تکمیل احداث و آسفالت ۱۵۰ کیلومتر راه روستایی در خراسان‌جنوبی


20 اردیبهشت 1399 - 11:00
5eb6382e03c5b_5eb6382e03c5d
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی از تکمیل احداث و آسفالت ۱۵۰ کیلومتر راه روستایی خراسان‌جنوبی طی سال جاری خبرداد.

وحید داعی اظهار کرد: در ابتدای سال ۹۷ در مجموع ۴۹۰ کیلومتر بزرگراه (معادل ۹ درصد راه‌های اصلی و فرعی استان) در خراسان‌جنوبی زیر بار ترافیکی قرار داشت در حالی که متوسط کشوری این شاخص ۲۰.۴ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: از ابتدای سال ۹۷، تکمیل عملیات اجرایی ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی چهار خطه خراسان‌جنوبی برای رسیدن به متوسط کشوری در دستور کار قرار گرفت که افتتاح و بهره‌برداری از ۱۲۴ کیلومتر از باندهای دوم در دست اجرای استان در سال ۹۸ انجام شد.

داعی ادامه‌داد: از طرف دیگر در سال ۹۸ عملیات اجرایی ۱۹۴ کیلومتر از باندهای دوم و راه‌های اصلی سطح استان شروع شد که اهم آن شامل پروژه‌های، محور نهبندان-سربیشه-بیرجند-قائن، محور راور-دیهوک-فردوس-بجستان، محور طبس-یزد، طبس-اصفهان، سربیشه-درح-ماهیرود، محور قائن-حاجی آباد-یزدان، محور فردوس-سرایان و طبس-بشرویه است.

افزایش ۷/۳ برابری تخصیص منابع ملی در سال ۹۸

وی اظهارکرد: اما آنچه در رأس تحولات سال گذشته در حوزه راه و شهرسازی قرار گرفت پیگیری استاندار در خصوص افزایش ۷/۳ برابری تخصیص منابع ملی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ است به گونه‌ای که در سال ۹۷ منابع ملی تخصیص یافته در حوزه راه‌های استان ۶۰۰ میلیارد ریال بود اما در سال ۹۸ این رقم به ۲,۲۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: نتیجه مهم دیگر این پیگیری‌ها، افزایش ۱/۲ برابری اعتبارات مصوب ملی بخش حمل و نقل در قانون بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ است که باعث افزایش پایه بودجه‌ای استان برای سال‌های آتی می‌گردد.

داعی ادامه‌داد: در ابتدای سال ۱۳۹۷ تنها پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر معادل ۴۸ درصد راه‌های روستایی استان آسفالت بود، در حالی که از مجموع هزار و ۷۸۰ آبادی دارای سکنه استان تنها ۸۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار از نعمت راه آسفالته برخوردار بوده‌اند.

وی گفت: با توجه به تاکید استاندار توسعه روستایی نیز به صورت ویژه و خاص با تدوین سند توسعه روستایی خراسان‌جنوبی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: در این راستا تکمیل شبکه راه روستایی به طول ۵۹۰ کیلومتر و برخورداری ۹۶ روستای محروم در دستور کار قرار گرفت و در فاز اول، حدود ۳۵۰ کیلومتر هدف‌گذاری شد.

۱۳۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی سال گذشته افتتاح شد

داعی افزود: در نهایت در سال ۹۸ حدود ۱۳۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی افتتاح و ۲۱۰ کیلومتر برای ۴۰ روستای محروم از راه آسفالته نیز در دست اجرا بوده که ۱۵۰ کیلومتر آن آماده آسفالت است.

وی گفت: در حال حاضر از تعداد ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۸۳۵ روستا از راه آسفالته برخوردار است و همانگونه که بیان گردید احداث راه ۴۰ روستا به طول ۲۱۰ کیلومتر در دست اجرا بوده و فقط ۴۳ روستا در مرحله بعدی اقدام قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی یادآور شد: برای سال ۹۹ تکمیل احداث و آسفالت ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان مد نظر است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی از تکمیل احداث و آسفالت ۱۵۰ کیلومتر راه روستایی خراسان‌جنوبی طی سال جاری خبرداد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5eb6382e03c5b_5eb6382e03c5d
20 اردیبهشت 1399 - 11:00

وحید داعی اظهار کرد: در ابتدای سال ۹۷ در مجموع ۴۹۰ کیلومتر بزرگراه (معادل ۹ درصد راه‌های اصلی و فرعی استان) در خراسان‌جنوبی زیر بار ترافیکی قرار داشت در حالی که متوسط کشوری این شاخص ۲۰.۴ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: از ابتدای سال ۹۷، تکمیل عملیات اجرایی ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی چهار خطه خراسان‌جنوبی برای رسیدن به متوسط کشوری در دستور کار قرار گرفت که افتتاح و بهره‌برداری از ۱۲۴ کیلومتر از باندهای دوم در دست اجرای استان در سال ۹۸ انجام شد.

داعی ادامه‌داد: از طرف دیگر در سال ۹۸ عملیات اجرایی ۱۹۴ کیلومتر از باندهای دوم و راه‌های اصلی سطح استان شروع شد که اهم آن شامل پروژه‌های، محور نهبندان-سربیشه-بیرجند-قائن، محور راور-دیهوک-فردوس-بجستان، محور طبس-یزد، طبس-اصفهان، سربیشه-درح-ماهیرود، محور قائن-حاجی آباد-یزدان، محور فردوس-سرایان و طبس-بشرویه است.

افزایش ۷/۳ برابری تخصیص منابع ملی در سال ۹۸

وی اظهارکرد: اما آنچه در رأس تحولات سال گذشته در حوزه راه و شهرسازی قرار گرفت پیگیری استاندار در خصوص افزایش ۷/۳ برابری تخصیص منابع ملی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ است به گونه‌ای که در سال ۹۷ منابع ملی تخصیص یافته در حوزه راه‌های استان ۶۰۰ میلیارد ریال بود اما در سال ۹۸ این رقم به ۲,۲۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: نتیجه مهم دیگر این پیگیری‌ها، افزایش ۱/۲ برابری اعتبارات مصوب ملی بخش حمل و نقل در قانون بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ است که باعث افزایش پایه بودجه‌ای استان برای سال‌های آتی می‌گردد.

داعی ادامه‌داد: در ابتدای سال ۱۳۹۷ تنها پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر معادل ۴۸ درصد راه‌های روستایی استان آسفالت بود، در حالی که از مجموع هزار و ۷۸۰ آبادی دارای سکنه استان تنها ۸۲۲ روستای بالای ۲۰ خانوار از نعمت راه آسفالته برخوردار بوده‌اند.

وی گفت: با توجه به تاکید استاندار توسعه روستایی نیز به صورت ویژه و خاص با تدوین سند توسعه روستایی خراسان‌جنوبی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان‌جنوبی ادامه‌داد: در این راستا تکمیل شبکه راه روستایی به طول ۵۹۰ کیلومتر و برخورداری ۹۶ روستای محروم در دستور کار قرار گرفت و در فاز اول، حدود ۳۵۰ کیلومتر هدف‌گذاری شد.

۱۳۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی سال گذشته افتتاح شد

داعی افزود: در نهایت در سال ۹۸ حدود ۱۳۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی افتتاح و ۲۱۰ کیلومتر برای ۴۰ روستای محروم از راه آسفالته نیز در دست اجرا بوده که ۱۵۰ کیلومتر آن آماده آسفالت است.

وی گفت: در حال حاضر از تعداد ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۸۳۵ روستا از راه آسفالته برخوردار است و همانگونه که بیان گردید احداث راه ۴۰ روستا به طول ۲۱۰ کیلومتر در دست اجرا بوده و فقط ۴۳ روستا در مرحله بعدی اقدام قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی یادآور شد: برای سال ۹۹ تکمیل احداث و آسفالت ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان مد نظر است.

منبع: مهر

68

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks