بازنشستگان تامین اجتماعی به کشوری ها می رسند؟

امید تازه مجامع کارگری به اقدام احتمالی دولت برای تجدید نظر در افزایش حقوق ۹۹ بازنشستگان


8 خرداد 1399 - 10:22
5ecf51b4b6c08_2020-05-28_10-22
هم اکنون حداقلی بگیران تامین اجتماعی حدود یک میلیون و500هزار تومان دریافت می کنند که با پیشنهاد 21 درصدی برای سال 99 این مبلغ به یک میلیون و 800 هزارتومان می رسد.

 آن طور که این روزها از گلایه ها و اعتراض های نمایندگان و اعضای انجمن های کارگری و بازنشستگان بر می آید، آن ها هنوز امیدوارند دولت در تعیین میزان21درصدی افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی تجدیدنظر کند و نگذارد سبد لاغر معیشت آن ها لاغرتر شود.
کدام را باور کنیم؟
در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم هدف گذاری شده   را 22 درصد اعلام کرده است،  برخی  میزان تورم کنونی را حدود 40درصد می دانند، ضمن این که افزایش لحظه ای اغلب کالاهای اساسی نیز فرصت تنفس را از طبقات حداقلی بگیر ربوده است. از این رو تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق99 این گروه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. حال که افزایش حقوق  بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در دو نوبت واریزی آن‌ها طی سال ۹۹ هنوز اعمال نشده است، می توان امید داشت دولت با کشیدن دستی بر سر و روی مصوبه شورای عالی کار، پیشنهاد 21درصدی افزایش حقوق بازنشستگان را سامان دهد.
این موضوع البته همان امید و انتظاری است که نمایندگان مجامع بازنشستگی این روزها در اظهاراتشان بیان می کنند. یکی از این موارد، گفته های علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی تهران است که دیروز با ایلنا درمیان گذاشته است: «با پیشنهادی که به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دادیم، آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با پیشنهاد افزایش حداقل مستمری به دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان به جلسه هیئت دولت برود. امیدواریم که امروز(دیروزچهارشنبه) تکلیف افزایش حداقل مستمری روشن شود و هیچ بازنشسته‌ای زیر این میزان را دریافت نکند؛ چراکه برابر تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹، حقوق بازنشستگان نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. در کل، پیشنهاد افزایش مستمری به دومیلیون و۸۰۰ هزار تومان روی میز هیئت دولت است و باید تکلیف مشخص شود.»
21درصد را نمی پذیریم

 دهقان کیا همچنین به این نوع اعتراضش مطلب دیگری هم افزوده است: «جز افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حداقل مستمری، عدد دیگری را نمی‌پذیریم. ۲۱ درصد، عدد بسیار پرتی است که بر سر آن با هیچ کس معامله نمی‌کنیم. قاعدتا سازمان تامین اجتماعی هم نباید چنین پیشنهاد غیرمنصفانه‌ای را برای دولت ارسال کند؛ حتی اگر سازمان چنین اراده‌ای داشته باشد، وزیر رفاه باید جلوی وارد  شدن آسیب‌های بیشتر و سخت‌تر را به رفاه بازنشستگان بگیرد و این را به دولت بقبولاند. هرگونه اعمال نفوذ برای افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری چه از جانب سازمان و چه از جانب دولت را نمی‌پذیریم و به آن اعتراض می‌کنیم.»
فقط یک میلیون و800 هزار تومان !
 هم اکنون حداقلی بگیران تامین اجتماعی حدود یک میلیون و500هزار تومان دریافت می کنند که با پیشنهاد 21 درصدی برای سال 99 این مبلغ به یک میلیون و 800 هزارتومان می رسد. اکنون بد نیست جزئیات این مبلغ را با هم مرور کنیم:  
حداقل حقوق بازنشسته تامین اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد که بن این افراد از ۴۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، حق اولاد از ۱۲به ۱۵هزارتومان، حق مسکن از ۲۲هزار تومان به ۳۰هزار تومان، حق همسر از ۵۹ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت  که در نهایت حقوق بازنشسته تامین اجتماعی دو میلیون و ۹ هزار تومان خواهد شد. این مبلغ حدود 800هزار تومان با حداقل دریافتی حقوق در گروه بازنشستگان کشوری و لشکری فاصله دارد. در واقع یکی از وجوه اعتراض مجامع بازنشستگی کارگری همین است که چرا دولت با اختصاص 10هزار میلیارد از بودجه عمومی که امسال برای این بازنشستگان اختصاص داد، چنین رویکردی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی دنبال نمی کند؟
بخشی دیگر از اظهارات آقای دهقان کیا همین است که حداقل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز همچون کشوری ها باید به دو میلیون و800هزار تومان برسد.
بازنشستگان امید داشته باشند؟
حالا که پرونده پیشنهاد 21درصدی حقوق بازنشستگان همچنان روی میز دولت درانتظار بحث و بررسی است، شاید بتوان امید داشت که از این تاخیر و تعلل خبرهای خوشی به بازنشستگان برسد.
اگرچه در این میان به تازگی وعده هایی هم برای پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی وبه دنبال آن اجرای همسان سازی حقوق توسط نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داده شده اما با توجه به شرایط نامناسب بودجه ای دولت باید امیدوار بود که این قول ها در حد حرف نماند.

هم اکنون حداقلی بگیران تامین اجتماعی حدود یک میلیون و500هزار تومان دریافت می کنند که با پیشنهاد 21 درصدی برای سال 99 این مبلغ به یک میلیون و 800 هزارتومان می رسد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5ecf51b4b6c08_2020-05-28_10-22
8 خرداد 1399 - 10:22

 آن طور که این روزها از گلایه ها و اعتراض های نمایندگان و اعضای انجمن های کارگری و بازنشستگان بر می آید، آن ها هنوز امیدوارند دولت در تعیین میزان21درصدی افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی تجدیدنظر کند و نگذارد سبد لاغر معیشت آن ها لاغرتر شود.
کدام را باور کنیم؟
در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم هدف گذاری شده   را 22 درصد اعلام کرده است،  برخی  میزان تورم کنونی را حدود 40درصد می دانند، ضمن این که افزایش لحظه ای اغلب کالاهای اساسی نیز فرصت تنفس را از طبقات حداقلی بگیر ربوده است. از این رو تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق99 این گروه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. حال که افزایش حقوق  بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در دو نوبت واریزی آن‌ها طی سال ۹۹ هنوز اعمال نشده است، می توان امید داشت دولت با کشیدن دستی بر سر و روی مصوبه شورای عالی کار، پیشنهاد 21درصدی افزایش حقوق بازنشستگان را سامان دهد.
این موضوع البته همان امید و انتظاری است که نمایندگان مجامع بازنشستگی این روزها در اظهاراتشان بیان می کنند. یکی از این موارد، گفته های علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی تهران است که دیروز با ایلنا درمیان گذاشته است: «با پیشنهادی که به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دادیم، آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با پیشنهاد افزایش حداقل مستمری به دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان به جلسه هیئت دولت برود. امیدواریم که امروز(دیروزچهارشنبه) تکلیف افزایش حداقل مستمری روشن شود و هیچ بازنشسته‌ای زیر این میزان را دریافت نکند؛ چراکه برابر تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹، حقوق بازنشستگان نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. در کل، پیشنهاد افزایش مستمری به دومیلیون و۸۰۰ هزار تومان روی میز هیئت دولت است و باید تکلیف مشخص شود.»
21درصد را نمی پذیریم

 دهقان کیا همچنین به این نوع اعتراضش مطلب دیگری هم افزوده است: «جز افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حداقل مستمری، عدد دیگری را نمی‌پذیریم. ۲۱ درصد، عدد بسیار پرتی است که بر سر آن با هیچ کس معامله نمی‌کنیم. قاعدتا سازمان تامین اجتماعی هم نباید چنین پیشنهاد غیرمنصفانه‌ای را برای دولت ارسال کند؛ حتی اگر سازمان چنین اراده‌ای داشته باشد، وزیر رفاه باید جلوی وارد  شدن آسیب‌های بیشتر و سخت‌تر را به رفاه بازنشستگان بگیرد و این را به دولت بقبولاند. هرگونه اعمال نفوذ برای افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری چه از جانب سازمان و چه از جانب دولت را نمی‌پذیریم و به آن اعتراض می‌کنیم.»
فقط یک میلیون و800 هزار تومان !
 هم اکنون حداقلی بگیران تامین اجتماعی حدود یک میلیون و500هزار تومان دریافت می کنند که با پیشنهاد 21 درصدی برای سال 99 این مبلغ به یک میلیون و 800 هزارتومان می رسد. اکنون بد نیست جزئیات این مبلغ را با هم مرور کنیم:  
حداقل حقوق بازنشسته تامین اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد که بن این افراد از ۴۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، حق اولاد از ۱۲به ۱۵هزارتومان، حق مسکن از ۲۲هزار تومان به ۳۰هزار تومان، حق همسر از ۵۹ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت  که در نهایت حقوق بازنشسته تامین اجتماعی دو میلیون و ۹ هزار تومان خواهد شد. این مبلغ حدود 800هزار تومان با حداقل دریافتی حقوق در گروه بازنشستگان کشوری و لشکری فاصله دارد. در واقع یکی از وجوه اعتراض مجامع بازنشستگی کارگری همین است که چرا دولت با اختصاص 10هزار میلیارد از بودجه عمومی که امسال برای این بازنشستگان اختصاص داد، چنین رویکردی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی دنبال نمی کند؟
بخشی دیگر از اظهارات آقای دهقان کیا همین است که حداقل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز همچون کشوری ها باید به دو میلیون و800هزار تومان برسد.
بازنشستگان امید داشته باشند؟
حالا که پرونده پیشنهاد 21درصدی حقوق بازنشستگان همچنان روی میز دولت درانتظار بحث و بررسی است، شاید بتوان امید داشت که از این تاخیر و تعلل خبرهای خوشی به بازنشستگان برسد.
اگرچه در این میان به تازگی وعده هایی هم برای پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی وبه دنبال آن اجرای همسان سازی حقوق توسط نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داده شده اما با توجه به شرایط نامناسب بودجه ای دولت باید امیدوار بود که این قول ها در حد حرف نماند.

منبع: خراسان

38

نظرات 80
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
سالاروند 0 0 پاسخ 1399/4/9 -20:08

جناب نوبخت چون حیفه آقا بگم قدرت همیشه دستت نیست این چند ماه میگذره همین ماه حقوقها را اضافه نکنید خدا به فریاد هم ما برسه هم شما مسولین شما توجه به چوب خدا نکردید هرکسی قانون شکنی بکنه ایرانی نیست دشمن ایرانه مثل کشورهای خارجی شاید تو ایران قانون یک قانونه ۳۵ سال بیمه ریختم برای کوری پیریم به زودی میاییم جلو مجلس ازاین به بعد بلای سر بازنشسته ای بیاد مسولیت

حسن عابدی درچه 0 0 پاسخ 1399/4/2 -04:16

اقا یان مسول خجالت بکشینداگه خدای هست که من فکرمیکنم با این کارای شما خدا نیست اگه بودشما کمی ترس داشتیندواینقدربه ما ظلم نمیکردیندخدا ازسرتان نگذرد

بازنشسته تامین اجتماعی 2 0 پاسخ 1399/3/10 -08:35

یعنی اگر این ۲۱درصداضافه شود همه چی حل میشود یعنی با ۱۸۰۰هم کرایه خانه خرج مخارج خانه قسط وقبض وهزینه دارو دکتروخیلی کارهای دیگر رامیتوان انجام داد اون حرومزاده ای که فقط میخواد اینو تصویب کنه کی هستش خدااا

باقرزاده 0 0 پاسخ 1399/3/10 -06:56

با عرض سلام این حضرات که دو گانه عمل میکنند اگر خود اینان با این حقوق قادر به زندگی هستند چر اتبعیض قایل میشوند امری که درقران کریم وقانون اساسی در باره تبععض مذمت شده خدا را درنظر داشته باشید هیچ کس نمیداند که ایا تا چند لحظه دیگر زنده است کاری انجم دهید کد مورد رضای اوباشد سایر بازنشستگان هم حق وحقوقی دارند لذا با در نظر گرفتن همه ابعاد حقوقی راتعیین کنید که هم مورد رضای حق باشد ومستمری بگیران دعا گو یشما

فردین 0 0 پاسخ 1399/3/10 -06:31

باسلام ..درودبرنماینده کارگران..

از کار افتاده ضایعه نخایی 1 0 پاسخ 1399/3/10 -05:05

سلام بی مقدمه میرم سر اصل موضوع از بس نوشته ام دیگر چیزی به نظرم نمی اید خون دیوانه ام هم شده ام پس کجاست حرفهایی که رئیسی رئیس قوه قضایه کجاست رهبر رمان که پایبند حقوق مظلومان به نظر من ما همه تلاشمان و همه حرفهایمان را زده ایم ولی متاسفانه کسی محل به ما نمیگذارد پس اگر شرف دارید و نمیخواهید حقمان پایمال شود باید مستقیمن هر چه مینویسید نظرمان و خواسته مان فقط با احترام به حضرت رهبرمان واقای رئیسی قوه قظایی باشد والا دستمان به حیچ جا بند نیست ازتان خواهش میکنم طرفمان این دو آقای محترم باشد سه ماه نوشتید یک سبایی را هم وقط و نوشته ها و در خواستتان با اینان باشد شاید افاقعه کند با تشکر خواهش میکنم این کار راه ادامه دهید تمنا دارم ممنون میشوم مستمری بگیران وکارگران زحمت کش دعا می کنم که به خواسته مان نگاهی بیندازند وقتی همه در خواستمان از این دو شخصیت جامعه باشد یا حق ما به خواستهمان خواهیم رسید اگر نوشتهاهتیتان با رهبر در میان بگذازید یه عنی یکی دو تا را نمخواند براستی چنین است موفق باشیم مچکرم

معصومه ثامنی منفرد 0 0 پاسخ 1399/3/10 -04:35

سلام واقعا زندگی کردن اینقدر سخت شده که زنان نمیدانند چگونه بچه هایشان راسیر کنند خواهش میکنم نگذارید ما مستمری بگیرها مجبور به کارهایی شیم که در شان یک ایرانی نیست این حقوق قسط ازدواج پسرم وقسط وام و باز هم وام واکاره وبدهی میشود، چگونه باید زندگی کرد، 100هزارتومان دیگه ارزش ندارد، چون نمیشه باهاش هیچ چیزی خرید، 4هزارتومن تبدیل به چهل هزارتومان شده، یعنی اجناس دراین مدت کم 10برابرشده خواهش میکنم حقوق هارا ارزیابی کنید، و نگذارید سختتر از سخت بشه، برای شماهم سنته دراین اوضاع به همه رسیدگی کنید درک میکنم، ولی خیلی اوضاع فقر داره تشدید میشه، ممنونم

سیما 0 0 پاسخ 1399/3/10 -02:19

سلام من یه مستمری بگیر هستم بعد از 27 سال حقوقم شده یک میلیون پانصد همیشه شرمنده بچه ها هستم همیشه هم بدهکارم چون بااین حقوق نمیشه زندگی کرد

علی ظهیری 0 0 پاسخ 1399/3/10 -02:09

آقایان بی کفایت خدایی پول یعده قشر زحمتکش خوردن نداره

بازنشسته تامین اجتمایی 0 0 پاسخ 1399/3/10 -02:06

خودتان خوب میدانید یک زندگی چهارنفره باچه هزینه ای بایدیک ماه راسپری کند درقبال بیست ودوسال سابقه زیان اورچون به هنگام بازنشستگی همان حق بیمه معمول را به علت بحران کارخانه برایمان منظورداشته اند اکنون ازپس مخارج زندگی برنمیاییم توجه نکردن به حقوق پابین بازنشستگان تامین اجتمایی حق الناس است

علی 1 0 پاسخ 1399/3/9 -23:43

چرا متن بنده را درج نکردید

االابلتتتذرر 2 0 پاسخ 1399/3/9 -23:18

باور نکردنیه این حجم از اختلاف طبقاتی و فقر کسایی ک روزی ب بهونه ژاپن اسلامی انقلاب کردند

نازنین 8 0 پاسخ 1399/3/9 -23:16

با عرض سلام من یه مستمر بگیر تامین اجتماعی هستم خدا وکیلی شما مسئولین محترم با 1,800,000میتونین زندگیتونو بچرخونین بااین همه تورم

احمدشمسی 4 0 پاسخ 1399/3/9 -22:39

دولت بدهی اش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند،تا ثابت کند،تبعیض بین بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی وجودندارد،من زمان شاغلی دریک دستگاه اجرایی کار میکردم متاسفانه صندوق بازنشستگی را تامین اجتماعی انتخاب کردم .

ف ب 5 0 پاسخ 1399/3/9 -22:39

واقعا اصلا به فکر مردم هستید؟من ی زن بی سرپرست با ماهی ۵۰۰ هزار تومان چه جوری باید زندگیم اداره کنم به خدا مرگ برای ما بهتر از این زندگیه

علی 4 0 پاسخ 1399/3/9 -22:10

شما حق ندارید به ما بازنشستگان توهین کنید حق خودمان را مال خودمان را میخواهید به خودمان بدهید منت سرمان میگذارید بس کنید این کتابی را که شما تازه شروع کردید به خواندن ما بزرگان شما آنرا خوانده ودر گنجینه ذهنمان بایگانی شده است بس کنید بس کنید بس کنید

شادی 4 1 پاسخ 1399/3/9 -20:50

الان حداقل پرداختی بیمه ۶۰۰ هزار تومان میباشد یک حساب سرانگشتی کنیم و مبلغ فوق را در در تعداد ماه‌های سنوات خدمتی یک بازنشسته ضرب کنیم مبلغ پرداختی حق بیمه برای ۳۰ سال سنوات خدمتی برابر است با ۲۱۶ میلیون تومان که همین مبلغ در هر بانکی سپرده گذاری شود و به آن بهره ۱۵ درصد تعلق گیرد حداقل ماهی ۲،۷۰۰،۰۰۰ هزار تومان سود خالص خواهد شد. یعنی عملا" تامین اجتماعی در روز روشن سر بازنشسته‌ها رو کلاه گذاشته

آزاد 7 0 پاسخ 1399/3/9 -19:59

اگر فکر میکنید بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت حداقل ببست ویک در صد افزایش سال جاری حداکثر تا یک ماه دیگر سکوت میکنند ،سخت در اشتباهید دو ونیم ملیون بازنشسته مرگ را به این نوع زندگی ترجیح خواهند داد ،کمی از دزدی ها را به اقشاری بدهید که سی سال جوانی خود را برای خدمت به کشورشان صرف نمودند ودر حال حاضر باید نان وسیب زمینی بخورند .خجالت هم چیز خوبیست مردم که نباید چوب سیاست های سرا پا اشتباه شما را بخورند ،مرگ بهتر از این زندگیست

شیرازی 5 0 پاسخ 1399/3/9 -19:08

با سلام من ازطرف یک عده بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت تدبیروامید خواهش میکنیم تبعیض بین بازنشستگان شرعا عرفا و قانونا درست نیست

maream 4 0 پاسخ 1399/3/9 -18:23

بنده باحقوق بازنشستگی همسرمرحومم ۲تابچه هم دارم که اصلاخرج ودخلم باهم یکی نیست همیشه نمیتوانستم همه چیزرافراهم کنم برای بچه هام قبض های آب وبرقم هم که چندسالی ایست پرداخت نکردم پس لطفاسازمان بازنشستگان به مارحم کنن

مانی 8 0 پاسخ 1399/3/9 -18:12

مگه مجبورین از صندوق تامین اجتماعی به مردم‌ مظلوم سوریه کمک کنید از دزدی ها اختلاس های خودتون بدیت دلتون میسوزه والا مظلوم‌تر از کارگر تو ایران هست چند سال کار کرده الان ۱۵۰۰ بگیره صدقه نمیدین که حق خود کارگر رو میدین با منت

سعید جعفری 3 0 پاسخ 1399/3/9 -18:11

منتظر افزایش حقوق نباشید دوستان چون .. در دیاری که شیخ بر تخت است مرده خوشبختو زنده بدبخت است

Sh.r 5 0 پاسخ 1399/3/9 -17:43

واقعا که خجالت بکشید اگه همین مردم نبودن شما اخوندا کجا بودید که حالا بیاین حق پدر مادر ای مارو بخورید فقط یه مشت نزول خور و حروم خور هستید شماها حق مسکن ۲۲ هزارتومان کرایه خونه فقط ۸۰۰هزار تومان خجالت بکشید دزدی بسه چپاول بسه نزول بسه

ناشناس 9 0 پاسخ 1399/3/9 -17:33

فقط خاک بر سر تک تک تمام مسئولین نظام که لیاقت و عرضه ندارن یه قانون رو تصویب کنن اونوقت ادعا دارن میتونن مقابل ابرقدرتها بایستن واقعا براتون متاسفیم

کرمی 14 0 پاسخ 1399/3/9 -17:12

ارث پدرتان را نمیخواهید بدهید ثمره سی وپنج سال پرداختی بیمه را میدهید.

صالحی 16 0 پاسخ 1399/3/9 -16:02

آیا بچه من دل ندارد چیزی دلش نمی خواهد آیا این انصاف است من با ۳۰سال سابقه ۱۵۰۰۰۰۰هزار تومان با ۴نفر عاعله چه جوری زندگی کنم شمارا بخدا انصاف هم خوب چیزی

معصوم 7 1 پاسخ 1399/3/9 -14:40

این یعنی عدالت اسلامی بازنشسته تامین اجتماعی در زمان اشتغال بیشترین زحمت سخت ترین کار بیشترین ساعات کاری کمترین تحصیلات نسبت به دیگرنهادها این هم موقع با زنانگی این همه تبعیض

اقایان محترم تصمیم گیرنده 10 0 پاسخ 1399/3/9 -14:16

اقایان محترم تصمیم گیرنده شماها هر کدام با یک ماه حقوق ما زندگی کنید تا مزه بدبختی رو حس کنید ببینید این مردم بیچاره بازنشسته تامین اجتمایی چه دردی رو میکشند یه کمی از دزدیها کم کنید از کاخهای خانم نعمت زادها ونکبت زادها کم کنید وبه فکر مردم باشید

احمد امیری 7 1 پاسخ 1399/3/9 -14:08

بازنشستگان تامین اجتمایی احتملآ یا ایرانی نیستند یا کافر هستنند که با کشور و لشگری ها باید فرق داشته باشند

راضیه 1399/3/9 -17:49

باید هوای کشوری و لشکری رو داشته باشند چون باید برن کشورهای عربی برای اینا با مردم اونجا بجنگند ووووووووووووووؤووووو

نا شناس 6 0 پاسخ 1399/3/9 -13:14

سلام اقای نوبخت یه لحظه خودتان را جای ما بگذارید طبق تبصره ۱۲قانون بودجه درصد نداشتید واینکه افزایش حقوق دومیلیون و۸۰۰ روی میز هییت دولت است تصمیم گرفته نشده پول درصندوق نباشد حقوق نیست از حقوقهای نجومی خودتان کسر کنید برای شما صندوف پول هست برای ما زنان خانواده وبازمانده مستاجر وبقیه مسایل چگونه میتوان وجدان کاری

عسگری 6 0 پاسخ 1399/3/9 -13:13

فکر کنم هروز میخواهید مارا ازار بدید تا سکته کنیم‌بسه چند ماه هرروز هروز تکرار همین حرف که سر مردم گرم بشه که فعلا سه ماه بیشتره داری ریال ریال می شمارید

ناشناس 8 0 پاسخ 1399/3/9 -13:05

به عده کارگر بدبخت با حداقل حقوق کار کردن زجر کشیدن حالا بازنشست شدن همچنان حقشان توسط به مشت دزد و کثافت و عمامه ب سر و مسئول بی کفایت پایمال شده ایشالاسفره ی نان خانه هایتان بزودی سفره ی عزایتان بشود

امرالله مختاری 9 0 پاسخ 1399/3/9 -13:02

باسلام جناب آقای دهقان کیا ما بازنشسته گان ومستمری بگیران تامین اجتماعی مگر بغیر از بازنشسته گان کشوری و لشکری هستیم، که آقای روحانی چقدر چقدر برای آنها ارزش قاعل شده هم حقوق آنها را اضافه نموده وهم پرداخت کرده است، گدایی میکنیم ولی 21/0 درصد را قبول نمی کنیم آقای روحانی میدانی که نخود ولوبیا کیلویی 28 هزار تومان است میدانی چه برسر ما و مملکت آمده آقای دهقان کیا بهمه توضیح دهید زندگی برای ما بااین گرانی مشکل است، ۲۱/۰درصد نپذیرید

نیلوفر 13 0 پاسخ 1399/3/9 -13:00

اگه حقوق درست اضافه نکنین خودمو با خانوادم دم در مجلس به آتیش میکشم تا هممون راحت بشیم. تف به شما بی غیرتهای بی دین. شما انسان نیستین، فقط به فکر منفعت خودتون هستین.

حامد 10 0 پاسخ 1399/3/9 -12:39

چهل سال دروغ تحویل مردم میدن و باز هم چشم انتظار دروغ جدید تر هستیم چقدر ملت بی عرضه بی غیرتی شدیم

حسن قانعی 7 0 پاسخ 1399/3/9 -12:23

بازنشستگان محترم اصلا غصه نخوری به برکت آهی که شما از عمق دل بر می آوری انشاالله به خواست خداوند یک زلزله 8 ریشتری می آید و کاخ این ستمگران از خدا بی خبر را درهم می کوبد که هر چه ما می کشیم ازدست خودمان می کشیم

مستمری بگیر تامبن اجتماعی 11 1 پاسخ 1399/3/9 -12:09

تامین اجتماعی ودولت ۳۰ سال پول مارو خورده اند وحالا که موقع پس دادن است طفره میروند یکی نیست به این ازخدا بی خبران بگوید مگر بازنشستگان کشوری ازکره مریخ امده اند که حقوق انها را زیاد کردی ولی خقوق بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی را که چندین برابر کشوری ها حق بیمع پرداخت کرده اند سرگردان نموده اید شما ظالم هستید یاد این حدیث کنید که الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم بخود بیایید اقای نوبخت ودولت بی تدبیر

ناشناس 10 2 پاسخ 1399/3/9 -11:49

س آقای قالیباف حالا که به لطف خدا رئیس مجلس شدی تور خدا بازنشستگان نمی توانند با دومیلیون هشتصد زند گی کنند خودتون میتونی با این حقوق زندگی کنی یه فکر احساس بکنین تورم بالای ۵۰ درصد هستش

راضیه 1399/3/9 -17:52

چقدر عجیبه اینا بازنشستگی ندارن با کارکرد افتضاحشون و مال خوریهاشون فکر کنم عمر نوح دارند

صادقی 5 0 پاسخ 1399/3/9 -11:43

خدا نابود کن اون افرادی که در حق قشر کارگر وبازنشستگان ظلم میکنند فقط واگذار میکنیم به خدا که هرچه زودتر نابود شوند مسعولان بی عورض بی کفایت که فقط به فکر پست مقام وجیب خود هستند

فاطمه 4 1 پاسخ 1399/3/9 -11:39

تو رو خدا یه فکری به حال ما مستمری بکنید اجاره خونه بدیم یا خرج زندگی بیست ملیون که نمیخاد بدید که اینقدر اذیت میکنید دو ماه گذشته واقعا خجالت آوره زن و بچه های خودتونم بودن همین کار و میکردید

محبوبه میرزایی 5 0 پاسخ 1399/3/9 -11:38

والا هرروز یه خبر یعنی چی مگه مردم عروسک خیمه شب بازین اخه با این حقوق چی میشه گرفت یه بچه دانشجو ویه بچه مدرسه چکار کنیم اخه خودشون میتونن با این حقوق ۵ روز زندگی کنن با لین قیمت های نجومی

پیمان مصفا 8 0 پاسخ 1399/3/9 -11:33

سلام اقا اینکه کشوری چرا ابنقدر میگیره ما این مبلغ میگیرم نکنید هم لشگری کم میگیره هم ما تامین اجتماعیا تو این کشور اینقدر ثروت هستش که نیاز به این همه وقت تلف کردنا نیست زحمت بکشید اختلاساتونو کم کنید تا به کل مردم شریف ایران برسه اره قربونتون برم با شماها هستم اقایون که بالا نشستید دیگه قانع شید به همینی که دارید بذارید تمام بازنشته ها هم بعد این همه زحمت یه نفسی بکشن

حمید 6 0 پاسخ 1399/3/9 -10:34

سلام یه کم منطقی فکر کنیم ما بازنشستگان پول دریا فتی بابت حقوق رو حیف میل میکنیم این پول باید سرجمع بشه اون وقت یکی همش رو بکشه بالا وبرج بسازه به ریش همه‌مون همه بخنده ایجاد شادی بشه

فرزاد بیچاره 5 3 پاسخ 1399/3/9 -10:32

لطفا اول شما تایپ کردن رو یاد بگیرید و لااقل یکبار بعدش بخونید ببینید چی نوشتید بعد احقاق حق بازنشسته رو عنوان کنید سالی که نکوست از بهارش پیداست...

محسن 1399/3/9 -12:07

شما آقای عزیز ایراد هارون الرشیدی نگیرید هتمآ توی درد نیستی وقتی دل بازنشسته پرمیشه آلان دیگه آچار توی دستش نیست بزنه تو سر حق کش عین استخوان بدست ابوذر اینقدر درد بازنشستگی فشار میاره روبرویش وایستی شاید بزنه توی گوشت

ازکار افتاده 1399/3/9 -18:31

سلام شما هم توی این گرفتاریها غلط املایی میگیری تو نمی دونی او بد بخت الان داره چه بار سنگینی بر دوش میکشه چه دردی دارد اگر معلمی یا میخوای اموزش بدی به نظر من اگر توانشو داری یه معازه بگیر بچهاهی مردمو اموزش بده که غلط ننویسند مال منم صحیح کن ببین اشتباهی نداشتم ببخشید

حسین 1399/3/9 -22:48

به توربطی ندارهودرضمن هیشه اینقدر زودواکنش نشون میدی یکبارجلوظالم درامدی فکرنمیکنم

خدیجه علیخان 5 0 پاسخ 1399/3/9 -10:27

آخه چرا اینقدر اذیت میکنید مگر ده میلیون میخواهد اضافه کنید بابا دو هشصد دیگه اینقدر گشمکش نداره یه کم هم به فکر ما بیچاره ها باشید بخدا بدهکاری اجاره از طرفی بیماری بچه ها میان نمتونم یک کیلو میوه بخرم یه غدای خوب برایشان تهیه کنم شرمده میشم شما را به خدا مسولین به فکرما هم باشید اخه یه زن پیس کدوم نامرد دست درازکنم

Zia 4 1 پاسخ 1399/3/9 -10:14

اقای قالیباف سال ۹۶ درمورد بازنشستگان چی گفتی تورو به ارواح عزیزات عملی کن حرفاتو الان ..

عباس 1 0 پاسخ 1399/3/9 -10:08

این متن ک همش قاطی پاطی بود

باز نشسته 3 0 پاسخ 1399/3/9 -09:24

الان دو ماه گدشت سی سال زحمت گشیدم این پولی چه به ما میدهیدخرج یک روز شماهاستما دو بربر لشگری گشوری ّبیمه پرداخت کردم اگر حرفهای ما به گوش مسولین برسد

امیرشجاعی 6 0 پاسخ 1399/3/9 -09:20

عدالت دیگروجود ندارد ومن یک جانبازم باحقوق تامین اجتماعی یک میلیون شش صهزارتومان با هشت نفرخانوارچه کنم .عدالت پیش شمادست اندرکارانه خدا بفریادتان برسه اه زن وبچه ما بدرقه شما باد

هرا 1 1 پاسخ 1399/3/9 -09:02

من۶۵سالمه با ده سال سابقه۴۵۰هزارتومن میگیرم جامانده یارانه هم هستم معیشتی هم نمیگیرم چکار کنم سرپرست خانواده هستم

نرجس 2 0 پاسخ 1399/3/9 -09:00

والا خسته شدیم از بس حرف الکی زدن معلوم نسیت پشت پرده چه خبر؟؟؟؟

بهرام 1399/3/9 -21:36

مسعولین محترم آتش گرفته ایم مارا خاموش کنید خجالت زن وفرزند سخته توان هیچ کاری نداریم

هنرمند 4 0 پاسخ 1399/3/9 -08:53

چرا باید با کشوری ها تفاوت کنند.تبعیض تا کی

باز نشسته 8 0 پاسخ 1399/3/9 -05:42

تا تجمع نکنید همینه.بیایید درب ادارات تامین اجتماعی از فردا تجمع اعنراضی ستلم داشته باشیمو دولت عوضی بی شرف نا کار آمد را مجبور کنیم به فکر اقشار کم در آمد باشد

از کار افتاده 1399/3/9 -18:09

سلام عزیز من هم مثل خودت فشارم زده بالا نظر من هم اینه که اعتراض مصالحه امیز کنیم بلکه کسی صدایمان را بشنود

کارگر بازنشسته 4 1 پاسخ 1399/3/9 -04:53

چرا دولت با وجود تورم ۴۰ درصدی میان بازنشستگان تبعیض میگذارد بادوجود اینکه به تامین اجتماعی چندمیلیارد بدهکار هست .... چرا فشار دولت بر ضعیفترین قشر جامعه که زحمتکشترین هستند اینقدناجوانمردانه بی انصافی میکند ؟؟؟؟؟؟

کار گر بازنشسته 1399/3/9 -14:10

باسلام برادر بازنشسته تمام حرفهایت درسته بکدام ازخدا بیخبر درددل مان را بگیم خدایا خودت بداد مابیچارها برس این بیشرف ها را از صفحه روزگار براندازد انشاالله انشاالله تا تجمع نکنیم آبروی اینها را نریزیم درست نمیشود منتظر یم

علی، ع 5 0 پاسخ 1399/3/9 -04:38

خبری ی ی ی ی....... خودت فهمیدی چی نوشتی، اینقدر مردم را سر کار نگذارید، هر روز یه چیزی میگی، مسئولین محترم تو رو به قرآن کمی به فکر ما بازنشستگان هم باشید، به والله دارید ظلم میکنید، خدانگهدار

حمید 5 0 پاسخ 1399/3/9 -02:51

فقط فکر خودشان هستند چند ماهه سرکار گذاشتن همه بازنشستگان تامین اجتماعی را، این خط و این نشون همان خواهد شد که باید بشود مگر چقدر عمر میکنیم که این همه بازی در میارید حداکثر بگیران اگر کمی از حقوقشان را صرف حداقل بگیران کنند دیگه مشکلی نیست، باور کنید حل خواهد شد

سعید 6 0 پاسخ 1399/3/9 -02:41

ان شاءالله به مدد الهی و با عنایت مجلس ۱۱ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با بازنشستگان لشکری و کشوری برابر خواهد شد.

شهلا 1399/3/9 -09:45

با ایشالا ماشالا کار درست نمیشه

مستمری بگیر 6 0 پاسخ 1399/3/9 -01:07

شمارا به خداقسم هرچه زودتر یک تصمیم اساسی وامیدوارکننده برای ما بگیریدعرصه زندگی برای ما خیلی تنگ شده اندک حقوق مادر برابر تورم دوام‌نمی آورد بازنشستگان تامین اجتماعی از لحاظ مالی ضعیف تر از بازنشستگان دیگر هستند ما را شرمنده خانواده نکنید به خدا ثواب داره ما همان ایرانیهای زحمت کش هستیم کار زیا د حقوق اندک

محدثه 7 2 پاسخ 1399/3/9 -00:22

واقعا خون بازنشستگان کشوری از خون بازنشستگان تامین اجتماعی پر رنگ تره که حقوقشون بیشتره...کارگر جماعت توکشور ما واقعا بدبخته..

عرب 7 0 پاسخ 1399/3/9 -00:10

سلام،من حداقل حقوق بگیرتامین اجتماعی هستم،نصف ازدریافتی ماهانم خرج دوادکترم،حالااگرم حقوقم ۲/۸۰۰بشه بازم زنده بودم ثمری نداره،

م 9 0 پاسخ 1399/3/9 -00:04

با سلام جان عزیزانتان به فکر ما باشین ما زنان بیوه با دیسک گردن که جایی هم نمیتونیم کار کنیم با مستمری چگونه زندگی کنیم شرمنده بچه هامون هستیم خدایا مددی

سعید 1399/3/9 -17:32

واقعا که اصلا نه تکلیف حداقل بگیرها مشخص شده نه ماهائیکه بالاتر از حداقل میگیریم لااقل حقوق بازنشیته های ل وک و شاغلین رو کمتر افزایش میدادین تا هم تورم مثل الان افسارگسبخته نشه و هم اینقدر تحت فشار قرار نگیرید .البته منظورم از افزایش کمتر حقوق سایرین فقط بخاطر کم شدن از شدت تورم بود.چون این دولت کارآمد نبست که همش میخواد از جیب مردم مایه بذاره

محسن محور خادم المهدی(عج)، 10 0 پاسخ 1399/3/8 -21:55

بسم الله الرحمن الرحیم ، واما بعد آی کسانی که دستی به قلم دارید ؟ ؟!! خواهشمندم که آگاهی هدیه کنید به مردم و...بخواهید از مجلس 11شورای اسلامی که قانون شفافیت مجلس در مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین را از جمله قانون بازنشستگان تأمین اجتماعی را تصحیح و یا اصلاح نمایند ، و...خدایا برسان حضرت صاحب الزمان(عج)را تا قوانینی اسلامی را اجرا کنند و دیگر کسانی نگویند که موی سر ما چقدر است؟...(جواب سؤال حضرت امام علی علیه السلام که گفت از من سوال کنید...)انشاالله که مردم نمایندگانی صالح انتخاب کرده اند...ومن الله توفیق،

غلامرضا 16 2 پاسخ 1399/3/8 -21:49

سلام این میزهاوریاست هااگرماندنی بودبشمانمیرسیدبیاییدوتافرصت خدمت داریدواقعاخدمت کنیدونه خیانت مابازنشستگان گناهمان چیست که گرفتارشماازخدابی خبران شده ایم

راحیل 12 1 پاسخ 1399/3/8 -21:47

با سلام بنده دو تا دوتا دختر دم بخت دارم و یک پسر سرباز ۳۰ سال کارمند مالی بودم بعلت داشتن دیسک کمر خودم بازنشت کردم الان شما بگید با حقوق ۲۹۰۰ واسه ۵ نفر چکار بکنم خودم ه سال است لباس کوهنه هامو میپوشم واسه بچه هام چکمم پسرم عصای دستم بود منتها من باید ۷۵ سالم باشه که تک فرزند سربازی نرود خسته شدم من هم آبرویی داشتم الان چکار کنم

کاربر 14 1 پاسخ 1399/3/8 -21:23

وای فقط حرف و شعار و تیتر میزنین راجع بازنشسته های تامین اجتماعی دیگه خسته شدیم ما شهروند این کشور نیستیم؟؟؟ ۳ ماه از سال گذشته هرروز یه چیزی میگن مطمئنم باشین روی همون ۲۱ درصد توافق میکنن چون ما بازنشسته ها سالهاست زیر خط فقریم

رضا 12 0 پاسخ 1399/3/8 -20:07

با درود هر روز سبد معیشتی ما بازنشستگان لاغر تر میشود در حالی که هزینه های زندگی کمر شکن شده است. فرزند دانشجو با این هزینه ها باید ترک تحصیل کند چون دیگر از عهده هزینه ها بر نمی آئیم هرچند چه درس بخواند و چه نخواند در صف بیکاران هزینه اش بر دوش من بازنشسته است. فقط هر روز آرزوی مرگ میکنم تا بیش از این شرمنده زن و بچه نباشم. یا حق

علیرصا 9 0 پاسخ 1399/3/8 -19:48

با سلام وقتی ارگانی حیات خلوت دولت شد طبعاتی نیز دارد که باید جبران کند نه اینکه مثل کوسه و ریش بند رفتار کند

فرزاد 19 2 پاسخ 1399/3/8 -18:35

خدا.از.سر.تقصیر.کسیگه.این.همه.عذابی.که.بما.بازنشستهامیده.نگذره.امید.وارم.خودش.وعزیزانش.به.چه.کنم.چه.کنم.گرفتار.شه

محمد 16 1 پاسخ 1399/3/8 -17:24

همش حرف و حرف در ضمن دولت جواب بدهد ما بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری چه فرقی داریم که خودمان خبر نداریم؟درضمن دولت بدهیش را به صندوق ما پرداخت کند ما نباید همیشه چوب بی عدالتی دولتی ها را بخوریم!

سعید 1399/3/9 -00:00

به والله شما ها معنی دوری از خانواده و سختی های منتقلی رو نمیدونید اگه خدایی نکرده بخواد جنگی بشه اول از همه این بنده خداها باید بیان دفاع کنن ولی چکار میتونیم بکنیم فقط اینه که کار خودمون رو سخترین کار دنیا میدونیم و میگیم در حق نامساعدتایی انجام شده با امید روزی که همه چیز عالی باشه

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks