مشکل ایران با FATF برسر تعریف از تروریسم است


24 دی 1398 - 16:23
5e1daf28f3707_5e1daf28f370f
نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول با بیان اینکه مشکل ایران با FATF بر سر تعریف از تروریسم است،گفت:پیوستن بهCFTو پالرمو جز این‌که برای دشمن شفافیت بیشتری درست کند،سودی برای ما ندارد.

محمدآقا قوام در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشت: FATF تشکیلاتی است که جریانات مالی، پولی و بانکی را رصد و به تبع آن جریانات سایر کشورها توسط قدرت‌های بزرگ کنترل شود. چون بنیانگذاران FATF آمریکا و کشورهای اروپایی بودند، کما این‌که همچنان رئیس FATF اکثراً از مقامات عالی‌رتبه آمریکا و حتی معاون خزانه‌داری آمریکاست که در واقع اتاق وضع تحریم‌ها به ویژه علیه جمهوری اسلامی است. لذا FATF مجموعه‌ای از توصیه‌هاست که البته ظاهر آن توصیه است، اما کشوری که به FATF می‌پیوندد، باید این توصیه‌ها را اجرا کند.

وی افزود: FATF تقریباً ۵۰ دستورالمعل دارد که ما به خیلی از آنها پیوستیم، شاید بتوان گفت که دو دستورالعمل آن باقی مانده است که تمام دعوا بر سر این دوتاست و این دو هم برمی‌گردد به CFT که شامل موارد مالی تأمین تروریسم و دیگری پالرموست که مبارزه با جرایم برون مرزی است. با توجه به این‌که تمام روابط بانکی و مالی و کلاً تبادلات ما با دنیا از نظر رسمی در حالت تحریم قرار دارد، در نتیجه پیوستن به آن چه ثمری می‌تواند برای ما داشته باشد؟

نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول ادامه داد: چون پیوستن به CFT و پالرمو به معنای این است که ریز جزئیات تمام تراکنش‌ها اعم از بانکی، مالی و ارزی و حتی سایر معاملات بزرگ را باید دقیقاً برای FATF شفاف کنید. حتی در مبادلات داخلی نیز باید به آنها گزارش بدهیم، یعنی اگر یکی از بانک‌ها و نهادهای داخلی تسهیلاتی بدهد یا گشایش اعتباری را انجام دهد و ضمانت‌نامه‌ای باز کند، باید گزارش دهد. اگر این نهاد از نظر آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم باشد، این کار بانک ما به ویژه پس از آن‌که به FATF پیوستیم، کار خلافی است که با پیوستن به در قسمت CFT و پالرمو خلاف بودن آن را پذیرفتیم.

قوام گفت: اگرچه همه کشورها مقرراتی علیه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی جرایم سازمان یافته فرامرزی دارند، ما هم چنین قوانینی داریم، اما چرا این‌قدر به ما فشار می‌آورند؟ اصلاً داستان FATF و CFT چیست؟ به نظرم تمام دعوا بر سر آن تعریفی است که آنها از تروریسم می‌کنند و می‌خواهند تعریف آنها را بپذیریم. برای مثال آنها گروهک منافقین که شهروندان زیادی از ما را ترور کردند، این گروهک را تروریست نمی‌دانند!

وی افزود: ضمناً بیش از ۶۵ درصد پولشویی در دنیا در آمریکا و اروپا اتفاق می‌افتد، اما کاری به آن ندارند. از آن‌طرف در حوادث اخیر که منجر به ترور شهید سلیمانی و همراهانش شد، کاری به این ندارند که این حرکتی تروریستی است، اما از آنجا که تعریف تروریسم و ترور از زاویه دید آنهاست، لذا سپاه پاسداران را تروریست و اصلاً مقاومت را در منطقه تروریست می‌دانند. برای همین اگر ما به مقررات CFT و پالرمو بپیوندیم، در واقع یک نورافکنی مجدداً بر تمام معاملات‌مان انداختیم تا راه‌هایی که می‌توانیم تا حدودی تحریم‌ها را خنثی کنیم و دور بزنیم، شناسایی کنند و این راه‌ها را بر ما ببندند.

نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: اگر ما تحت تحریم و فشار نظام‌هایی بین‌المللی نبودیم، معاملات را عادی انجام می‌دادیم و از شفافیت استقبال می‌کردیم و نشان می‌دادیم که در معاملات مالی و بانکی هیچ پولشویی نداریم، اما اکنون شرایط ما متفاوت است و ما در وضعیتی نیستیم که اجازه دهیم آنها به ریز جزئیات تبادلات مالی و بانکی ما دسترسی پیدا کنند، لذا پیوستن به CFT و پالرمو جز این‌که برای دشمن شفافیت بیشتری درست کنیم، برای ما سودی ندارد.

نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول با بیان اینکه مشکل ایران با FATF بر سر تعریف از تروریسم است،گفت:پیوستن بهCFTو پالرمو جز این‌که برای دشمن شفافیت بیشتری درست کند،سودی برای ما ندارد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e1daf28f3707_5e1daf28f370f
24 دی 1398 - 16:23

محمدآقا قوام در مصاحبه با رادیو گفتگو اظهار داشت: FATF تشکیلاتی است که جریانات مالی، پولی و بانکی را رصد و به تبع آن جریانات سایر کشورها توسط قدرت‌های بزرگ کنترل شود. چون بنیانگذاران FATF آمریکا و کشورهای اروپایی بودند، کما این‌که همچنان رئیس FATF اکثراً از مقامات عالی‌رتبه آمریکا و حتی معاون خزانه‌داری آمریکاست که در واقع اتاق وضع تحریم‌ها به ویژه علیه جمهوری اسلامی است. لذا FATF مجموعه‌ای از توصیه‌هاست که البته ظاهر آن توصیه است، اما کشوری که به FATF می‌پیوندد، باید این توصیه‌ها را اجرا کند.

وی افزود: FATF تقریباً ۵۰ دستورالمعل دارد که ما به خیلی از آنها پیوستیم، شاید بتوان گفت که دو دستورالعمل آن باقی مانده است که تمام دعوا بر سر این دوتاست و این دو هم برمی‌گردد به CFT که شامل موارد مالی تأمین تروریسم و دیگری پالرموست که مبارزه با جرایم برون مرزی است. با توجه به این‌که تمام روابط بانکی و مالی و کلاً تبادلات ما با دنیا از نظر رسمی در حالت تحریم قرار دارد، در نتیجه پیوستن به آن چه ثمری می‌تواند برای ما داشته باشد؟

نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول ادامه داد: چون پیوستن به CFT و پالرمو به معنای این است که ریز جزئیات تمام تراکنش‌ها اعم از بانکی، مالی و ارزی و حتی سایر معاملات بزرگ را باید دقیقاً برای FATF شفاف کنید. حتی در مبادلات داخلی نیز باید به آنها گزارش بدهیم، یعنی اگر یکی از بانک‌ها و نهادهای داخلی تسهیلاتی بدهد یا گشایش اعتباری را انجام دهد و ضمانت‌نامه‌ای باز کند، باید گزارش دهد. اگر این نهاد از نظر آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم باشد، این کار بانک ما به ویژه پس از آن‌که به FATF پیوستیم، کار خلافی است که با پیوستن به در قسمت CFT و پالرمو خلاف بودن آن را پذیرفتیم.

قوام گفت: اگرچه همه کشورها مقرراتی علیه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی جرایم سازمان یافته فرامرزی دارند، ما هم چنین قوانینی داریم، اما چرا این‌قدر به ما فشار می‌آورند؟ اصلاً داستان FATF و CFT چیست؟ به نظرم تمام دعوا بر سر آن تعریفی است که آنها از تروریسم می‌کنند و می‌خواهند تعریف آنها را بپذیریم. برای مثال آنها گروهک منافقین که شهروندان زیادی از ما را ترور کردند، این گروهک را تروریست نمی‌دانند!

وی افزود: ضمناً بیش از ۶۵ درصد پولشویی در دنیا در آمریکا و اروپا اتفاق می‌افتد، اما کاری به آن ندارند. از آن‌طرف در حوادث اخیر که منجر به ترور شهید سلیمانی و همراهانش شد، کاری به این ندارند که این حرکتی تروریستی است، اما از آنجا که تعریف تروریسم و ترور از زاویه دید آنهاست، لذا سپاه پاسداران را تروریست و اصلاً مقاومت را در منطقه تروریست می‌دانند. برای همین اگر ما به مقررات CFT و پالرمو بپیوندیم، در واقع یک نورافکنی مجدداً بر تمام معاملات‌مان انداختیم تا راه‌هایی که می‌توانیم تا حدودی تحریم‌ها را خنثی کنیم و دور بزنیم، شناسایی کنند و این راه‌ها را بر ما ببندند.

نماینده سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: اگر ما تحت تحریم و فشار نظام‌هایی بین‌المللی نبودیم، معاملات را عادی انجام می‌دادیم و از شفافیت استقبال می‌کردیم و نشان می‌دادیم که در معاملات مالی و بانکی هیچ پولشویی نداریم، اما اکنون شرایط ما متفاوت است و ما در وضعیتی نیستیم که اجازه دهیم آنها به ریز جزئیات تبادلات مالی و بانکی ما دسترسی پیدا کنند، لذا پیوستن به CFT و پالرمو جز این‌که برای دشمن شفافیت بیشتری درست کنیم، برای ما سودی ندارد.

منبع: مهر

38

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks