یک کارشناس حوزه کار:

از ترس بیکار شدن کرونا را پنهان می کنند!


1 آبان 1399 - 13:26
5f9133b4b4c63_5f9133b4b4c69
یک کارشناس حوزه کار گفت: همچنان که بر رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک و جریمه افراد خاطی تاکید داریم باید به وضعیت کارگران و نیروهای کاری که به کرونا مبتلا شده اند اهمیت بدهیم و آنها را حمایت کنیم.

حمید نجف اظهار کرد: برخی از کارفرمایان در ماههای اخیر با کارگرانی که کرونا گرفته اند برخورد منصفانه ای نداشتند و به جای آنکه رسیدگی بیشتری نسبت به وضعیت آنها داشته باشند، کارگرانی که مبتلا شده اند را بعد از دو هفته قرنطینه در مقابل چشم دیگر همکاران تعدیل کرده یا در محیط های کاری تنزل داده اند.

کارگر از ترس اخراج، کرونا را مخفی می کند!

وی ادامه داد: این اتفاقات باعث شده تا کارگرانی هم که ناخواسته کرونا گرفته اند از ترس بیکار شدن و عدم تمدید قرارداد کار، بیماری خود را مخفی کنند تا به سرنوشت همکارانشان دچار نشوند در حالی که این رفتار و بی تدبیری پیامدهای ناگواری به دنبال دارد چه بسا کارفرما خود به این بیماری دچار شود و به خانواده اش منتقل کند یا محیط کار و دیگران به دلیل این رفتار غیرمنصفانه و نادرست آلوده و بیماری سرایت کند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید با افرادی که دچار کرونا شده اند با زبان تهدید سخن بگوییم، گفت: تهدید بیماران کرونایی نتیجه اش افزایش آمار وحشتناک ابتلا به کووید ۱۹ در جامعه خواهد بود؛ بنابر این انتظار این است که حداقل در جامعه کارگری زبان حمایت را جایگزین تهدید کنیم و فراموش نکنیم کارگران در دوران کرونا تولید را زنده نگه داشته اند لذا در این شرایط آنها را از امرار معاش و اندک درآمدی که به دست می آورند، محروم نکنیم.

حمایت و مداوای کارگران مبتلا به کرونا

نجف با انتقاد از عدم حمایت از کارگرانی که به کرونا مبتلا می شوند، اظهار کرد: کارگرانی که کرونا می گیرند باید مورد حمایت و مداوا قرار گیرند و نگران نباشند که از هیچ کجا حمایت نمی شوند و بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد یا اگر بعد از قرنطینه به سرکار برگشتند فرد دیگری جایگزین آنها شده باشد.متاسفانه بعضا مشاهده می شود افرادی که برای تست کرونا به برخی آزمایشگاهها فرستاده می شوند از ترس بیکار شدن و از دست دادن شغل یا تنزل رتبه تلاش می کنند تا نتیجه آزمایش را تغییر بدهند و همه این اتفاقات به دلیل عدم حمایت از مبتلایان به کرونا می افتد.

به گفته این کارشناس حوزه کار همچنان که بر رعایت فاصله اجتماعی، زدن ماسک و جریمه افراد خاطی تاکید داریم باید نسبت به چنین مواردی هم توجه نشان بدهیم و حمایت از یک کرونایی به حدی قوی باشد که او جرات اعلام بیماری خود را داشته باشد و از برخورد جامعه یا کارفرما نهراسد.

کارگر روزمزد یا دستفروش ناچار به امرار معاش است

وی تصریح کرد: یک کارگر روزمزد یا دستفروش که بیمه نیست و ناچار است برای امرار معاش دستفروشی کند، اگر کرونا هم داشته باشد نمی تواند در خانه بماند؛ وقتی زیرساختهای حمایت مالی را نداریم انتظار نداشته باشیم که افراد از خانه خارج نشوند تا کرونا ریشه کن شود.

نجف با تاکید بر حفظ اشتغال نیروهای کار در دوران کرونا خاطرنشان کرد: برای آنکه کارگران در معرض تهدید شغلی و تعدیل در محیط کار نباشند باید راهکارهای ارتباطی با بازرسان کار فراهم و شماره تماسی که قابل اتصال باشد برای تعیین وضعیت کارگران اعلام شود.

این کارشناس حوزه کار در پایان بستر فضای مجازی را بهترین راه جلوگیری از شیوع کرونا دانست و گفت: آن دسته کارهایی که می توان از طریق دورکاری انجام داد و زیرساختهای آن برای برقراری ارتباط فراهم است به درون خانه ها ببریم تا مانع حضور افراد در سطح جامعه شویم و در مورد بخشهایی که کار یدی و عملیاتی هستند و نمی توان با دورکاری انجام داد، پروتکل های بهداشتی با جدیت هم از طرف نیروی کار هم از طرف کارفرما رعایت و مواد ضدعفونی، ماسک و دستکش در محیط کار پیش بینی شود.

یک کارشناس حوزه کار گفت: همچنان که بر رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک و جریمه افراد خاطی تاکید داریم باید به وضعیت کارگران و نیروهای کاری که به کرونا مبتلا شده اند اهمیت بدهیم و آنها را حمایت کنیم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f9133b4b4c63_5f9133b4b4c69
1 آبان 1399 - 13:26

حمید نجف اظهار کرد: برخی از کارفرمایان در ماههای اخیر با کارگرانی که کرونا گرفته اند برخورد منصفانه ای نداشتند و به جای آنکه رسیدگی بیشتری نسبت به وضعیت آنها داشته باشند، کارگرانی که مبتلا شده اند را بعد از دو هفته قرنطینه در مقابل چشم دیگر همکاران تعدیل کرده یا در محیط های کاری تنزل داده اند.

کارگر از ترس اخراج، کرونا را مخفی می کند!

وی ادامه داد: این اتفاقات باعث شده تا کارگرانی هم که ناخواسته کرونا گرفته اند از ترس بیکار شدن و عدم تمدید قرارداد کار، بیماری خود را مخفی کنند تا به سرنوشت همکارانشان دچار نشوند در حالی که این رفتار و بی تدبیری پیامدهای ناگواری به دنبال دارد چه بسا کارفرما خود به این بیماری دچار شود و به خانواده اش منتقل کند یا محیط کار و دیگران به دلیل این رفتار غیرمنصفانه و نادرست آلوده و بیماری سرایت کند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید با افرادی که دچار کرونا شده اند با زبان تهدید سخن بگوییم، گفت: تهدید بیماران کرونایی نتیجه اش افزایش آمار وحشتناک ابتلا به کووید ۱۹ در جامعه خواهد بود؛ بنابر این انتظار این است که حداقل در جامعه کارگری زبان حمایت را جایگزین تهدید کنیم و فراموش نکنیم کارگران در دوران کرونا تولید را زنده نگه داشته اند لذا در این شرایط آنها را از امرار معاش و اندک درآمدی که به دست می آورند، محروم نکنیم.

حمایت و مداوای کارگران مبتلا به کرونا

نجف با انتقاد از عدم حمایت از کارگرانی که به کرونا مبتلا می شوند، اظهار کرد: کارگرانی که کرونا می گیرند باید مورد حمایت و مداوا قرار گیرند و نگران نباشند که از هیچ کجا حمایت نمی شوند و بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد یا اگر بعد از قرنطینه به سرکار برگشتند فرد دیگری جایگزین آنها شده باشد.متاسفانه بعضا مشاهده می شود افرادی که برای تست کرونا به برخی آزمایشگاهها فرستاده می شوند از ترس بیکار شدن و از دست دادن شغل یا تنزل رتبه تلاش می کنند تا نتیجه آزمایش را تغییر بدهند و همه این اتفاقات به دلیل عدم حمایت از مبتلایان به کرونا می افتد.

به گفته این کارشناس حوزه کار همچنان که بر رعایت فاصله اجتماعی، زدن ماسک و جریمه افراد خاطی تاکید داریم باید نسبت به چنین مواردی هم توجه نشان بدهیم و حمایت از یک کرونایی به حدی قوی باشد که او جرات اعلام بیماری خود را داشته باشد و از برخورد جامعه یا کارفرما نهراسد.

کارگر روزمزد یا دستفروش ناچار به امرار معاش است

وی تصریح کرد: یک کارگر روزمزد یا دستفروش که بیمه نیست و ناچار است برای امرار معاش دستفروشی کند، اگر کرونا هم داشته باشد نمی تواند در خانه بماند؛ وقتی زیرساختهای حمایت مالی را نداریم انتظار نداشته باشیم که افراد از خانه خارج نشوند تا کرونا ریشه کن شود.

نجف با تاکید بر حفظ اشتغال نیروهای کار در دوران کرونا خاطرنشان کرد: برای آنکه کارگران در معرض تهدید شغلی و تعدیل در محیط کار نباشند باید راهکارهای ارتباطی با بازرسان کار فراهم و شماره تماسی که قابل اتصال باشد برای تعیین وضعیت کارگران اعلام شود.

این کارشناس حوزه کار در پایان بستر فضای مجازی را بهترین راه جلوگیری از شیوع کرونا دانست و گفت: آن دسته کارهایی که می توان از طریق دورکاری انجام داد و زیرساختهای آن برای برقراری ارتباط فراهم است به درون خانه ها ببریم تا مانع حضور افراد در سطح جامعه شویم و در مورد بخشهایی که کار یدی و عملیاتی هستند و نمی توان با دورکاری انجام داد، پروتکل های بهداشتی با جدیت هم از طرف نیروی کار هم از طرف کارفرما رعایت و مواد ضدعفونی، ماسک و دستکش در محیط کار پیش بینی شود.

منبع: ایسنا

70

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
قلندر 0 0 پاسخ 1399/8/2 -04:11

عصر ما عصر بلا عصر لمس انتها عصر انکار خدا عصر تشویش و گله عصر پاپوش و تله عصر افعی عصر گرگ معصیت های بزرگ

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد