احمد خورشیدی آزاد:

پذیرش اجتماعی نسبت به کاندیدای نظامی‌ سختگیرانه است


28 شهریور 1399 - 12:38
5f646b09b1ebc_2020-09-18_12-38
یک چهره سیاسی اصولگرا گفت: در مجموع پذیرش اجتماعی نسبت به افرادی که سابقه نظامی‌گری دارند، سختگیرانه است. 

«احمد خورشیدی آزاد»، چهره سیاسی اصولگرا، درباره حضور چهره‌ها و کاندیداهای نظامی در بین کاندیداهای ۱۴۰۰ گفت: اینکه گفته می‌شود کارآمدی کاندیدا مهم است نه لباس نظامی، درست است در واقع اگر نیرویی کارآمد بوده و برای حل مشکلات کشور برنامه مصداقی و مشخص، نه کلی و کلان و غیرقابل اجرا داشته باشد، تفاوتی ندارد که یک فرد نظامی باشد یا غیرنظامی؛ اما از حیث پذیرش اجتماعی، هنوز تا حدودی جامعه با افرادی که سابق نظامی دارند، همراه نشده است.

او افزود: هر چند برخی بر این باورند که یک نظامی باید روی کار بیاید اما بنده اینگونه اصلاح می‌کنم که یک فرد قاطع باید روی کار بیاید منظور از نظامی گری نیز، قاطع بودن در عمل و مقابله با مفسدین است. 

این چهره نزدیک به رئیس دولت نهم و دهم در پاسخ به این سوال که آیا اقبال نشان ندادن مردم از کاندیداهای قبلی ریاست جمهوری همچون محسن رضایی و قالیباف را ‌می‌توان از این دست مباحث دانست؟ تصریح کرد: بنده نمی‌گویم که اقبال به این دو شخص نیست اما در مجموع پذیرش اجتماعی نسبت به افرادی که سابقه نظامی‌گری دارند، سختگیرانه است هرچند این دیدگاه ترمیم شده اما همچنان سخت است. حال ممکن است شرایط به گونه‌ای شود که به عنوان مثال یک نیروی نظامی بتواند، برنامه قابل قبول ارائه دهد و مردم را قانع کند و شاید این اتفاق رخ دهد. 

خورشیدی تصریح در این باره که طی سال‌های گذشته تاکنون، بسیاری بر این باورند که یک چهره نظامی بر صندلی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد نشست، عنوان کرد: الزاما این‌گونه نیست که یک نظامی بر این صندلی بنشیند چراکه ممکن است این اتفاق رخ دهد یا رخ ندهد. بنده رخ دادن چنین اتفاقی را کمتر می‌دانم.

این چهره سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که چه مولفه‌هایی بر مردم برای انتخاب یک کاندیدا تاثیر گذارند و اینکه آیا نخبگان می‌توانند تاثیرگذار باشند؟ بیان کرد: اینکه نخبگان همواره در کنش‌های سیاسی مانند انتخابات نقش داشته‌اند، قابل نفی نیست از این رو نخبگان تاثیرگذارند اما در این دوره نسبت به دوره‌های قبل، مجددا توده‌ها بیشتر تاثیرگذارند و اثرگذاری نخبگان کمتر خواهد بود. 

او اضافه کرد: در واقع مراجع رأی‌ساز هم تغییر کرده است به عنوان مثال اگر مراجع رأی‌ساز، جماعت و یا جوامع روحانی بودند اما اکنون این گونه نیست. به یکباره شاهدیم که یک خواننده زیرزمینی یک تعداد رأی دارد که بسیاری ندارند یا فضایی را می‌سازد که بسیاری، توانایی ساختن آن را ندارند؛ دلیل آن هم تغییر ذائقه است که نتیجه عملکرد دستگاه‌ها است. در هر صورت نقش نخبگان نفی نخواهد شد.

احمد خورشیدی آزاد گفت: به بیانی دیگر مراجع رأی‌سازی که نماد دینی داشتند ضعیف شدند و آنهایی که نماد خدماتی و اجتماعی دارند بر انتخابات بیشتر اثرگذار هستند؛ این در حالی است که گرچه سلبریتی‌ها در انتخابات ۹۲ و ۹۶ اثرگذار بوده‌اند اما اکنون اثرگذاری‌شان کمتر است به این دلیل که از مسائلی دفاع کردند مرتبط با دغدغه‌ها و مطالبات مردم نبود از این رو اثرگذاری‌شان در رأی‌سازی در جامعه از بین رفته است.

او تصریح کرد: از نظر بنده یک کارخانه‌داری که اشتغالزایی ایجاد کند از مراجع رأی ساز قبلی تاثیرگذارتر است یا فردی که در حوادث سختی که برای مردم اتفاق افتاده نشان داده که همراه مردم و کمک‌کننده به آنها است، رأی‌آور است و یا فردی که ثروت و قدرت را نقد کرده، دارای رأی است و از اقبال بیشتری برخوردار است. 

یک چهره سیاسی اصولگرا گفت: در مجموع پذیرش اجتماعی نسبت به افرادی که سابقه نظامی‌گری دارند، سختگیرانه است. 

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f646b09b1ebc_2020-09-18_12-38
28 شهریور 1399 - 12:38

«احمد خورشیدی آزاد»، چهره سیاسی اصولگرا، درباره حضور چهره‌ها و کاندیداهای نظامی در بین کاندیداهای ۱۴۰۰ گفت: اینکه گفته می‌شود کارآمدی کاندیدا مهم است نه لباس نظامی، درست است در واقع اگر نیرویی کارآمد بوده و برای حل مشکلات کشور برنامه مصداقی و مشخص، نه کلی و کلان و غیرقابل اجرا داشته باشد، تفاوتی ندارد که یک فرد نظامی باشد یا غیرنظامی؛ اما از حیث پذیرش اجتماعی، هنوز تا حدودی جامعه با افرادی که سابق نظامی دارند، همراه نشده است.

او افزود: هر چند برخی بر این باورند که یک نظامی باید روی کار بیاید اما بنده اینگونه اصلاح می‌کنم که یک فرد قاطع باید روی کار بیاید منظور از نظامی گری نیز، قاطع بودن در عمل و مقابله با مفسدین است. 

این چهره نزدیک به رئیس دولت نهم و دهم در پاسخ به این سوال که آیا اقبال نشان ندادن مردم از کاندیداهای قبلی ریاست جمهوری همچون محسن رضایی و قالیباف را ‌می‌توان از این دست مباحث دانست؟ تصریح کرد: بنده نمی‌گویم که اقبال به این دو شخص نیست اما در مجموع پذیرش اجتماعی نسبت به افرادی که سابقه نظامی‌گری دارند، سختگیرانه است هرچند این دیدگاه ترمیم شده اما همچنان سخت است. حال ممکن است شرایط به گونه‌ای شود که به عنوان مثال یک نیروی نظامی بتواند، برنامه قابل قبول ارائه دهد و مردم را قانع کند و شاید این اتفاق رخ دهد. 

خورشیدی تصریح در این باره که طی سال‌های گذشته تاکنون، بسیاری بر این باورند که یک چهره نظامی بر صندلی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد نشست، عنوان کرد: الزاما این‌گونه نیست که یک نظامی بر این صندلی بنشیند چراکه ممکن است این اتفاق رخ دهد یا رخ ندهد. بنده رخ دادن چنین اتفاقی را کمتر می‌دانم.

این چهره سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که چه مولفه‌هایی بر مردم برای انتخاب یک کاندیدا تاثیر گذارند و اینکه آیا نخبگان می‌توانند تاثیرگذار باشند؟ بیان کرد: اینکه نخبگان همواره در کنش‌های سیاسی مانند انتخابات نقش داشته‌اند، قابل نفی نیست از این رو نخبگان تاثیرگذارند اما در این دوره نسبت به دوره‌های قبل، مجددا توده‌ها بیشتر تاثیرگذارند و اثرگذاری نخبگان کمتر خواهد بود. 

او اضافه کرد: در واقع مراجع رأی‌ساز هم تغییر کرده است به عنوان مثال اگر مراجع رأی‌ساز، جماعت و یا جوامع روحانی بودند اما اکنون این گونه نیست. به یکباره شاهدیم که یک خواننده زیرزمینی یک تعداد رأی دارد که بسیاری ندارند یا فضایی را می‌سازد که بسیاری، توانایی ساختن آن را ندارند؛ دلیل آن هم تغییر ذائقه است که نتیجه عملکرد دستگاه‌ها است. در هر صورت نقش نخبگان نفی نخواهد شد.

احمد خورشیدی آزاد گفت: به بیانی دیگر مراجع رأی‌سازی که نماد دینی داشتند ضعیف شدند و آنهایی که نماد خدماتی و اجتماعی دارند بر انتخابات بیشتر اثرگذار هستند؛ این در حالی است که گرچه سلبریتی‌ها در انتخابات ۹۲ و ۹۶ اثرگذار بوده‌اند اما اکنون اثرگذاری‌شان کمتر است به این دلیل که از مسائلی دفاع کردند مرتبط با دغدغه‌ها و مطالبات مردم نبود از این رو اثرگذاری‌شان در رأی‌سازی در جامعه از بین رفته است.

او تصریح کرد: از نظر بنده یک کارخانه‌داری که اشتغالزایی ایجاد کند از مراجع رأی ساز قبلی تاثیرگذارتر است یا فردی که در حوادث سختی که برای مردم اتفاق افتاده نشان داده که همراه مردم و کمک‌کننده به آنها است، رأی‌آور است و یا فردی که ثروت و قدرت را نقد کرده، دارای رأی است و از اقبال بیشتری برخوردار است. 

منبع: برنا

70

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
انتخابات هفت ضلعی 1400 / اصولگرایان و اصلاح طلبان گرفتار کابوس رای منفی ژنرالهای انتخاباتی / بازیگران اصلی انتخابات خرداد را بشناسید
واکسن ایرانی می زنم، نه روسی/ عید امسال با پارسال فرقی ندارد، برایش برنامه نریزید/ شاید از تابستان زندگی عادی شود
با افتخار سپاهی ام اما اسلحه دست نگرفته ام/ زنجانی به واسطه من ممنوع الخروج شد/ قرارگاه خاتم الانبیا با کدام سرمایه ایجاد شد و حالا سودش کجا هزینه می شود؟
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد