مردم ایران از رئیس‌جمهور نظامی می ترسند؟/ زیدآبادی: حضور یک نظامی در پاستور امری گریزناپذیر است


30 آبان 1399 - 18:04
5fb7d177c11d2_5fb7d177c11d4
زیدآبادی روزنامه‌نگار سیاسی در یادداشتی نوشت: به نظر می‌رسد که حضور یک نظامی در پاستور اقتضای روند تطور اوضاع ایران در سه دهه گذشته و از منظر منطقِ تحول امری گریزناپذیر باشد!

احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود طی یادداشتی درباره موضوع «رئیس جمهور نظامی» نوشت:

مناقشه بر سر احتمال حضور یک نظامی در مقام ریاست جمهوری ایران در بین محافل مختلف بالا گرفته است.

در حالی که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نسبت به وقوع چنین رخدادی اظهار نگرانی می‌کنند، اصولگرایان عمدتاً این نوع نگرانی‌ها را مردود دانسته و بعضاً تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی جاری را حضور یک "جوان پرانرژیِ انقلابی" بخصوص با سابقه نظامی‌گری در پاستور می‌دانند.

منظور از فرد نظامی، معمولاً اشاره به یکی از اعضای سابق یا لاحق سپاه پاسداران است، نهادی که گفته می‌شود در تمام سطوح قدرت و حیطه‌های مختلف اجتماعی، نفوذ بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.

حضور یک نظامی در پاستور اما واقعاً چقدر می‌تواند نگران کننده باشد؟ پاسخ به این پرسش، بستگی به نوع داوری در باره شرایط کنونی کشور و راه‌های برون رفت از آن را دارد.

در واقع برخی از اصلاح‌طلبان در اشاره‌ای آشکار به سپاهیان، میزان نفوذ و قدرت همه‌جانبه آنها را به "دولت پنهان" تعبیر می‌کنند، دولتی که به زعم آنان نهادهای اصطلاحاً انتخابی را از قدرت واقعی تهی کرده و خودش از پشت صحنه به خنثی‌سازی فعالیت‌های قوه مجریه و هدایت امور طبق علایق و گرایش‌های خاص خود مشغول است.

اگر بپذیریم که چنین دولت پنهانی با این میزان سیطره و قدرت سیاسی در ایران وجود دارد، در آن صورت، نگرانی اصلاح‌طلبان از تسخیر پاستور توسط آنان، چندان موجه نمی‌نماید! در حقیقت، باور به دولتی پنهان با قدرتی بلامنازع، اعتراف به صوری بودن کلِ دم و دستگاه پاستور است که از یک سو، هر گونه تلاش میانه‌روها برای تسلط بر آن را بی‌معنی می‌کند و از سوی دیگر، تسخیر آن توسط نیروهای "دولت پنهان" عملاً تغییری قابلِ توجه در معادله کنونی قدرت در ایران به وجود نمی‌آورد جز اینکه آنچه را گفته می‌شود پنهان است، در نزد افکار عمومی علنی و آشکار می‌کند!


به نظرم همین نوع تعارضات تحلیلی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان است که بخش اعظم جامعه را نسبت به هشدارها و اخطارهای آنان در مورد تهدیدها و خطرات ظهور یک نظامی در مقام ریاست جمهوری برنمی‌انگیزد و از بی تفاوتی آنها به این موضوع نمی‌کاهد.

از نگاه بسیاری از مردم، اگر همه امور تعیین کننده، به سرپنجه نامریی دولت پنهانی رقم می‌خورد که نه قابل کنترل و نه قابل شناسایی است، پس چرا باید از مرئی شدن آن در ساختمان پاستور به هراس افتاد؟ به نظرم اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان پاسخ روشن و دقیقی به این پرسش ندارند جز اینکه دائماً تکرار کنند که دولت پنهان در صورت تسخیر پاستور، خرده منفذهای تنفس سیاسی و فرهنگی را هم می‌بندد و ایران را به کره شمالی تبدیل می‌کند!

این پاسخ اما پرسش دیگری را پیش می‌آورد و آن اینکه اگر قدرت واقعی در دست دولت پنهان است چرا تاکنون خرده منفذهای سیاسی و فرهنگی را نبسته و ایران را به کره شمالی تبدیل نکرده است؟ خواهند گفت؛ حضور اعتدالگرایان در پاستور و سایر مراکز تصمیم‌گیری مانع آنها شده است! این حرف اما ادعای خالی بودن پاستور از قدرت واقعی و تمرکز آن در دست دولت پنهان را به چالش می‌کشد و مسئولیت تراکم مشکلات را متوجه قوه مجریه و ناتوانی مدیریتی و تخصصی آن می‌کند، موضوعی که خود آنها را خوش نمی‌آید.

به رغم این نوع مجادلات، به نظر می‌رسد که حضور یک نظامی در پاستور اقتضای روند تطور اوضاع ایران در سه دهه گذشته و از منظر منطقِ تحول امری گریزناپذیر باشد!

شاید به همین علت بسیاری از مردم از آن هراس ندارند بخصوص اینکه پاستور گرچه برای همه جناح‌ها، بسیار وسوسه‌انگیز است، اما آن نقطه، بیش از آنکه مولد قدرت باشد، به مثابه منزلگاهی برای آزمون صلاحیتِ واقعی افراد در رفع یا کاهش مشکلات عینی جامعه عمل می‌کند و بهتر از هر جای دیگری تمام نقصان‌ها و ناتوانی‌ها و بی‌برنامه‌گی‌ها و بویژه توهمات را روی پرده می‌ریزد و چون اشتری بر نردبان، آشکار و هویدا می‌کند!

بنابراین، هر کس اسب خود را برای دستیابی به این مقام زین کرده باشد، به سوی فتح هدفی پیش می‌تازد که همه قابلیت‌های درونی او را بی‌هیچ تعارف و امکانِ پرده‌پوشی، عیان خواهد کرد و جایی برای لاف‌زنی و گزافه‌گویی و اوهام‌پروری باقی نخواهد گذاشت!

زیدآبادی روزنامه‌نگار سیاسی در یادداشتی نوشت: به نظر می‌رسد که حضور یک نظامی در پاستور اقتضای روند تطور اوضاع ایران در سه دهه گذشته و از منظر منطقِ تحول امری گریزناپذیر باشد!

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5fb7d177c11d2_5fb7d177c11d4
30 آبان 1399 - 18:04

احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود طی یادداشتی درباره موضوع «رئیس جمهور نظامی» نوشت:

مناقشه بر سر احتمال حضور یک نظامی در مقام ریاست جمهوری ایران در بین محافل مختلف بالا گرفته است.

در حالی که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نسبت به وقوع چنین رخدادی اظهار نگرانی می‌کنند، اصولگرایان عمدتاً این نوع نگرانی‌ها را مردود دانسته و بعضاً تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی جاری را حضور یک "جوان پرانرژیِ انقلابی" بخصوص با سابقه نظامی‌گری در پاستور می‌دانند.

منظور از فرد نظامی، معمولاً اشاره به یکی از اعضای سابق یا لاحق سپاه پاسداران است، نهادی که گفته می‌شود در تمام سطوح قدرت و حیطه‌های مختلف اجتماعی، نفوذ بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.

حضور یک نظامی در پاستور اما واقعاً چقدر می‌تواند نگران کننده باشد؟ پاسخ به این پرسش، بستگی به نوع داوری در باره شرایط کنونی کشور و راه‌های برون رفت از آن را دارد.

در واقع برخی از اصلاح‌طلبان در اشاره‌ای آشکار به سپاهیان، میزان نفوذ و قدرت همه‌جانبه آنها را به "دولت پنهان" تعبیر می‌کنند، دولتی که به زعم آنان نهادهای اصطلاحاً انتخابی را از قدرت واقعی تهی کرده و خودش از پشت صحنه به خنثی‌سازی فعالیت‌های قوه مجریه و هدایت امور طبق علایق و گرایش‌های خاص خود مشغول است.

اگر بپذیریم که چنین دولت پنهانی با این میزان سیطره و قدرت سیاسی در ایران وجود دارد، در آن صورت، نگرانی اصلاح‌طلبان از تسخیر پاستور توسط آنان، چندان موجه نمی‌نماید! در حقیقت، باور به دولتی پنهان با قدرتی بلامنازع، اعتراف به صوری بودن کلِ دم و دستگاه پاستور است که از یک سو، هر گونه تلاش میانه‌روها برای تسلط بر آن را بی‌معنی می‌کند و از سوی دیگر، تسخیر آن توسط نیروهای "دولت پنهان" عملاً تغییری قابلِ توجه در معادله کنونی قدرت در ایران به وجود نمی‌آورد جز اینکه آنچه را گفته می‌شود پنهان است، در نزد افکار عمومی علنی و آشکار می‌کند!


به نظرم همین نوع تعارضات تحلیلی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان است که بخش اعظم جامعه را نسبت به هشدارها و اخطارهای آنان در مورد تهدیدها و خطرات ظهور یک نظامی در مقام ریاست جمهوری برنمی‌انگیزد و از بی تفاوتی آنها به این موضوع نمی‌کاهد.

از نگاه بسیاری از مردم، اگر همه امور تعیین کننده، به سرپنجه نامریی دولت پنهانی رقم می‌خورد که نه قابل کنترل و نه قابل شناسایی است، پس چرا باید از مرئی شدن آن در ساختمان پاستور به هراس افتاد؟ به نظرم اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان پاسخ روشن و دقیقی به این پرسش ندارند جز اینکه دائماً تکرار کنند که دولت پنهان در صورت تسخیر پاستور، خرده منفذهای تنفس سیاسی و فرهنگی را هم می‌بندد و ایران را به کره شمالی تبدیل می‌کند!

این پاسخ اما پرسش دیگری را پیش می‌آورد و آن اینکه اگر قدرت واقعی در دست دولت پنهان است چرا تاکنون خرده منفذهای سیاسی و فرهنگی را نبسته و ایران را به کره شمالی تبدیل نکرده است؟ خواهند گفت؛ حضور اعتدالگرایان در پاستور و سایر مراکز تصمیم‌گیری مانع آنها شده است! این حرف اما ادعای خالی بودن پاستور از قدرت واقعی و تمرکز آن در دست دولت پنهان را به چالش می‌کشد و مسئولیت تراکم مشکلات را متوجه قوه مجریه و ناتوانی مدیریتی و تخصصی آن می‌کند، موضوعی که خود آنها را خوش نمی‌آید.

به رغم این نوع مجادلات، به نظر می‌رسد که حضور یک نظامی در پاستور اقتضای روند تطور اوضاع ایران در سه دهه گذشته و از منظر منطقِ تحول امری گریزناپذیر باشد!

شاید به همین علت بسیاری از مردم از آن هراس ندارند بخصوص اینکه پاستور گرچه برای همه جناح‌ها، بسیار وسوسه‌انگیز است، اما آن نقطه، بیش از آنکه مولد قدرت باشد، به مثابه منزلگاهی برای آزمون صلاحیتِ واقعی افراد در رفع یا کاهش مشکلات عینی جامعه عمل می‌کند و بهتر از هر جای دیگری تمام نقصان‌ها و ناتوانی‌ها و بی‌برنامه‌گی‌ها و بویژه توهمات را روی پرده می‌ریزد و چون اشتری بر نردبان، آشکار و هویدا می‌کند!

بنابراین، هر کس اسب خود را برای دستیابی به این مقام زین کرده باشد، به سوی فتح هدفی پیش می‌تازد که همه قابلیت‌های درونی او را بی‌هیچ تعارف و امکانِ پرده‌پوشی، عیان خواهد کرد و جایی برای لاف‌زنی و گزافه‌گویی و اوهام‌پروری باقی نخواهد گذاشت!

منبع: خبر آنلاین

38

نظرات 90
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
قلندر 0 3 پاسخ 1399/9/2 -12:34

قلندرم قلندر. نظامی ها هر دوره بودن ولی رای نیاوردن.بهتر دکتر جان خاتمی جان بیاید و با ان تفکر ناب اقتصادی دنیارو نجات بده

داروغه 2 3 پاسخ 1399/9/2 -00:50

از طرف خودت حرف بزن بچه خوشگل

یکی از مردم 2 0 پاسخ 1399/9/1 -23:53

از امام صادق (ع) دلیل اصلی نابودی حکومت آل امیه رو پرسیدند، امام پاسخ داد: چون کسانی مسئولیت مقامی رو داشتند که مناسب اون کار نبودند به همین دلیل باعث هرج و مرج در حکومت و فساد بیشتر شد و نابودیشون!

ن پ 2 0 پاسخ 1399/9/1 -22:34

به نظر من مملکت ما احتیاجی به رییس جمهور نداره همانگونه که سالهاست اینهمه بی کفایت ریاست کرده اند ولی مملکت سر پاست از این به بعد هم با دعا و یا مهدی ادرکنی سر پا میمونه دیگه لازم به زحمت دیگران و رأى گیری و این حرفها هم نداریم

ازادی وطن 1 0 پاسخ 1399/9/1 -21:08

سوال نظامی ای که کاندید خواهدشد ایا مستقل است یاحزبی لطفا اطلاع رسانی کنید

۶۸ 6 4 پاسخ 1399/9/1 -19:14

به کره شمالی ۲ خوش آمدید:)

۰۰۰۰۰۰۰ 3 5 پاسخ 1399/9/1 -18:54

همین نطامیا نبودن امریکا و دولت روحانی مردم را اتش زده بو د

ناشناس 3 0 پاسخ 1399/9/1 -18:47

خاک توسرت ترسو فرارکن به کانادا

رحیم اب منگل 5 4 پاسخ 1399/9/1 -18:10

اون نظامی که رای داشت با کمک همپیمانان سعودی امریکایی ترور کردید دست این اغشته به خون سردار است بخصوص ظریف

رضا عباس 2 2 پاسخ 1399/9/1 -16:29

انتخابات این دوره بر عهده شو رای نگهبان مگه تایید صلاحت نمیدم زحمت بکشن خودشون رئس جمهورو انتخاب کنن اکثر مردم هم قبولشون دارن

علی 10 3 پاسخ 1399/9/1 -15:58

هم ارتشی هم سپاهی هردو نورچشم ملت و مورد اعتماد کامل و امین و دلسوز و کاردان واقعی و شیرمردان کنترل بحران هستند هرکدام بیایند میدان با این شرایط لطف بزرگی می کنند که لازم است حمایت کامل ملت را داشته باشند تا انشاءالله کشور سرو سامان بگیره. ملت به سیاسیون بی درد بی وجدان غرق در مادیات و بی درک و شعور رای نخواهند داد زیرا هرگز برای ملت کاری نخواهند کرد. فرزندان دلسوز ملت فقط ارتشی و سپاهی است.

جمشید خان 6 0 پاسخ 1399/9/1 -15:06

مردم اگه بجای ترس از مخلوق خدا از خدا بترسن همه چیز درست میشه .نه من از رئیس جمهور نظامی نمیترسم .اتفاقا بزار بیاد تکلیفو یسره کنه .ما که چیزی واسه از دست دادن نداریم .انصافا یه قدرت نمایی نظامی مرهمی برای دردهای ماست .حوصلمون سر رفته یا از بیکاری میمیریم یا کرونا یا اعتیاد یا فقر یا ناامیدی .ملت بدون هدف بدون آینده حداقل جبهه ها رو باز کنید بریم شهید شیم چنتا حورلعین بهشتی گیرمون بیاد دخترای ایرانی که مارو درک نمیکنن .سپاس

علی 1 0 پاسخ 1399/9/1 -11:15

با سلام حقیقتا مردم از کلمه رییس جمهور وحشت دارن هر رییس جمهوری میا بی درنگ در انتخابات شرکت کردیم پایان دولت یا اختلاس گر بودن یا سر فتنه بیچاره شدیم اگر قوه مجریه نباشه اعصابمون راحت تره

فاطمه 8 5 پاسخ 1399/9/1 -10:09

والا سپاه هرجا که پا گذاشته آباد کرده خدا کنه که یه فرد سپاهی بیاد این مملکت رو از این منجلاب و فساد نجات بده

ناشناس 4 4 پاسخ 1399/9/1 -10:08

کسی نره را بده خودتون زشت نکنید که اینا انتخاب شده هستن

ناشناس 3 5 پاسخ 1399/9/1 -08:15

تمام کسانی که طرفدار یک نظامی هستن عملکرد رضا شاه رو منظورشون هست ولی ایا چنین فردی اگر هم باشد شورای نگهبان تایید صلاحیت می کند البته که نه!

حسين 10 0 پاسخ 1399/9/1 -08:03

همون برنامه قبل رو پياده مي كنن. به روحاني راي داديم رئيسي نياد حالا به فلاني راي بدين كه سپاهي نياد.

محسن 5 4 پاسخ 1399/9/1 -07:49

مطلب دیگری که هست،اینه که،وقتی می گویید نظامی،چرا همتون میگید سپاه. ارتش که اصلح تره.هم قدمت بیشتری دارد. هم ازنظر نظم،قابل قیاس نیست با سپاه.هم اینکه جایگاه مردمی بهتری دارد(منفور نیست).ازنظر بین المللی هم خیلی بهتراست . پس نظامی یعنی ارتشی.

کاوه 5 3 پاسخ 1399/9/1 -07:46

مملکت از وقتی خراب شد که هر نااهلی بر مسندی نشست.اگر یک سیاستمدار میتواند ارتش را هدایت کند یک نظامی هم میتواند مدیریت کشور کند.آنانی که حکومت در سایه هستند میخواهند علنی حکومت کنند.

کار بر ناشناس 10 2 پاسخ 1399/9/1 -07:41

سپاه وارتش و بسیج تو دل مون جا دارن! وخوشبختانه زیر نظر فرمانده کل قوا دارن کارشونو به نحو احسن انجام می دن و توجهی به این امور هم ندارن!و خدارو شکر بازوی توانمندی برای ولی فقیه هستن و هیچکس نتوانسته اونا رو از این وظیفه خطیر جدا کنه! مثل امثال حاج قاسم ها و دلاور مردان دیگر.

سعید 7 5 پاسخ 1399/9/1 -07:07

منم مثل خیلی از ایرانی ها به هیچ وجه شرکت نخواهم کرد تو انتخابات

علی 1399/9/1 -13:14

هر فرد که در انتخابات شرکت نکند . اجنبی وخاین است .

محسن 1399/9/1 -16:48

علی آقا آرومتر.پیاده شو باهم بریم. این اراجیف دیگه خریدار نداره.

ایمان 1399/9/1 -19:07

علی آقا دوره شعار و پاچه خواری امثال تو تمام شد رفت. ۴۰سال مردم رای دادن و فقط خیانت دیدن. دیگه پشت دستمون داغ کردیم که رای بدیم. رای بی رای. توام اگر سرت گرمه توی آخور همون خائن ها پس برو رای بده

علی 9 13 پاسخ 1399/9/1 -02:28

سلام بر ملت عزیز و بی نظیر و دوست داشتنی ایران اگه یادتون باشه حسن روحانی و طرفداراش با همین هراس افکنی دروغ و توهم ایجاد ترس از برنده شدن رقیب عده زیادی از مردم عزیز را گول زدند و ملت عزیز به آنان فرصت ریاست و جولان و تصمیم گیری و مدیریت دادند. معلوم شد که آهی در بساط ندارند و سراسر دروغ بودند و دروغ. الآن دیگه نوبتی هم باشه نوبت اعتماد به رادمردان و دلاوران و شیران سپاهی و سپردن امانت بسیار مهم و سرنوشت ساز ریاست جمهموری به دست باکفایت و پرهیزگار سپاهیان قهرمان و امیدمستضعفان و نور چشم ایرانیان است تا همگان ببینند که انشاءالله مشکلات عدیده کشور با سرپنچه تدبیر و قوی شیربچه های سپاه پاسداران حل خواهد شد. امیدواریم به لطف و عنایت خداوندی دلهای پاک و گرامی ملت بزرگ ایران به سمت انتخاب یکی از هم مسلکان سردار عالی مقام خادم و مایه عزت و جان گرامی ملت ،شهید سلیمانی مایل گردد تا همه دنیا بداند و ببیند که سپاه خادم واقعی و یاورملت گرانقدر و سرمایه بزرگ و مشکل گشای کشور است.

یکی از مردم 7 8 پاسخ 1399/9/1 -01:53

طبق قوانین ایران اصلا نظامیان نمی توانند وارد انتخابات شوند هرچند نظامی نظم می دهد

بی انضباط 1399/9/1 -07:44

نظم ما در بی نظمی هست

حمید سعیدی 34 15 پاسخ 1399/9/1 -01:52

با سلام..؛ یک نظامی میتونه کشور را نجات بده... چون وطن پرست واقعی.. نه چپه... نه راست.... خیانت هم نمی کنه..... چون مطیع امر رهبری است.....

پوریا 1399/9/1 -07:50

کاملا موافقم.فقط یک ارتشی تمام این شرایط را داراست.

ازادی وطن 5 5 پاسخ 1399/9/1 -01:52

زیدابادی باانگشت های دست راستت داری به چه کسانی کدمیدی توداری ازروش انگلیس های شیطان پرست استفاده میکنی یعنی تفرق بی اندازوحکومت کن بربابا برو ملت ایران وارتش تااخرهستی زنجیروار به همدیگر وصل هستند برودست شماهارازدولت روحانی ومعانانش باغاوتگری ودورغگویی روکردن ملت وطن اگاهترازهرروز

علی 7 11 پاسخ 1399/9/1 -01:18

باقالی باف موافقم نه رضایی * چون دوره شهرداریش کلی خط اتوبوس رانی راه انداخت واتوبان ساخت وچندخط مترواضافه کرد. فضای سبزوتوسعه داد.قدرت اداره ای خوبی داره.بی خود مردمو ازنظامی مًثل قالیباف نترسانیدمردم گرگ بارون دیده اند.منبرتون پای نداره.دوره اصلاحات شما امثال خاتمی و روحانی گندی زدید که پنجاه سال دیگه جمع نمی شه .درسیاست و فرهنگ و اقتصاد فتحعلی شاه قاجارجلوی شما باید لنگ بندازه بی شرفا

محسن 1399/9/1 -07:52

به سواد و شعورت شک دارم. گندهای خاتمی را بگو. مرد باش و بشمار. میخوای دزدی های قالیباف و دارودسته چمران را در شهرداری و شورای تهران برات بگم. با مدرک.

مری 1399/9/1 -09:50

هردوشون به درد نخورن

یه نفر 1399/9/1 -23:57

دست کم یه کم مدرک میاوردی! اگر هم نمیدونی برو یه تحقیق ساده کن ببین زمان خاتمی وضعیت اقتصادی و سیاسی چطور بوده و زمان بقیه چطور!!! توی این 42 سال فقط همون 8 سال خوب بود و بس!

م...2 6 0 پاسخ 1399/9/1 -01:05

وقتی هرننه قمری ازطرف مردم حرف میزنند یعنی چه؟ رییس جمهور هم نمی تواند ارطرف مردم حرف بزند دوسوم مردم بروحانی رای ندادند

مریم 5 11 پاسخ 1399/9/1 -00:59

فقط به احمدی نژاد رای میدم یا هرکسی که اون‌تاییدش کنه.درغیر اینصورت رای بی رای

هادی 1399/9/1 -16:26

فعلا تنها گزینه مورد اعتماد مردم گفتمان آقای دکتر احمدی نژاد است.چپ وراست ونظامی وغیرنظامی همگی به دنبال یک هدف هستند.

یکی از مردم 1399/9/1 -23:58

فقط شما دوتا مردم نیستید!!!! مطمئنا من یکی به این مردک رای نمیدم!

رضا 7 4 پاسخ 1399/9/1 -00:51

فایده ندارد مشکل جای دیگه ست

ص 9 8 پاسخ 1399/9/1 -00:46

هرکی بیاد وضع همین هست چون تصمیم گیرنده کسی دیگر هست دولت رییس جمهوری یک مترسک سر جالیز هستن دولتهای که در این چهل سال آمدن اینو ثابت کردن تصمیم گیرنده نیستن

ذ 1399/9/2 -06:28

برای چپاول و اختلاس تصمیم گیرنده بودند فقط برای کار کردن تصمیم گیرنده نبودند!!! ؟؟

1 1399/9/2 -17:16

چقدر هم هاشمی و موسوی و روحانی و طرفداراشون برای ریاست جمهوری خودشون رو ... نکردن! از بس بدرد نمیخوره- عار دارن

مخ 9 4 پاسخ 1399/9/1 -00:42

نظامی اگه ارتشی باشه خوبه .

حسين 1399/9/1 -08:05

اداره مملكت با اداره پادگان فرق داره. سپاه و ارتش هم نداره

عباسی 0 4 پاسخ 1399/9/1 -00:40

اولا که باید از این آقای زید آبادی پرسید که مگر مملکت صاحب ندارد که شما نظر میدهید ،در ضمن قد و قواره ای ایشون در حد طرح این مسائل نیست ،ایشون هم مثل یک شهروند فقط میتونن نظر بدهند ،البته نه تنها ایشون ،خیلی از آقایون یا سیاستمدارهای دیگر حتی ،تا شورای نگهبان و ولی امر مسلمین هستش ،این نظرها مردود میباشد در ضمن به فرموده ای حضرت امام (ره) نظامی ها حق دخالت در سیاست را ندارند چه برسه شرکت در کاندیداتوریه ریاست جمهوری ،در ضمن ملت اعتمادی به نظامی ها نداشته و ندارند ،بطور مثال باید به آرای آقای محسن رضائی و قالیباف در سالهای گذشته رجوع کرد و نتیجه را درس عبرت دانست

bahar 4 4 پاسخ 1399/9/1 -00:29

اصلاح طلب اصول گرا الا آخر هيچ عمل كرد مناسبي نداشتند گزينه نظامي جواب ميدهد

ب د 4 6 پاسخ 1399/9/1 -00:20

موافقم ،تنها ارگانی که کار خودشو در طی این سالها درست انجام داده امنیت کشور بوده

ناشناس 0 2 پاسخ 1399/9/1 -00:16

سلام.این نظرمنه.ماتشنگان قدرتیم نه شیفتگان خدمت.فقط یکی در این چند سال مستثنی بودجنت نصیبش.

جواد 3 3 پاسخ 1399/9/1 -00:15

نمی‌خوایم جنگ جهانی راه بندازیم..ما یه مدیر کاربلد از جنس مردم می‌خوایم...کسی که در گداصفتی کیمیاگری داند

کاربر ناشناس 2 1 پاسخ 1399/9/1 -00:04

جگرمردم راسوزاندنندازفریادهای پیزن آلونک نشین فقط فکرانتخاب هستید فکرآخرت هم هستید صادق باشید لبیک یاابوالفصل

ناشناس 2 2 پاسخ 1399/9/1 -00:04

ترس نداره بچه های خوبین فقط خشکن

زید 16 9 پاسخ 1399/8/30 -23:59

انتصابی هم بکنید فایده ای ندارد .رای نمی دهیم .حتی اگر یک دانشی بیاید .مردم دیگر ترسی ندارند .رای بی رای

1 1399/9/2 -17:17

رای هم ندی یک نفر رئیس جمهور خواهد شد

هادی 6 4 پاسخ 1399/8/30 -23:55

هرکس که به معنای واقعی کلمه درجهت منافع عامه مردم که به بیان امام خمینی صاحبان اصلی انقلاب هستند کارنکند و منافع حلقه بسته چپ وراست راتامین نماید قابل قبول مردم نیست خواه سپاهی باشد یا جنبش سبزی وغیره وذلک.

رضا 14 5 پاسخ 1399/8/30 -23:54

این اصلاح طلب ها یه عمریه از این حرفا زیاد می زنند. اگه دولت پنهانی هست پس شما چطوری تونستین سر کار بیاین و برجام هم به تصویب برسونید ؟ دولت پنهان خود شمایید که کشور رو به این اوضاع بد اقتصادی کشوندید. سال ها مردم هم با این حرف ها فریب دادید تا خودتون رای بیارید.

یه نفر 1399/9/2 -00:02

مثل دروغ مصلحتی این سیستم هم گاهی به گروههایی مثل همین اصلاح طلبها نیاز داره تا از هم نپاشه ! برای اینه که اجازه میده که مدتی زیر نظر خودشون کار کنن!!!

خودی 11 6 پاسخ 1399/8/30 -23:52

درحال حاضر وهمیشه گزینه نظامی برای راس امور بهترینه چون کمتر نظامی پیدا میشه شرفشو رای مال دنیا زیر پا بگذاره بله یک نظامی قدرتمند وقوی که بتونه قبل هر چیز این مقامات بانی فساد سازماندهی شده را پای میز محاکمه حاضر کنه بهترین گزینه میتونه باشه

حاج حسین 8 5 پاسخ 1399/8/30 -23:48

به نظر من دیگه رای بدای اصول گرایان واصلاح طلبان دیگه کافیست اینا هیچ کاری برا ملت نکردن فقط وفقط برا خودشون کار کردن الان فقط توکل بخدا به سپاهی که میخواد تو ریاست جمهوری شرکت میکنه رای داد تا مملکت را مدیریت کنن من تا بحال نشنیدم که بک سپاهی اختلاص کرده البته از هم وطنهای عزیز پوزش میطلبم

یکی 1399/9/2 -00:04

تو سواد که نداری که به نظرت امید داشته باشیم!!! اختلاس درسته نه اختلاص...

Mohammad 8 8 پاسخ 1399/8/30 -23:46

قطعا آری... فقط ب نظامی بیاد رای میدم.. بی نظمی های اقتصادی و سومدیریت ها رو فقط ی نظامی وطنپرست میتونه علاج کنه با ی تیم مجرب اقتصادی

علما 17 3 پاسخ 1399/8/30 -23:12

فعلا فکری برای حسن کلید ساز بکنید که کشور را به فنا داد وهمش میگه من بیکاره هستم .پس کیه این بلا را سر مملکت درآورده معلوم نیست شاید نه نه فرانکی بوده؟

یاس 1399/9/1 -00:53

من نبودم دستم بود . تقصیر آستینم بود آستین مال کتم بود . کتم مال بابام بود .

حرف حق 1399/9/1 -01:22

بخاطر حفظ نظام به فنا داد نه بخاطر خودش بفهم

خدابخش افشین 1399/9/1 -07:43

سلام فکری برای بیکاری من بکنید ۹ماه اخراج شدم بیمه بیکاری هنوز یک ریال نداده با ۶نفر خانواده دو معلول هرکس بیاد همینه طبقه کارگر همینه من که رای نمیدم مگر اینکه یارانه اضافه کنند بتونیم نان گوجه بجای شام و ناهار صبحانه بخوریم....خیلی بیکاریم دروغ پشت دروغ بفکر ما بیکاران باشین تا خدا نازتان راضی باشه

ارسلان 12 3 پاسخ 1399/8/30 -23:00

آمار بگیرید ببینید به نسبت جمعیت چند نفر نظامی ارشد از اول انقلاب دزدی یا اختلاس کرده اند ؟؟؟ حتی فرزندانشان دزد بوده اند ؟؟ امرای ارتش وناجا وحتی سپاه چند درصد دزدی کرده اند ؟؟

12 8 پاسخ 1399/8/30 -22:41

وقتی محسن رضایی رای نیاورد به معنی این است که مردم نظامی نمیخواهند. اگر انتخابات باشد که نظامیان رای نمی آورند ولی اگر انتصابات باشد هرکه را بخواهند ریس جمهور میشود.

دلباز 11 6 پاسخ 1399/8/30 -22:32

این یه تحلیل ساده لوحانه است که فکر کنیم مملکت ما تو این چهل سال در تمام حوزه ها دست دولت بوده، تماما به ظاهر در دست دولت و در سایه قدرت سیاسی و اقتصادی در انحصار نظامیان بوده و هست. پس مونده ظاهر قضیه پس یه نظامی هم بشه ریس جمهور تا شکل قانون گرفته و ببینیم اگر اگر هاشون تبدیل میشه به عمل؟

وگوور 2 7 پاسخ 1399/8/30 -22:09

هرکس ننه اش را قهر کرده برای ما تحلیل گر درآمده و نظرات سیاسی از خودش ارائه میدهد. تو هنوز نمی دانی که ۹۰درصد مردم پیاده نظام آن ۱۰ درصد هستند!؟ این کشور ۳۰ سال پیش ۲۰ میلیون بسیجی فقط داشت الان کمی محاسبه کن فکر نمی کنی یک پادگان است؟ خوب پیاده نظام و پادگان چه میخواهد؟ باید چنین گزینه ای داشته باشیم خوب چه ایراد دارد اغلب روسای جمهور آمریکا نظامی بوده اند

ناشناس 13 11 پاسخ 1399/8/30 -21:42

پادشاها ن ایران زمین در طول تاریخ نظامی بودن و ایران سربلند بود الان دست گرین کارتیها افتاده یه بازار مرغ را نمی توانند کنترل کنند پس بی جو منفی در مورد نظامیها نده

سید 13 10 پاسخ 1399/8/30 -21:13

افساد طلبان(اصلاح طلبان) سنگ پا رو از رو بردن،،، اتفاقا اون مردمی که شما میگید از نظامیها که با جان ودل برای کشور خدمت میکنن ترسی ندارند، از اونهایی میترسند که همه چیزشان رو از غرب دارند و معیشت مردم رو بخاطر دست یافتن به تفاهمنامه جدید گروگان گرفته اند، از چهل سال پس از انقلاب حدود سی سال رو قدرت در دست همین طیف افساد طلبان بوده با تفکر لیرالی کشور رو به گند کشیدند بازهم با پر رویی دنبال باعث و بانی مشکلات کشور هستند

ناشناس 1399/8/30 -21:33

از جانب خودت حرف بزن نه همه مردم

ازادی وطن 9 2 پاسخ 1399/8/30 -20:57

بازارگرمی وسیاهکاریه که مردم رابکشونن پای صندوق راگیری چون مردم اعتمادی به این دوتا حزب ندارن نظامی هاراتراشیدن که مردم بدوند پای صندوق منکه فقط بکسی رای میدم که تمام ثروت های خدادادی وطنم رابین تک تک ملت بطورمساوی تقسیم کند بدون مالیات نفت گاز اورانیوم معادن طلانقره مس چون حقوق ملت است نه اقایایان وبچه هاشون نروند کشورهای خارجی عیاشی کنند واقتصادکشوررامردم بچرخانند

محمد 6 11 پاسخ 1399/8/30 -20:23

ای جناب زید ابادی همین نظامی ها بودن که مملکت را از انسانهای گرگ صفت نجات دادن باید افرادی مثل جنابعالی را محکمه کرد که حقیقت را میدانی ولی مثل کبک سرت کردی توی برف و حرف مفت میزنی از خودت خجالت بکش

شاکری 14 12 پاسخ 1399/8/30 -19:53

نظامیان ارتشی و سپاهی در وطن پرستی و فدای ملت شدن خودشان را ثابت کردند چه در جنگ چه در صلح چه در خدمت رسانی

محمد 1399/8/30 -22:45

درمورد ارتش باهات موافقم

رضا 13 12 پاسخ 1399/8/30 -19:50

سرمایه داران زالو صفت دزدان چپاول گران بیت المال از حضور یک نظامی وطن پرست می ترسند نظامیان ثابت کردند چه در جنگ چه در پیشرفت امگانات موشگی و نظامی کشور حرف اول را می زنند سیاسیون همیشه کشور را به نابودی کشاندند

علیرضا 1399/8/30 -22:47

پیشرفت موشکی یک لیتر روغن مایع به مردم بدین از خیر پیشرفت موشکی گذشتیم.

عزرائیل 1399/8/30 -23:02

ما برای اسلام انقلاب کردیم نه روغن سرخ کردنی . مردم برای شکم انقلاب نکردند آنها اسلام می خواستند که اصلا نبود پس شکر گزار باشید. اتفاقا آب پز بخورید به سلامتی خود کمک کنید

مهدی 1399/9/1 -01:25

فقر فهشا میاره یادت باشه ادم گرسنه نمیتونه با دین و اسلام شکم خودشو سیر کنه

ایرانی 1399/9/1 -08:31

عزاراییل الان اسلام دارین یا گشنگی داریم. برای تو گشنگی خوبه که.شما برای جیب خودتون قیام کردین نه اسلام و این چیزا. نمیخاد مارو گول بزنی

ایرانی 1399/9/1 -08:53

جناب عزراییل کدام اسلام منظورته ؟؟؟؟ اسلام واقعی یا اسلام شماها !!!!!!!!!!

یکی از مردم 1399/9/2 -00:09

عزرائیل! شما برای ثروت ایران انقلاب کردید منتش رو سر مردم و اسلام نذارید! مگه شما پیامبر شدید یا دین از 1357 نازل شد؟ خدا برای نگهداری دینش به شما نیاز نداره! 1400 سال نگه داشته از این به بعدش رو هم میتونه! دزدی و چپاول و دروغ و ریاکاری و زیرپا گذاشتن حق الناس و ... جز ارکان دین شماست نه اسلام!!!!!

م 7 5 پاسخ 1399/8/30 -19:19

مردم از این تحلیل های آبکی که در پس آن تشنگی قدرت موج می زند خسته اند. شما با این تحلیل ها سعی دارید ذائقه مردم را عوض کنید و همچون گذشته با ترساندن مردم، دوستان اصلاح طلب خود را به قدرت برسانید. همان گونه که شهید بهشتی فرمودند ؛ ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت؛ حکومت در نظام اسلامی شایسته خادمان ملت است نه خود خواهان و تشنگان قدرت.

. 6 7 پاسخ 1399/8/30 -19:04

همه جورشو دیدیم ب جز نظامی. بعدشم آخرین بارت باشه از طرف مردم حرف میزنی .

دکتر 11 6 پاسخ 1399/8/30 -18:52

اصلاح طلب ها از خداشونه یه نظامی جلوشون قرار بگیره تا با ترسوندن ملت دوباره رای بیارن

کاربر ناشناس 15 9 پاسخ 1399/8/30 -18:40

بدانیدکه مدافع جان برکف کشور عزیزان سپاه وارتش هست آنهابرادردینی ماهستنند خدایارشان

حامد 15 9 پاسخ 1399/8/30 -18:34

واقعا هم چاره کار مملکت حضور یک فرد نظامی است. چون مردم ایران بطور سنتی عادت دارند که افرادی منظم. سخت گیر شجاع و قاطع بالای سرشان باشد. تا امور مملکت با رعایت درست قانون پیش برود و خب نظامی ها این ویژگی را دارند.

بسیجی 1399/9/1 -07:46

از امرای ارتش باشد قطعا موافق هستیم

کاربر ناشناس 4 11 پاسخ 1399/8/30 -18:29

زید آبادی برو کشکت رابساب

1 1399/9/2 -17:21

اشتباه منفی دادم- ببخش

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
می خواهند حذف روحانی را گردن سپاه بیندازند / بمباران شهرهای اسرائیل کاری ندارد ولی فریب نمی خوریم / ترور شهید فخری زاده ممکن است کار شبکه آقازاده ها و دامادهای مسئولان باشد! / جنگ سرد جدید آغاز شده، منتظر ترورهای بیشتر باشید
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد