شب یلدای ورزشی و ورزشکاران


30 آذر 1398 - 10:44
5dfdc5c52e603_5dfdc5c52e605
شب یلدا از جمله سنت‌های زیبای ایرانی از دیرباز تاکنون است، اما ورزشکاران گاهی مجبورند این سنت زیبا را در اردو و دور از خانواده سپری کنند.

شب یلدا از جمله سنت‌های زیبای ایرانی از دیرباز تاکنون است، اما ورزشکاران گاهی مجبورند این سنت زیبا را در اردو و دور از خانواده سپری کنند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5dfdc5c52e603_5dfdc5c52e605
30 آذر 1398 - 10:44

منبع: جایگاه ویژه