روزنامه جمهوری اسلامی:

با دناپلاس 650 میلیونی و ودیعه مسکن 200 میلیونی، مجلس در راس امور نمی‌شود


30 مهر 1399 - 08:32
5f8fbc0e05cbb_2020-10-21_08-11
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: منازعات داخلی، که این روزها بار دیگر اوج گرفته، نه مردم را خوشحال می‌کند و نه برای کسی سود دارد.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

ادامه این درگیری‌های لفظی و رسانه‌ای، غیر از اینکه مردم را ناامید و بی‌اعتماد کند، نتیجه دیگری ندارد.

افرادی که با تفکر بشدت افراطی، شعارهای به خیال خودشان مردم‌پسند می‌دهند و می‌گویند انقلابی هستیم و می‌خواهیم مردمی عمل کنیم و مشکلات مردم را حل کنیم، قبل از آنکه شماره صندلی‌های خود را در مجلس به ذهن بسپارند، اصول انقلابی و مردمی‌بودن را از یاد بردند. آنها با گرفتن دناپلاس 650 میلیون تومانی، کمک هزینه مسکن 200 میلیون تومانی، شروع سفرهای خانوادگی و فامیلی و دریافت حقوق‌ها و مزایای آنچنانی، صف خود را از مردم جدا و انقلاب را جور دیگری معنا کردند. اینها را مردم می‌بینند و می‌فهمند و برای تک تک این فعل‌ها و ترک‌ها حساب باز می‌کنند.

به‌هیچ‌وجه راضی نیستیم مجلس شورای اسلامی لطمه ببیند، چه یازدهم، چه دهم یا دوازدهم. این نهاد، یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و لطمه دیدن آن به معنای لطمه دیدن اصل نظام است. به همان اندازه که حفاظت از اصل نظام واجب است، حفاظت از اندام‌های آن، ازجمله مجلس شورای اسلامی، هم واجب است. در این واقعیت نیز نمی‌توان ذره‌ای تردید داشت که وظیفه حفاظت از ارکان نظام بیش از همه برعهده متولیان خود آن ارکان است. بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از دیگران باید برای حفاظت از اعتبار این رکن نظام احساس مسئولیت کنند و با موضعگیری‌های غیراصولی و خط و نشان کشیدن‌ها علیه این و آن، اعتبار مجلس را خدشه‌دار نکنند. مجلس شورای اسلامی برای اِعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرائی و قضائی و سایر اندام‌های نظام، اهرم‌های کارآمدی را در اختیار دارد که اگر درست عمل کند می‌تواند با بکار گرفتن آنها بسیاری از کژی‌ها را راست و بسیاری از ضعف‌ها را برطرف کند.

اینکه امام خمینی می‌فرمودند مجلس در رأس امور است، به این معناست ولی اگر نمایندگان مجلس به وظایف خودشان عمل نکنند و به جای استفاده صحیح از اهرم‌های قانونی وارد بازی‌های جناحی شوند، به جایگاه مجلس لطمه وارد می‌کنند و در آن صورت مجلس در رأس امور نخواهد بود. مجلس دهم در این زمینه کارنامه خوبی برجای نگذاشت و نتوانست جایگاه این رکن مهم را حفظ کند. مجلس یازدهم نیز در 5 ماهی که از عمرش گذشته است متأسفانه کارنامه قابل قبولی ندارد ولی اگر در روش‌هایش تجدیدنظر کند، جلوی تندروی‌ها را بگیرد و با استفاده صحیح از اهرم‌های قانونی که در اختیار دارد، درصدد حل مشکلات برآید، می‌تواند جایگاه واقعی خود را بازیابد.
این درست است که آمریکا و رژیم صهیونیستی و همدستان آنها دشمنان ملت ایران هستند، ولی همانطور که امام خمینی بارها گفتند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هرگز از بیرون لطمه نخواهد دید. اگر تهدیدی وجود دارد، از داخل کشور است. دوستان و دشمنان این انقلاب و نظام و این ملت را باید در داخل جستجو کرد. کسانی که به جای اقدامات قانونی برای برخورد با مخالفان خود، متوسل به تهدید و داغ و درفش می‌شوند، حتی اگر ادعای دوستی داشته باشند، دشمنانه عمل می‌کنند. آمریکا و صهیونیست‌ها هم از منازعه و درگیری و به جان همدیگر افتادن متولیان ارکان نظام، استقبال می‌کنند و این راه را از میلیاردها دلار خرج کردن برای ضربه زدن بهتر و مؤثر می‌دانند.
این واقعیت را هم تمام متولیان نظام در دستگاه‌های مختلف باید بپذیرند که همگی در ضعف‌ها و قوت‌های عارض شده بر کشور و سختی‌های تحمیل شده بر مردم شریک و سهیمند. کسی از شما نمی‌پذیرد که خود را تبرئه کنید و سایرین را متهم جلوه دهید. به جای توسل به شعارهای تکراری با هدف کسب آراء در انتخابات ریاست جمهوری، درصدد خدمت به مردم از طریق هماهنگی با همدیگر برآئید و دردی از مردم دوا کنید. مردم این را از شما می‌خواهند نه سفرهای نمایشی و توسل به شعارهای کهنه و یقه گرفتن و وعده‌های تکراری دادن را.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: منازعات داخلی، که این روزها بار دیگر اوج گرفته، نه مردم را خوشحال می‌کند و نه برای کسی سود دارد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f8fbc0e05cbb_2020-10-21_08-11
30 مهر 1399 - 08:32

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

ادامه این درگیری‌های لفظی و رسانه‌ای، غیر از اینکه مردم را ناامید و بی‌اعتماد کند، نتیجه دیگری ندارد.

افرادی که با تفکر بشدت افراطی، شعارهای به خیال خودشان مردم‌پسند می‌دهند و می‌گویند انقلابی هستیم و می‌خواهیم مردمی عمل کنیم و مشکلات مردم را حل کنیم، قبل از آنکه شماره صندلی‌های خود را در مجلس به ذهن بسپارند، اصول انقلابی و مردمی‌بودن را از یاد بردند. آنها با گرفتن دناپلاس 650 میلیون تومانی، کمک هزینه مسکن 200 میلیون تومانی، شروع سفرهای خانوادگی و فامیلی و دریافت حقوق‌ها و مزایای آنچنانی، صف خود را از مردم جدا و انقلاب را جور دیگری معنا کردند. اینها را مردم می‌بینند و می‌فهمند و برای تک تک این فعل‌ها و ترک‌ها حساب باز می‌کنند.

به‌هیچ‌وجه راضی نیستیم مجلس شورای اسلامی لطمه ببیند، چه یازدهم، چه دهم یا دوازدهم. این نهاد، یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و لطمه دیدن آن به معنای لطمه دیدن اصل نظام است. به همان اندازه که حفاظت از اصل نظام واجب است، حفاظت از اندام‌های آن، ازجمله مجلس شورای اسلامی، هم واجب است. در این واقعیت نیز نمی‌توان ذره‌ای تردید داشت که وظیفه حفاظت از ارکان نظام بیش از همه برعهده متولیان خود آن ارکان است. بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از دیگران باید برای حفاظت از اعتبار این رکن نظام احساس مسئولیت کنند و با موضعگیری‌های غیراصولی و خط و نشان کشیدن‌ها علیه این و آن، اعتبار مجلس را خدشه‌دار نکنند. مجلس شورای اسلامی برای اِعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرائی و قضائی و سایر اندام‌های نظام، اهرم‌های کارآمدی را در اختیار دارد که اگر درست عمل کند می‌تواند با بکار گرفتن آنها بسیاری از کژی‌ها را راست و بسیاری از ضعف‌ها را برطرف کند.

اینکه امام خمینی می‌فرمودند مجلس در رأس امور است، به این معناست ولی اگر نمایندگان مجلس به وظایف خودشان عمل نکنند و به جای استفاده صحیح از اهرم‌های قانونی وارد بازی‌های جناحی شوند، به جایگاه مجلس لطمه وارد می‌کنند و در آن صورت مجلس در رأس امور نخواهد بود. مجلس دهم در این زمینه کارنامه خوبی برجای نگذاشت و نتوانست جایگاه این رکن مهم را حفظ کند. مجلس یازدهم نیز در 5 ماهی که از عمرش گذشته است متأسفانه کارنامه قابل قبولی ندارد ولی اگر در روش‌هایش تجدیدنظر کند، جلوی تندروی‌ها را بگیرد و با استفاده صحیح از اهرم‌های قانونی که در اختیار دارد، درصدد حل مشکلات برآید، می‌تواند جایگاه واقعی خود را بازیابد.
این درست است که آمریکا و رژیم صهیونیستی و همدستان آنها دشمنان ملت ایران هستند، ولی همانطور که امام خمینی بارها گفتند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هرگز از بیرون لطمه نخواهد دید. اگر تهدیدی وجود دارد، از داخل کشور است. دوستان و دشمنان این انقلاب و نظام و این ملت را باید در داخل جستجو کرد. کسانی که به جای اقدامات قانونی برای برخورد با مخالفان خود، متوسل به تهدید و داغ و درفش می‌شوند، حتی اگر ادعای دوستی داشته باشند، دشمنانه عمل می‌کنند. آمریکا و صهیونیست‌ها هم از منازعه و درگیری و به جان همدیگر افتادن متولیان ارکان نظام، استقبال می‌کنند و این راه را از میلیاردها دلار خرج کردن برای ضربه زدن بهتر و مؤثر می‌دانند.
این واقعیت را هم تمام متولیان نظام در دستگاه‌های مختلف باید بپذیرند که همگی در ضعف‌ها و قوت‌های عارض شده بر کشور و سختی‌های تحمیل شده بر مردم شریک و سهیمند. کسی از شما نمی‌پذیرد که خود را تبرئه کنید و سایرین را متهم جلوه دهید. به جای توسل به شعارهای تکراری با هدف کسب آراء در انتخابات ریاست جمهوری، درصدد خدمت به مردم از طریق هماهنگی با همدیگر برآئید و دردی از مردم دوا کنید. مردم این را از شما می‌خواهند نه سفرهای نمایشی و توسل به شعارهای کهنه و یقه گرفتن و وعده‌های تکراری دادن را.

66

نظرات 4
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1399/8/1 -11:02

تاتوانیددلی رابدست آرید بخدادلشکستن گناه بزرگه مگرکورش کبیرثروتش راباخودش بردنه فقط بفکراعمال وآخرت باشید ومردعمل وصادق باشیددربرابرمردم

بهمن امامیان 1 0 پاسخ 1399/8/1 -09:18

اونایی که ادعای انقلابیگری دارن دقیقا رانت و سواستفاده بیشتری میکنن.بترسین از دست تقدیر اگر از خدا نمیترسید

مجلس 1 0 پاسخ 1399/7/30 -09:12

مجلس انقلابی .فقط سهم خودشان را از بیت المال گرفتند .مردم هم اگر میتوانند بروند سهمشان را بگیرند .حق گرفتنی است نه دادنی .پس باید تلاش کرد

پرسشگر 1399/7/30 -10:16

پس هر چی بی شخصیت تر و دورو تر و بطور خلاصه جزء اراذل و اوباش واقعی باشی می توانی حق و سهمت رو راحت تر بگیری چون این حق و سهمی که ازش حرف می زنی معادل پایمال کردن حقوق دیگران هست .

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد