تست دقت و توجه/ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند


30 مهر 1399 - 17:59
5f9045bad0a40_2020-10-21_17-59
تست دقت و توجه و حل معما و پازل‌های جور واجور یک روش عالی برای ورزش دادن ذهن است، زیرا ذهن ما دقیقاً مانند هر عضله دیگر بدن نیاز به تحریک مداوم دارد.

امروز در اینجا یک چالش جدید برای آن‌هایی داریم که ادعا می‌کنند مثل یک کاراگاه نکته سنج و تیزبین هستند. اگر فکر می‌کنید به کمک نیاز دارید، کافی است به انتهای مطلب مراجعه کنید تا جواب صحیح را ببینید.

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

امروز در اینجا یک چالش جدید برای آنهایی داریم که ادعا می کنند مثل یک کاراگاه نکته سنج و تیزبین هستند.

در این چالش، ما یک سری کاملاً جدید از تصاویر را برای شما به ارمغان آوردیم که به شما کمک می کند چشم خود را تیزتر کرده و به جزئیات بیشتر توجه کنید

این مطلب می خواهد ذهن خوانندگانش همیشه سالم و رو به راه بماند، به همین دلیل امروز ما ۱۳ چالش جدید را در ۱۳ تصویر ارائه کردیم. این چالش حاوی جزئیات پنهانی است که شما باید آنها را پیدا کنید. اما مراقب باشید. همه چیز آن قدرها هم آسان نیست.

اگر فکر می کنید به کمک نیاز دارید، کافی است به انتهای مطلب مراجعه کنید تا جواب صحیح را ببینید. 

تصویر اول: به این آقا کمک کنید تا چراغ خود را پیدا کند.

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر دوم: بطری کجاست؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر سوم: گربه کجا مخفی شده است؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر چهارم: آیا می توانید ۴ چهره مخفی را پیدا کنید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر پنجم: آیا می توانید چهره پنهان را پیدا کنید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر ششم: آیا می توانید گربه وحشی را در حال شکار گوزن ببینید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر هفتم: کلاغ کجا مخفی شده است؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر هشتم: اسب کجاست؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر نهم: آیا می توانید پیپ مرد را پیدا کنید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر دهم: مردی که رابینسون قبلاً او را فرایدی صدا می کرد کجا مخفی شده است؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر یازدهم: آیا می توانید زنگ را پیدا کنید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر دوازدهم: شمشیر گلادیاتور کجاست؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر سیزدهم: دایره زنگی رقصنده کجاست؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

و حالا پاسخ ها را در پایین مشاهده کنید:

۱

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۲

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۳

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۴

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۵

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۶

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۷

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۸

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۹

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۱۰

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۱۱

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۱۲

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۱۳

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

چند جواب درست به چالش ها داده اید؟ در کدام یک از چالش ها بیشترین مشکل را داشتید؟

تست دقت و توجه و حل معما و پازل‌های جور واجور یک روش عالی برای ورزش دادن ذهن است، زیرا ذهن ما دقیقاً مانند هر عضله دیگر بدن نیاز به تحریک مداوم دارد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f9045bad0a40_2020-10-21_17-59
30 مهر 1399 - 17:59

امروز در اینجا یک چالش جدید برای آن‌هایی داریم که ادعا می‌کنند مثل یک کاراگاه نکته سنج و تیزبین هستند. اگر فکر می‌کنید به کمک نیاز دارید، کافی است به انتهای مطلب مراجعه کنید تا جواب صحیح را ببینید.

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

امروز در اینجا یک چالش جدید برای آنهایی داریم که ادعا می کنند مثل یک کاراگاه نکته سنج و تیزبین هستند.

در این چالش، ما یک سری کاملاً جدید از تصاویر را برای شما به ارمغان آوردیم که به شما کمک می کند چشم خود را تیزتر کرده و به جزئیات بیشتر توجه کنید

این مطلب می خواهد ذهن خوانندگانش همیشه سالم و رو به راه بماند، به همین دلیل امروز ما ۱۳ چالش جدید را در ۱۳ تصویر ارائه کردیم. این چالش حاوی جزئیات پنهانی است که شما باید آنها را پیدا کنید. اما مراقب باشید. همه چیز آن قدرها هم آسان نیست.

اگر فکر می کنید به کمک نیاز دارید، کافی است به انتهای مطلب مراجعه کنید تا جواب صحیح را ببینید. 

تصویر اول: به این آقا کمک کنید تا چراغ خود را پیدا کند.

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر دوم: بطری کجاست؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر سوم: گربه کجا مخفی شده است؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر چهارم: آیا می توانید ۴ چهره مخفی را پیدا کنید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر پنجم: آیا می توانید چهره پنهان را پیدا کنید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر ششم: آیا می توانید گربه وحشی را در حال شکار گوزن ببینید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر هفتم: کلاغ کجا مخفی شده است؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر هشتم: اسب کجاست؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر نهم: آیا می توانید پیپ مرد را پیدا کنید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر دهم: مردی که رابینسون قبلاً او را فرایدی صدا می کرد کجا مخفی شده است؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر یازدهم: آیا می توانید زنگ را پیدا کنید؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر دوازدهم: شمشیر گلادیاتور کجاست؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

تصویر سیزدهم: دایره زنگی رقصنده کجاست؟

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

و حالا پاسخ ها را در پایین مشاهده کنید:

۱

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۲

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۳

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۴

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۵

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۶

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۷

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۸

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۹

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۱۰

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۱۱

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۱۲

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

۱۳

تست دقت و توجه ؛ مخصوص آنهایی که ذهن کارآگاهی دارند و ریزبین هستند

چند جواب درست به چالش ها داده اید؟ در کدام یک از چالش ها بیشترین مشکل را داشتید؟

منبع: روزیاتو

24

نظرات 3
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
محمد 0 0 پاسخ 1399/8/6 -21:17

عالی

محمد 0 0 پاسخ 1399/8/4 -20:38

عالی بود

کاربر ناشناس 0 1 پاسخ 1399/7/30 -20:42

خیلی ساده بودند

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
ستاد ملی مبارزه با کرونا: 2میلیون و 500 هزار شغل تعطیل است/حمل و نقل عمومی محدودیت فعالیت ندارد/از طریق اتاق اصناف به تمام واحدها اطلاع رسانی شده است
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد