نظر احمدی‌نژاد درباره حجاب اجباری


6 آذر 1399 - 10:06
5fbf4bb5e5c6b_2020-11-26_10-01
رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: یک نفر قبلا رای داده به جمهوری اسلامی اما الان می گوید این شکل را نمی‌خواهم. این فرد حقی دارد یا ندارد؟! یعنی می‌گویند تو از حق ساقط شدی؟!

بخش‌هایی از این گفتگو را می خوانید؛

مهدی نصیری: قانون الزام به حجاب اجباری را چگونه می‌بینید؟

 احمدی‌نژاد: قانون، یک قرارداد اجتماعی است. مگر غیر از این است؟! به مردم می‌گویند شما یک مجلس انتخاب کردید و این مجلس برای شما قانون گذاشته.

در اینجا مستند به شریعت می‌کنند ...

 مستند به شریعت هم باید از مسیر مجلس بیاید دیگر.

 درست است.

 اراده و خواست مردم در تشکیل مجلس و تصمیمات آن دخالتی دارد یا ندارد؟! آیا مصوبات مجلس باید مورد قبول عامه مردم باشد یا نباشد؟! اگر مجلس یک قانونی گذاشته و اکثریت جامعه می‌گوید من قبول ندارم، شما می‌توانی بگویی من به هر قیمت اعمال می‌کنم؟!

می‌گویند مهم نیست که مردم نپذیرند!

 به محض اینکه مجلسی این حرف را بزند خودش فاقد مشروعیت شده. چون این مجلس نماینده مردم است دیگر! نماینده مگر می‌تواند خلاف خواست کسی که او را تعیین کرده، عمل کند؟!

این‌ها می‌گویند آره!

 چجوری؟! [رای دهنده‌گان که چنین] اجازه‌ای نداده‌اند!

می‌گویند مردم در چارچوبی به نام جمهوری اسلامی گفته‌اند که می‌خواهیم حاکمیت بر اساس اسلام باشد. نمایندگان مجلس هم باید بر اساس همین قوانین اسلامی، قوانین [عادی] را تصویب کنند. شورای نگهبان هم که می‌گوید حکومت اسلامی می‌تواند حجاب را الزامی کند و از اینجا به بعد دیگر مردم حق دخالت ندارند!

 این جوری که کار سخت‌تر می‌شود برای‌شان. این استدلال خیلی سست‌تر است. اگر شورای نگهبان الان اظهار نظر می‌کند بر اساس یک رأیی است که مردم داده‌اند.

 می‌گویند مردم به یک چیزی رای دادند و پس از آن اختیار از مردم سلب شده!

 مگر می‌شود؟

 این‌ها می‌گویند می‌شود دیگر!

 با کدام منطق؟!

 می‌گویند همین‌طور که الان هست!

 اینکه چون اعمال می‌شود، پس حق است [که نشد حرف]. خوب همه دیکتاتورها همین حرف را می‌زنند. اختیار انسان اصلا قابل ساقط کردن نیست. [مردم می‌گویند] ما شما را نماینده خودمان کردیم در این امور و حالا اصلا تشخیص‌مان این است که تو در اینجا از اسلام اشتباه برداشت کرده‌ای. تو نمی‌توانی بگویی چون رای داده‌اید باید بپذیرید! چه منطقی پشت این است؟! گیرم یک برهه‌ای هم مردم را ساکت کردی، در یک مقطعی مردم می‌زنند و داغونت می‌کنند.

 حرفشان این است که در اصلِ پذیرش دین و اسلام اکراه نیست اما وقتی دین و حکومت اسلامی را پذیرفتید، دیگر نمی‌توانید در جزییات چانه بزنید!

 اولا پذیرش دین با پذیرش حکومت جمهوری اسلامی دوتاست. ثانیا، اصلا یک نفر قبلا رای داده به جمهوری اسلامی اما الان می گوید این شکل را نمی‌خواهم. این فرد حقی دارد یا ندارد؟! یعنی می‌گویند تو از حق ساقط شدی؟!

ظاهر این جوری است!

 روی چه حسابی؟! اصلا آمدیم و یک حکومتی غیر از جمهوری اسلامی رای را از مردم گرفت اما به هزار نوع انحراف ‌و اشتباه افتاد. دیگر مردم حقی ندارند که بگویند اصلاح کن؟! این چه حرفی است؟! این که همان دیکتاتوری است. یعنی توجیه دیکتاتوری به نام دین؟! اصلا این دینی که ما داریم کدام دین است؟!

 فرض کنید دین مشهور فقها.

 یعنی چه؟! فقها از کجا حق دارند که دین تعیین کنند؟!

 می‌خواهم بگویم در عصر غیبت اجرای حدود و تشکیل حکومت دینی به این مفهوم در زمره مسلمات دین نیست.

احسنت. حکومت دینی به این معنا که من با مردم کاری ندارم، می‌گویم و باید اجرا کنی، نداریم.

 یکی از اشکالات جدی که از طرف طیفی از دوستان حزب‌اللهی به امثال بنده وارد می‌شود، این است که رهبری دو سال پیش در یک سخنرانی اعلام کردند که کسی در این مساله (نقد حجاب اجباری) وارد نشود و ایشان گله و شکوه کردند از اینکه مثلا یک روشنفکر یا روحانی بحث نفی حجاب الزامی را مطرح کرده. یک طیفی این را حجت می‌گیرند بر علیه من یا هرکسی که راجع به برداشتن الزام قانونی حجاب صحبتی بکند.

 اگر رهبری یک موقع توصیه‌ای می‌کنند معنایش این است که اگر کسی نظری داشت، نگوید؟! یا مثلا احتمال نمی‌هند که شاید نظر ایشان از دو سال پیش تا الان عوض شده باشد؟! این حرف‌ها خیلی سبک است. شما می‌خواهی به ظواهر سخنان رهبری استناد بکنی تا برای مردم محدودیت ایجاد کنی، این خیلی غلط است.

رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: یک نفر قبلا رای داده به جمهوری اسلامی اما الان می گوید این شکل را نمی‌خواهم. این فرد حقی دارد یا ندارد؟! یعنی می‌گویند تو از حق ساقط شدی؟!

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5fbf4bb5e5c6b_2020-11-26_10-01
6 آذر 1399 - 10:06

بخش‌هایی از این گفتگو را می خوانید؛

مهدی نصیری: قانون الزام به حجاب اجباری را چگونه می‌بینید؟

 احمدی‌نژاد: قانون، یک قرارداد اجتماعی است. مگر غیر از این است؟! به مردم می‌گویند شما یک مجلس انتخاب کردید و این مجلس برای شما قانون گذاشته.

در اینجا مستند به شریعت می‌کنند ...

 مستند به شریعت هم باید از مسیر مجلس بیاید دیگر.

 درست است.

 اراده و خواست مردم در تشکیل مجلس و تصمیمات آن دخالتی دارد یا ندارد؟! آیا مصوبات مجلس باید مورد قبول عامه مردم باشد یا نباشد؟! اگر مجلس یک قانونی گذاشته و اکثریت جامعه می‌گوید من قبول ندارم، شما می‌توانی بگویی من به هر قیمت اعمال می‌کنم؟!

می‌گویند مهم نیست که مردم نپذیرند!

 به محض اینکه مجلسی این حرف را بزند خودش فاقد مشروعیت شده. چون این مجلس نماینده مردم است دیگر! نماینده مگر می‌تواند خلاف خواست کسی که او را تعیین کرده، عمل کند؟!

این‌ها می‌گویند آره!

 چجوری؟! [رای دهنده‌گان که چنین] اجازه‌ای نداده‌اند!

می‌گویند مردم در چارچوبی به نام جمهوری اسلامی گفته‌اند که می‌خواهیم حاکمیت بر اساس اسلام باشد. نمایندگان مجلس هم باید بر اساس همین قوانین اسلامی، قوانین [عادی] را تصویب کنند. شورای نگهبان هم که می‌گوید حکومت اسلامی می‌تواند حجاب را الزامی کند و از اینجا به بعد دیگر مردم حق دخالت ندارند!

 این جوری که کار سخت‌تر می‌شود برای‌شان. این استدلال خیلی سست‌تر است. اگر شورای نگهبان الان اظهار نظر می‌کند بر اساس یک رأیی است که مردم داده‌اند.

 می‌گویند مردم به یک چیزی رای دادند و پس از آن اختیار از مردم سلب شده!

 مگر می‌شود؟

 این‌ها می‌گویند می‌شود دیگر!

 با کدام منطق؟!

 می‌گویند همین‌طور که الان هست!

 اینکه چون اعمال می‌شود، پس حق است [که نشد حرف]. خوب همه دیکتاتورها همین حرف را می‌زنند. اختیار انسان اصلا قابل ساقط کردن نیست. [مردم می‌گویند] ما شما را نماینده خودمان کردیم در این امور و حالا اصلا تشخیص‌مان این است که تو در اینجا از اسلام اشتباه برداشت کرده‌ای. تو نمی‌توانی بگویی چون رای داده‌اید باید بپذیرید! چه منطقی پشت این است؟! گیرم یک برهه‌ای هم مردم را ساکت کردی، در یک مقطعی مردم می‌زنند و داغونت می‌کنند.

 حرفشان این است که در اصلِ پذیرش دین و اسلام اکراه نیست اما وقتی دین و حکومت اسلامی را پذیرفتید، دیگر نمی‌توانید در جزییات چانه بزنید!

 اولا پذیرش دین با پذیرش حکومت جمهوری اسلامی دوتاست. ثانیا، اصلا یک نفر قبلا رای داده به جمهوری اسلامی اما الان می گوید این شکل را نمی‌خواهم. این فرد حقی دارد یا ندارد؟! یعنی می‌گویند تو از حق ساقط شدی؟!

ظاهر این جوری است!

 روی چه حسابی؟! اصلا آمدیم و یک حکومتی غیر از جمهوری اسلامی رای را از مردم گرفت اما به هزار نوع انحراف ‌و اشتباه افتاد. دیگر مردم حقی ندارند که بگویند اصلاح کن؟! این چه حرفی است؟! این که همان دیکتاتوری است. یعنی توجیه دیکتاتوری به نام دین؟! اصلا این دینی که ما داریم کدام دین است؟!

 فرض کنید دین مشهور فقها.

 یعنی چه؟! فقها از کجا حق دارند که دین تعیین کنند؟!

 می‌خواهم بگویم در عصر غیبت اجرای حدود و تشکیل حکومت دینی به این مفهوم در زمره مسلمات دین نیست.

احسنت. حکومت دینی به این معنا که من با مردم کاری ندارم، می‌گویم و باید اجرا کنی، نداریم.

 یکی از اشکالات جدی که از طرف طیفی از دوستان حزب‌اللهی به امثال بنده وارد می‌شود، این است که رهبری دو سال پیش در یک سخنرانی اعلام کردند که کسی در این مساله (نقد حجاب اجباری) وارد نشود و ایشان گله و شکوه کردند از اینکه مثلا یک روشنفکر یا روحانی بحث نفی حجاب الزامی را مطرح کرده. یک طیفی این را حجت می‌گیرند بر علیه من یا هرکسی که راجع به برداشتن الزام قانونی حجاب صحبتی بکند.

 اگر رهبری یک موقع توصیه‌ای می‌کنند معنایش این است که اگر کسی نظری داشت، نگوید؟! یا مثلا احتمال نمی‌هند که شاید نظر ایشان از دو سال پیش تا الان عوض شده باشد؟! این حرف‌ها خیلی سبک است. شما می‌خواهی به ظواهر سخنان رهبری استناد بکنی تا برای مردم محدودیت ایجاد کنی، این خیلی غلط است.

منبع: دولت بهار

66

نظرات 70
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
مهدی 0 1 پاسخ 1399/9/10 -11:34

فقط از روزی که رییس جمهور شد دنیا را با ایران دشمن نمود .با یک یارانه چهل وپنج هزار تمام اجناس را ده برابر قیمت نمود یعنی پول قبض گاز شد ده برابر فقط با ان می توانستی پول یک قبض اب یا برق یا گاز بدهی ،نان قیمتش ده برابر شد ،با باز کردن انرژی بی فایده هسته ای که هزاران انرژی بهتر در ایران است انواع تحریم ها وکشتن دانشمندان ایرانی را برایمان ایجاد نمود .ودر خاتمه اسم ان سفیر را می گفتی که پول برای شیعه نمودن می خواست تا سفیران دیگر بدنام نشوند ،اری از وقتی رییس جمهور شد دیگر مردم قدرت یک ماشین خریدن نداشتند وهمه کارخانه ها را ورشکست با ازاد کردن یارانه وکارگران زیادی را بی کار نمود . الان هم هر چه رفتند دنیا را با ایران اشتی دهند وکارها را روبه راه نمایند از داخل اول وبالتبع ان در خارج هم نگذاشتند .والسلام .

محبوبه 1 2 پاسخ 1399/9/7 -22:53

اقای محسن پس باشه بشین و ببین حرف حقشو انشالله رای بیاره با کوتاه فکریتون و با چهار تا حرف سلبریتی خائن 8سال وارو بد بخت کردین که خدا نگذره از کسایی که با وعده ازدی و نداشتن حجاب اجباری بهش رای دادن برید به این منافق هم رای بدین منتظر ازادی باشید

محبوبه 1 7 پاسخ 1399/9/7 -22:43

احمدی نژاد دقیقا برای رای گرفتن در سال اینده دقیقا دست رو نقطه ضعف بیشتر ما گذاشته من خودم اهل پوشیدن چادر نیستم حجاب انچنانی هم ندارم که بخوام مومن بازی در بیارم ولیذاینو میدونم این چرندیات رو گفته فقط واسه اون عده که قبلا رای نددان یا به گشت ارشادش گیر دادن الان میخواد نظر اونا رو هو جلب کنه دقیقا مثل روحانی که اومد گفت اگه ازادی میخواین به من رای بدین الان کو ازادی حجاب قانون کشور ایران هست هر کس زندگی درایران رو بخواد باید حجاب ایرانی رو رعایت کنه همون طور که تو کشور های بقول خودتون ازاد یه با حجاب نمیتونه راحت زندگی کنه چطور اونجا یه زن باحجاب نمیتونه تو مجلس باشه یا کارهای مهم انجام بده

بسیجی 0 16 پاسخ 1399/9/7 -13:15

همه مخالفان حجاب باید در اسید ذوب شوند که دیگر به این اراجیف حتی فکر نکنند

. 1399/9/7 -18:51

به اونجا نمیرسه چون خودت قبلش بخار میشی

اشنا 1 11 پاسخ 1399/9/7 -12:26

در زمان خودت کاری کردی حتی روسیه وچین هم در سازمان امنیت ما تحریم کردند با زظریف این هنر را داشت که اروپا را هم از همراهی آمریکا با ز داشت برو کشکت را بساب مردم باید احمق باشند تو را در هشت سال شناخته باشند

ازاد 0 9 پاسخ 1399/9/7 -12:22

از این رو شرب خمر روزه خواری وفساد فحشا هم باید با در خواست مردم اجرا بشود تو سیاست مدار بودی نه فقیه برو اگر بلدی از سیاست حرف بزن که آنرا هم بلد نیستی الانش هم چوب تحریم‌های زمان شما را می خوریم

بابایی 0 8 پاسخ 1399/9/7 -09:58

سلام زمانی که جمهوری اسلامی پیروزشدکسایی رییسجمهورشدن که حتی کسی توماشین خودشم نمیتونست نوارروشن کنه چرااینقدرآزا دی کاذب بوجوداومدفقط بخاطربی عرضه گیری بعضی دست اندرکاران کافربود هرچه که خداپسندباشه شکست نمیخوره چون خداخالق بزرگ دنیاوکاینات است پس بیاییدیارومیه رومی باشیم یازنگی

عبدالله 2 2 9 پاسخ 1399/9/7 -08:52

خدانگذره از کسایی که باعملکرد 8سالشون مجبورمون کردند امروز به این چرندیات گوش بدیم .

علیرضاآریا 11 4 پاسخ 1399/9/7 -07:06

سلام نجات ملت درراه کارهادکتراحمدی نژاداست لطفآهمراه وهم فکر اوباشید.اقای د کترازجنس مردم هست خدا نگهدارش باشد

صمد 1399/9/7 -23:29

بصورت نمایشی کاپشن پوشیدن و ایرانگردی کردن و تو سخنرانی عمومی دزد دزد کردن و شعارهای تنش زا دادن و دشمن تراشی برای ایران کردن و طوری که پرونده ایران بره تو شورای امنیت و با قطع نامه شورای امنیت تحریم ها شروع بشه و فشارش روی طبقه مستضعف بیاید و بعد قطعنامه ها را کاغذ پاره بدونی و بیشترین در آمد نفتی داشته باشی و پول هایش معلوم نشه کجا رفته و کارهای غیر قانونی کردن. این کارها را کردن از جنس مردمه؟

امید 17 2 پاسخ 1399/9/7 -01:52

با اینکه طرفدار احمدی نژاد نیستم و به نظرم چه اصلاح طلب و چه اصولگرا همه از یه قماشن ولی حرفش درسته اصلا کجای دین حجاب اجباری داریم حتی توی قران خدا انسان رو برا انتخاب دینش آزاد گذاشته ولی اینها خودشون بالاتر از خدا هم میدونن همون جور که میگن سه قبضه بهشت برا ایناس فقط

بیقرار کشور و دین و ملت 1399/9/7 -16:53

بچه جان آقا امید اول قرآن را بخوان تا بدانی کجای قرآن درباره حجاب خداوند متعال دستور فرموده الآن متاسفانه کار ایران شده بچه بازی . هرکسی به خودش اجازه میده در مورد اسلام عزیز نظر بدهد وای بحال ما عجب آدم های نادانی هستیم . مگر خداوند متعال صاحب عالم و خالق و صاحب اختیار بشر نیست ؟ آیا او خیر و صلاح بشر را بیشتر میداند یا گوشی بدستانی که توی هر موضوعی خودشان را صاحب نظر و کارشناس میدانند؟ ملت بزرگوار تا بحال در کشور ما کسی از مسئولین بدستورات و احکام مترقی و نورانی اسلام عزیز عمل نکرده است تا مردم اثرات ارزشمند آن راببینند و عاشق اسلام شوند ما از اسلام فقط حرفش را میزنیم و عملی نداریم که به این فلاکت افتادیم. سردار شهیدما سلیمان دل که هزاران بار جان ناقابل بنده فدای نام عزیز و قلب باصفایش باد فدایی ملت شد و هیچ امتیازی برای خودش و خانواده اش نخواست آن والا مقام نمونه کوچکی بود از مجاهد و عمل کننده به اسلام عشق. امام خمینی گفت جامعه ما اسلامی نیست و فقط نسیمی از اسلام از سر کشور ایران عبور کرده است. البته بگمانم بخاطر عملکرد زشت و ناپسند مسئولین کشور امروز آن نسیم هم قطع شده است. ملت عزیز ایران قرن هاست که مسلمانند و به رسول الله و اهل بیت گرامی او عشق میورزند ولی بخاطر عمل بسیار نادرست مسئولین بعضی از مردم امروزه با دین هم لج کرده اند . بنده کوچک هم که شغل آزاد دارم و مستاجرم و معیشتی خیلی زیر خط فقر دارم دراین جامعه باسختی ها درگیرم ولی سختی معیشتی مردم هیچ ربطی به خداوند متعال که خالق مهربان و صاحب همه نعمتهاست ندارد. به نظر بنده کار شاق و ارزشمند ملت ایران لازم است همدلی ، وحدت و انتخابی درست و بدون هیجانی باشد تا امثال احمدی نژاد و حسن روحانی که توان و شرایط اداره کشوری بزرگ مانند ایران را ندارند برای همیشه به زندگی خودشان برسند و کشور از شرشان در امان بماند.

کاظم 1 14 پاسخ 1399/9/7 -00:48

گشت ارشاد در دوره احمدی‌نژاد راه افتاد

ناشناسا 21 13 پاسخ 1399/9/7 -00:17

اگریک نفربه فکرمردم است رهبرواحمدی نژاداست مردم تواسایش باشندحجاب هم رعایت میکنند .الان هم حجاب ضعیف شده ازروی لج بازی .گرانی فشارآورده ازچشم اسلام می بینند.درضمن ان که اسلام راقبول داره هیچ وقت حجاب راکنار نمیزاره .الان خانواده بنده به حجاب خیلی بها میدن .ترامپ هم بیاد بخواهدکشف حجاب کنه مسلمان واقعی قبول نمیکنه .حجاب به ذات انسان برمیگرده .مشگل ما اقتصاد است .فقط یکی بیاد اقتصاددرست کنه .الان این حجابی که بنده می بینم دربعضی ها آدم تاسف میخوره

رسول 1399/9/7 -04:40

اگر آقای احمدی نژاد راست میگوید چرا در مدت هشت سال ریاست جمهوری این گفته های خودش را بصورت رسمی و خواسته ی دولت به مجلس و رهبری پیشنهاد نکرد ودر همین موردصحبتی هم نکرد صد در صد اینها تبلیغات و جذب کردن آرا ی مردم است همین

عباسی 28 7 پاسخ 1399/9/7 -00:05

سخنان دکتر احمدی نژاد بسیار دقیق و صحیح است ،اسلام ،الخصوص در حجاب هیچ محدودیتی اعلام نکرده و مخالف با بدحجابی است ،با دین اجباری نمیشود ملت را به بهشت برد بلکه با اجرای عدالت و دفاع از حق ملت میتوان ملت را به اسلام خوشبین کرد تا دین اسلام ناب محمدی را بپذیرند نه دینی که آقایون تحریفش را میکنند از نظر خودشون زنده باد خادم ملت دکتر احمدی نژاد عزیز

علی 12 27 پاسخ 1399/9/7 -00:00

همه اش تبلیغات انتخاباتی است . اصولا احمدی نژاد عادت داره حرف های رادیکال بزنه . تواین زمینه هم کارش را خوب بلده

جدی نگیرید! 15 25 پاسخ 1399/9/6 -22:31

تمامش شعارهای انتخاباتیه... کدوم یکیشون حرفهای قشنگ بخصوص برای جوانها قبل از انتخابات نزدن؟! ولی همین که رای آوردن تمامش رو گذاشتن کنار چه رئیس جمهور چه مجلس چه شورای شهر....

ایرانی 15 32 پاسخ 1399/9/6 -21:59

کسی نیست اینو جمع کنه، قبلا متاسفانه رییس جمهور بودی. قرار نیست هر چرندی را بگی....

سربازکوچک‌ایران 5 31 پاسخ 1399/9/6 -21:35

سلام‌هنرانقلاب‌واسلام‌این‌است‌که‌‌به‌امثال‌ما‌به‌برکت‌اسلام‌ابرو‌داده‌است‌وبه‌دنیامعرفی‌کردحالا‌نمکدان‌نشکنیم‌به‌اسم‌حجاب‌ودلسوز‌مردم‌بودن

ی ط 11 40 پاسخ 1399/9/6 -20:57

محمود خان به فکر چی هستی ؟ رهبری آینده ایران ؟ میگی شاید خدای نکرده نظام برگرده تو را رهبر کنند.میخوای آمریکا و اسرائیل روی تو سرمایه گذاری کنند؟اگه تو این فکرها هستی برو توبه کن.این مملکت را امام زمان حفظ میکنه.

عباسی 1399/9/7 -00:09

خیلی باید احمق باشی که تنها کسی که در مقابل امریکا و اسرائیل در سازمان ملل جبهه گرفت و هلوکاست را نهی کرد مورد تهمت قرار دهی ،بیشعوری هم حدی داره

ی ط 1399/9/7 -09:45

ببخشید عباس آقا شما فهم و درکتان پایین است تا نوک دماغتان را بیشتر نمی بینی. در حدی نیستی جواب که تورا بدهم.

کاربر ناشناس 1399/9/7 -09:57

موسوی کروبی مهاجرانی...... قبلا حرف های زیبا می‌زدند. ملاک حال افردا هست.

م پ 1399/9/7 -10:01

تو چقدر احمقی سنگ کی را به سینه میزنی ! احمدی نژاد؟ خاک برسر......

احمدی 7 36 پاسخ 1399/9/6 -19:53

اقای احمدی نژاد از اون طرف بوم افتادن. بنده طرفدهر ایشون بودم و نیت کرده بودم اگر در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری کاندید شوند بهشون رای بدم ولی با این اراجیفی که میگن مشخصه ایشون یک لیبرال هستن و از افای روحانیم بدتر هستند و یا شدن و یا تازه ماهیتشونو نشون میدن. هرکس از ولایت جدا شود اخرو عاقبت ندارد نمونه بارزش تحلیل رفتن. آقای احمدی نژاد که اصل قانون اساسی اسلام را با نظرات غیر منطقیشون دارن سبک میشمارند مشخص است که از راه اسلام خارج شدن و اسلام مساوی با منطق و اصول هست ایشونم با حرفاشون ثابت کردن نه منطق دارن نه اصول.خودشونو از چشم انداختن متاسفم براشون

فتاح 9 43 پاسخ 1399/9/6 -16:05

خصره الدنیا و الاخره واقعا شایسته همین آقا هستش خدا عاقبتش رو بخیر کنه جنون به سراغش اوده بد جور

یکی از مردم 1399/9/6 -22:28

قرآن مینویسی دست کم درست بنویس!...خسرت فی اادنیا و الآخره...

کاربر ناشناس 11 27 پاسخ 1399/9/6 -15:53

لطفا از زن وبچه ات شروع کن

مهدی 1399/9/7 -02:28

داداش گفت اختیاریه زنو بچش شروع کنه چیه بسم الله چیه گفت حجاب اختیاریه نگفت بی حجابی که یعنی میخوای چادر بپوش مانتو بپوش لباس محلی بپوش اختیاریه کسی حق نداره بزنه ببرت

نادر 21 5 پاسخ 1399/9/6 -15:53

این چیزی که من توی جامعه میبینم ،اسمش حجاب نیست اگر منظورتون از حجاب ،ساپورت هست ،اینم مال خودتون، بکنید تا خیال خیلیا راحت شه

محمد 10 35 پاسخ 1399/9/6 -15:30

واقعا گندش دراوردی خجادت بکش دیوانه شده داره هزیان میگه واقعا دکتر برو دکتر چه خبره مگه چقدر این پست برایت مهم است تو که میگی من میخوام به مردم خدمت کنم با چه قیمتی جای تو بودم خفه میشدم برای همیشه

احمدی 6 26 پاسخ 1399/9/6 -14:45

یکی از قوانین واحکام اللهی که بارها درقران به ان تاکید شده امربه معروف ونهی از منکر است که برای برخی از منکرات هم حد وتعزیر ذکر شده است سوال اینجاست که ایا در حکومت اسلامی اشاعه وانجام منکر جایز است یا خیر ؟ ایا اگر مردم موافق منکر بودند حکومت اسلامی به اعتبار قانون ازادی و خواست مردم باید به انجام منکر رضایت دهد ؟ جناب احمدی نژادپاسخ دهید اگر اکثریت مردم جامعه به ازادی مشروبخواری و چون غرب به همجنس گرایی رای دادند ایا حکومت اسلامی بایددرمقابل خواست اکثریت تمکین کند؟ جناب احمدی نژاد مطمئن باش اگر امروز به ازادی بی حجابی اجازه داده شود فردا همین جماعت بحث ازادی مشروب وهمجنس بازی را طرح می کنند ، پس کینه وعقده را کنار بگذار واخر عمری خودت را عاقبت به شر نکن . همین اروپا وامریکا که این همه دم از ازادی واختیار انسان می زنند دو انتقاد ازهولوکاست را بر نمی تابند ومنتقد را زندانی می کنند ویامخالفتشان با حجاب با همان منطق خود ساخته شان هم منافات دارد ودروغ می گویند.

رز 1399/9/7 -00:36

در دین اسلام حجاب یک قانون اجتماعی نیست بلکه مثل نماز یک واجب شرعیست.پس هر فرد خودش مکلف به رعایت نه اینکه رییس جامعه اجبار کنه .دقیقا مثل روزه و نماز

علی 5 21 پاسخ 1399/9/6 -14:40

اقای احمدی نژاد یک شخصیت مغالطه گر هست و سوال کننده هم چون هم نظرش بوده اونوبه چالش نکشیده اینکه احمدی میگوید نماینده های باید طبق نظر مردم عمل کنند خودش یک مغالطه است چون نماینده نه صرفا به نظر مردم بلکه باید مصلحت جامعه و مردم و.... را نیز در نظر بگیرد چون فرض این است که نخبگان به مجلس راه پیدا میکنند که به جوانب بیشتری از مصالح و مفاسد مردم و جامعه اگاهند و..... نسبت به ایرادی که به مشهور فقها گرفت این دیگه یک حرف بچه گانه بود استناد به نظر مشهور فقها به خاطر این نیست که انها دین ساخته اند بلکه به خاطر این است که نظرشان با توجه به اینکه تعداد زیادی هستند میتواند به نظر شارع مقدس نزدیکتر باشد نه اینکه انها دین خودشان را داشته باشند واقعا که چرا کسی تخصصی نسبت به یک مسئله ندارد چرا نظر میدهد این خبرگزاریها هم باید با کسانی مصاحبه کنند که صاحب نظر باشند نه صرفا یک شخصیت معروف فردا میبینی خبر فوری با تتلو مصاحبه میکنه در زمینه راههای برون رفت از مشکلات اقتصادی فعلی

بیکار 6 30 پاسخ 1399/9/6 -14:09

توراخدا اینو رئیس جمهور کنید داره خودزنی می کنه بیکارفکرخیاله می زنه به سرش چطوره حالاکه بیکاری بریم باهم یه بانک بزنیم خخخخخ

رحیم اب منگل 2 12 پاسخ 1399/9/6 -13:39

ار کجای مصاحبه به ان نتیجه رسیدی

علی 1399/9/7 -10:59

رحیم مال کدام منگل هستی

سعید 20 18 پاسخ 1399/9/6 -13:30

من مخالف این نظر احمدی نژاد هستم اما به شدت طرفدار او هستم واو در 1400 رای خواهد اوردبا 70 درصد ارا.

ازطرفدان احمدی نژاد 6 29 پاسخ 1399/9/6 -13:17

اگر نبود قانون باارزش حجاب بعضی ها دو تیکه می پوشیدن الان حداقل یه چیزی روی دست و سر هست

امیر 13 33 پاسخ 1399/9/6 -12:57

تواین کشور فقط رهبری عزیز ودکتر احمدی نژاد به فکر مردم اند وبس.بقیه به خاطر عوام فریبی تبلیقات پوپولیستی می کنند.

بهروز 1399/9/6 -23:44

امیر جان اگر ایشان به فکر مردم بوده تو این هشت سال کجا بود ؟چطور حالا که نزدیک انتخاباته سروکله اش تو رسانه ها پیدا شده و هرروز حرف های خارق العاده میزنه. اینها شگردهای انتخاباتی است

علی 27 14 پاسخ 1399/9/6 -12:48

حقیقت را می گوید در 1400 بهش رای میدهم

محمود 11 35 پاسخ 1399/9/6 -12:43

واقعا شرم دارم بگویم به احمدی نژاد رای دادم آقای احمدی نژاد کنی بفکر آخرت باشید این دنیا تمامه

محسن 1399/9/6 -13:55

چرا؟ چون حرف حق زده اینجا همین رسمه، هرکسی حرف حق بزنه میشه منافق و کافر و هزار برچسب دیگه

مهدی 1399/9/6 -23:30

آقا محسن لطفا دقت کن حرف های ایشان چه حق باشه چه ناحق همه اش جنبه تبلیغاتی داره. کسی که میخواهد نظر مردم را جلب کنه مجبوره حرف های جدید بزنه. خب ایشان هر حرف دیگه ای بزنه تکراریه . پس از همین موضوعات روز که یکیش حجابه شروع کرده تا به زعم خودش حرف جدید باشه و بتونه رای کسانیکه مخالف حجاب هستند راجمع کنه . و مطمئن باش وقتی رای آورد قرار نیست تغییری در قانون حجاب ایجاد کنه و این حرف ها را فراموش میکنه. اصولا ایشان عادت داره حرفهای غیر معمول بزنه چون رگ خواب مردم دستشه و استاد این کارهست

علی 20 12 پاسخ 1399/9/6 -12:17

گوشمون از حرفای صد من یه غاز ات پره، خود خدا هم بیاد پایین ، دیگه کاری از دست اش بر نمیاد .

مهرداد سربندی 8 22 پاسخ 1399/9/6 -12:09

آقای احمدی نژاد 1- همین که خانم علی نژاد تلاش می کند دختران ما را بی حجاب کند کافیست شما برای چهار تا رای با ایشان همصدا نشوید. 2 - دولت های به ظاهر مترقی و دمکراسی جهان مانند فرانسه و آلمان و انگلیس و حتی همین ترکیه ورود به مکان های رسمی مانند دبیرستان ، دانشگاه ، ادارات دولتی با حجاب ممنوع است. این ممنوعیت یعنی بی حجابی اجباری. خب اگر بحث شما نفی اجبار است. اجبار در بی حجابی با اجبار در حجاب چه تفاوتی دارد؟ اگر بحث شما نفی حجاب است. لطفا حاشیه نروید و انتقادات خود را به خجاب بیان کنید. 3 - همه مردم دنیا می گویند آزادی چیز خوبیست. اما تا جایی که به آزادی های فردی و اجتماعی دیگران لطمه نزند. این تفکر اومانیست و فمنسیت و آنارشیست و بی دین و با دین نمی شناسد. به ذات انسان مربوط است. برای همین جوامع بشری با هم توافق می کنند چهار چوبی برای آزادی تعریف کنند که به آزادی فردی و اجتماعی دیگران لطمه نزند. این چهار چوب مورد توافق یعنی قانون. حالا شما به قوانین جوامع بشری ایراد دارید یا فقط به قوانین ایران. یا دقیقا به قوانین اسلام ایراد دارید؟ 4 - قرآن کریم در سوره های احزاب و نور موضع خود را در مورد حجاب بصورت تاکیدی بیان فرموده. بنابراین وجوب حجاب در جامعه برای بانوان کمتر از وجوب نماز برای همه مسلمانان نیست. حالا فرض کنید همین نماز که ستون دین است. به شکلی برگزار شود که موجب آزار و یا اهانت و یا ضرر و زیان جانی و مالی بخود یا دیگران شود. در این صورت ادای نماز چه حکمی دارد؟ اگر بی حجابی موجب آزار و یا اهانت و یا ضرر و زیان جانی و مالی بخود یا دیگران شود چه جکمی دارد؟ 5 - آقای احمدی نژاد شبه روشنفکرانی مانند شما بخاطر یک اشتباه بزرگ در حوزه اندیشه همیشه دو سه دهه از دیگران عقب هستند. آن اشتباه هم این است که با ادای روشنفکران را درآوردن فکر می کنند روشنفکر هستند. 6 - شما گفتید«اراده و خواست مردم در تشکیل مجلس و تصمیمات آن دخالتی دارد یا ندارد؟! آیا مصوبات مجلس باید مورد قبول عامه مردم باشد یا نباشد؟! اگر مجلس یک قانونی گذاشته و اکثریت جامعه می‌گوید من قبول ندارم، شما می‌توانی بگویی من به هر قیمت اعمال می‌کنم؟!» بر اساس همین گفته از شما سئوال می کنم. و قتی شما به قول خودتان با رای مردم رئیس جمهور شدید آیا مردم به شما اجازه دادند با تشکیل یک کابینه دزد مملکت را غارت کنید؟ آیا انتخاب رحیمی ، بقایی ، ملک زاده، و مشایی احترام به رای و خواسته مردم بود؟ آیا تربیت بابک زنجانی در راستای منافع مردم بود؟ آیا گند زدن به 800 ملیارد دلار درآمد نفتی برای همراهی با مردم بود؟ آیا مردم موافق بودند آنها را خس و خاشاک بخوانید؟ همه این اشتباهات ریشه در یک بام و دو هوا بودن تفکرات شبه روشنفکری شما دارد.

حامد 1399/9/6 -23:32

کلا ایشان استاد بازی با کلمات و جمله هاست و همیشه برای رای جمع کردن چیزی در چنته دارد

ق 25 4 پاسخ 1399/9/6 -11:58

جماعتی نا کارآمد که طرف ۴۰ سال گذشته از سفره انقلاب برده اند و خورده اند به هر طریق یک نفر انقلابی کارآمد که ظرف ۸ سال معادل ۸۰ سال کار کرد می خواهند به هر طریق ممکن خراب نمایند توصیه اینکه بعوض این همه انرژی برای تخریب ایشان یاد بگیرید کمی برای ملت و کشور کار کنید تا دنیا و آخرتتان آباد شود..احمدی نژاد نه وزنی دارد نه وزنه ای صرفا بنده ایی از بندگان خداست که چند روزی ماموریت نوکری مردم را داشت..

طرفدارقانون حجاب 1399/9/6 -15:02

اول کاملا موافق احمدی نژاد بودم چون حرف دلمون می زد اما الان با این کارهایی که میکنه بجای طرفداران جدید دوستان قدیم از دست می ده

سینا 1399/9/6 -23:47

آقای ق ظرف 8 سال اگر ایشان به اندازه 80 سال کار کرده بود که الان وضعمان این نبود

یه نفر 1399/9/7 -02:14

جناب ق! دقیقا مثل خودش داری آماری میدی!نمودارهاشو هنوز خوب یادمه!!!...80 سالللللللللللللللللللللللل؟؟؟

سردار اذربایجان 6 8 پاسخ 1399/9/6 -11:58

به مقام رسیدن مردم را چه عوض میکند کلا ادم عوضی میشه یعنی هرکاری میکنن تا به هدفشان برسد مثلاً وعده های پوچ وبی اساس قربانی کردن بچه های خودش این است ذات سیاست این است توسل به جان ومقام

لیلا 4 5 پاسخ 1399/9/6 -11:47

محمود بالا بالا آش میخوره بسم الله

رضا 7 29 پاسخ 1399/9/6 -11:45

آقای احمدی نژاد از کی اسلام شناس شدی واقعا قاطی کردی خدا بداد ت برس.

خب 1399/9/6 -14:40

الان از اسلام حرف زد چندین بار خبر را بخوان ببین از طرف اسلام چیزی گفتن

ایرانی 26 6 پاسخ 1399/9/6 -11:42

اقایان بیش از 70درصد انان که به قانون اساسی رای داده اند مرده اندو حال اکثریت زنده ها این قانون را نمی خواهند . جرم است . بقول معروف امام خمینی در 12بهمن بهشت زهرا : پدرانمان چه حقی داشتند برای ما تکلیف معین کنند .؟! خوب نظر شما چیست؟

متولد بعدجنگ 1399/9/6 -15:02

اتفاقا ما همان آدم ها هستیم که قانون اساسی و حجاب قبول داریم چند کشور دنیا قانون اساسی به رفراندوم گذاشتن به غیر از انقلاب مصر که کمتر از یکسال کودتاشد

رضا 1399/9/6 -23:35

این حرفهای ایشان فقط و فقط برای جمع آوری رای است . آنهایی که مخالف ایشان هستند ناراحت نشوند .آنهایی هم که موافق ایشان هستند هم دلشان را خوش به این حرف ها نکنند . همه اش تبلیغات محض است

محسن 8 28 پاسخ 1399/9/6 -11:34

چوب دوسر نجس که میگن این آقاست.

احمد 11 18 پاسخ 1399/9/6 -11:17

من كاري به درستي و يا نادرستي حرف هاي اين آقا ندارم ؛ اما برا اينكه دوباره چشم به پاستور داره و بخاطر رياست دوباره اين حرف ها رو ميزنه ازش متنفرم . آخه مرد حساب قدرت اينقدر شيرينه ؟يك روز با رسانه هاي دشمن قسم خورده مصاحبه كني . يكروز برا آنجليا جولي پيغام بدي و يكروز حجاب رو زير سوال ببري و .... !!!

لاله 1399/9/6 -23:37

این آقا یک شعبده باز تمام عیار است . استاد این کار هاست . خوشم میاد که خیلی رند هستند

این مملکت ولی امر دارد ... 9 11 پاسخ 1399/9/6 -11:13

از احزاب و گروه ها و افراد خواهش میکنیم ک در آستانه ی انتخابات ، برای دیده شدن ، رای جمع کردن ، از طرح موضوعاتی مثل مذاکره ، جنگ ، حجاب خودداری کنند !! مردم آنقدر فهیم شدند ک مرعوب این قبیل بازی های سیاسی نشوند و بر اساس این صحبت ها ک فقط تنش ها را افزایش میدهد ، ب کسی رای ندهند ... مردم دنبال خدمت گزار میگردند کسی مثل شهید رجایی ...

سامان 1399/9/6 -23:54

اتفاقا برعکس برای رای جمع کردن به هر سوژ ه ای متوسل میشوند .هرچه میخواهد باشد مهم رآی آوری آن است . از حجاب گرفته تا ورود دختران به ورزشگاه و دوچرخه سواری زنان و آواز خواندن دختران و پول دادن به مردم و دوستی با آمریکا و دادن ماشین مجانی و ...... همه اینها به هر قیمتی باید مطرح بشه تا رای های قشر های مختلف جمع بشه بعد که انتخاب شدند و خرشان از پل گذشت دیگه فراموش میکنند. انگار نه انگار . کی گفته کی شنیده

مفردی 18 33 پاسخ 1399/9/6 -10:53

آقای احمدی نژاد ، عوام فریبی بس است ، پیشانی شما سفید است

سلام 24 24 پاسخ 1399/9/6 -10:43

آب گل آلوده ماهی بگیر . اینو که میخوای بگیری کوسه است ها . خطر داره محمود . 8 سال این حرفهای قشنگ نگفتی حالا مأموریت داغ کردن تنور انتخابات گرفتی بدون برگه مأموریت !!!

امید 1399/9/6 -11:38

تو ایران هرکسی برمسندقدرت باشه لال مونی میگیره هروقت طردش کردن تازه زبونش بازمیشه......ریاکاری ونفاق که میگن همینه که تو قرآن آیات زیادی درباره خصوصیات افراد منافق اومده

میثم 1399/9/6 -23:38

گل گفتی امید جان. قشنگ زدی تو خال

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
می خواهند حذف روحانی را گردن سپاه بیندازند / بمباران شهرهای اسرائیل کاری ندارد ولی فریب نمی خوریم / ترور شهید فخری زاده ممکن است کار شبکه آقازاده ها و دامادهای مسئولان باشد! / جنگ سرد جدید آغاز شده، منتظر ترورهای بیشتر باشید
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد