1398/7/1 -17:41

همیشه این موضوع مسونیت قضاعی و حق داشتن حقوق دائمی بعد از چهار سال نمایندکی احساس اخوردن حق مردم به این شهروند را میدهد

علیرضا 0 0 پاسخ 1398/6/28 -07:56

عدم شفافیت رای ، مصونیت قضایی و....!

حسین محمدخانی 0 0 پاسخ 1398/6/23 -18:37

باطرح عدم مصونیت نمایندگان موافقم. اما گوش اگر گوش منو نآله اگر ناله توسط البته آنکه بجایی نرسدفریاداست

ali 0 0 پاسخ 1398/6/20 -13:41

این اکراینی ها همشون کافرن و چون میدونن چقدر دزد هستند اینکارها رو میکنن !!! بدبخت مردمشون چرا هیچی نمیگن!

احمد 1 0 پاسخ 1398/6/19 -23:19

اگرفساددرسیاسیون و خانواده آنها اتفاق افتاد برخورد تند و قاطع تری بایدصورت گیردو قانون آن،اگر نیست سریعتر نوشته شود.از این خلا قانونی سوئ استفاده زیادی شده است.

شهرام 0 0 پاسخ 1398/6/14 -15:35

خوبه اما با لغو مصونیت در کشور ما سیستم قضایی با هر دلیل آبکی مطمعنا پاپیچ مخالفان سیاسی و کسانی مثل پروانه سلحشوری و محمود صادقی و ... میشه . نمونه ش هم مهدی حاجتی نماینده شورای شهر شیراز

حقگو 1 0 پاسخ 1398/6/14 -06:51

حرف کشور ما را نزید بقول معروف شتر کجاش خوبه که لبش زشته سردسته دزدها انجا نشسته تندتند برای برادرش قانون بزن درر‌و وضع می کنه جیگرمرا خوردی جلوش وایستا جد وآبادت برفناست

اقبال 1 0 پاسخ 1398/6/14 -02:47

سلام.واقع خیلی خوبه این کار انجام شود.ولی درمجلسی که چندبار طرح شفافیت آرا به رای گذاشته اند رای نداده اند نمایندها به نظر شما کی این کار را میکنند.مگر ان شاالله مجلسی جوان و انقلابی به گفته رهبری نماینده مجلس شوند تا مشکلات مردم حل شود به حول قوه الهی .

سهیلا نظری 1 0 پاسخ 1398/6/13 -23:02

بله اگر اینطور نباشد خلاف قانون است مگر می شود نماینده ها هر کاری بکنند ولی باز خواست نشوند، متاسفانه بیشتر اختلاسها و دزدی ها و روابط نادرست کاری و سفارشات لی قانون توسط نمایندگان مجلس و با بازیگری و گرو کشی انجام می شود، مثلا اگر همسریا خانواده من رو در فلان پست بگذارید، در فلان کمیسیون به نفع شما رای خواهم داد، اکثر نماینده ها در ایران دزد و اخلاق گر هستند و معامله گر

شهید گمنام 1 0 پاسخ 1398/6/13 -20:17

دیگه دوره ساده لوحی مردم گذشته باید همه نمایندهای مجلس که می خوان رای بیارن بایدقبل رفتن شون باید مصنیت قضایی خود را لغو کنن.شما نماینده هشتاد میلیون ایرانی هستین همه می خوان اینکارو بکنین یک وظیفه برای شماست .همه ما دیگه مطالبه گر شدیم حقی که به گردن دارین

حسین حیدری 1 0 پاسخ 1398/6/13 -16:54

٪۱۰۰موافق لغومصونیت هستم والابسته دیگه ....

زهره صادقی 2 0 پاسخ 1398/6/13 -15:35

باید قانون مصونیت نمایندگان لغو شود وگرنه اعتماد مردم به دستگاه حاکم کمتروکمتر خواهد شدیعنی اینها فکر می کنند تا کی می تونند مردم رو ساده لو حساب کنند مجلسی ها رو می گم ومن یکی اگه این لغو نشه تو هیچ انتخاباتی دیگه شرکت نمی کنم ومثل من خیلی های دیگه هستند

احمد 2 0 پاسخ 1398/6/13 -13:33

دستگاه قضایی اول از همه مصونیت قضایی را از خودش بردارد، قدرت غیر پاسخگوی قوه قضائیه به مراتب فساد زا تر از قوه مقننه هست۰ چرا هنوز یک قاضی محکومیت نگرفته؟!؟؟

علیرصا صمدی 1 0 پاسخ 1398/6/13 -11:55

علاوه بر حذف مصونیت قضایی شامل قانون منع به کار گیری بازنشستگان نیز بشوند.نمیشه که قانون تصویب کنیم و خودمون مستثنی کنیم.قطعا قوانین اینچنینی به درستی اجرا نمیشود.

منصورکریمی 0 0 پاسخ 1398/6/13 -11:14

سلام ، جانا سخن از زبان ما میگویی .

دارابی 1 0 پاسخ 1398/6/13 -11:12

سلام.کجای اسلام اومده که یک مسئول در حکومت اسلامی درانجام کار خلاف مصونیت داشته باشه تا هر غلطی که خواست انجام بده.بعضی از مسئولین ما انگار سر سفره پدرشان نشسته اند....حتما باید این مصونیت مزخرف حذف بشه

احمد 2 0 پاسخ 1398/6/13 -10:27

با سلام وقتی آقایان وکلای مجلس شورای اسلامی،حداقل روشنگری،،یعنی شفافیت آرا،،را نمیپذیرند؟! آنوقت چگونه ممکن است که رفع مصونیت خودرا بپذیرند؟؟؟ باید این مجلس را مثل دوران مشروطه قاجاری،،،،،،،،،!!!

کوروش محمدی 1 0 پاسخ 1398/6/13 -09:37

سلام عرض ادب اصل این قضیه برا نماینده مشکل داره.این مصونیت قضایی این برداشت عام رو داره که یعنی نماینده هر فعالیتی رو انجام بده بدون اینکه قضاوت بشه.این عین توهین به مردم هستش

سعید ط 0 0 پاسخ 1398/6/13 -09:19

نمایندگان ما مصونیت قضایی ندارند بلکه مصونیت پارلمانی دارند ، یعنی صرفا در راستای اجرای وظایف نمایندگی خود نمی توان آنها را تحت تعقیب قرار داد ، والا اگر جرمی غیر مرتبط با وظایف نمایندگی مرتکب شده باشند ، به عنوان مثال مرتکب اخلال در نظام اقتصادی شده باشند ، با توجه به اینکه این جرم ارتباطی با وظایف نمایندگی آنها ندارد ، بنابر این در این خصوص کاملا قابل تعقیب هستند.

عبداله محمدی 1 0 پاسخ 1398/6/13 -09:06

مصونیت نمایندگان صرفا بایستی از نظر ارایه نظرات سیاسی باشد نه اقتصادی که خوداین مسئله موجب فساد اقتصادی میگردد

محمد 1 0 پاسخ 1398/6/13 -08:35

آنکس را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است واقعا هر نماینده ای که مخالف این طرح باشه باید به پاکدستیش شک کرد.

لیلا 1 0 پاسخ 1398/6/13 -08:25

یکی از بدترین قوانین همین مصونیت قضاییه مصونیت در گفتن حق خوبه اما نه مصونیت در کارهای خلاف مخصوصا خلاف مالی

مریم 0 0 پاسخ 1398/6/13 -07:58

۱۰۰در صد موافق

مهدی جعفریان 1 0 پاسخ 1398/6/13 -07:37

با عرض سلام و خسته نباشید اعطای مصونیت قضایی به نمایندگان چه در ایران و چه در هر جای دیگر دنیا از اصل و ریشع کار غلط و اشتباهی است.اتفاقا" باید با یک نماینده قانون شکن برخورد به مراتب شدیدتری نسبت به افراد عادی داشت.چه معنایی داره که یک نماینده در دوره نمایندگیش بتونه دست به اقدام هر گونه عمل مفسدانه و خلاف قانون بزنه و در عین حال خیالش راحت باشه که تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیره.با وجود این قانون عملا" نمایندگان ما تبدیل به بزرگترین مفسدین و خلافکاران جامعه شدن.جوری که عملا" وظیفه نمایندگی ملت رو فراموش کردن و فقط به پرکردن جیب خودشون فکر میکنن. وای به روزی که بگندد نمگ

ولیپور 1 0 پاسخ 1398/6/13 -02:03

صددرصد موافق حذف مصونیت قضایی نماینده گان هستم

علیمراد رستمی کیا 1 0 پاسخ 1398/6/13 -01:42

با سلام و خسته نباشید ، اگر واقعا نمایندگان خود را نماینده و خادم مردم میدانند ، پس باید این قانون را حذف کنند و اتفاقا قانونی تصویب کنند که هر مسئولی در هر جایگاهی که خطا کرد ، بدون هیچ موانعی برخورد قضایی صورت بگیره ، واگر مخالف این باشند ، تکلیف اونها مشخصه

شهروند بیچاره 6 0 پاسخ 1398/6/13 -01:02

در کشوری که تمام قوانین به نفع گروهی خاص هست ومافیاگونه تجارتهای پرسود راازدست مردم خارج کرده ایدوهمه گونه رانتی رادراختیار گروهی خاص قرارداده اید باید هم نماینده ای هفده میلیارد هزینه کند تا به قدرت برسد وخون مردم را بمکد به عمق ماجرا که ورود کنید نه تنها آن یک نفر این کارراکرده بلکه همه شبیه این آقا هستند این بخت برگشته فقط دستش رو شده حقوق 4سال نمایندگی رامقایسه کنید باهزینه هایی که حضرات برای انتخاب شدن ووارد شدن به مجلس میکنند معادل چندین دوره حقوق مجلس هزینه انتخاباتی میکنند تا بتوانند خدمتی به این مردم بیچاره بکنند اوضاع نابسامان کشور خود بیانگر خدمتی است که این عزیزان به کشور میکنند به همه چیز وهمه کاری فکر میکنند الا تصویب لوایحی درراستای عمران وآبادی کشور

مهدی صابری 7 0 پاسخ 1398/6/13 -00:41

اینه اگر شیعه علی بودن برخورد یکسان علی با برادر خود را میدیرند و خود را مصون نمی دانستند گرگ خون آشام است در لباس میش هر نماینده ای که لغو مصونیت را نپذیرد روحانیت به نوعی اطلاعات به نوعی و نظامیان به نوعی و ... همه مصونند چوبه دار مال فلک زده هاست

مجتبی گودرزی 7 0 پاسخ 1398/6/13 -00:37

حذف مصونیت قضایی مسئولین

arman 7 0 پاسخ 1398/6/13 -00:20

مصونیت قضائی؟؟ یعنی تا الان هر غلطی دلشون خواسته کردن به این دلیل بوده ؟؟؟؟

علیرضا زارعی سرند 5 0 پاسخ 1398/6/13 -00:12

سلام حتما باید برداشته بشه ولی احضار و ...حتما با هماهنگی رییس مجلس باشه بهتره

عبدالرضا فراهانی 6 0 پاسخ 1398/6/13 -00:02

موافقم که مصونیت قضایی حذف بشه

محمد داودآبادی 5 0 پاسخ 1398/6/12 -23:47

سلام وقت بخیر خدا قوت . همه در برابر قانون برابرند و هر نوع مصونیت فساد آور است اصل ۸۶ قانون اساسی صرفا اظهار نظر و دادن رای نمایندگان برای اداء وظایف نمایندگی را مصون دانسته نه فعالیتها و مداخلات و احیانا خدای ناکرده سوء استفاده از قدرت و و را پس بجز دومورد اصل ۸۶ همه در برابر قانون پاسخگو باید هرکس از خودش شروع کند همه

مجیدنجفی 6 0 پاسخ 1398/6/12 -23:46

صد در صد موافقم با حذف مصونییت قضایی نمایندگان مجلس

یاسین 5 0 پاسخ 1398/6/12 -23:33

آره واقعا باید بکنن . با این مملکت داریشون فقط پولارو بالا میکشن .

سید علی 5 0 پاسخ 1398/6/12 -23:31

باسلام اگر هدف مسئولان واقعا خدمت به مردم است و شعاری بیش نیست.درحکومتی که خودرا اسلامی و ام القرای امت اسلام میداند هیچ مسئولی نباید مصونیت داشته باشد . بلکه مسئولان بیشتر از مردم عادی باید زیر ذره بین باشند. ودرمقابل قانون پاسخگو... ما درکشور 2 قانون داریم یک قانون برای مردم عادی که بسیار دقیق و سخت است و یک قانون برای مسئولان وبه اصطلاح خواص،و آقازاده ها ،که بسیار رئوف و مهربان است.و گاهی هم کور و هم کر و هم لال میشود... که صددرصد با سیره پیامبر( ص )و اهل بیت اطهار ع) منافات دارد .... برای نمونه برخورد مولا علی علیه السلام با زیاده خواهی برادر نابینایش عقیل (ع)،اما آیا مسئولان ما که خود را شیعه و پیرو علی (ع)میدانند با نزدیکان و به اصطلاح خواص چنین برخوردی دارند؟؟؟؟

محمد صادق صالحی 6 0 پاسخ 1398/6/12 -23:29

من موافقم ولی نماینده ها موافق نیستند این حصار محکم رو که دور خودشون کشیدن خراب کنن

علی رضائی 12 0 پاسخ 1398/6/12 -23:24

موافقم با لغو مصونیت نمایندگان

بچه محل 8 0 پاسخ 1398/6/12 -23:22

اینا صد سال دیگه هم از این کارا نمیکنن!!!!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks