شهردار بندرعباس: عذرخواهی می‌کنم اما استعفا، خیر / در رفع تصرف نقل و نبات پخش نمی‌کنند


1 آذر 1399 - 23:15
5fb961545b661_5fb961545b665
شهردار بندرعباس در پی حادثه تخریب خانه یک زن در این شهر گفت: برنامه ای برای استعفا از پست شهرداری ندارد.

عباس امینی زاده به‌ دنبال حادثه تخریب سرپناه یک زن در محله گل کنی بندرعباس، در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: ممکن است برخی در جایگاه مسئولیت خود و‌ در فضای هیجانی و عاطفی حرف استعفای من را بزنند اما کار ناتمام زیاد دارم و تابع تصمیم شورای شهر هستم. شهرداری بندرعباس از لحظه اولیه گزارش با بررسی موضوع ضمن تقبیح این رفتار، برخورد با تمام عوامل این حادثه از ماموران تا مدیران دفتری را آغاز کرد و این موضوع تا نتیجه نهایی ادامه دارد.

تاکنون هیچکدام از اعضای شورا تماسی با من نگرفته است

او ضمن تأکید بر تصمیم خود برای عدم استعفا گفت: با رأی حداکثری شورا انتخاب شده ام و اعضای شورا چه به صورت فردی یا جمعی تاکنون (سه روز بعد از حادثه) صحبتی درباره موضوع تخریب خانه یا استعفا با من نداشته اند.

امینی زاده افزود: البته قرار است به زودی نشستی با حضور اعضای شورای شهر برای بررسی موضوع و‌ پیدا کردن راهکارهای بهتر برای انجام وظایف قانونی برگزار کنیم.

شهردار بندرعباس عنوان کرد: به عنوان یک شهروند و مسئول نوع برخورد مأموران رفع تصرف، که موجب ناراحتی مردم استان و کشور شد عذرخواهی می‌کنم.

به گفته وی ۴۳درصد شهر بندرعباس بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی است و شهرداری برحسب قانون موظف به رفع تصرف است.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که با توجه به بازتاب های محلی و ملی تخریب خانه یک زن در بندرعباس قصد استعفا دارد یا خیر تصریح کرد :برای خدمت آمده ام و قصد استعفا و شانه خالی کردن از مسئولیت را ندارم و هنوز کارهای ناتمام زیادی برای انجام وجود دارد.

شهردار بندرعباس درباره اظهار نظر برخی افراد و مسئولان درباره ضرورت استعفایش، بیان داشت: ممکن است برخی در جایگاه مسئولیت خود و در فضای هیجانی و عاطفی حرف استعفای من را بزنند اما کار ناتمام زیاد دارم و تابع تصمیم شورای شهر هستم.

امینی زاده اضافه کرد: به محض وقوع این اتفاق تمام مسئولان و‌ ماموران مرتبط از میدانی تا دفتری معلق شدند اما این برخوردها را رسانه ای نکردیم تا اقدامات دستگاه قضایی تحت الشعاع آن قرار نگیرد.

در رفع تصرف نقل و نبات پخش نمی کنند

وی خاطرنشان کرد: نوع برخورد مأموران هیچگونه توجیهی نداشته و تحت هیچ شرایطی قابل دفاع نیست اما حقیقت این است که در رفع تصرف نقل و نبات پخش نمی کنند و امکان بروز هر حادثه ای هست که باید با آموزش و دیگر تدابیر لازم، جلوی اتفاق های ناخوشایند اینچنینی گرفته شود.

او ضمن قدردانی از دستگاه قضایی و سایر مسئولانی که به این پرونده ورود یا اظهار نظر کرده اند، اظهار کرد: هر کس در این ماجرا دچار قصور و اشتباه شده از خود من گرفته تا ماموران باید تابع قانون باشد.

هیچکس بازداشت نشده است

شهردار بندرعباس یادآور شد: تاکنون تعدادی از کارکنان شهرداری در رده های مختلف پیرامون این پرونده احضار و بازجویی شده اند اما کسی بازداشت نشده و این افراد تا پایان تحقیقات تحت نظر هستند.

رسانه ها لایه های پنهان را بررسی کنند

او درباره عوامل و انگیزه های ضبط و انتشار فیلم تخریب خانه و همچنین موضع گیری افراد مختلف پس از حادثه، عنوان کرد: انتظار می رود رسانه ها درباره موضوعات یاد شده بررسی کرده و نتیجه را به ما هم اعلام کنند اما احتمال انگیزه های سیاسی در موج انتقادها از شهرداری وجود دارد.

رفع تصرف را از شهرداری بگیرند

شهردار بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: تخریب سرپناه هیچ شهروندی برای ما خوشایند نیست و از این که اختیار رفع تصرف را از شهرداری بگیرند تا به کارهای مهم‌تر برسیم استقبال می کنیم.

شهردار بندرعباس در پی حادثه تخریب خانه یک زن در این شهر گفت: برنامه ای برای استعفا از پست شهرداری ندارد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5fb961545b661_5fb961545b665
1 آذر 1399 - 23:15

عباس امینی زاده به‌ دنبال حادثه تخریب سرپناه یک زن در محله گل کنی بندرعباس، در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: ممکن است برخی در جایگاه مسئولیت خود و‌ در فضای هیجانی و عاطفی حرف استعفای من را بزنند اما کار ناتمام زیاد دارم و تابع تصمیم شورای شهر هستم. شهرداری بندرعباس از لحظه اولیه گزارش با بررسی موضوع ضمن تقبیح این رفتار، برخورد با تمام عوامل این حادثه از ماموران تا مدیران دفتری را آغاز کرد و این موضوع تا نتیجه نهایی ادامه دارد.

تاکنون هیچکدام از اعضای شورا تماسی با من نگرفته است

او ضمن تأکید بر تصمیم خود برای عدم استعفا گفت: با رأی حداکثری شورا انتخاب شده ام و اعضای شورا چه به صورت فردی یا جمعی تاکنون (سه روز بعد از حادثه) صحبتی درباره موضوع تخریب خانه یا استعفا با من نداشته اند.

امینی زاده افزود: البته قرار است به زودی نشستی با حضور اعضای شورای شهر برای بررسی موضوع و‌ پیدا کردن راهکارهای بهتر برای انجام وظایف قانونی برگزار کنیم.

شهردار بندرعباس عنوان کرد: به عنوان یک شهروند و مسئول نوع برخورد مأموران رفع تصرف، که موجب ناراحتی مردم استان و کشور شد عذرخواهی می‌کنم.

به گفته وی ۴۳درصد شهر بندرعباس بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی است و شهرداری برحسب قانون موظف به رفع تصرف است.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که با توجه به بازتاب های محلی و ملی تخریب خانه یک زن در بندرعباس قصد استعفا دارد یا خیر تصریح کرد :برای خدمت آمده ام و قصد استعفا و شانه خالی کردن از مسئولیت را ندارم و هنوز کارهای ناتمام زیادی برای انجام وجود دارد.

شهردار بندرعباس درباره اظهار نظر برخی افراد و مسئولان درباره ضرورت استعفایش، بیان داشت: ممکن است برخی در جایگاه مسئولیت خود و در فضای هیجانی و عاطفی حرف استعفای من را بزنند اما کار ناتمام زیاد دارم و تابع تصمیم شورای شهر هستم.

امینی زاده اضافه کرد: به محض وقوع این اتفاق تمام مسئولان و‌ ماموران مرتبط از میدانی تا دفتری معلق شدند اما این برخوردها را رسانه ای نکردیم تا اقدامات دستگاه قضایی تحت الشعاع آن قرار نگیرد.

در رفع تصرف نقل و نبات پخش نمی کنند

وی خاطرنشان کرد: نوع برخورد مأموران هیچگونه توجیهی نداشته و تحت هیچ شرایطی قابل دفاع نیست اما حقیقت این است که در رفع تصرف نقل و نبات پخش نمی کنند و امکان بروز هر حادثه ای هست که باید با آموزش و دیگر تدابیر لازم، جلوی اتفاق های ناخوشایند اینچنینی گرفته شود.

او ضمن قدردانی از دستگاه قضایی و سایر مسئولانی که به این پرونده ورود یا اظهار نظر کرده اند، اظهار کرد: هر کس در این ماجرا دچار قصور و اشتباه شده از خود من گرفته تا ماموران باید تابع قانون باشد.

هیچکس بازداشت نشده است

شهردار بندرعباس یادآور شد: تاکنون تعدادی از کارکنان شهرداری در رده های مختلف پیرامون این پرونده احضار و بازجویی شده اند اما کسی بازداشت نشده و این افراد تا پایان تحقیقات تحت نظر هستند.

رسانه ها لایه های پنهان را بررسی کنند

او درباره عوامل و انگیزه های ضبط و انتشار فیلم تخریب خانه و همچنین موضع گیری افراد مختلف پس از حادثه، عنوان کرد: انتظار می رود رسانه ها درباره موضوعات یاد شده بررسی کرده و نتیجه را به ما هم اعلام کنند اما احتمال انگیزه های سیاسی در موج انتقادها از شهرداری وجود دارد.

رفع تصرف را از شهرداری بگیرند

شهردار بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: تخریب سرپناه هیچ شهروندی برای ما خوشایند نیست و از این که اختیار رفع تصرف را از شهرداری بگیرند تا به کارهای مهم‌تر برسیم استقبال می کنیم.

منبع: ایلنا

24

نظرات 48
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
بانو 2 0 پاسخ 1399/9/2 -20:09

تواین روزای کرونای وقرنطینه وتعطیلی کشور وفوت روزانه400 نفر این خبر اواره کردن مادرو دختر هم بشدت حال ادمو بد میکنه ودلمون رو پراز غصه

حسن 1 0 پاسخ 1399/9/2 -12:50

فقط اسثعفا کار ساز میتواند باشد اقای شهردار فقط استعفا !!

محمدرضا 1399/9/2 -18:26

خدا کند که کار ناتمام تان شاهد خانه ای زیبا برای این خانواده باشیم .

بندر 3 0 پاسخ 1399/9/2 -12:07

تو ظلم نکن نقل ونبات پیشکش بابات.طلبکار هم هستی . شما را باید ورودی شهر بندر اعدام کنند وتا هفت سال جسدت را هم پایین نیاورند تا درس عبرتی بشود برای دیگران وآبرویی برای ایران. تو آبروی ایران را بردی خدا لعنتت بکنه

ایران 1 0 پاسخ 1399/9/2 -11:57

از نظر خودش کارش درست بوده دیگه لزومی نداره استعفا بده این همه کوه وجنگل ودریا را بی حساب وکتاب بالا کشیدن کجا بودن؟

متعجب 1 0 پاسخ 1399/9/2 -11:52

آفرین کی ازسمتش تا بحال استعفا کرده که تو بکنی تازه استعفا کنی که بیکار میشی حالا اب ها از اسیاب میوفته دیگه!

م،،ح 2 0 پاسخ 1399/9/2 -10:44

اگر غیرت شهید باکری راداشته باشید باید مسببین این ماجرا خودشان بمیرند

ایرانی 2 0 پاسخ 1399/9/2 -10:38

دراین کشور استعفاء خط قرمز همه بی کفایت ها هست ! چرا باید کنار یرود بخاطر ویران کردن آلونک چند بی سرپرست ؟! سرور حق باشماست !!! در این کشور شایسته ها باید خانه نشین باشند . حتی اعتراض هم نکنند و اگر اعتراضی دارند !!! مخفیانه سر در چاه کنند و اعتراض خود را با صدای بلند به چاه بگویند!!!!!!!!!

وطن 1399/9/2 -11:59

ملاک استخدام توشهر داری چیه آ بروی ایران را بردین

م،،،ح 2 0 پاسخ 1399/9/2 -10:35

اگرازقانون اساسی اطلاع داشته باشید جناب آقای شهردار باید باهمراه شورای شهرخودتان را زنده بگور بکنید

همراه 2 0 پاسخ 1399/9/2 -10:27

چرا خودتان در کاخ ،اما فکری برای بی خانمان نمیکنید

شادمان 2 0 پاسخ 1399/9/2 -10:22

نه استعفا نده حیفت نمیادسفره به این پهناوری وچرب ونرم یه چندتا دیگه آلونک خراب کنی یه پست میری بالاتر.

ایران 2 0 پاسخ 1399/9/2 -10:11

اگه استعفامیداد جای عجب بود فقط زبانی چیزی میگن سروصدا بخوابه همین.اگر در مقابل کارشان جوابگو بودن هر بار ابروریزی به بار نمی آ وردن

ناشناس 1 0 پاسخ 1399/9/2 -10:10

اه مضلو م چو سوها ما ند گر خود نبرد برنده را تیز کند

بهرام 1 0 پاسخ 1399/9/2 -09:52

عباس امینی زاده کارتو با نتانیاهو رئیس جمهور رژیم اشغالگر هیچ فرقی نداره..نکنه میهوتی ۴۳درصدی که مونده رو خودت خراب کنی بی شرف...اینم مسکن مهر نوع جدیدش خانه های محرومان رو خراب کنید الله برکت الله

مهدی 7 0 پاسخ 1399/9/2 -09:19

فقط خوشحالم که رسوای جهانی شدین،،،

. 5 1 پاسخ 1399/9/2 -09:15

اگر کارت قانونی است. چرا با ترس حرف میزنی؟. با قدرت از خودت دفاع کن. وظیفه حکومت است که برا تمام مردم سرپناه بسازد .ولی وظیفه شما اجرای قانون است.

1 6 1 پاسخ 1399/9/2 -09:13

بترسید از آه مظلوم- این که فریاد مظلوم بود-

بینام 1399/9/2 -10:24

مگه تا حالا گرفته؟ ای بابا شتر با بارش رو خوردن آب از آب تکون نخورد

حسین 2 4 پاسخ 1399/9/2 -09:06

ای کاش حاج قاسم زنده بود وریاست رو بدست میگرفت بعد میدیدیم وبعد امثال شماها اونوقت میدیدین نقل ونبات چیه برو بشین خونت انثال شماها باعث شدین که اون بدبخت ها آلونک‌نشین شوند

حسین 4 0 پاسخ 1399/9/2 -09:04

جناب شهردار متوجهی چی میگی اه اون دختر ومادرش مگر میزاره تو وامثال شماها پشت میز بشینید خجالت بکش نقل ونبات رو برو به کله گنده ها بگو همونجور که ریس قوه قضاییه گفته باید با کم بضاعت ها رفعت داشته باشیم

عجیبا غریبا 2 2 پاسخ 1399/9/2 -08:34

امام راحل: یک موی کوخ نشینان بر همه کاخ نشینان ترجیح دارد

حقشناس 8 0 پاسخ 1399/9/2 -08:32

این وظیفه مردم غیور بندر عباس است این جانور را عزل کنند

. 5 0 پاسخ 1399/9/2 -08:26

به سواد و منصب و کت شلوار این چیزا نیست . یه چیزی هست که بهش میگند شعور . اصل شعور است بیشعور . که اون دختر بچه چه جوری خدا رو صدا میزد . بترس از اون روزی که صبر خدا .. اره فقط نقل نبات واسه خودتونه .

جلیلی 3 0 پاسخ 1399/9/2 -08:11

جناب اقای شهردار اعضای شورای شهر کجای دنیا در کنار ساحل ساخت وساز دارند که شما ساحل بندر عباس را فروختید وساخت وساز کردید .فضای سبز سرکوچه کوشا 5 بهشت بندر را فروختید جهت ساخت وساز و .....

ایران 5 0 پاسخ 1399/9/2 -07:57

خاک بر سر شورایی که شهردارش این آقا باشه.

ناشناس 4 0 پاسخ 1399/9/2 -07:42

استعفا بدهید شغل و پمقام بالاتری بهتون میدن نگران نباش ظلم پایداره

ناشناس 9 0 پاسخ 1399/9/2 -07:38

جای مهر روی پیشانی ، انگشتری در دست ، ریش و شکمی بزرگ ، اینها علامت این گونه انسانهاست.

حسنوند 5 0 پاسخ 1399/9/2 -07:27

اگه مردی برو جلوی ساخت وساز خیر مجاز مستکبرین بگیر زورت به یه فقیر میرسه بدبخت بیچاره

فقیر 8 0 پاسخ 1399/9/2 -07:19

همون نشانه های چپاول.انگشتر بزرگ و پیشانی مهر خورده

مردم 5 0 پاسخ 1399/9/2 -06:50

شما خیلی بیجا کردی خانه یک زن بی پناه را رو سش خراب کرد خداوند آه اون زن وبچه هاشو ازت بگیره مفتخور . این کار فقط از یه بی پدر سر میزنه

ایرانی 5 0 پاسخ 1399/9/2 -06:46

این شوراهای شهری که ما می بینیم شهردارهایی راانتخاب کرده اند که به انان سودهای انچنانی برسانند ومعلومه که بخاطرراه منفعتشان بسته نشوداگر شهردارهای منتخبان آنان بدترازاین هم ظلم وبی عدالتی بکنندهرگزازطرف این شوراهاموردبازخواست قرارنمیگیرندزیرااعضای شوراهای شهرها متاسفانه باشهردارها منافع مشترک نانوشته ای برای خودتعریف کرده اندوبرهمین اساس هم درغالب شهرداری ها اجحاف وتبعیض وپارتی بازی ها ی بی حد وحصری سر میزند وانوقت شهردارها ماننداین آقاباپشت گرمی به این شوراهای منفعتی باپرویی ازخوددفاع میکنند ومیگوینداستعفا نمیدهندزیراچندسالی ست لقمه های چرب وحرام انچنانی زیرزبانشان حسابی مزه کرده و...

روح اله 2 4 پاسخ 1399/9/2 -05:21

و به اینجا میرسیم یک میلیون و سیصد خانه مسکن مهر دولت محترم احمدی نژاد خوب بود یا نه. این دولت علاوه بر خونه ندادن خونه خراب کردن بلده. خدا شاهده منم اگه مسکن مهر نداشتم سرگذشتم مثل همین خانومه بود. سال 90 خونه بهم دادن با 9 میلیون. الان تو این دولت همون خونه شده600 میلیون.

ناشناس 4 0 پاسخ 1399/9/2 -04:25

هنوز ته دیگ مونده و الان زوده استعفا بده بزار خوب بخورن بعدا خودش میره ، مرد حساب دستور تخریب تو میدی بعد مامور اجرای حکم و دفتری ها رو توبیخ می کنی و معلق ؟ خودتم معلق باید بشی تا درس عبرتی برای بقیه شهردارا بشه

شایان 8 8 پاسخ 1399/9/2 -02:45

خدارو شکر خدمت از دید هرکدوم از اقایون معنی خاص خودشو داره. برای خدمت اومدی یا خریت؟ چطوری اینقدر راحت تو نقش خودتون فرو میرید با دروغ. چرا اینقدر مسئول و مدیر به درد نخور داریم؟! بابا رهبر چی میکشه از دست شما از سکوتش خجالت بکشید. ما که زیر بار مشکلات له شدیم از شما بیشتر خجالت میکشیم

علی 13 0 پاسخ 1399/9/2 -01:52

تناقض گویی و پرتوپلا گویی .....جناب شهردار ایا با زمینخواران کله گنده هم مانند این زن بیچاره برخورد می کنید؟ در همین بندر عباس خودتان هزاران هکتار زمین را افرادی دم کلفت تصرف کرده اند و بعضا دست شهرداری هم در این زمین خواری ها دیده میشود روزی شماها پاسخگو خواهید شد ان زمان دیر نیست

علی اسد 17 0 پاسخ 1399/9/2 -01:08

از روزی که گوشی هوشمند آمده گند حکومت شما رو شده فتوا بدین گوشی برای عوام حرامه

کاربر ناشناس 9 1 پاسخ 1399/9/2 -00:50

واقعا در شهرداری یه نفر مدیر به معنای واقعی مدیر نه گوسفند نبوده جلو این گوساله ها را بگیرد ؟

شهروند 14 0 پاسخ 1399/9/2 -00:41

پول و پست برای شما بی شرفها انقدر مهم است که هیچ وقت استعفا نمیدهید

ناشناس 11 1 پاسخ 1399/9/2 -00:36

اول یه جایی براشون درست میکردین بعد خونه رو خراب میکردین ادم که بی شعور باشه همینه باعث نابودی زندگی مردم میشه مگه خودت زن وبچه نداری

کاربر ناشناس 9 1 پاسخ 1399/9/2 -00:30

معلومه که استعفا نمیدی اگر بنا بر استعفابود الان هیچ مسئولی در هیچ سازمانی نداشتیم از بس که مسئولین گند زدن سئوال اینجاست که بین این همه نیروی شهرداری وسازمانهای دیگر نه فقط بندر عباس بلکه در همه جای کشور یه نفر فهمیده پیدا نمیشه که جلوی نیروهای نفهمو بگیره . . . ؟

آخرین ایرانی 11 1 پاسخ 1399/9/2 -00:11

خب راست میگه مگه مغز خر خورده استعفا بده حقوق چند ده میلیونی و کلی امتیازات قانونی و غیر قانونی رو بزاره استعفا بده که چی یکی دیگه بیاد جاش بخوره ؟!

شهرام 10 1 پاسخ 1399/9/2 -00:02

اینطور عاشق پست و مقام است ..دیگه چنین مقامی گیرش نمی آید

محله گل کنی 11 2 پاسخ 1399/9/1 -23:57

یکی نیست از شهردار سوال کنه، افرادی که این اقدام را را مرتکب شده اند، دفتر و مدیرانش در چه مکانی فعالیت می کنند (دفتر خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ ) نه اینکه این مکان جهت فرهنگسرا بنا شده بود، که متاسفانه به دلایل نا معلوم به ساختمان خدمات شهری مبدل شده، آیا این اقدام تصرف و عدم مقایرت با اساس ساخت این بنا را ندارد؟ مکانی که باید جهت ارتقای سطح فرهنگی نوجوان این منطقه می شود، حالا تبدیل به مکانی جهت صدور حکم تخریب حداقل مکانی برای سکونت هم وطنمان شده است. تقاظایی پیگیری از خبر فوری- قوه قظاییه

امیر 22 1 پاسخ 1399/9/1 -23:46

حرام ترین حقوق ، حقوق پرسنل شهرداریه البته به جز پاکباناش

صادق غلامیان 14 1 پاسخ 1399/9/1 -23:42

استاندار و شهردار و مامور و قاضی و ....که در صدور و اجرای این حکم نقش داشتن باید به دست همشون بیل و کلنگ و فرقون داد باید با پول جیبشان مصالح بخرن خودشون کارگری بکنن تا این اتاقک مجدد ساخته بشه . بیشرف ها حرف رهبر و رئیس قوه قضائیه در برخورد با زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز این بود . خریت حدی داره بی شر فی حدی داره پست فطرتی حدی داره

۷ 15 1 پاسخ 1399/9/1 -23:35

برای نون چرب‌ونرم خود زندگی مردم را به آتش میزنه بعد میگه منم زنو بچه دارم استعفاء نمیکنم ولی حاضرم زندگی مردم بدبخت را به آتش بکشانم .احساس مسئولیت اینه

کاربر ناشناس 1399/9/2 -00:34

کل شهرداریاارازول وعبوباش استخدام میکنن برای اجراعیات

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد