علت بروز اختلالات روانی پس از طلاق


31 شهریور 1399 - 09:47
5f681d173674a_5f681d173674c
یک روانشناس بالینی، گفت: بسیاری از اختلالات روانی پس از طلاق و یا شکست های عاطفی به دلیل کامل نشدن مراحل سوگ عاطفی پس از گذشت ۶ ماه است.

دیبا مبین اظهار داشت: غم از دست دادن نزدیکان همواره دشوار است گاهی افراد با پذیرش واقعیت‌ها، خود را به سرعت با شرایط جدید همسو می‌کنند ولی گاهی فقدان یک فرد چه در قالب مرگ، طلاق و یا حتی شکست عاطفی باشد باعث می‌شود تا جای خالی آن برای نزدیک ترین افراد غم بزرگی را به همراه آورد. این در حالی است که شدت سوگ عاطفی بستگی به مدت رابطه عاطفی دارد و بین ۲ تا ۶ ماه به طول خواهد انجامید و اگر زمان آن بیش از این ادامه پیدا کند این خلأ به شکل اختلالات روحی- روانی در فرد بروز می‌کند.

وی تصریح کرد: رابطه و ازدواجی که قرار بود تا پایان عمر به طول انجامد وقتی به شکل طلاق و جدایی به پایان می‌رسد درواقع گویا طرفین برای هم مرده اند و همین امر باعث می‌شود طرف مقابل دچار سوگ عاطفی ناشی از دست دادن شوند، به همین دلیل برای بازگشتن به شرایط عادی باید مراحل پنجگانه سوگ را طی کنند در غیر این صورت موضوع برای آنها تمام نشده و مانند یک کتاب نیمه کار باز می‌ماند.

این روانشناس با بیان اینکه اولین مرحله سوگ از انکار شروع می‌شود، افزود: همه افراد پس از فقدان وارد فضای انکار می‌شوند افرادی که کسی را از دست داده اند در همان ساعات و حتی روزهای اولیه مرگ عزیز خود را باور نمی‌کنند و همواره منتظر هستند تا درب باز شده و آن فرد زنده و سالم به آغوش خانواده بازگردد، افرادی که دچار شکست عاطفی شده اند نیز همین واکنش را در ابتدا دارند.

مبین ادامه داد: بعد از تمام شدن رابطه، فرد هنوز برای پذیرش جدایی آمادگی ندارد و نمی‌خواهد شکست عاطفی، طلاق و جدایی را قبول کند در چنین شرایطی او فکر می‌کند با صحبت نکردن در مورد آن می‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند اما در نهایت انکارش به پایان می‌رسد و مجبور می‌شود باور کند.

این روانشناس بالینی تاکید کرد: خشم، عصبانیت و گاهی طغیانگری بخش دیگری از مراحل سوگ است که این واکنش نیز طبیعی و قسمتی از مکانیزم دفاعی بدن محسوب می‌شود در این مرحله فرد وقتی با واقعیت شکست عاطفی روبرو می‌شود، غم از دست دادن آن باعث می‌شود تا فرد خود و یا حتی دیگران را سرزنش کند ولی باید توجه داشت که در این مرحله حساس باید با روحیه دادن، مشاوره گرفتن و بهره بردن از مهارت‌های ارتباطی فرد سوگوار را آرام کرد چرا که در این مرحله گاهی افراد به دلیل کنترل نکردن خشم خود باعث آسیب رساندن به خود و یا دیگران می‌شوند.

مبین، اندوه و گوشه نشینی را یکی دیگر از مراحل سوگ عاطفی بیان کرد و افزود: با فروکش کردن خشم، فرد سوگوار دچار غم سنگینی می‌شود بطوری که گریه و از دیگران کناره گیری کردن بخش اعظمی از از رفتار روزانه او می‌شود.

وی، چانه زنی را مرحله چهارم سوگ دانست و تاکید کرد: پس از گذراندن واکنش‌های متفاوت، فرد احساس ناتوانی شدیدی کرده و در ذهن خود شروع به چانه‌زنی می‌کند بدین ترتیب که اگر این طور بود و یا اگر آن اتفاق رخ می‌داد الان همه چیز درست بود درواقع این مرحله به فرد کمک می‌کند که این واقعیت را بپذیرد که همه چیز در دستان او نیست و باید تابع شرایط پیش آمده باشد.

مبین گفت: پس از گذراندن مراحل ذکر شده، فرد شکست خورده، سوگ عاطفی را می‌پذیرد، به عبارتی آخرین مرحله است و فرد می‌تواند به زندگی عادی خود برگردد.

وی اظهار داشت: گریه، خشم، گوشه نشینی و انکار واقعیت همگی طبیعی و بخشی از سوگ عاطفی است و نباید افراد را بابت این واکنش‌های طبیعی سرزنش کرد آنچه مهم است نباید اجازه داد فرد بیش از ۶ ماه درگیر این وضعیت شود چرا که سوگ طولانی مدت موجب بروز اختلال در فرد می‌شود.

مبین خاطرنشان کرد: هر اندازه فرد منطقی‌تر باشد و با این واقعیت منطقی‌تر کنار بیاید، بهتر می‌تواند مراحل سوگ را پشت سرگذارد و سوگ زمانی خاتمه می‌یابد که شخص مرحله نهایی را پشت سر گذاشته و به پذیرش برسد. در مشاوره سوگ نیز باید فرد سوگوار را مطمئن ساخت که احساساتی که تجربه می‌کند طبیعی است و این احساسات برای مدتی همراه او هستند.

یک روانشناس بالینی، گفت: بسیاری از اختلالات روانی پس از طلاق و یا شکست های عاطفی به دلیل کامل نشدن مراحل سوگ عاطفی پس از گذشت ۶ ماه است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f681d173674a_5f681d173674c
31 شهریور 1399 - 09:47

دیبا مبین اظهار داشت: غم از دست دادن نزدیکان همواره دشوار است گاهی افراد با پذیرش واقعیت‌ها، خود را به سرعت با شرایط جدید همسو می‌کنند ولی گاهی فقدان یک فرد چه در قالب مرگ، طلاق و یا حتی شکست عاطفی باشد باعث می‌شود تا جای خالی آن برای نزدیک ترین افراد غم بزرگی را به همراه آورد. این در حالی است که شدت سوگ عاطفی بستگی به مدت رابطه عاطفی دارد و بین ۲ تا ۶ ماه به طول خواهد انجامید و اگر زمان آن بیش از این ادامه پیدا کند این خلأ به شکل اختلالات روحی- روانی در فرد بروز می‌کند.

وی تصریح کرد: رابطه و ازدواجی که قرار بود تا پایان عمر به طول انجامد وقتی به شکل طلاق و جدایی به پایان می‌رسد درواقع گویا طرفین برای هم مرده اند و همین امر باعث می‌شود طرف مقابل دچار سوگ عاطفی ناشی از دست دادن شوند، به همین دلیل برای بازگشتن به شرایط عادی باید مراحل پنجگانه سوگ را طی کنند در غیر این صورت موضوع برای آنها تمام نشده و مانند یک کتاب نیمه کار باز می‌ماند.

این روانشناس با بیان اینکه اولین مرحله سوگ از انکار شروع می‌شود، افزود: همه افراد پس از فقدان وارد فضای انکار می‌شوند افرادی که کسی را از دست داده اند در همان ساعات و حتی روزهای اولیه مرگ عزیز خود را باور نمی‌کنند و همواره منتظر هستند تا درب باز شده و آن فرد زنده و سالم به آغوش خانواده بازگردد، افرادی که دچار شکست عاطفی شده اند نیز همین واکنش را در ابتدا دارند.

مبین ادامه داد: بعد از تمام شدن رابطه، فرد هنوز برای پذیرش جدایی آمادگی ندارد و نمی‌خواهد شکست عاطفی، طلاق و جدایی را قبول کند در چنین شرایطی او فکر می‌کند با صحبت نکردن در مورد آن می‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند اما در نهایت انکارش به پایان می‌رسد و مجبور می‌شود باور کند.

این روانشناس بالینی تاکید کرد: خشم، عصبانیت و گاهی طغیانگری بخش دیگری از مراحل سوگ است که این واکنش نیز طبیعی و قسمتی از مکانیزم دفاعی بدن محسوب می‌شود در این مرحله فرد وقتی با واقعیت شکست عاطفی روبرو می‌شود، غم از دست دادن آن باعث می‌شود تا فرد خود و یا حتی دیگران را سرزنش کند ولی باید توجه داشت که در این مرحله حساس باید با روحیه دادن، مشاوره گرفتن و بهره بردن از مهارت‌های ارتباطی فرد سوگوار را آرام کرد چرا که در این مرحله گاهی افراد به دلیل کنترل نکردن خشم خود باعث آسیب رساندن به خود و یا دیگران می‌شوند.

مبین، اندوه و گوشه نشینی را یکی دیگر از مراحل سوگ عاطفی بیان کرد و افزود: با فروکش کردن خشم، فرد سوگوار دچار غم سنگینی می‌شود بطوری که گریه و از دیگران کناره گیری کردن بخش اعظمی از از رفتار روزانه او می‌شود.

وی، چانه زنی را مرحله چهارم سوگ دانست و تاکید کرد: پس از گذراندن واکنش‌های متفاوت، فرد احساس ناتوانی شدیدی کرده و در ذهن خود شروع به چانه‌زنی می‌کند بدین ترتیب که اگر این طور بود و یا اگر آن اتفاق رخ می‌داد الان همه چیز درست بود درواقع این مرحله به فرد کمک می‌کند که این واقعیت را بپذیرد که همه چیز در دستان او نیست و باید تابع شرایط پیش آمده باشد.

مبین گفت: پس از گذراندن مراحل ذکر شده، فرد شکست خورده، سوگ عاطفی را می‌پذیرد، به عبارتی آخرین مرحله است و فرد می‌تواند به زندگی عادی خود برگردد.

وی اظهار داشت: گریه، خشم، گوشه نشینی و انکار واقعیت همگی طبیعی و بخشی از سوگ عاطفی است و نباید افراد را بابت این واکنش‌های طبیعی سرزنش کرد آنچه مهم است نباید اجازه داد فرد بیش از ۶ ماه درگیر این وضعیت شود چرا که سوگ طولانی مدت موجب بروز اختلال در فرد می‌شود.

مبین خاطرنشان کرد: هر اندازه فرد منطقی‌تر باشد و با این واقعیت منطقی‌تر کنار بیاید، بهتر می‌تواند مراحل سوگ را پشت سرگذارد و سوگ زمانی خاتمه می‌یابد که شخص مرحله نهایی را پشت سر گذاشته و به پذیرش برسد. در مشاوره سوگ نیز باید فرد سوگوار را مطمئن ساخت که احساساتی که تجربه می‌کند طبیعی است و این احساسات برای مدتی همراه او هستند.

منبع: مهر

70

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما