کارشناس مسائل خاورمیانه:

ایران به دنبال ایجاد ثبات سیاسی در لبنان است


6 مهر 1399 - 17:11
5f7090c540a9e_2020-09-27_16-46
یک تحلیل‌گر مسائل لبنان گفت: در حال حاضر لبنان وارد یک بن بست سیاسی شده که ممکن است میشل عون برای خروج از این بن بست، سعد حریری را به عنوان نخست وزیر معرفی کند.

«حسن هانی‌زاده» در ارزیابی تاثیر استعفای مصطفی ادیب از سِمَت نخست‌وزیری لبنان بر وخامت اوضاع لبنان گفت: مصطفی ادیب آخرین گزینه‌ای بود که از طرف میشل عون به عنوان نخست وزیر معرفی شد اما در جریان تشکیل کابینه، برخی از چهره‌‎های سیاسی و سنتی لبنان نظیر سعد حریری، فؤاد سنویره و سمیر جعجع با دخالت‌های خود تلاش کردند که سنگ‌اندازی کنند.

 این تحلیل‌گر مسائل لبنان افزود: آمریکا و عربستان با استفاده از لابی این مثلث، تاثیرگذار لبنانی یعنی سعد حریری، فؤاد سنویره و سمیر جعجع به دنبال تشکیل کابینه‌ای هستند که در تضاد با محور مقاومت و حزب الله قرار گیرد.

 در واقع مصطفی ادیب تلاش می‌کرد کابینه تکنوکرات و بدون گرایش‌های سیاسی تشکیل دهد اما این سه نفر، خواهان واگذاری ۱۲ وزارت خانه‌ کلیدی به جریان ۱۴ مارس بودند، به همین دلیل رایزنی‌هایی میان مصطفی ادیب، میشل عون و رئیس پارلمان لبنان در طول ۴ هفته گذشته با دخالت‌های آن سه نفر، موفقیت‌آمیز نبود و کابینه تشکیل نشد.

 هانی‌زاده نقش آمریکا و عربستان در استعفای مصطفی ادیب را پررنگ دانست و تصریح کرد: در حقیقت هدف آمریکا و عربستان این است که میشل عون، مجبور شود سعد حریری را برای تشکیل کابینه معرفی کند تا یک نوع تقابل سیاسی و امنیتی میان جریان‌های سیاسی لبنان و حزب الله، شکل بگیرد.

 در واقع آنها می‎خواهند نخست وزیری انتخاب شود که در آینده حزب الله را خلع سلاح کند و این جریان سیاسی را از ساختار قدرت لبنان، خارج کند.

 این کارشناس مسائل خاورمیانه در واکنش به اینکه علت موفق نبودن مکرون در روی کار آمدن مصطفی ادیب اظهار کرد: مکرون در طی سفرهای خود به بیروت تلاش کرد که کابینه معتدل با رویکردی کاملا تکنوکرات تشکیل شود اما عربستان و آمریکا به دلیل نفوذی که بر جریان‌های سیاسی لبنان دارند، این مثلث تخریبی، لبنان را وادار کردند که مانع شکل‌گیری کابینه کاملا غیرسیاسی شود. در حال حاضر لبنان وارد یک بن بست سیاسی شده که ممکن است، میشل عون برای خروج از این بن بست سعد حریری را به عنوان نخست وزیر معرفی کند.

 هانی‌زاده با اشاره به سابقه سعد حریری در تقابل با حزب‌الله خاطرنشان کرد: سعد حریری در دوران نخست وزیری خود بسیار تلاش کرد که حزب الله را خلع سلاح کند،  به حاشیه براند و این جریان سیاسی را از ساختار سیاسی لبنان دور کند اما به دلیل پایگاه و عقبه‌ای که حزب‌الله در منطقه دارد، سعد حریری در این امر موفق نشد و در نتیجه او، دست به یک بازی کثیف زد و به نیت سهم‌خواهی استعفا کرد، به همین دلیل به نظر می‌رسد در حال حاضر هم آمریکا و هم عربستان، به دنبال این هستند که سعد حریری را به قدرت برسانند و با برنامه‌ریزی جدید، مشکلاتی را برای حزب الله ایجاد کنند.  

 این تحلیل‌گر مسائل لبنان در مورد نقش ایران در شکل‌گیری ثبات سیاسی در لبنان یادآور شد: با توجه به نفوذ معنوی که ایران در این کشور دارد، قطعا این توانایی را دارد اما موانع زیادی فرا روی تشکیل کابینه و ثبات سیاسی در لبنان است. 

 جریان ۱۴ مارس و المستقبل به دنبال این هستند که نفوذ ایران و محور مقاومت، کاهش پیدا کند و در مقابل نفوذ عربستان و آمریکا را گسترش دهند، لذا در این شرایط تلاش ایران بر این است که از طریق ایجاد وفاق بین همه جریان‌های سیاسی لبنان، یک ثبات نسبی در این کشور ایجاد کند اما موانع داخلی و بین‌المللی فراوانی، پیش روی آن است.

یک تحلیل‌گر مسائل لبنان گفت: در حال حاضر لبنان وارد یک بن بست سیاسی شده که ممکن است میشل عون برای خروج از این بن بست، سعد حریری را به عنوان نخست وزیر معرفی کند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f7090c540a9e_2020-09-27_16-46
6 مهر 1399 - 17:11

«حسن هانی‌زاده» در ارزیابی تاثیر استعفای مصطفی ادیب از سِمَت نخست‌وزیری لبنان بر وخامت اوضاع لبنان گفت: مصطفی ادیب آخرین گزینه‌ای بود که از طرف میشل عون به عنوان نخست وزیر معرفی شد اما در جریان تشکیل کابینه، برخی از چهره‌‎های سیاسی و سنتی لبنان نظیر سعد حریری، فؤاد سنویره و سمیر جعجع با دخالت‌های خود تلاش کردند که سنگ‌اندازی کنند.

 این تحلیل‌گر مسائل لبنان افزود: آمریکا و عربستان با استفاده از لابی این مثلث، تاثیرگذار لبنانی یعنی سعد حریری، فؤاد سنویره و سمیر جعجع به دنبال تشکیل کابینه‌ای هستند که در تضاد با محور مقاومت و حزب الله قرار گیرد.

 در واقع مصطفی ادیب تلاش می‌کرد کابینه تکنوکرات و بدون گرایش‌های سیاسی تشکیل دهد اما این سه نفر، خواهان واگذاری ۱۲ وزارت خانه‌ کلیدی به جریان ۱۴ مارس بودند، به همین دلیل رایزنی‌هایی میان مصطفی ادیب، میشل عون و رئیس پارلمان لبنان در طول ۴ هفته گذشته با دخالت‌های آن سه نفر، موفقیت‌آمیز نبود و کابینه تشکیل نشد.

 هانی‌زاده نقش آمریکا و عربستان در استعفای مصطفی ادیب را پررنگ دانست و تصریح کرد: در حقیقت هدف آمریکا و عربستان این است که میشل عون، مجبور شود سعد حریری را برای تشکیل کابینه معرفی کند تا یک نوع تقابل سیاسی و امنیتی میان جریان‌های سیاسی لبنان و حزب الله، شکل بگیرد.

 در واقع آنها می‎خواهند نخست وزیری انتخاب شود که در آینده حزب الله را خلع سلاح کند و این جریان سیاسی را از ساختار قدرت لبنان، خارج کند.

 این کارشناس مسائل خاورمیانه در واکنش به اینکه علت موفق نبودن مکرون در روی کار آمدن مصطفی ادیب اظهار کرد: مکرون در طی سفرهای خود به بیروت تلاش کرد که کابینه معتدل با رویکردی کاملا تکنوکرات تشکیل شود اما عربستان و آمریکا به دلیل نفوذی که بر جریان‌های سیاسی لبنان دارند، این مثلث تخریبی، لبنان را وادار کردند که مانع شکل‌گیری کابینه کاملا غیرسیاسی شود. در حال حاضر لبنان وارد یک بن بست سیاسی شده که ممکن است، میشل عون برای خروج از این بن بست سعد حریری را به عنوان نخست وزیر معرفی کند.

 هانی‌زاده با اشاره به سابقه سعد حریری در تقابل با حزب‌الله خاطرنشان کرد: سعد حریری در دوران نخست وزیری خود بسیار تلاش کرد که حزب الله را خلع سلاح کند،  به حاشیه براند و این جریان سیاسی را از ساختار سیاسی لبنان دور کند اما به دلیل پایگاه و عقبه‌ای که حزب‌الله در منطقه دارد، سعد حریری در این امر موفق نشد و در نتیجه او، دست به یک بازی کثیف زد و به نیت سهم‌خواهی استعفا کرد، به همین دلیل به نظر می‌رسد در حال حاضر هم آمریکا و هم عربستان، به دنبال این هستند که سعد حریری را به قدرت برسانند و با برنامه‌ریزی جدید، مشکلاتی را برای حزب الله ایجاد کنند.  

 این تحلیل‌گر مسائل لبنان در مورد نقش ایران در شکل‌گیری ثبات سیاسی در لبنان یادآور شد: با توجه به نفوذ معنوی که ایران در این کشور دارد، قطعا این توانایی را دارد اما موانع زیادی فرا روی تشکیل کابینه و ثبات سیاسی در لبنان است. 

 جریان ۱۴ مارس و المستقبل به دنبال این هستند که نفوذ ایران و محور مقاومت، کاهش پیدا کند و در مقابل نفوذ عربستان و آمریکا را گسترش دهند، لذا در این شرایط تلاش ایران بر این است که از طریق ایجاد وفاق بین همه جریان‌های سیاسی لبنان، یک ثبات نسبی در این کشور ایجاد کند اما موانع داخلی و بین‌المللی فراوانی، پیش روی آن است.

منبع: برنا

66

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
دوئل بایدن - ترامپ و ایالات سرنوشت ساز/ ترامپ پیروزی با آراء الکترال را تکرار می‌کند؟/ بایدن در انتظار گرفتن انتقام هیلاری از ترامپ
آمار بگیرید پروفسور سمیعی چندتا فالوور دارد و آقایی که ترکیبی می‌زند، چند تا/ خدا را شکر می‌کنم که جزو بازماندگان سال ۹۸ هستم/ چرا مهر کمدی روی من می‌زنید؟
به آقای روحانی رای دادم، هوادارانم حق دارند بلاکم کنند / فکر می‌کردم کرونا برای همسایه است
سردبیر لوبلاگ: آمریکا آماده ورود به جنگ داخلی با اشاره ترامپ/ شواهد نگران کننده ای وجود دارد/ اگر ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرد چه اتفاقی می‌افتد؟
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد