غرضی در گفت‌و‌گو با خبر فوری:

فقط مجلس‌های اول و دوم خوب بود، بعدش نمایندگان شدند آدم گروه‌ها / چپ نمی‌تواند دولت و راست نمی‌تواند ملت را نگه دارد


28 مهر 1398 - 06:49
5da5a65fa9e38_2019-10-15_14-28
سید محمد غرضی معتقد است: چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت را نگه دارد. معتقدم در این 100 ساله اخیر فقرا مرزهای سیاسی و اقتصادی نگه داشتند.

سید محمد غرضی نماینده دوره اول مجلس بود و مسوولیت وزارت نفت در دولت مهدوی کنی و میرحسین موسوی و وزارت پست تلگراف و تلفن در دولت میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی را در کارنامه کار خود دارد. به واسطه حضورش در مجلس اول نظر وی در مورد سخنان اخیر رییس جمهور در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رفتیم.

دیدگاه مجالس اول و دوم به سمت قاعده جامعه بود نه به سمت صاحب امتیازان

وی با بیان این اعتقاد که دو مجلس اول مشروطه و دو تا مجلس اول انقلاب اسلامی دارای هویت عمومی بود، تصریح کرد:  پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم خدمتگزاران خود را به مجلس فرستادند. در این چهار مجلس دیدگاه عمومی به سمت قاعده جامعه بود نه به سمت صاحب امتیازان و مجالس موفق و مناسبی هم بودند.

نماینده اسبق مجلس ادامه داد: در این مجالس بعضا نمایندگانی بودند که نگاه به امتیازطلبی داشتند، ولی اکثریت قریب به اتفاق آنها انقلابی مشروطه‌ای و انقلابی انقلاب اسلامی بودند. بعد از این دو مجلس، مجلس افتاد دست گروه‌ها و احزاب و کسانی که ابزار را بر سلطه واجب می شمردند و نمایندگان تبدیل شدند به آدم گروه‌ها.

غرضی خاطرنشان کرد: مجلس سوم مجلس چپ، مجلس چهارم مجلس راست و مجلس پنجم ترکیبی از گروه‌های مختلف بود و تا امروز که می بینید مجالس توفیقی برای اینکه رضایت مردم را به دست بیاورند نداشتند. امروز می‌بینیم شهری که 100هزار رای دارد نماینده‌اش با زدوبندهای اداری و سیاسی و اقتصادی مثلا با 6 هزار رای به مجلس می‌رود. مثلا در تهران حداکثر با یک میلیون رای فردی به مجلس می‌رود و عنوان نمایندگی پیدا کند.

وی در بیان تفاوت انتخابات در جمهوری اسلامی و دموکراسی کشورهای اروپایی گفت: مونتسکیو این پیامبر اروپایی گفت هرکس 50درصد آرا را داشته باشد می‌تواند بر بقیه حکومت کند، ولی  اصل در جمهوری اسلامی بر اجماع عموم مردم است و این تفاوت اساسی جمهوری اسلامی با نظام دموکراسی های غربی است. در دموکراسی‌های غربی بعد از 300 سال عمر مجلس و روسای جمهور این کشورها تبعه لیبرال دموکراسی و حاکمیت سرمایه هستند، در حالی که در ایران از 1000 سال پیش در فقه شیعه اصل بر این است که حقوق عامه بر حقوق خاصه و بر حقوق صاحبان قدرت ترجیح دارد.

غرضی تاکید کرد: اینکه ملاحظه می کنید دولتها و مجلس هر روز کمتر مورد عنایت مردم هستند برای این است که مثلا با تعداد رای کم یا با هزینه زیاد و بند و بست‌های گروهی مقدرات را به دست می گیرند و از چشم مردم می‌افتند.

گروه‌های سیاسی به دنبال امتیاز طلبی از انقلاب بودند

این نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه همه احزاب و گروه‌ها پس از انقلاب به دنبال امتیاز طلبی از انقلاب بودند، تصریح کرد: این گروه‌ها و احزاب نه  فقط مجلس یا دولت را می‌خواستند بلکه انقلاب را می‌خواستند و انقلاب نمی توانست تابع افکار گروه‌ها و اشخاص شود. انقلاب از بطن جامعه و از روابط انسان با حاکم نشات می‌گیرد انقلاب که دستوری نیست بلکه به خواسته های الهی تبدیل می‌شود.

چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت را نگه دارد

غرضی تاکید کرد: معتقدم چپ نمی تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت را نگه دارد. معتقدم در این 100 ساله اخیر فقرا مرزهای سیاسی و اقتصادی نگه داشتند، این 20 میلیون نفری که دستشان به هیچ جا بند نیست، اینها تمام بار بقیه افراد جامعه رابه دوش می‌کشند. تورم جیب آنها را خالی می‌کند و به جیب اغنیا می‌ریزد و در واقع این فقرا هستند که کشور را اداره می‌کنند.

سید محمد غرضی معتقد است: چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت را نگه دارد. معتقدم در این 100 ساله اخیر فقرا مرزهای سیاسی و اقتصادی نگه داشتند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5da5a65fa9e38_2019-10-15_14-28
28 مهر 1398 - 06:49

سید محمد غرضی نماینده دوره اول مجلس بود و مسوولیت وزارت نفت در دولت مهدوی کنی و میرحسین موسوی و وزارت پست تلگراف و تلفن در دولت میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی را در کارنامه کار خود دارد. به واسطه حضورش در مجلس اول نظر وی در مورد سخنان اخیر رییس جمهور در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان در آستانه انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رفتیم.

دیدگاه مجالس اول و دوم به سمت قاعده جامعه بود نه به سمت صاحب امتیازان

وی با بیان این اعتقاد که دو مجلس اول مشروطه و دو تا مجلس اول انقلاب اسلامی دارای هویت عمومی بود، تصریح کرد:  پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم خدمتگزاران خود را به مجلس فرستادند. در این چهار مجلس دیدگاه عمومی به سمت قاعده جامعه بود نه به سمت صاحب امتیازان و مجالس موفق و مناسبی هم بودند.

نماینده اسبق مجلس ادامه داد: در این مجالس بعضا نمایندگانی بودند که نگاه به امتیازطلبی داشتند، ولی اکثریت قریب به اتفاق آنها انقلابی مشروطه‌ای و انقلابی انقلاب اسلامی بودند. بعد از این دو مجلس، مجلس افتاد دست گروه‌ها و احزاب و کسانی که ابزار را بر سلطه واجب می شمردند و نمایندگان تبدیل شدند به آدم گروه‌ها.

غرضی خاطرنشان کرد: مجلس سوم مجلس چپ، مجلس چهارم مجلس راست و مجلس پنجم ترکیبی از گروه‌های مختلف بود و تا امروز که می بینید مجالس توفیقی برای اینکه رضایت مردم را به دست بیاورند نداشتند. امروز می‌بینیم شهری که 100هزار رای دارد نماینده‌اش با زدوبندهای اداری و سیاسی و اقتصادی مثلا با 6 هزار رای به مجلس می‌رود. مثلا در تهران حداکثر با یک میلیون رای فردی به مجلس می‌رود و عنوان نمایندگی پیدا کند.

وی در بیان تفاوت انتخابات در جمهوری اسلامی و دموکراسی کشورهای اروپایی گفت: مونتسکیو این پیامبر اروپایی گفت هرکس 50درصد آرا را داشته باشد می‌تواند بر بقیه حکومت کند، ولی  اصل در جمهوری اسلامی بر اجماع عموم مردم است و این تفاوت اساسی جمهوری اسلامی با نظام دموکراسی های غربی است. در دموکراسی‌های غربی بعد از 300 سال عمر مجلس و روسای جمهور این کشورها تبعه لیبرال دموکراسی و حاکمیت سرمایه هستند، در حالی که در ایران از 1000 سال پیش در فقه شیعه اصل بر این است که حقوق عامه بر حقوق خاصه و بر حقوق صاحبان قدرت ترجیح دارد.

غرضی تاکید کرد: اینکه ملاحظه می کنید دولتها و مجلس هر روز کمتر مورد عنایت مردم هستند برای این است که مثلا با تعداد رای کم یا با هزینه زیاد و بند و بست‌های گروهی مقدرات را به دست می گیرند و از چشم مردم می‌افتند.

گروه‌های سیاسی به دنبال امتیاز طلبی از انقلاب بودند

این نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه همه احزاب و گروه‌ها پس از انقلاب به دنبال امتیاز طلبی از انقلاب بودند، تصریح کرد: این گروه‌ها و احزاب نه  فقط مجلس یا دولت را می‌خواستند بلکه انقلاب را می‌خواستند و انقلاب نمی توانست تابع افکار گروه‌ها و اشخاص شود. انقلاب از بطن جامعه و از روابط انسان با حاکم نشات می‌گیرد انقلاب که دستوری نیست بلکه به خواسته های الهی تبدیل می‌شود.

چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت را نگه دارد

غرضی تاکید کرد: معتقدم چپ نمی تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت را نگه دارد. معتقدم در این 100 ساله اخیر فقرا مرزهای سیاسی و اقتصادی نگه داشتند، این 20 میلیون نفری که دستشان به هیچ جا بند نیست، اینها تمام بار بقیه افراد جامعه رابه دوش می‌کشند. تورم جیب آنها را خالی می‌کند و به جیب اغنیا می‌ریزد و در واقع این فقرا هستند که کشور را اداره می‌کنند.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


22

نظرات 4
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
اکبر رسول 0 0 پاسخ 1398/7/28 -23:22

مردم دارن از گرسنگی تلف میشن طرف میگه زردک نمیخوای

ملت 7 0 پاسخ 1398/7/28 -12:33

مجلس اول و دومتونم ملت سرگرم جنگ داخلی و خارجی بودن وگرنه هیچ خدمتی بجز مفت خوری وغارتو چپاول نداشتن

arman 4 0 پاسخ 1398/7/28 -12:01

به نکات بسیار خوبی اشاره کردن . ولی اگر مسئولیت اصلی نظام قصد نگهداشتن این حکونت رو دارند بهتر نیست این نقایص را برطرف کنند؟ حتما باید جنگ بشه و یکی بیاد حکومت رو تغییر بده و سپس این گره ها باز بشه؟ چه بسا که شلید حکومت حدید بدتر هم باشه. بیچاره مردم که همیشه مستعمره هستن

الحجه الله 1398/7/28 -19:23

تنها راه نجات مملکت و استمرار حکومت دینی در مبارزه جدی و تمام عیار با فساد/ فقر/ بیعدالتی هست .هر حرکت نمایشی و نمادین یقینا از نظر مردم دور نمی ماند و به کوتاه تر شدن عمر کمک خواهد کرد و تا زمانی که مردم پشتیبان حکومت و نظام باشند اگر تمام دنیای کفر و الحاد متحد شوند بر علیه کشور و نظام یقینا هیچ غلطی نمیتوانند بکنند

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks