عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم:

بدعت‌های زشتی در دین گذاشته می‌شود و هیچ‌کس هم اعتراض نمی‌کند/ غوغا برای موی دختری یا زنی دوچرخه‌‌سوار


30 مهر 1399 - 12:17
5f8ff5af3fb44_2020-10-21_12-17
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: پیش از انقلاب می‌گفتیم اگر صداوسیما دست خودمان باشد، جهانیان را مسلمان می‌کنیم اما امروز نه‌تنها چنین نکردیم، بلکه با این روش‌ها حتی فرزندان خودمان را از اسلام دور می‌کنیم.

 محمدتقی فاضل میبدی در یادداشتی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از روحانیون نوشت: سال‌های گذشته شاهدیم که دو جریان به عنوان جریان تخریب با جدیت در کشور کار می‌کند؛ یکی جریانی که قوای اقتصادی و اجرایی کشور را نابود و از نظر اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تخریب می‌کند و دیگری جریانی که به‌ دنبال هجمه علیه اسلام و از بین بردن دین است. مظهر این جریان بیشتر از نظر من صداوسیماست؛ لذا لازم است که بخشی از حاکمیت مدیریت این ماجرا را به دست بگیرد. جریانی که به صداوسیما فضا می‌دهد که چنین مطالبی را منتشر کند، باید جلوی نشر چنین سخنانی را بگیرد. ریاست صداوسیما با حکم رهبر انقلاب منصوب می‌شود و به این دلیل، باید با دقت بیشتر مدیریت شده و مانع از پخش این اظهارات شوند. قوه قضاییه نیز مسوولیت دارد جلوی چنین بدعت‌گذاری‌هایی بایستد.

 اینکه فقط ما حرف بزنیم، فایده‌ای ندارد. چراکه در اثربخشی این مسائل، آبروی اسلام است که در خطر می‌افتد و این پرسش مطرح است که چرا کسی جلوی مسائل را نمی‌گیرد؟! فرهنگ مملکت و اسلام باید توسط صداوسیما ترویج و تبلیغ شود. پیش از انقلاب می‌گفتیم اگر صداوسیما دست خودمان باشد، جهانیان را مسلمان می‌کنیم اما امروز نه‌تنها چنین نکردیم، بلکه با این روش‌ها حتی فرزندان خودمان را از اسلام دور می‌کنیم. متاسفانه شاهدیم که افرادی برای مصاحبه یا سخنرانی به صداوسیما می‌روند و از اسلام به گونه‌ای سخن می‌گویند که جوانان از دین دور می‌شوند و نمونه اخیر آن از جمله اظهارات چندی پیش امام جمعه موقت تهران بود که بدون منطق روشن شیوع کرونا را ناشی از گناهکاری مردم برشمرد. یعنی در کشورهایی که کرونا مهار شده، گناهی صورت نمی‌گیرد؟! اگر قرار باشد ما مولود این چیزها را گناه بدانیم، صدر اسلام هم بلاهایی می‌آمد که باید بگوییم مولودشان گناه بوده است. این سخنان هیچ مبنای قرآنی ندارد و براساس روایات نادرست مطرح می‌شوند. چنین سخنانی از جانب افرادی مطرح می‌شود که ظاهرا حوصله مطالعه و تفکر ندارند و اظهاراتی را مطرح می‌کنند که فقط نظر عده‌ای عوام را جلب و جذب می‌کند.

 شخصا بر این باورم که علمای اسلام و مراجعی که اگر موی دختری پیدا شود، فریادشان به آسمان می‌رود یا اگر زنی سوار دوچرخه‌ شود، غوغا می‌کنند، در چنین مواردی است که باید بیایند و فریاد سر دهند. بدعت‌های بسیار زشتی در دین گذاشته می‌شود و هیچ‌کس هم سخنی در اعتراض نمی‌گوید. متاسفانه وقتی گناهان بزرگی که در کشور ازطریق برخی انجام می‌شود و اقتصاد کشور را از بین می‌برد، نادیده مانده و کسی حرفی نمی‌زند یا اگر اعتراضی کند، بحث را سیاسی می‌کنند و همه‌چیز را بر سر رییس دولت خراب می‌کنند اما عوامل دیگری که در کشور نفوذ کرده و مافیاهای اقتصادی درست کرده و ثروت کشور را می‌بلعند و نابود می‌کنند، مورد غفلت ناظران قرار می‌گیرند، اوضاع درست نخواهد شد. معتقدم این موضع‌گیری‌ها و طرح چنین‌ اظهاراتی آبروی دین اسلام را می‌برد. خرافاتی را در دین وارد می‌کنند که اسلام اساسا برای مبارزه با همین خرافات آمد. فراموش نکنیم که یکی از کارهای اسلامی که پیامبر عرضه کرد، مبارزه با خرافات و تحریف در ادیان پیشین بود. اما در همین دین پیامبر به دست علمای دین، کارشناسان دین و امروزه متاسفانه از تریبون صداوسیما خرافاتی بزرگ و تحریفاتی جدی وارد دین می‌شود. دلیل آن هم این است که کسانی که اهل علم و فضلند در خانه مانده و کسی آنها را تحویل نمی‌گیرد اما کسانی که سوادی ندارند، در صداوسیما سخنرانی و موعظه می‌کنند. لذا وقت آن است که علما، مراجع، کارشناسان و دلسوزان دین به اعتراض فریاد بزنند و جلوی این بدعت‌ها را بگیرند. 

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: پیش از انقلاب می‌گفتیم اگر صداوسیما دست خودمان باشد، جهانیان را مسلمان می‌کنیم اما امروز نه‌تنها چنین نکردیم، بلکه با این روش‌ها حتی فرزندان خودمان را از اسلام دور می‌کنیم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f8ff5af3fb44_2020-10-21_12-17
30 مهر 1399 - 12:17

 محمدتقی فاضل میبدی در یادداشتی با اشاره به اظهارات اخیر برخی از روحانیون نوشت: سال‌های گذشته شاهدیم که دو جریان به عنوان جریان تخریب با جدیت در کشور کار می‌کند؛ یکی جریانی که قوای اقتصادی و اجرایی کشور را نابود و از نظر اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تخریب می‌کند و دیگری جریانی که به‌ دنبال هجمه علیه اسلام و از بین بردن دین است. مظهر این جریان بیشتر از نظر من صداوسیماست؛ لذا لازم است که بخشی از حاکمیت مدیریت این ماجرا را به دست بگیرد. جریانی که به صداوسیما فضا می‌دهد که چنین مطالبی را منتشر کند، باید جلوی نشر چنین سخنانی را بگیرد. ریاست صداوسیما با حکم رهبر انقلاب منصوب می‌شود و به این دلیل، باید با دقت بیشتر مدیریت شده و مانع از پخش این اظهارات شوند. قوه قضاییه نیز مسوولیت دارد جلوی چنین بدعت‌گذاری‌هایی بایستد.

 اینکه فقط ما حرف بزنیم، فایده‌ای ندارد. چراکه در اثربخشی این مسائل، آبروی اسلام است که در خطر می‌افتد و این پرسش مطرح است که چرا کسی جلوی مسائل را نمی‌گیرد؟! فرهنگ مملکت و اسلام باید توسط صداوسیما ترویج و تبلیغ شود. پیش از انقلاب می‌گفتیم اگر صداوسیما دست خودمان باشد، جهانیان را مسلمان می‌کنیم اما امروز نه‌تنها چنین نکردیم، بلکه با این روش‌ها حتی فرزندان خودمان را از اسلام دور می‌کنیم. متاسفانه شاهدیم که افرادی برای مصاحبه یا سخنرانی به صداوسیما می‌روند و از اسلام به گونه‌ای سخن می‌گویند که جوانان از دین دور می‌شوند و نمونه اخیر آن از جمله اظهارات چندی پیش امام جمعه موقت تهران بود که بدون منطق روشن شیوع کرونا را ناشی از گناهکاری مردم برشمرد. یعنی در کشورهایی که کرونا مهار شده، گناهی صورت نمی‌گیرد؟! اگر قرار باشد ما مولود این چیزها را گناه بدانیم، صدر اسلام هم بلاهایی می‌آمد که باید بگوییم مولودشان گناه بوده است. این سخنان هیچ مبنای قرآنی ندارد و براساس روایات نادرست مطرح می‌شوند. چنین سخنانی از جانب افرادی مطرح می‌شود که ظاهرا حوصله مطالعه و تفکر ندارند و اظهاراتی را مطرح می‌کنند که فقط نظر عده‌ای عوام را جلب و جذب می‌کند.

 شخصا بر این باورم که علمای اسلام و مراجعی که اگر موی دختری پیدا شود، فریادشان به آسمان می‌رود یا اگر زنی سوار دوچرخه‌ شود، غوغا می‌کنند، در چنین مواردی است که باید بیایند و فریاد سر دهند. بدعت‌های بسیار زشتی در دین گذاشته می‌شود و هیچ‌کس هم سخنی در اعتراض نمی‌گوید. متاسفانه وقتی گناهان بزرگی که در کشور ازطریق برخی انجام می‌شود و اقتصاد کشور را از بین می‌برد، نادیده مانده و کسی حرفی نمی‌زند یا اگر اعتراضی کند، بحث را سیاسی می‌کنند و همه‌چیز را بر سر رییس دولت خراب می‌کنند اما عوامل دیگری که در کشور نفوذ کرده و مافیاهای اقتصادی درست کرده و ثروت کشور را می‌بلعند و نابود می‌کنند، مورد غفلت ناظران قرار می‌گیرند، اوضاع درست نخواهد شد. معتقدم این موضع‌گیری‌ها و طرح چنین‌ اظهاراتی آبروی دین اسلام را می‌برد. خرافاتی را در دین وارد می‌کنند که اسلام اساسا برای مبارزه با همین خرافات آمد. فراموش نکنیم که یکی از کارهای اسلامی که پیامبر عرضه کرد، مبارزه با خرافات و تحریف در ادیان پیشین بود. اما در همین دین پیامبر به دست علمای دین، کارشناسان دین و امروزه متاسفانه از تریبون صداوسیما خرافاتی بزرگ و تحریفاتی جدی وارد دین می‌شود. دلیل آن هم این است که کسانی که اهل علم و فضلند در خانه مانده و کسی آنها را تحویل نمی‌گیرد اما کسانی که سوادی ندارند، در صداوسیما سخنرانی و موعظه می‌کنند. لذا وقت آن است که علما، مراجع، کارشناسان و دلسوزان دین به اعتراض فریاد بزنند و جلوی این بدعت‌ها را بگیرند. 

منبع: روزنامه اعتماد

66

نظرات 82
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ناشناس 0 0 پاسخ 1399/8/6 -12:48

سازماندهی و روشمندی علمی ضرورت نخست آموزش و تبلیغ درست دین و مذهب است --- « وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » ﴿ آیه ۱۲۲ سوره توبه﴾ خداوند که جهان با عظمت هستی را با نظم و سازماندهی بی نقص طراحی و ساخته است انجام پنج فعل را در آیه قرآنی فوق برای آموزش و تبلیغ دین خود از مؤمنان خواسته است. این پنج فعل در حالی درست و خدا پسندانه و مؤثر و منتج و مثبت و سازنده انجام می شوند و به آگاهی درست و با ثبات مردم به دین و مذهب منجر می گردند و به سر انجام خوب می رسند که با آموزش و تبلیغ دین و مذهب به سازماندهی و روشمندی علمی قرآنی و عقلی با تکیه به شناختهای فرهنگ اصیل دین داری و مذهب داری قرآنی و عقلی و به هشدارها و نویدها و حد و مرزها و ملاکها و معیارهای این فرهنگ و به دوری از هرچه که بااین فرهنگ در تضاد و تعارض است مقید و پایبند باشند. نتیجه ی پایانی بی توجهی به شرایط علمی قرآنی و عقلی آموزش و تبلیغ دین و مذهب بجز گمراهی و بی دین و لامذهب ساختن مردم وبیزاری از دین و هدر دادن تمام هزینه ها در این زمینه چیز دیگری نخواهد بود و بحکم شرع و قانون وعرف پیامدهای شوم تحمل ناپذیری را به دوش مسببان این نتیجه در دنیا و آخرت خواهد گذاشت.

ناشناس 0 0 پاسخ 1399/8/6 -11:23

مهم ترین لازمه ی دین داری که در آموزش و تبلیغ دین ومذهب نادیده گرفته می شود چبست؟ --- تنها راه نجات بشریت از هر اوضاع نابسامان پایبندی و اجرای بی کاستی و بی فزونی اندک احکام و اعتقادات انسان ساز قرآنی ساده و رسا و سرشت نشین و قابل اثبات دین و خود داری از افزودن من در آوردیها و خرافات بیگانه و متضاد با قرآن و عقل به دین خدا است. مهم ترین و نخستین مسئولیت دین شناسان این است که مردم را به اصول و ملاکها و معیارهای دین داری و مذهب داری معارف یا شناختهای قرآنی و حد و مرزها و هشدارها و نویدهای قرآن در این زمینه آگاه سازند. غفلت مردم از این شناختها آنان را در دین داری و مذهب داری به بیراهه می کشاند و گمراه می کند و بحکم خداوند در قرآن حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری مردم را تباه و نابود می کند. نبود روشمندی و سازمان یافتگی علمی قرآنی و عقلی در دین و مذهب آموزی و در تبلیغ دین و مذهب تمام تلاش و زحمات دین آموزان و مبلغان دین و مذهب و دارییهای هزینه شده در این زمینه را هدر می دهد و بجز گمراهی و سوق یافتن مردم به بی دینی و لامذهبی و بیزار شدن از دین و مذهب حاصل و فرایند دیگری نمی تواند داشته باشد.

ناشناس 0 0 پاسخ 1399/8/4 -14:05

نادیده گرفتن قرآن و عقل دین داری را تباه می کند --- « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا » ﴿ آیات ۱۰۳ تا ۱۰۶ سوره کهف ﴾. اصرار و لجاجت خرد ستیز بر پخش و ترویج من در آوردیها و خرافات تخیلی ذهن بشر و اصرار بر پیروی از این تخیلات ضد قرآن و عقل بنام دین و مذهب ؛ اعلام جنگ آشکار علیه خدا و پیامبر و اهل بیت آن حضرت و اصرار بر دشمنی با حد و مرزهای دین داری و مذهب داری قرآنی و عقلی وپایمال کردن حدود الهی دین داری و مذهب داری است. این اصرار و لجاجت بحکم قرآن یک عمر دین داری بشر را تباه و نابود می کند و اصرار ورزان بر پیروی از من در آوردیها و خرافات را در قیامت در جمع زیان کار ترینان قرار می دهد و به عذاب ابدی و پایان ناپذیر الهی دچار می سازد. نسبت دادن احادیث و روایاتی به پیامبر و اهل بیت آن حضرت که با حد و مرزهای دین داری و مذهب داری قرآنی و عقلی در تضاد و تعارض اند و یا با این حد و مرزها منسجم و هماهنگ نیستند نسبت دروغ به پیامبر و اهل بیت و گناه کبیره ی نا بخشودنی است . نسبت دادن دروغ به پیامبر بنام دین و مذهب بشر را از مسیر و اهداف دینی قرآنی پیامبر و اهل بیت آن حضرت بیرون می آورد و در جمع دشمنان خدا و پیامبر و دشمنان اهل بیت قرار می دهد و اصرار ورزان بر این رویه ی دین زدا را به جهنم می فرستد.

کاربر ناشناس 0 2 پاسخ 1399/8/2 -19:31

تا مرد سخنئ نگفته باشد عیب وهنرش نهفته باشد متاسفانه باید از سلامت خودت شک داشته باشید چون از یک روحانی بعید است این گونه صحبت شما حتما آخوند نما هستی چون اصلاح طلبان قابل قبول نیستند وشما هم کسی قبول ندارد

حسن دزده 2 0 پاسخ 1399/8/2 -09:47

حرف اینهاذره ای اعتبارندارداینها قانون خداراتغییرمیدن برای کاسبی خودشان نمونه اش رساله هاشون درحالی که خداونددرسوره بقره ونساکل مسائل رابه روشنی بیان فرموده است اینهاهرکدام نظرشخصی خودشان رارساله کرده اندو ازدین خداکسب منفعت میکنندجالب اینجاست که هرکدام مسائل رابه شیوه ای بیان کرده تامخاطبان بین همه شان تقسیم شوندتاهمه ازمنفعتش برخوردارشوندالان مسولان دربورس بازارخودروطلاودلار دارنداموال مردم رابه یغما میبرندوچپاول میکنند تمام علما نه میبینندنه میشنوندتازه بزرگان نظامازاین عمل حمایت کرده ومصونیت کامل داده اند پس حق الناس رابرای خودشان حلال کرده اند وقانون خدرابنع خودشان تغییرداده اند ایابدعتی زشتروگناهی بزرگترازاین عمل وجودداردحاج اقا؟؟؟

حسن کذاب 2 0 پاسخ 1399/8/2 -09:33

بدترین بدعتی که دردین واردکردید تغییرقانون خداوند درموردحق الناس است درحالی که خداوندحق الناس راگناهی بزگ وغیرقابل بخشش قرارداده اما مسولان ریزودرشت گرامی کل اموال مردم رابالامیکشندونمازشب هم میخوانند ازظلم وستم روحانی حمایت میکنندوادعای تقدس هم دارند اماهیچکس از چنگ عدالت خداوندنمیتواند بگریزد

پارسی 1399/8/2 -15:00

دقیقا در تائید سخنان استاد کذاب حرف های حضرت ایشان را هرگز نمی توان فراموش کرد که فرمودند کش ندهید !!!! بسیار بحث انگیز و تعجب آور بود ، ولی خوب فرمودند و اجراء شد .

سلحشور 1399/8/3 -12:03

اقای پارسی!!! اگر کرم وبا آفرین صهینیستی و آمریکایی وطن فروش گیر را در وجودت نداشتی نام کذاب را ، که بیشتر به خودت می چسبد با تحریف نیت دیگران که از آن هیچ آگاهی نداری به دیگران نمی چسباندی؟؟؟!!! انشاء الله کرونا یکی از وباهای الهی شایسته تو و امثال تو است که با مزد یا بی مزد و دانسته یا نداسته نوکری دشمنان اجنبی و درونی را می کنی.

علی 2 0 پاسخ 1399/8/2 -03:34

سلام آقای محترم چرا گیر میدی به دوچرخه بازی یک دختر چرا به خودکشی یک دختر نگاه نمیکنی چرا به مال مردم را به عدالت تقسیم نمیکنی چرا یک پدر باید خودش را بسوزاند چرا اینهمه پول نفت و گاز و برق و... کشور را خوزستان میدهد ولی کودک کلاس ۳ دبستان توی آشقالها داره پول جمع میکنه برای مدرسه بیا ببین مسجد سلیمان نبی اولین چاه خاورمیانه را زدند اما مردمش بدبخترین مردم هستند من برم بگم چی بگم اسلام اونم میگه قبول کار بده کار کنم ازدواج کنم درست زندگی کنم اما اینها بدبین شدند دین میاد تا زندگی مردم قشنگ بشود نه این جور در مورد دین در بهترین آیه قرآن میگه در دین هیچ چیز اجباری نیست هدایت از گمراهی آمده شما خوب عمل کن تا بعد اونها جذب بشوند امر به معروف و نهی از منکر مال اون ضعیف ها نیست اگر راست میگی از اون بالا بالاها شروع کن و خودی نشون بده نه یه دختر بچه علی وقتی میخواد بجنگ برود اول میگه ترامپ اون را هدف میگیره میزنش زمین تا بقیه حساب خودشاخودشان را بکنند این چیزها را بعد میفهمی که احزاب ۱۹ کشور و ۵۵ دانشمند از تمامی رشتها چندین سال تلاش کردند و بعد حمله کردند اما این مردم شهید پرور خوزستان که از همه اقوام کنار هم متحد ایستادند و پرچم اسلام که نجات جهان است در دست آنهاست وسلام

مسعود لطفی 3 0 پاسخ 1399/8/2 -00:24

من به این فکر میکنم که ماشینمو ۸ سال پیش دزدین دزد ماشین شناسایی شد تو قروه کردستان هیچ کس پیگیر دستگیریش نشد هنوزم نگرفتنش اونوقت چجوری میشه هرکس رو هرجای دنیا که میخوان سه سوت میگرینش ؟!!!!!

علی 5 1 پاسخ 1399/8/1 -15:53

کاربر ناشناس شدی نخود هر آش حرف نزنی نمیگن لالی تو قرآن حرف از روسری نیومده فقط گفته بپوشانید طرف لخت که نیومده تو خیابون

سعید 1399/8/1 -20:59

کار غیر قانونی انجام داده.

فهيمه 0 5 پاسخ 1399/8/1 -15:19

هر گناهي جاي خودش رو داره ،اگه همه شون يكي بودن اسامي مختلف روش گذاشته نميشد ،دزدي گناهه بي عفتي هم گناهه،يه زن مسلمان حد حجابش تو قران تعريف شده حتي اگه قانوني در كار نباشه ،منتها خانوماي ما از اسلام فقط مهريه رو بلدن و آقايون هم صيغه ،هيچيشون اسلامي نيس فقط اين ها رو خوب بلدن ،تا كم هم ميارن شروع ميكنن دزد و اختلاسگر رو بگيريد دوتا تارموي ما جزو گناه كوچيكاس،يه عده هم كه اصلا حلالش ميكنن يكي كه مسلمان نيس ولي شهروند اين مملكته هم حق ساختارشكني نداره،والا همچين آقايون اداي چشم و دل پاكي در ميارن كه آدم نزديكه بالا بياره ازينهمه وقاحت ،شايد ده درصدتونم ايني كه اداشو در مياريد نيستيد

حقیقت جو 6 0 پاسخ 1399/8/1 -13:56

تزریق یک سویه اعتقادات بنام دین ؛ ارزشها را لوث می کند --- هر اعتقادی را بنام دین و مذهب و بندگان مقرب بی پرس و جو ونقد یک سویه به اذهان مردم تزریق کنیم شبهه ی جعل و دروغ بستن به دین و مذهب و به بندگان مقرب را رواج می بخشد و ارزشهای دین اصیل را نیز با خود لوث و بدنام می کند و زمینه ی شیادی و فریب مردم را به روی دین فروشان در جامعه فراخ باز می گذارد.

احمد 8 1 پاسخ 1399/8/1 -12:05

بازهم ملت و سیاسیون ایران فریب دسیسه های دشمن را خورده. تاریخ ایران پر است از اینگونه فریبکاریها که توانسته کشور ایران را با مسائل بیهوده منحرف و مشغول سازی نماید. نتیجه اینکه هنوز جاهلیت به قوت خود باقیست و دشمنان این مرز و بوم هنوز از این حربه بهره می برند. تا زمانی که بصیرت عمومی رشد و به بلوغ سیاسی نرسد این مملکت در طوفان جهالت مانند پر کاهی شناور خواهد بود. صد افسوس.

ایرانی 11 1 پاسخ 1399/8/1 -11:14

این حرفها نون شب برای ملت نمیشه، خودشون حرف قرآن رو قبول ندارن، و فقط جو مردم رو خراب می‌کنند، از دزدی ها و اختلاس چه خبر؟ از فقر و فحشایی که برای مردم درست کردید چه خبر؟از اینا بگید...

کاوه 17 1 پاسخ 1399/8/1 -10:06

چرا وقتی یک زن مظلوم برای تامین آب آشامیدنی فرزندانش تن به خفت و خواری می‌دهد و بعد خودکشی می‌کند صدایی از علما و بزرگان و این متعصبین که یکشبه خودجوش !!! تظاهرات میکنند پیدایشان نمی‌شود. چرا وقتی محرومین سر در سطل زباله برای لقمه ای نان میکنند کسی داد وااسلاما سر نمی‌دهد.چرا وقتی به قول یکی از نمایندگان مجلس در این شرایط شرافتمندانه زندگی کردن بسیار سخت است کسی صدایش در نمی‌آید.چرا از گرانی و تورم و فساد و رانت و رشوه این عناصر خودجوش به خیابان نمی‌آیند.تفکری که با این مصایب کاری ندارد و ستونش فقط با دیده شدن موی یک زن به لرزه بیافتد با آنچه پیامبر و امام حسین برایش جنگیدند اختلافی عمیق دارد و نهایتا تفکری که بگوید اگر امام زمان (عج) روی در روی ما بایستد قتلش واجب است باید در انگیزه اش شک کرد.

رسول 11 8 پاسخ 1399/8/1 -09:39

چادری ها بدترن نه همه بلکه ۹۰ درصدشون

کاوه 1399/8/1 -10:30

این جمله نادرست است.توهین به چادری و یا غیر چادری صحیح نیست.نه این خانمی که با لباس پوشیده و صرفا نبستن یک روسری دوچرخه سواری کرده مشکل دار است و نه خانمهای محجبه.عفاف یک مسئله درونی است و به ظاهر افراد نمیشود قضاوت کرد.به قول حافظ : ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد.

نعمت الله 14 1 پاسخ 1399/8/1 -09:02

قدیما که حجاب اجباری نبود ما غیرت را جور دیگه معنی میکردیم نگاه نکردن به ناموس مردم و همه را به چشم خواهر و مادر میدیدیم بی حجاب و با حجاب فرقی نمیکرد بخصوص دختر همسایه مثل خواهر بود اگر کسی براشون مزاحمت ایجاد میکرد چند نفری میریختیم سرش و کتکش میزدیم تا خون بالا بیاره هرگز به دختر نمیگفتیم تو حجاب بزار خدا انسانها را آزاد آفریده معنی غیرت اینه محافظت کردن از بانوان در مقابل متجاوزین نه اینکه جامعه را براشون نا امن کنیم لطفا یاد بگیرید غیرت واقعی را اونی که به شماها یاد دادن بی غیرتیه هیزی کنید بگید چون تو حجاب نداری تف به تو بی غیرت شهوتران اگر مزاحم دختران سرزمینت بشی

ناشناس 1399/8/1 -19:10

حرفتون درسته تقریبا ولی علت اینکه دختران باید حجاب داشته باشند این است که اگر حجاب نداشتند باعث میشود بعضی ها (مردان) تحریک بشوند چون دست خودشان نیست‌‌؛ میل طبیعی است که خدا در انسان قرار داده یا یک مرضی دارند که اینکار را میکنند البته حجاب باید بنظرم اختیاری باشد ولی برای گسترش حجاب باید تبلیغ بشود همانطور که قران گفته ازادی عقیده مهم است حتی در این موارد نباید با انان که عقیده شان مختلف است رودررویشان ایستاد چون در قران به ازادی عقیده اشاره کرده

زهرا 13 1 پاسخ 1399/8/1 -07:45

من بشدت با حجاب اجباری مخالفم چهل سال حجاب اجباری چه نتیجه ای داشت غیر از اینکه قداست حجاب از بین رفت قداست چادر از بین رفت اون احترام و عزت یک دختر چادری از بین رفت تو اتوبوس و مترو به ما بد و بیره میگن البته حق هم دارن زور زوره اسلام کی گفته حجاب اجباریه کجای قرآن گفته فکر کن شما بخوای بزور یکنفر را وادار کنی نماز بخونه اونم بگه نمیخوام به نظرتون بزور میشه؟ اون نمازخون میشه؟ اینکار باعث دین ستیزی و بیزاری دینی میشه هیچ کاری به زور نمیشه اگر ما الگوی درست رفتاری بشیم میتونیم آدما را جذب کنیم ولی با امر به معروف و زور گویی فقط باعث بیزاری دینی میشیم نه بیداری

ناشناس 1399/8/1 -11:33

زهراخانم شمااینقدر قشنگ نوشتی چراخودت بیدار نمیشی حجاب دستورخداس سوره نورایه 31 ی نمونه اش ووووووو. بادستورخدا عناد نکن عزیزجان. ب وسوسه های شیطان لعنت بفرست

110 14 1 پاسخ 1399/8/1 -07:33

خجالت آوره، واقعا مشکل جامعه ما حجاب یک خانمه که براش اسن همه جنجال درست بشه؟؟ با اینکه خودم اهل یک خانواده مذهبی هستم و تمام خانم های خونواده ام چادری هستن، مخالف صد در صد حجاب اجباری هستم، چون در دراز مدت نتیجه عکس میده و قداست واقعی حجاب رو مخدوش میکنه، آمار هر ساله وضعیت حجاب، گویای عدم موفقیت روش اجباری حجابه

ناشناس 1399/8/1 -11:35

حجاب شما بخاطر دستور خداس یاتوخانواده ای هستی که چادر براشون منفعت مالی وشغلی داره کدام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

110 1399/8/5 -07:11

دوست ناشناس عزیزم!، اولا شما یک آیه بما نشون بده که مثل نماز و روزه، حجاب رو خداوند به همه مسلمانان واجب کرده باشه. نه فقط به زنان پیامبر. ثانیا دوست عزیز، فقه شیعه پویاست، وقتی یکی از احکام اولیه اسلام، لااقل در مقطعی، ضررش بیشتر از منفعتشه، بدستور مرجع تقلید ویا ولی فقیه وجوبش برداشته شه.ثالثا برای تنویر ذهن شما، قطعا حجاب من و خونوادم از روی انتخاب شخصیه، نه به ظن شما از روی منفعت طلبی!!! رابعا ایکاش امثال شما حساسیتشونو میذاشتن روی مبارزه با دروغ، ریاکاری رباخواری و رشوه خواری، که اینها ریشه اسلام رو میزنه. همین روحیه ریاکاری که باعث شده شما بمن انگ منفعت طلبی بزنی. خامسا، برادر من، این چیزی بود که به عقل ناقص من میرسه، اگه فکر میکنی حجاب اجباری بهتره!، اشکالی نداره، ادامه بدین، صلاح خویش خسروان دانند.عمری بود نتیجه اش رو باهم می بینیم. یاحق

مهدی 8 1 پاسخ 1399/8/1 -07:04

بدبختای بیچاره ، شما رو به این چیزها مشغول کردن و مملکتو دارن غارت میکنن . ول کنید این بحث هارو . به شما چه ؟ قانون خودش برخورد میکنه .

محسن 13 1 پاسخ 1399/8/1 -05:06

من نمیدونم کجا در اسلام گفته شده که حجاب اجباری هست . مملکت داره غارت میشه،فساد و فحشا بیداد میکنه ، مردم از دین فراری هستند بعد چسبیدن به اینکه اون خانم حجاب رو موقع دوچرخه سواری رعایت نکرده . الهی خداوند لعنتتون کنه که در مقابل اینهمه دزدی و اختلاس و فحشا کشیدن دختران و امار بالای طلاق و ربای بانکها سکوت کردین بعد برای ربا و نفاق گیر دادین به حجاب به دچرخه سوار. دیگه همه مشکلات ما حل شده که مونده همون حجاب دوچرخه سوار؟احمقها بس کنید دیگه تا کی ریا و تزویر

ناشناس 1399/8/1 -11:37

منکر منکره حالا یا بیحجابی یا روزه خواری یادزدی بیت المال یا ربا مگر خدا. گناههارو جدا جدا کرده همش جزی از احکام دینه همین

علی 11 5 پاسخ 1399/8/1 -01:24

حجاب اجباری از اول اشتباه بود و قانونی شدن آن اشتباه مضاعف، اما اینکه قانون بد را بشکنیم و زیر پا بگذاریم می هنجار شکنی و اشتباه است. لذا قانون را باید اصلاح کرد.

کاوه 16 5 پاسخ 1399/8/1 -00:24

عده ای شغل سازمانی دارند که با اسامی مجعول در فضای مجازی هر خبر یا اظهار نظری که با جو حاکم بر جامعه همسو نباشد را بکوبند. پست ریاست جمهوری در این مملکت کاره ای نیست و تصمیمات و حق وتو جای دیگر است.پست رئیس جمهوری مترسکی است که تمام مشکلات و تقصیرات را به گردن آن بیاندازند که نام دیگری مطرح نشود.آقایان متعصبین که فقط با پیدا شدن موی زن فریاد وا اسلامایتان بلند می‌شود.تمام قدرت در کشور در دست جناح شماست.تاریخ قضاوت خواهد کرد.وای از زمانی که زر و زور و تزویر دور یک سفره بنشینند.

درویش 7 29 پاسخ 1399/8/1 -00:15

هرکسی با حرکت این خانم موافقه فردا و همیشه ناموسشو بدون حجاب بفرسه تو کوچه خیابون،، غیرت ها کجا رفت؟؟؟؟؟ بی حجابی را با آخوند و سیاست قاطی نکنید.

محسن 1399/8/1 -05:15

خفه شو احمق امثال تو و افکار شماها بدبختمون کرده . انسان اختیار داره و ازاده . تو اگر حرفی میخوای بزنی از غیرت برو بی غیرت جلوی ربا بانکها و فساد و اختلاس رو بگیر که باعث شده دخترهای جوان برای تامین مالی دانشگاه به فحشا کشیده بشن ، غیرتت رو اونجا نشون بده . خدا لعنتت کنه که چشم به واقعیت ها بستی و چشم بسته چرت میگی . فکر میکنی ادای با دینهارو در میاری تمومه .بارو برای تامین مخارج بچه اش به فساد کشیده میشه چیزی نییت گیر دادین به اینکه فلانی حجابش رو برداشت . همیشه برای لاپوشی دزدیها و غیره یه مسئله پیش پا افتاده رو سر جوب میکنن که حواسها پرت بشه

مینا 1399/8/1 -08:52

چرا قاطی نکنیم هر چی میکشیم از آخوند و سیاستشه شماها زورتون به خانما میرسه اگر خیلی مردین و غیرت دارین برین جلو گرونی و اختلاصا بگیرین به این میگن غیرت نه اینکه بخاطر چند تار مو بیفتین به جون خانما لازم نکرده شما نگران ناموس دیگران باشید شما جلو اختلاصا را بگیر

درویش 1399/8/1 -11:11

تو اینقدر شعور نداری که توهین میکنی کثافت،،، شماها حقتونه که ناموستون توسط بیگانه غارت بشه. به جای حرف مفت زدن، پاشید بریم بزنیم تودهن اختلاسگرا،، از این مملکت بنداریمشون بیرون.

ناشناس 1399/8/1 -11:40

اختلاس درسته اینقدرم عصبانی ودهن دریده نباش عفت دهان وزبان هم یه نوع حیا وحجابه که خیلیا ندارن

امیر 1399/8/1 -18:16

خفشو هرکسی برای خودش عقیده ای داره

ناشناس 1399/8/1 -19:21

اقای درویش این چه حرفیه در ضمن اقا محسن شما نباید فحش دهید و مقصر بدبختی ها را امثال ایشان بدانید حجاب امری است که خدا واجب کرده است ولی چیزی به نوعی تبصره در قران وجود دارد ازادی عقیده

بنده خدا 0 1 پاسخ 1399/8/1 -00:09

انسان.. انسانیت دارد فقط شیاطین میتونند صدمه بزنند

. 13 7 پاسخ 1399/8/1 -00:07

این حرفای مبهم را بذار کنار حاجی..به صراحت میگم نه به هرچیز اجباری چه سربازی چه حجاب..انسان مطلقا باید ازاد باشه..وحتما باید اینو با رفراندوم بین المللی از مردم پرسید..والسلام..

اریو 12 8 پاسخ 1399/8/1 -00:05

جای اون دختر تو قلب مردم ایران و بهشت در انتظارش درود بر شرف و عیرت و شجاعت این دختر

ابرام 32 5 پاسخ 1399/7/30 -23:54

ایا ان زن دوچرخه سوار گناهش ازاون مسئولی که میلیارها ما بیت المال را حیف ومیل امیال شخصی خود میکند بیشتر است که اون زن دستگیر میشود.وان یکی به ریش مردم جاهل وتمام کشور میخندد.وبس کنید این گونه تفکر را

سلیم راشدی 3 0 پاسخ 1399/7/30 -23:53

بازم حرف !!

کاربر ناشناس 6 33 پاسخ 1399/7/30 -23:22

حاجی خودت سبک کردی با کارهای زشت بی معنی برای شما عیب است حرفهای بچه گانه واقعا اصلاح طلبی خودت را نشان دادی عجب محققی هستی برو لباس پیغمبر بیرون بیار شما باید خلع لباس شوی چون بد الگوئی هستی امر خدا را نادیده می گیری بخاطر اینکه منصب و مقام نه نه صلاح طلب نمی خواهیم حاج آقا آدم بیسواد هم می داند که زنان پاک دامن وشریف ونجیب وعفیف با حجاب هستند بی حجابی مخصوص زنان خیابانی است

ایرانی 1399/8/1 -06:36

با سلام بنده خودم در ابتدا بگم که خانواده مذهبی دارم البته نه از اون مذهبی هایی که از اون طرف افتاده باشن. اهل نماز و خانمامون هم اهل چادر و تو خونه هم حجاب دارن. ولی به نظر بنده حجاب باید انتخاب خود شخص باشه نه اجباری.وقتی کسی اعتقاد نداره شما بیای به زور چادر سرش کنی که نمیشه،چون انسان آزاده. این طرز تفکر شما هم اشتباهه که گفتید بی حجابی برای زنان خیابانیه .نه خیلیا هستن که به حجاب اجباری اعتقادی ندارند و انسانهای پاکی هستند و هرزه نیستند و انسانیت دارند. مگه در جوامعی که حجاب اجباری نیست همه زناشون هرزه هستند؟؟؟!!

محمد 17 4 پاسخ 1399/7/30 -21:32

مواظب باش انگشت اشارت نره به چشم خودت حاج آقا در مورد دلار سی هزاتومانی احیانا اسلام رحمانی توصیه ای نداره؟ در مورد چاپ پول چطور؟ نظر اسلام در مورد فاصله طبقاتی وشکل گیری طبقه اشراف وطبقه فرودست چیه؟نظر محققین در مورد کار نامه دولت چیست؟چطور میشود باشعار رفع تحریم قدرت رو به دست گرفت وبعد هشت سال گفت که تحریمهای فعلی شدید ترین تحریم در تاریخ ایران هست وطلبکار مردم هم شد محققین نظری ندارند؟

ناشناس 4 16 پاسخ 1399/7/30 -21:07

دین شناسان شیفته ی مدرنیسم با قرآن بیگانه اند --- ظاهرا این آقای دین شناس مدرنیست یا کلا قرآن نخوانده یا قرآن را وارونه فهمیده است . آین آقای محترم حقایق قرآنی سرشت نشین را که در زمینه ی علل و عوامل بروز و فراگیر شدن عذابهای الهی تاکید می کنند این فراگیری در نتیجه ی شیوع انواع گناه ها و فسادهای بشر اند حتما نخوانده است. لطفا این آقا بفرمایند سخن از بروز و شیوع انواع مشکلات و بیماریها و بلایا و وباها در نتیجه شیوع و فراگیر شدن گناه و فساد با کدام اصل از اصول علوم ذی ربط دوران مدرنیسم تضاد یا تعارض دارند که اورا بر آشفته و به اعتراض به تاکید یکی از ائمه ی جمعه ی کشور در این زمینه وا دار ساخته است؟؟؟!!! حتما سخن از علوم ذی ربط زمان مدرنیسم نیاز به فرصت سیر و سیاحت در این علوم را دارد که ظاهرا من و ایشان بعلت دل مشغولیهای فراوان دنیا هنوز فرصتی را تا کنون برای چنین سیر و سیاحتی نیافته ایم. البته مسئله شیوع آشکار بدعتها بنام دین و مذهب یکی از عوامل دیگر فراگیر شدن وبای کرونا و سایر بلایای زمینی و آسمانی در جهان است که نسبت به آثار شوم آن که خشم خداوند را بر می انگیزد حتماباید پیوسته مردم را آگاه ساخت و آنان را از گرفتار شدن به گناه کبیره بدعت گذاری در دین و مذهب پیوسته با آشکار کردن حقایق قرآنی متضاد با بدعتها و من در آوردیهاهشدار داد و بر حذر داشت.

ناشناس 1399/8/1 -10:53

دین فروشان با جعلیات خرد گریز قرآن را منفور کرده اند --- بد بختی اینجا است که دین فروشان پلید تشیع لندنی که من در آوردی پروری و خرافه گستری و تحریف قرآن تنها حرفه ای است که انگلیس به آنان اجازه پیروی از آن را داده است قرآن ساده و رسا و سرشت نشین و خرد گرای خدا را آن قدر میان ملت بدنام کرده و بغرنج نشان داده اند که هرگاه نام این کتاب رحمت آسمانی می آید از اکثریت ملت ما که با احکام و اعتقادات ساده و آسان و پیشرفته و خرد گرای آن را نمی شناسند صدای اعتراض شدید بر می خیزد که آی وای میخواهند ما را به قرون وسطی بر گردانند. این دین فروشان دنیا پرست قرنها است با کمک پولهای طاغوتان و دشمنان بیگانه ی دین خدا ؛ قرآن را که کتاب اسمانی رحمت برای بشریت است با انبوهی از احادیث جعلی صهیونیستها که بنام اهل بیت مظلوم پیامبر برای قبضه کردن اذهان مردم در چنگالهای کاسبی حرام دین فروشی خود و برای به دنبال خود انداختن اکثریت نا آگاه عوام الناس به خورد آنان می دهند ، آن قدر با من در آوردیها و خرافات قرآن را وارونه تفسیر کرده و تفسیر می کنند که هر خرد گرایی این تفسیرها را بخواند تنفر از دین و از قرآن وجود او را فرا می گیرد.

کاربر ناشناس 7 18 پاسخ 1399/7/30 -20:32

اصلاح طلبان در پی فتنه هستند

قلندر 1399/7/30 -21:11

فتنه توی نوکر نون به نرخ روز خوری خام تویی بی سر و وپا هم تویی

بینام 9 2 پاسخ 1399/7/30 -20:01

چرا افراد تراز اول نظام در این مورد اظهار نظر نمی کنند؟

کاربر ناشناس 6 23 پاسخ 1399/7/30 -19:36

از یک روحانی بعید است با این صحبتهای نا متعارف بعضی ها لباس پیغمبر را یدک می کشند خیلی زشت است برای یک روحانی.. اصلاح طلبان برای حکومت کردن و مقام ومنصب در تلاش هستند شما این صحبتها در تلاش برای فتنه گری هستی

قلندر 1399/7/30 -21:08

چرا بعید است اگر یک روحانی روشن بین حرفی نزند کی بزند منظورتان شاید اختلاسی ها حق زر زدن دارن ایشان منطقی صحبت کرده احسنت بر این روحانی

شيطان 15 2 پاسخ 1399/7/30 -19:18

اسلام را چنان به دست شما ها بی طرفدار کنم که مات بمانيد. شما ها همان کارهائی را مي کنيد که من ميخواهم حتتی قادرم سخن امر به معروتان را هم منحرفکنم. همه اينها فقط به يک دليل است و آن اين است که فکر ميکنيد کسی مي تواند مشکلات مردم را حل کند که دينی و مذهبی باشد. عالی!!!!!!!!!!!! چقدر خوب!!!!!!!!!!!!!!

ناشناس 14 3 پاسخ 1399/7/30 -19:02

همین کارها را کردی که جوانان فقط خدا را قبول دارند نه اسلام نه مسیح و نه یهود و نه زرتشت هیچی را قبول ندارند

برادر شما 18 2 پاسخ 1399/7/30 -18:39

برادر گرامی متاسفم که مردم از دین و دیانت بری شده اند .حاج آقا به علت داشتن ریش در سر صف نانوایی وقتی بحث گرانی پیش امد همه بدون دلیل به اینجانب حمله ور شدند و مثل اینکه من مقصر تمامی مشکلات کشور هستم.همه چیز به اسم اسلامی که خونها فدای آن شد تمام شد .بی احترامی توهین وووووو مقصر کیست انهایی که دم از دین میزنند وغرق اشرافی گری هستند. آنهایی که فرزندانشان در خارج کشور زندگی میکنند و خودشان ایران به ملت درس صبر میدهند .وا اسلاما .وا محمدا وا علیا

آرش 7 17 پاسخ 1399/7/30 -18:05

چطور شد وقتی تو فرانسه مهد دموکراسی و آزادی بیان اعلام کردند زن محجبه نمی تواند با حجاب اسلامی وارد مجلس شود یا زن محجبه نمی تواند با حجاب وارد فلان کنفرانس شود همه لال شدید و گفتید این قانون کشور فرانسه هست باید به قانون احترام گذاشت ولی این جا که شد گرفتید قانون بد ایران هست همه باید آزاد باشند این دم خروس شماها سال هاست که معلوم هست

مسیحا 1399/8/1 -02:19

آرش جان من فرانسه زندگی کردم اصلا چنین چیزی که میفرمایید نیست.. فقط خانم هایی که قصد پوشاندن کامل صورت را دارند بدلایل امنیتی محدودیت دارند.. متاسفانه اسلام گرا ها چهره ی زشتی از اسلام به نمایش میگزارند.. نمونه قتل معلم توسط یک مسلمان چچنی .. یا در ایران خودمان در قالب حکومت اجرای قانون ضد انسانی با احکام اسلامی .. جهان نوین داره تمدن نوین میسازه که مغایر با افکار تمامیت خواه هست

کاربر ناشناس 20 11 پاسخ 1399/7/30 -18:03

حجاب برای مومنان است نه برای همه. و هر کسی که بخواد نگه داره در هر شرایطی حفظش میکنه اما این دلیلی نیست که همه رو اجبار به حجاب بکنیم.دوران حجاب اجباری گذشته

ریزه میزه 9 4 پاسخ 1399/7/30 -17:52

حضرت ایه...العظیم جناب مبیدی!بکجا چنین شتابان!؟ دوچرخه ومونثی وشما وکوبیدن سیماوگرانی کمرشکن وبی گناهی دولت وامام جمعه موقت فلان ست...و ... واسمون وریسمون کردنتان ووااسلام سردادنتان،دغدغه دین ست یانشان ازکینه ست!؟ حیرانم که این چه دفاع ازدین ست!؟بترس ازروز که فریادبرآرنند راه نه ان بود ونه این ست!؟

یک نفر 9 25 پاسخ 1399/7/30 -17:43

حاجی جون بچه ات تو دخترت رو اینطوری که میگی اشتباه است می گذاری یا وادارش می کنی در ملا عام بدون حجاب با چرخه بیاد گفتم ؟؟ ؟ مردونه ؟ با یه لباس ورزشی بدون روسری و دوچرخه سواری کند تو شهر ؟ حاجی بین مرد و زن فرق است - حتیی جانوران هم اندام جنسی شون عریان نیست - حاجی وقتی شما روسری زنت را دخترت رو برداشتی فردا می گه حاجی بزار پیراهنم را کوتاه کنم و.. بعد بیا درستش کن یواش یواش بقیه ماجرا دوسداری عین زمان شاه بشه ؟ حاجی پس چرا انقلاب کردی ؟ اصلا انقلاب یکیش ضد برهنگی نبود ؟ اصلا این روزا چطور شده اخوندهایی از تفکر میبدی طالب بی روسری زنان و دوچرخه سواری برا زنان شدند ؟ مو ضوع چیست ؟

قلندر 1399/7/30 -18:58

تا جایی که من یادمه صد رحمت به شاه آن زمان مردم برای دین بی نهایت ارزش قابل بودند حجاب اجباری نبود اما کسی هم آنقدر هیز نبود که به هر زن یا دختران نظر بد داشته باشد مردم هزاربار ناموس پرست تر از الان بودن ارزشها را پاس میداشتن حالا ببینید اکثریت مردم بدبین به دین و ارزشها شدن چرا که راهنماییها اشتباه محض بوده ملت مظلوم گشنه فقر مالی فرهنگی دینی ووو

ناشناس 1399/7/30 -19:11

این صحبتها همش دوباره برای انتخابات است که. رای مردم ولنگ وباز وبی بندوبارو برای خودشون جمع کنن

مسیحا 1399/8/1 -02:27

مخاطب یک نفر متاسفم برای طرز تفکرت.. شما فقط مسئول خودتی نه خواهرت نه دخترت .. شما فقط این حق را داری که اگر رفتار کسی مورد تاییدت نبود باهاش قطع رابطه کنی.. همینکه ما بچه به دنیا می آوریم بزرگترین جنایت را میکنیم اون هم یک انسان هست و دارای اختیار. به اسم دین این کارها دافعه میاره.. و شاهد اینیم که ۷۰ درصد مردم هیچ تعصبی به دین دیگه ندارن

مخالفم با دوچرخه سواری بانوان. حیا وعفت رفته.... 1399/8/1 -05:44

مخاطبی که کامنت مذاری .بامستعار مسیحا از خودت مایه بذار کجا ۷۰ درصد تایید شد.اصلا تو چرا دنیا آمدی .پوچ وبی هدف هستی .یا مریضی خدا امثال شما رو شفا بده.

داروغه 20 9 پاسخ 1399/7/30 -17:30

باید مردم آزاد باشن هم در انتخاب دین وهم در انتخاب پوشش.

یک ایرانی 7 2 پاسخ 1399/7/30 -16:55

چرا پیام من رو نمی زاری ؟؟؟؟

حسنی 23 3 پاسخ 1399/7/30 -16:35

اول با تفکر تحجرو خرافات من دراوردی مبارزه کنید بعد با امریکا ! ! ؟؟چون پشت جبهه شما خالیست شدیدا اسیب پذیر هستید .

اوووه 4 19 پاسخ 1399/7/30 -16:20

اینقدر هم شلوغ فرمودین، نیست!! آقای میبدی، روحانیه اصلاح طلب!! در تلویزیون هم انتقاد به اقتصاد و این مسائل هست!! از علماء هم مث آیت الله مکارم و صافی گلپایگانی برای اقتصاد صحبت کردند! امروز مد شده، به صدا و سیما انتقاد کنند! درسته از تفکرات سالم استفاده نمی شود! اوضاع اقتصادی بهم ریخته است، همه باید کار کنند به جای شعار! بحث حجاب هم مهمه، با همین ادا اصولای حزب چپ زدین حجاب اسلامی رو به فحشا کشوندین!! بچه های نظام فیلم های مختلف ببینن و رابطه شون آزاد باشه و هر تیپی خواستن داشته باشن، بعد بگین چرا خانواده ها از هم میپاشه، خب بله تو این رابطه ها متاسفانه متاهلین هم هستن! تعهد تو گفتار غلط شماها کجاست؟ نمیدونم... اما بحث کرونا و امثال آن، قسمتیش بابت گناه بشری است! هم در آیات هست و هم در روایات!

قلندر 1399/7/30 -21:19

صداسیما خود مروجان فساد هستند اصلا کی گفته این سازمان ملی است میلی است چرا کسایی که ملت طرفدارانشانند را ممنوع تصاویر کرده و کسانیکه تا روشن میکنیم فوری تلویزیون خاموش میکنیم تو تلویزیون میان

ناشناس 9 9 پاسخ 1399/7/30 -16:19

میگه همه چیزو سر رئیس دولت خراب میکنن!!!!!!!عجبا حمایت از روحانی بی.کفایت کلیدگم کرده تاکجا؟؟؟؟؟؟ اره راست میگی کاسه وکوزه های فلاکت رو سر ملت بشکون یادش رفته روحانی سال92 میگفت چننننننان رونق اقتصادی درست کنم که نیازی به 45 هزارتومن نداشته باشید. دستش درد نکند درست کرده یارانه ینی زیز 2 ذلار

یک ایرانی 25 0 پاسخ 1399/7/30 -16:10

بابا ملت رو فیلم کردید ، هر وقت کاری پنهانی در حال انجام است یک موضوع رو پررنگ میکنید و مردم رو مشغول میکنید تا اون موضوع اصلی رو پنهان یا کم رنگ کنید . دیگه بسه اگه کارد به ملت بزنی دیگه خونش در نمیاد.

ناشناس 6 18 پاسخ 1399/7/30 -16:08

کبری وصغری نگو ؟میخواهی زن وبچه ات بیحجاب بشن داری داستان میگی خوب بیحجاب کم حجاب بشن این دیگه. یکی ب نعل یکی ب میخ زدن نداره

فواد 7 22 پاسخ 1399/7/30 -15:52

سیروان قانون حجاب قانون خداوند هست نه قانون بشری اول فکر کن بعد افاضات در ثانی الان کی حجاب رو که نص سریع قرانه اجرا میکنه که حالا پرچم عثمانش کردن این اقای بظاهر روحانی خودش اگه میفهمید چی میگه یا یه کمی قران مطالعه میکرد دیگران را بی سواد خطاب نمی کرد برای چندتا هوادار خودتون خسر الدنیا والاخره نکنید

مجتبی 26 3 پاسخ 1399/7/30 -15:40

شما چقدر ساده ای آقای محترم ، کلا اکثر امور اجرایی و قانون گذاری و قضایی این مملکت دست همین افراد بیسواده که کشورمون به این روز افتاده اونایی هم که کار بلد هستند خونه نشینند

کاوه 12 20 پاسخ 1399/7/30 -15:31

بودجه صدا وسیما را دولت میدهد لاجرم باید چیزی را رسانه ای کندکه دولت میخواهد چرا برنامه های انتقادی از دولت مثل جهان آرا ....حذف شدند در زمان احمدی نژاد ،بیست وسی برعلیه دولت بود ،شبکه خبر حساس نشو بر علیه دولت بود ،خنده بازار که صراحتا دولت را مسخره میکرد الان جرأت داری بگو دولت مشکل داره ،تا آشنا و واعظی و جهانگیری ....پوست از سر اون برنامه ساز بکنند حاج آقا جان مادرت یک کمی از تحریف صلح امام حسن بگو بگو امام حسن بخاطر حفظ دین صلح کرد نه برای شکم نه برای ذلت .. چرا در مقابل تحریف اهل بیت ،زبان به کام گرفتی گیرش دادی دوچرخه و

ناشناس 27 3 پاسخ 1399/7/30 -14:18

کی غوغا کرد؟ خدوتون میارید تو خیابون خودتون فیلم می گیرید. اون خانم اگه همشم درمیاورد مردم کاری به کارش نداشتن قربان. الان کی بفکر این چیزاس

سرفه 8 36 پاسخ 1399/7/30 -12:34

ندانم کاری است .طبق فرمایش رهبر باید تابع قانون باشیم .قانون هرچه میگوید .نه فراتر از قانون حرکت کنیم .هرکسی برای خود شیرینی جلوتر از قانون حرکت کند

سیروان 1399/7/30 -14:20

یه زمانی هم برده داری قانون بود و یه زمانی هم کنیز و غلام داشتن قانون بود ، آیا باید از قانون اشتباه اطاعت کرد؟؟؟؟ خیر ،

ناشناس 1399/7/30 -20:16

الان برده داری مدرنه اخوی!خودتم خبر نداری چندین میلیون کنیزو برده این خوانندها وسلبریتهای امریکای هستن بعنوان فالوئر هرچی بپوشن وبخورن انجام بدن اینا عین طوطی تکرار میکنن

پارسی 1399/8/2 -15:13

کدوم قانون ؟!!! قانونی که سرنوشت 80 میلیون نفر را به دست یک نفر داده که هر جور دلش خواست و مصلحت دانست عمل کند .

مجید 6 1 پاسخ 1399/7/30 -12:29

خواب خوش ! اقلا چند نفر را هم بیدار کن !!!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد