هشدار نسبت به عادی تلقی شدن دعوای زوجین


4 آذر 1399 - 16:39
5fbceecd9d282_5fbceecd9d284
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: علت ضعف در معرفی درست اورژانس اجتماعی و سامانه ۱۲۳ و خدمات خانه‌های امن به زنان در معرض خشونت، عدم دسترسی سازمان بهزیستی به ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای است.

 محمود علی‌گو، در وبینار تخصصی مداخلات تخصصی با رویکرد خانواده محور در کار با زنان تحت خشونت خانگی که در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا برگزار شد، اظهار کرد: ما باید به دور از هرگونه حاشیه به معرفی درست اورژانس اجتماعی، سامانه ۱۲۳ و خدمات خانه‌های امن به زنان در معرض خشومت و خشونت دیده بپردازیم چراکه اورژانس اجتماعی باید نقطه اتکا و امید افراد خشونت دیده باشد.

وی مطابق با نظریه فراگیری اجتماعی ادامه داد: مطابق با این نظریه مشاهده خشونت به عنوان اولین گام مسیر خشونت بسیار حائز اهمیت است. اینکه افراد چه سطحی از خشونت را در قالب رفتار با چه کسانی مشاهده می‌کنند نیز اهمیت دارد، برای مثال فرزندی که شاهد خشونت عاطفی علیه مادر خود است، خودش این خشونت را در سطح عاطفی بروز نمی‌دهد بلکه در گام های گستره تر و بالاتری آن را بروز می‌دهد. به عبارت دیگر افراد پس از مشاهده خشونت، رفتار پرخشونت‌تری از خود برو می‌دهند و از این رو ما با بروز آسیب‌های جدید مواجه می‌شویم.

علی‌گو خشونت‌ را بر پایه ساختار محیطی، رفتاری و باورها استوار دانست و ادامه داد: شاید قوانین بتوانند محیط را تغییر دهند اما تغییر باورها هیچ گاه با قوانین محقق نخواهد شد چراکه الگوهای مبتنی بر فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها خود را بروز می‌دهند. همچنین الگوهای فرهنگی، فرهنگ رسمی و نقش رسانه‌ها مانند برچسب زدن و اعطای نقش قدرت‌مندی به پسران در این میان بسیار اهمیت دارد.

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: مدل فراگیری اجتماعی از مشاهده رفتار آغاز می‌شود و در ادامه به آموزش می‌رسد به همین علت مهم‌ترین نهادی که در خط مقدم پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان قرار دارد، مهدهای کودک و آموزش و پرورش هستند چراکه تغییرات نگرشی و باورها باید در حوزه آموزش تغییر کند.


وی معتقد است که در جامعه ما افراد به ساختار فرهنگی به عنوان کالای دست دوم نگاه می‌کنند در حالی که یکی از عوامل اصلی پیشگیری از خشونت علیه زنان بها دادن به ساختارهای فرهنگی است.

علی‌گو ادامه داد: تعریف اکثر افراد از تاب آوری، قضاوت نکردن است در حالی که تاب آوری دارای ابعاد گسترده‌ای نظیر بروز رفتار عقلانی در هنگام مواجهه با مسائل است. در جامعه کنونی ما به شکلی تربیت نمی‌شویم که در هنگام مشاجره از گفت‌وگو استفاده کنیم و دقیقا همین لحظه است که خشونت شکل می‌گیرد چراکه مرد به جهت قدرت امنیتی و منابع درآمدی خود سعی در قبولاندن سخن خود از طریق تنبیه و تشویق دارد.

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به نظریه نظارت اجتماعی اشاره کرد و گفت: در جامعه فعلی نظارت اجتماعی نسبت به خشونت خانگی نداریم، مردم دعوای زوجین را عادی تلقی می‌کنند و ما باید نسبت به این عادی شدن رفتار خشونت آمیز توجه کنیم چراکه نقش نظارت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی معتقد است فردی که شاهد خشونت خانگی والدین است به نوعی فرد ریسک بالا محسوب میشود و نیازمند نظارت تا پایان دوره زیستی خود است.

علی‌گو در انتها به معلمان مادر و شرایط آن‌ها در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: مادران در این ایام در شرایط بسیار حادی قرار دارند، از سوی دیگر معلمانی که مادر هستند نیز به دلیل حجم بالای مشغله در این روزها نیازمند کمک هستند.

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: علت ضعف در معرفی درست اورژانس اجتماعی و سامانه ۱۲۳ و خدمات خانه‌های امن به زنان در معرض خشونت، عدم دسترسی سازمان بهزیستی به ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5fbceecd9d282_5fbceecd9d284

 محمود علی‌گو، در وبینار تخصصی مداخلات تخصصی با رویکرد خانواده محور در کار با زنان تحت خشونت خانگی که در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا برگزار شد، اظهار کرد: ما باید به دور از هرگونه حاشیه به معرفی درست اورژانس اجتماعی، سامانه ۱۲۳ و خدمات خانه‌های امن به زنان در معرض خشومت و خشونت دیده بپردازیم چراکه اورژانس اجتماعی باید نقطه اتکا و امید افراد خشونت دیده باشد.

وی مطابق با نظریه فراگیری اجتماعی ادامه داد: مطابق با این نظریه مشاهده خشونت به عنوان اولین گام مسیر خشونت بسیار حائز اهمیت است. اینکه افراد چه سطحی از خشونت را در قالب رفتار با چه کسانی مشاهده می‌کنند نیز اهمیت دارد، برای مثال فرزندی که شاهد خشونت عاطفی علیه مادر خود است، خودش این خشونت را در سطح عاطفی بروز نمی‌دهد بلکه در گام های گستره تر و بالاتری آن را بروز می‌دهد. به عبارت دیگر افراد پس از مشاهده خشونت، رفتار پرخشونت‌تری از خود برو می‌دهند و از این رو ما با بروز آسیب‌های جدید مواجه می‌شویم.

علی‌گو خشونت‌ را بر پایه ساختار محیطی، رفتاری و باورها استوار دانست و ادامه داد: شاید قوانین بتوانند محیط را تغییر دهند اما تغییر باورها هیچ گاه با قوانین محقق نخواهد شد چراکه الگوهای مبتنی بر فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها خود را بروز می‌دهند. همچنین الگوهای فرهنگی، فرهنگ رسمی و نقش رسانه‌ها مانند برچسب زدن و اعطای نقش قدرت‌مندی به پسران در این میان بسیار اهمیت دارد.

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: مدل فراگیری اجتماعی از مشاهده رفتار آغاز می‌شود و در ادامه به آموزش می‌رسد به همین علت مهم‌ترین نهادی که در خط مقدم پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان قرار دارد، مهدهای کودک و آموزش و پرورش هستند چراکه تغییرات نگرشی و باورها باید در حوزه آموزش تغییر کند.


وی معتقد است که در جامعه ما افراد به ساختار فرهنگی به عنوان کالای دست دوم نگاه می‌کنند در حالی که یکی از عوامل اصلی پیشگیری از خشونت علیه زنان بها دادن به ساختارهای فرهنگی است.

علی‌گو ادامه داد: تعریف اکثر افراد از تاب آوری، قضاوت نکردن است در حالی که تاب آوری دارای ابعاد گسترده‌ای نظیر بروز رفتار عقلانی در هنگام مواجهه با مسائل است. در جامعه کنونی ما به شکلی تربیت نمی‌شویم که در هنگام مشاجره از گفت‌وگو استفاده کنیم و دقیقا همین لحظه است که خشونت شکل می‌گیرد چراکه مرد به جهت قدرت امنیتی و منابع درآمدی خود سعی در قبولاندن سخن خود از طریق تنبیه و تشویق دارد.

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه به نظریه نظارت اجتماعی اشاره کرد و گفت: در جامعه فعلی نظارت اجتماعی نسبت به خشونت خانگی نداریم، مردم دعوای زوجین را عادی تلقی می‌کنند و ما باید نسبت به این عادی شدن رفتار خشونت آمیز توجه کنیم چراکه نقش نظارت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

وی معتقد است فردی که شاهد خشونت خانگی والدین است به نوعی فرد ریسک بالا محسوب میشود و نیازمند نظارت تا پایان دوره زیستی خود است.

علی‌گو در انتها به معلمان مادر و شرایط آن‌ها در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: مادران در این ایام در شرایط بسیار حادی قرار دارند، از سوی دیگر معلمانی که مادر هستند نیز به دلیل حجم بالای مشغله در این روزها نیازمند کمک هستند.

منبع: ایسنا

70

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
امین 0 0 پاسخ 1399/9/5 -02:38

برین بمیرین آشغالا هی زنان زنان می کنند و حق مردان رو دارین می خورین و از بین میبرین کیه از حق آقایون دفاع کنه!!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
می خواهند حذف روحانی را گردن سپاه بیندازند / بمباران شهرهای اسرائیل کاری ندارد ولی فریب نمی خوریم / ترور شهید فخری زاده ممکن است کار شبکه آقازاده ها و دامادهای مسئولان باشد! / جنگ سرد جدید آغاز شده، منتظر ترورهای بیشتر باشید
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد