انقلابی که مجلسِ انقلابی در تاریخ قانونگذاری به پا کرد!


12 آذر 1399 - 08:48
5fc70e5cb48e4_5fc70e5cb48ea
یک وکیل پایه یک دادگستری نوشت: ایرادات حقوقی وارد به طرح لغو تحریم های مجلس در بخش جرم انگاری و تعیین مجازات به حدی شفاف و مبرهن است که به قطع و یقین طرح مذکور به راهروهای شورای نگهبان نرسیده برگشت خواهد خورد.

محمدهادی جعفرپور در خبر آنلاین نوشت:

اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایرانعنوان طرحی است که سه شنبه 11آذرماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.
 اگر چه عنوان انتخاب شده برای طرح،نوید دهنده وضع مقرراتی است در جهت خروج از مصائب و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه علیه ملت شریف ایران. اما متاسفانه محتوای 9ماده تعریف شده در این طرح به تنها چیزی که اشاره ندارد بهبود وضعیت معیشت مردم و ارائه راهکار منطقی خروج از تحریم هاست.
ماده یک در تشریح دلیل وضع چنین مقرراتی به شروط9گانه مقام معظم رهبری پیرامون توافق هسته ای اشاره و در همین راستا سازمان انرژی اتمی ایران موظف شده است ،بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیزنسبت به تولید اورانیوم با غنای20درصداقدام وسالانه به میزان حداقل120کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین.... ازماده2تا8نیز تعهداتی برای دولت انشاء شده است که بیشتر مستلزم بررسی و تحلیل دقیق ضوابط و مقررات حقوق بین الملل و رعایت اصول اولیه دیپلماسی جهت توان اجرایی چنین تکلیفی و تعریف ضمانت اجرای مناسب حقوقی است. عدم در نظر گرفتن استانداردهای ابتدایی وضع قانون آن هم با ابعاد و آثار بین المللی در طرح مذکور را می توان قرینه ای دانست بر این امر که تصمیم اتخاذ شده بیشتر ناشی از فضای احساسی است که حول موضوع ترور دانشمند هسته ای(شهید والامقام فخری زاده)پیش آمده وگرنه انشاء چنین طرحی آن هم با اشتباهات واضح و عدم رعایت بدیهیات حقوقی کمترین بازتابی که خواهد داشت ایجاد تردید نسبت به مدارک دانشگاهی نمایندگانی که مدعی اند به دانش حقوق آنچنان تسلطی دارند که می توانند برای تخصصی ترین شاخه ی علم حقوق یعنی نهاد وکالت قانون وضع کنند. پرداختن به ایرادات وارده بر موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل محتاج تجزیه و تحلیل بند به بند عبارات استعمال شده در موارد7گانه ی طرح موصوف است،اما آنچه در حوصله این یادداشت قابل بررسی است مفاد ماده8و9است .

در ماده8مسئول اجرای این قانون رئیس جمهور،مقامات و مدیران مربوطه به همراه دستگاه های اجرایی ذیربط معرفی شده و در ادامه در ماده9مستنکفین از اجرای این قانون را به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء مستحق تحمل مجازات تعزیری درجه2تا5قانون مجازات اسلامی مصوب92دانسته(مجازات تعزیری درجه2تا5برابر است با کیفر حبس بین دو تا 25سال و ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی و...). در حقوق کیفری،علومی تحت عنوان جرم شناسی،سیاست جنایی و کیفر شناسی و...به بررسی و شناسایی دلایل وقوع بزه،تناسب مجازات مقرره با بزه ارتکابی،هدف از جرم انگاری رفتار واعمال مجازات و...می پردازند. لذا بنا بر تئوری های حاکم بر علوم جزایی لحاظ نمودن کلیه استانداردهای لازم در تعریف و تبیین جرم و سپس تعیین کیفر متناسب با بزه ارتکابی جزء لاینفک وضع مقررات کیفری است.از این مرحله که بگذریم بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات،لازم است مقنن در تعریف رفتار مجرمانه( که از آن به عنصر قانونی جرم یاد می کنند )به صراحت ارکان مادی ومعنوی(سوءنیت)جرم را تعریف کند تا راه بر هر گونه تفسیر و ابهامی بسته شود.

بنا بر صدر ماده9 هرگونه ترک فعل از وظایف تعریف شده در این طرح به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء جرم انگاری شده است اما این نکته که مرجع تعیین و تعریف میزان و تناسب امتناع چه مرجعی است به انضمام ملاک و معیار تناسب مورد نظر مقنن چیست مغفول مانده است. در ادامه نیز ملاک و معیار شناسایی مقامات و مدیران مربوط مبهم مانده و راجع به چگونگی ترک فعل توسط دستگاه های ذیربط و چگونگی اعمال مجازات حبس نسبت به دستگاه های ذیربط نیز مشخص نشده است.در بهترین و ساده ترین حالت فرض کنیم رئیس جمهوریا یکی از وزراء در اجرای این قانون کوتاهی کردند،چه مرجعی بنا به کدام قانون صلاحیت شناسایی میزان قصور و کوتاهی ایشان و اعلام تناسب امتناع وی از اجرای قانون را دارد یا اساسا ملاک و معیار تناسب گرفتن ازاجرا یا عدم اجرای این قانون کجا شناسایی شده است؟چنانچه عنصر مادی یا رفتار فیریکی لازم برای تحقق بزه ترک فعل(استنکاف از انجام وظیفه قانونی )مرتکب تعریف می شود صرف ترک فعل موجب شکل گیری رفتار مجرمانه و تحقق عنصر مادی میشود(بارزترین مثال این شکل وقوع بزه عدم کمک به مصدومین جاده ای است)لذا این سوال اساسی در طرح مذکور وجود دارد که بنا بر کدام اصول حقوق کیفری در تعریف رفتار مجرمانه مورد اشاره در ماده8،تناسب رفتار مرتکب شناسایی می شود و یا چه میزان از ترک فعل(استنکاف)مقامات ذیربط موجب مجرمیت ایشان می شود؟

چنانچه بخواهیم از باب یادآوری و تذکر به تعریف ارکان تشکیل دهنده جرم اشاره کنیم در ساده ترین وابتدایی ترین حالت، ارکان تشکیل دهنده جرم شامل: رکن قانونی که عبارت است از تعریفی که از رفتار مجرمانه در قانون به صراحت قید شده است فی المثل:سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری و بر مبنای همین تعریف رکن مادی یا رفتار فیزیکی لازم برای وقوع جرم شناسایی می شود که در مثال مذکور" ربودن"رفتار فیزیکی است که باید از مرتکب سر بزند تا بر فرض احراز سوء نیت (رکن روانی)یعنی طلبه و خواستن نتیجه ی مجرمانه (که در جرم سرقت همانا تملک مال دیگری است )جرم شکل بگیرد. حال این سوال مطرح می شود در مقررات مورد اشاره در طرح مذکور نتیجه مجرمانه مورد نظر مرتکب جرم چه چیزی می تواند باشد؟به طور واضح و روشن رفتار مجرمانه لازم برای وقوع جرم چگونه تعریف شده است تا بر فرض وقوع چنین رفتاری رئیس جمهور یا مقامات ذیربط تحت تعقیب قرار گیرند.

ایرادات حقوقی وارد به طرح مذکور در بخش جرم انگاری و تعیین مجازات به حدی شفاف و مبرهن است که به قطع و یقین طرح مذکور به راهروهای شورای نگهبان نرسیده برگشت خواهد خورد و لذا امید است نمایندگان حقوق دان مجلس تا دیر نشده نسبت به حذف چنین طرحی از تاریخ قانونگذاری کشور اقدام کنند که در غیر اینصورت یادگاری ناپسند و ناشایست برای مجلس باقی خواهد ماند.

یک وکیل پایه یک دادگستری نوشت: ایرادات حقوقی وارد به طرح لغو تحریم های مجلس در بخش جرم انگاری و تعیین مجازات به حدی شفاف و مبرهن است که به قطع و یقین طرح مذکور به راهروهای شورای نگهبان نرسیده برگشت خواهد خورد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5fc70e5cb48e4_5fc70e5cb48ea
12 آذر 1399 - 08:48

محمدهادی جعفرپور در خبر آنلاین نوشت:

اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایرانعنوان طرحی است که سه شنبه 11آذرماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.
 اگر چه عنوان انتخاب شده برای طرح،نوید دهنده وضع مقرراتی است در جهت خروج از مصائب و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه علیه ملت شریف ایران. اما متاسفانه محتوای 9ماده تعریف شده در این طرح به تنها چیزی که اشاره ندارد بهبود وضعیت معیشت مردم و ارائه راهکار منطقی خروج از تحریم هاست.
ماده یک در تشریح دلیل وضع چنین مقرراتی به شروط9گانه مقام معظم رهبری پیرامون توافق هسته ای اشاره و در همین راستا سازمان انرژی اتمی ایران موظف شده است ،بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیزنسبت به تولید اورانیوم با غنای20درصداقدام وسالانه به میزان حداقل120کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین.... ازماده2تا8نیز تعهداتی برای دولت انشاء شده است که بیشتر مستلزم بررسی و تحلیل دقیق ضوابط و مقررات حقوق بین الملل و رعایت اصول اولیه دیپلماسی جهت توان اجرایی چنین تکلیفی و تعریف ضمانت اجرای مناسب حقوقی است. عدم در نظر گرفتن استانداردهای ابتدایی وضع قانون آن هم با ابعاد و آثار بین المللی در طرح مذکور را می توان قرینه ای دانست بر این امر که تصمیم اتخاذ شده بیشتر ناشی از فضای احساسی است که حول موضوع ترور دانشمند هسته ای(شهید والامقام فخری زاده)پیش آمده وگرنه انشاء چنین طرحی آن هم با اشتباهات واضح و عدم رعایت بدیهیات حقوقی کمترین بازتابی که خواهد داشت ایجاد تردید نسبت به مدارک دانشگاهی نمایندگانی که مدعی اند به دانش حقوق آنچنان تسلطی دارند که می توانند برای تخصصی ترین شاخه ی علم حقوق یعنی نهاد وکالت قانون وضع کنند. پرداختن به ایرادات وارده بر موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل محتاج تجزیه و تحلیل بند به بند عبارات استعمال شده در موارد7گانه ی طرح موصوف است،اما آنچه در حوصله این یادداشت قابل بررسی است مفاد ماده8و9است .

در ماده8مسئول اجرای این قانون رئیس جمهور،مقامات و مدیران مربوطه به همراه دستگاه های اجرایی ذیربط معرفی شده و در ادامه در ماده9مستنکفین از اجرای این قانون را به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء مستحق تحمل مجازات تعزیری درجه2تا5قانون مجازات اسلامی مصوب92دانسته(مجازات تعزیری درجه2تا5برابر است با کیفر حبس بین دو تا 25سال و ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی و...). در حقوق کیفری،علومی تحت عنوان جرم شناسی،سیاست جنایی و کیفر شناسی و...به بررسی و شناسایی دلایل وقوع بزه،تناسب مجازات مقرره با بزه ارتکابی،هدف از جرم انگاری رفتار واعمال مجازات و...می پردازند. لذا بنا بر تئوری های حاکم بر علوم جزایی لحاظ نمودن کلیه استانداردهای لازم در تعریف و تبیین جرم و سپس تعیین کیفر متناسب با بزه ارتکابی جزء لاینفک وضع مقررات کیفری است.از این مرحله که بگذریم بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات،لازم است مقنن در تعریف رفتار مجرمانه( که از آن به عنصر قانونی جرم یاد می کنند )به صراحت ارکان مادی ومعنوی(سوءنیت)جرم را تعریف کند تا راه بر هر گونه تفسیر و ابهامی بسته شود.

بنا بر صدر ماده9 هرگونه ترک فعل از وظایف تعریف شده در این طرح به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء جرم انگاری شده است اما این نکته که مرجع تعیین و تعریف میزان و تناسب امتناع چه مرجعی است به انضمام ملاک و معیار تناسب مورد نظر مقنن چیست مغفول مانده است. در ادامه نیز ملاک و معیار شناسایی مقامات و مدیران مربوط مبهم مانده و راجع به چگونگی ترک فعل توسط دستگاه های ذیربط و چگونگی اعمال مجازات حبس نسبت به دستگاه های ذیربط نیز مشخص نشده است.در بهترین و ساده ترین حالت فرض کنیم رئیس جمهوریا یکی از وزراء در اجرای این قانون کوتاهی کردند،چه مرجعی بنا به کدام قانون صلاحیت شناسایی میزان قصور و کوتاهی ایشان و اعلام تناسب امتناع وی از اجرای قانون را دارد یا اساسا ملاک و معیار تناسب گرفتن ازاجرا یا عدم اجرای این قانون کجا شناسایی شده است؟چنانچه عنصر مادی یا رفتار فیریکی لازم برای تحقق بزه ترک فعل(استنکاف از انجام وظیفه قانونی )مرتکب تعریف می شود صرف ترک فعل موجب شکل گیری رفتار مجرمانه و تحقق عنصر مادی میشود(بارزترین مثال این شکل وقوع بزه عدم کمک به مصدومین جاده ای است)لذا این سوال اساسی در طرح مذکور وجود دارد که بنا بر کدام اصول حقوق کیفری در تعریف رفتار مجرمانه مورد اشاره در ماده8،تناسب رفتار مرتکب شناسایی می شود و یا چه میزان از ترک فعل(استنکاف)مقامات ذیربط موجب مجرمیت ایشان می شود؟

چنانچه بخواهیم از باب یادآوری و تذکر به تعریف ارکان تشکیل دهنده جرم اشاره کنیم در ساده ترین وابتدایی ترین حالت، ارکان تشکیل دهنده جرم شامل: رکن قانونی که عبارت است از تعریفی که از رفتار مجرمانه در قانون به صراحت قید شده است فی المثل:سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری و بر مبنای همین تعریف رکن مادی یا رفتار فیزیکی لازم برای وقوع جرم شناسایی می شود که در مثال مذکور" ربودن"رفتار فیزیکی است که باید از مرتکب سر بزند تا بر فرض احراز سوء نیت (رکن روانی)یعنی طلبه و خواستن نتیجه ی مجرمانه (که در جرم سرقت همانا تملک مال دیگری است )جرم شکل بگیرد. حال این سوال مطرح می شود در مقررات مورد اشاره در طرح مذکور نتیجه مجرمانه مورد نظر مرتکب جرم چه چیزی می تواند باشد؟به طور واضح و روشن رفتار مجرمانه لازم برای وقوع جرم چگونه تعریف شده است تا بر فرض وقوع چنین رفتاری رئیس جمهور یا مقامات ذیربط تحت تعقیب قرار گیرند.

ایرادات حقوقی وارد به طرح مذکور در بخش جرم انگاری و تعیین مجازات به حدی شفاف و مبرهن است که به قطع و یقین طرح مذکور به راهروهای شورای نگهبان نرسیده برگشت خواهد خورد و لذا امید است نمایندگان حقوق دان مجلس تا دیر نشده نسبت به حذف چنین طرحی از تاریخ قانونگذاری کشور اقدام کنند که در غیر اینصورت یادگاری ناپسند و ناشایست برای مجلس باقی خواهد ماند.

66

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
می خواهند حذف روحانی را گردن سپاه بیندازند / بمباران شهرهای اسرائیل کاری ندارد ولی فریب نمی خوریم / ترور شهید فخری زاده ممکن است کار شبکه آقازاده ها و دامادهای مسئولان باشد! / جنگ سرد جدید آغاز شده، منتظر ترورهای بیشتر باشید
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد