فائزه هاشمی در پاسخ کنایه آمیز به برادرش محسن:

به تو حق می‌دهم چون برای خودت آینده‌ای ترسیم کرده‌ای/ به دنبال حذف موانع هستی


23 دی 1399 - 11:04
5ffd510230dd5_2021-01-12_11-04
فائزه هاشمی در نامه ای پاسخ انتقادات برادرش را داد و گفت: کسانی بایستی عذر خواهی کنند که کم یا زیاد، مستقیم یا غیر مستقیم، با منافع یا بی منافع، همراه جریانی می شوند که نابود کردن منافع ملی را دنبال می کنند.

فائزه هاشمی در نامه ای سرگشاده پاسخ انتقادات برادرش محسن به مصاحبه اش را داد. در این نامه آمده است؛

پیروی گفتگوی اینجانب با انصاف نیوز و جنجال ایجاد شده، لازم می دانم ضمن احترام به منتقدین محترم و نا محترم و دروغگو و قدردانی و سپاس از حامیان شجاع و حامیان ساکت، نکاتی را به شرح زیر بیان نمایم:

1- از نامه محسن خوشحال شدم، سبب راحتی هم او و هم من گردید. چنین چیزی را بارها خواسته بودم و این اقدام اول او نبود.

2- به او حق می دهم چون برای خودش آینده ای ترسیم کرده و دنبال حذف موانع است.

3- اگر مسایل شخصی انگیزه ای برای مشی من بود آیا عقل سلیم حکم نمی کند که از  30 سال گذشته تاکنون ساکت و در امنیت باشم و از منافع نزدیکی به قدرت بهتر و بیشتر بهره مند شوم؟

4- مابقی زیاده گویی بود که بنای ورود به آن را ندارم.

5- "  رأی ندادن به ترامپ اگر آمریکایی بودم " به دلیل چهره خطرناک ترامپ است.

6- چرا " برای ایران او را ترجیح می دادم "، چون بخش هایی و افرادی خطرناکتر از ترامپ در قلدری و عدم پایبندی به اصول و قواعد و مقررات با عملکرد و بعضا" سیاست های نادرست، کشور را در سراشیبی ناکارآمدی ها، سوء مدیریت ها، بی کفایتی ها، دگم اندیشی ها و حتی گاهی تا مرز تلاشی پیش برده اند، به مطالبات عمومی نه تنها توجهی ندارند، بلکه در خاموش کردن آن از هم سبقت می گیرند.

7- حفظ اصل انقلاب و اصل نظام ایجاب می کند از تذکر و تلاش باز نایستیم و از هر چیزی که برگشت به اهداف انقلاب از این مسیر اشتباه را ممکن می کند استقبال کنیم  اگر دغدغه ما توسعه کشور، حقوق مردم، آزادی و دموکراسی است و نه بقا.

8- شاهد انحرافات بسیار عمیق تر از انحراف ایجاد شده توسط آقای احمدی نژاد در این دوران هستیم که وظیفه تک تک ما را از دوران آقای هاشمی سنگین تر می کند.

9- اگر هر فرد آزاده و بدون خشم و غضب و وابستگی و منافع و بدور از احساسات، گوش شنوا و دقت نظری داشته باشد، که کمتر این ویژگی را داریم، متوجه گفتار اینجانب مبنی بر تغییر سیاست ها وعملکرد ها به منظور برگشت به اصل نظام و اهداف انقلاب و منافع جامعه می گردد و در می یابد که بنده حقیر از همه دلواپسان و ناقدین و اهانت کنندگان و دروغگویان در دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی در این مسیر دلسوزتر و جدی ترم، هزینه های زیادی داده و ابایی از دادن هزینه بیشتر و قربانی شدن در این راه نیز  ندارم.

10- منتقدینی که واویلا برای معیشت مردم براه انداخته اند، آیا خطاب شعارها و رفتارها در صدها صحنه اعتراضی، تحصن، اعتصاب و تجمعات اقشار مختلف حداقل در سه سال اخیر را نشنیدند و ندیدند که متوجه مدیران و مسئولان در داخل بود؟ به نظر می رسد درک مردم با تمامی مشکلات از خواص بیشتر است.

11- کسانی بایستی عذر خواهی کنند که کم یا زیاد، مستقیم یا غیر مستقیم، با منافع یا بی منافع، با درک و یا از روی نا آگاهی همراه جریانی می شوند که به بن بست رساندن مطالبات عمومی و اصلاحات، نابود کردن منافع ملی، تضییع حقوق مردم، انحراف جدی از اهداف انقلاب، فاصله گرفتن از اسلام واقعی را برای حفظ خود به جای حفظ نظام سالهاست دنبال می کنند.

12- به امید روزی که همه ما ایرانیان زبان و دلمان یکی شود و بدون استفاده ابزاری از دیگران، جنم و مایه برای هر گونه اقدامی را شخصا" داشته باشیم.

فایزه هاشمی بهرمانی

فائزه هاشمی در نامه ای پاسخ انتقادات برادرش را داد و گفت: کسانی بایستی عذر خواهی کنند که کم یا زیاد، مستقیم یا غیر مستقیم، با منافع یا بی منافع، همراه جریانی می شوند که نابود کردن منافع ملی را دنبال می کنند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5ffd510230dd5_2021-01-12_11-04
23 دی 1399 - 11:04

فائزه هاشمی در نامه ای سرگشاده پاسخ انتقادات برادرش محسن به مصاحبه اش را داد. در این نامه آمده است؛

پیروی گفتگوی اینجانب با انصاف نیوز و جنجال ایجاد شده، لازم می دانم ضمن احترام به منتقدین محترم و نا محترم و دروغگو و قدردانی و سپاس از حامیان شجاع و حامیان ساکت، نکاتی را به شرح زیر بیان نمایم:

1- از نامه محسن خوشحال شدم، سبب راحتی هم او و هم من گردید. چنین چیزی را بارها خواسته بودم و این اقدام اول او نبود.

2- به او حق می دهم چون برای خودش آینده ای ترسیم کرده و دنبال حذف موانع است.

3- اگر مسایل شخصی انگیزه ای برای مشی من بود آیا عقل سلیم حکم نمی کند که از  30 سال گذشته تاکنون ساکت و در امنیت باشم و از منافع نزدیکی به قدرت بهتر و بیشتر بهره مند شوم؟

4- مابقی زیاده گویی بود که بنای ورود به آن را ندارم.

5- "  رأی ندادن به ترامپ اگر آمریکایی بودم " به دلیل چهره خطرناک ترامپ است.

6- چرا " برای ایران او را ترجیح می دادم "، چون بخش هایی و افرادی خطرناکتر از ترامپ در قلدری و عدم پایبندی به اصول و قواعد و مقررات با عملکرد و بعضا" سیاست های نادرست، کشور را در سراشیبی ناکارآمدی ها، سوء مدیریت ها، بی کفایتی ها، دگم اندیشی ها و حتی گاهی تا مرز تلاشی پیش برده اند، به مطالبات عمومی نه تنها توجهی ندارند، بلکه در خاموش کردن آن از هم سبقت می گیرند.

7- حفظ اصل انقلاب و اصل نظام ایجاب می کند از تذکر و تلاش باز نایستیم و از هر چیزی که برگشت به اهداف انقلاب از این مسیر اشتباه را ممکن می کند استقبال کنیم  اگر دغدغه ما توسعه کشور، حقوق مردم، آزادی و دموکراسی است و نه بقا.

8- شاهد انحرافات بسیار عمیق تر از انحراف ایجاد شده توسط آقای احمدی نژاد در این دوران هستیم که وظیفه تک تک ما را از دوران آقای هاشمی سنگین تر می کند.

9- اگر هر فرد آزاده و بدون خشم و غضب و وابستگی و منافع و بدور از احساسات، گوش شنوا و دقت نظری داشته باشد، که کمتر این ویژگی را داریم، متوجه گفتار اینجانب مبنی بر تغییر سیاست ها وعملکرد ها به منظور برگشت به اصل نظام و اهداف انقلاب و منافع جامعه می گردد و در می یابد که بنده حقیر از همه دلواپسان و ناقدین و اهانت کنندگان و دروغگویان در دو جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی در این مسیر دلسوزتر و جدی ترم، هزینه های زیادی داده و ابایی از دادن هزینه بیشتر و قربانی شدن در این راه نیز  ندارم.

10- منتقدینی که واویلا برای معیشت مردم براه انداخته اند، آیا خطاب شعارها و رفتارها در صدها صحنه اعتراضی، تحصن، اعتصاب و تجمعات اقشار مختلف حداقل در سه سال اخیر را نشنیدند و ندیدند که متوجه مدیران و مسئولان در داخل بود؟ به نظر می رسد درک مردم با تمامی مشکلات از خواص بیشتر است.

11- کسانی بایستی عذر خواهی کنند که کم یا زیاد، مستقیم یا غیر مستقیم، با منافع یا بی منافع، با درک و یا از روی نا آگاهی همراه جریانی می شوند که به بن بست رساندن مطالبات عمومی و اصلاحات، نابود کردن منافع ملی، تضییع حقوق مردم، انحراف جدی از اهداف انقلاب، فاصله گرفتن از اسلام واقعی را برای حفظ خود به جای حفظ نظام سالهاست دنبال می کنند.

12- به امید روزی که همه ما ایرانیان زبان و دلمان یکی شود و بدون استفاده ابزاری از دیگران، جنم و مایه برای هر گونه اقدامی را شخصا" داشته باشیم.

فایزه هاشمی بهرمانی

منبع: خبرآنلاین

66

نظرات 75
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
استاد اسناد 1 0 پاسخ 1399/10/24 -20:03

من از کسیکه مدافع ترامپ و عملکردش باشد برائت می جویم .... من از کسیکه دستور ترور شهید سلیمانی بزرگوار رو صادر کرده ، و از کسیکه حامی ظالم است ، برائت می جویم .

نگار 1 0 پاسخ 1399/10/24 -17:42

شوی جدید

س م حیدری مقدم 2 0 پاسخ 1399/10/24 -04:34

بسمه تعالی به نظر من این نامه پراکنیها و جواب همدیگه را دادن دعوای زرگریست که توجهات عامه مردم را بخود جلب کنند که محسن برای کاندید شدن آماده باشه

احمد 5 3 پاسخ 1399/10/24 -00:57

درود به شرف این شیرزن

مهدی حقانی 2 6 پاسخ 1399/10/23 -22:05

با سلام به این خانم بگوئید کلمه بعضیها را بکار میبرید مواظب باشید که دختر هرکی میخواهی باشی نروی پیش آنهای که حبس خانگی شدند

سیدرسول موسوی 1 1 پاسخ 1399/10/23 -20:43

کاربران عزیز ماهی دریا باهزینه صید وحمل ونقل چرا کیلویی خداتومن ---نمیشه ماهی گرفت یا شتیل زیادی میخواد یا چی؟؟؟؟!!!!!

زندی 1 6 پاسخ 1399/10/23 -18:55

ارزو دارم این مملکت به بلایی بدتر از ترامپ دچار بشن که قدر عافیت بدانید

نادر 1399/10/23 -22:28

یعنی فکر میکنی نشده؟؟ گلوبالیست ها، لیبرالیست ها، تکنوکرات ها، . . . شبیه همین اتفاق آمریکا هم که 88 توی ایران افتاد.

علی 5 4 پاسخ 1399/10/23 -17:39

رغد دختر صدام و فایزه دختر رفسنجانی دو میراث دار پدرانشان هستند و پیش بینی می کنم دوباره به هم خواهند رسید . والله اعلم .

علی 3 5 پاسخ 1399/10/23 -17:22

خانم جان هیچ آدم عاقلی منافع ملی کشورش را از بین نمی برد چرا که بعضی منافع کشور را در منافع خودشان می بینند

حسام 5 2 پاسخ 1399/10/23 -16:43

سخنان و اظهار نظراین خواهر و برادرها جنگ زرگری است که در لابلای حرف هایشان آنچه را که نمی توانستند عیان بگویند در رد و بدل نمودن سخنانشان می گویند!مجموعا فرزندان این خانواده قابل اعتماد نیستند!آنچه که امروز ازتحریم ها و فشار اقتصادی گریبان ملت مظلوم ایران را گرفته محصول ایده و پیشنهادمهدی است! این ها یک عنادی با جمهوری اسلامی و مردم ایران دارندکه فرصت کنندنیششان رامیزنند ،فسادهای مهدی و جاسوسی و خیانت هایش را ببینید و اظهارنظر های بغض آلود و کینه توزانه فائزه را و ارتباط او با بهایی ها و...!این ها فکر می‌کردندکه الان دوره قاجار است ومی خواستند شازده باشند!!چون خیالاتشان سراب از آب درآمدکینه و بغض ملت ایران را دارندوهرازچندازوقت زهری بکام ملت می ریزند

وطن 6 0 پاسخ 1399/10/23 -16:38

هیچ کدامشان برای مردم دل نمی سوزانند هر کی به فکر خودشه وگرنه وضع بهتر از اینها بود

داروغه 12 11 پاسخ 1399/10/23 -16:35

آفرین بانوی با شهامت

سید 8 21 پاسخ 1399/10/23 -16:34

ای کاش فرزندان آقای هاشمی یک زره ای ازفرزندان مقام معظم رهبری الگو می گرفتند اینها آبروی پدرشان را بردند.

داد 1399/10/23 -17:13

اولآ ذره درست و نه زره دومآ همه آقازاده ها مشغول هستند ؟؟؟؟؟

Sn 17 8 پاسخ 1399/10/23 -15:48

درود بانو همین که میگی کسانی بدتر از ترامپ هستن که مملکتو به فلاکت نشوندن نشانه شجاعت شماست شمارا تحسین میکنم

علی 10 5 پاسخ 1399/10/23 -15:40

شما فایزه خانم از اول انقلاب در متن بودید چرا به فسادهای اقتصادی ٬ کجروی های یک عده از بزرگان انقلاب که در کنار پدرتان بودند و بیت المال را چپاول می کردند (دانشگاه آزاد) یکی از هزاران نمونه میباشد با داشتن تریبون ٬ اعتراض نمی نمودی ؟ یا ناآگاه بودی که باید بابت ناآگاهی از مردم عذرخواه شوی چون مسلمان ناآگاه مسولیت قبول نمی کند اگر قبول کند خاعن است .و اگر میدانستی باز هم از مردم عذرخواه باش و خدا طلب آمرزش.

حمید 12 13 پاسخ 1399/10/23 -15:29

این فائزه !!!!؟ خیلی وقیحتر و گستاخ تر از اونه که حرف کسی رو گوش بده، وطن فروش مزدور

محمدی 10 9 پاسخ 1399/10/23 -15:17

این خانم دقیقا نماد جنگ جمل است. در مورد بند ۸ این خانم عارضم قاطبه مردم هنوز خواهان وطرفدار احمدی نژادند البته نمی‌دونم خانم کدوم مردم مدنظرشه؟

ت 22 3 پاسخ 1399/10/23 -14:35

این نسخه را پدر شما برای این ملت پیچیدند و باعث و بانی تمامی این اوضاع خود ایشان بودند...شما هم دقیقا اطلاع داری و حالا چون خودتان را دور انداخته اند ناراحتید...هیچیک از شما دلسوز کشور نیستید...

رضا 16 16 پاسخ 1399/10/23 -14:29

درود بر تو شرف تو هزار برابر مردان سیاستمدار ما است شیر زنی هستی درود بر شما و پدر گرامیتان

ناشناس 1399/10/23 -15:28

بیشتر گرگ زنه تاشیرزنباخوی گرگ که همرو بدره

نیوشا 9 5 پاسخ 1399/10/23 -14:14

فائزه رو با ایوانکا ترامپ مقایسه کنین و حسرت بخوریم اونا کیو دارن و ما کیو داریم

یه نفر 1399/10/24 -00:50

یکی از دلایل اصلی باخت ترامپ ایوانکا بود چون کارهای ملانیا(بانوی اول) رو انجام میداد که بین مردم آمریکا قابل قبول نیست

ایرانی 11 15 پاسخ 1399/10/23 -14:14

خانم هاشمی یک بار برای همیشه بفهمید : انقلاب اسلامی یعنی تفکر امام و نه تفکر پدر شما! لب لباب تفکر امام هم یعنی اصل ولایت فقیه! ولایت فقیه برای همین است که کجروی انقلاب را تشخیص داده و درمان کند! شما و امثال شما از هر جناحی اگر دلسوزید پایبند ولایت فقیه باشید.

کاربر ناشناس 18 4 پاسخ 1399/10/23 -14:13

لعنت بر شما که مملکت را به اینجا رساندید

صاعد 11 17 پاسخ 1399/10/23 -14:07

دمت‌گرم‌حرف‌حق‌زدی

ریزه میزه 11 3 پاسخ 1399/10/23 -14:07

«فایزه خانم: دغدغه ما توسعه کشور، حقوق مردم، آزادی و دموکراسی است و نه بقا». عجب: خانم دانا ودلسوز!حقوق مردم وآزادی ودمکراسی یا حقوق شما وآزادی سایررانت خوارانی که درخارج هم ملک ومال روی هم جمع میکنند!؟-خدایا : چراین لفظ« مردم» اینقدرمظلوم واقع شده که:...

متفاوت 3 5 پاسخ 1399/10/23 -13:54

حرف این خانم کاملا درسته.اما زندگی بدون استفاده ابزاری هم غیرممکنه.چون همه به نوعی ابزارهمدیگرهستند به جزخدا.من هم اگریک امریکایی بودم هرگزبه ترامپ رای نمیدادم اما چون ایرانی هستم میفهمم که وجود ترامپ لازم است.برخی فکرمیکنند با ترور مغزها ومخ زدنها با ایده های مسخره وخودخواهانه دیگرکارتمام شده و به مقصودخود رسیدند؟نه هرگز چنین نیست ونخواهد شد.چون خدای یگانه ابزارهای زیادی برای عدالت وانتقام دارد و اورا کس نتوان فریب داد وازعدالت او هرگز گریزگاهی برای هیچکس نیست ونخواهدبود.این راکسانی میفهمندکه درمقوله تدبیر و حرکتهای فکری وفلسفه سیرمیکنند.

پرنیا 1399/10/23 -15:21

وجود ترامپ در ایران فقط به درد تندروها خورد برای مردم جز بدبختی هیچی نداشت اگر داشت یک مورد را بفرمایید .

متفاوت 1399/10/23 -19:15

پرنیا.موضوع داشتن ونداشتن وثروت وفقر نیست.وقتی فردی یاملتی فرقی نمیکند درلای منگنه ایده وتفکر و قدرتی مافیایی حالا فرقی نمیکند ازنوع مثبت یامنفی ،مذهبی یا غیرمذهبی یا هر متد و شیوه دیگری قرار بگیرد ، شما نمیدانید که انسانها درخفا چه گناهانی رامرتکب میشوند که فقط خدا میداند وبس.به نظرشما پاسخ اینچنین مسایلی وقتی به اوج میرسند چگونه میبایست ازطرف کاینات پاسخ داده شود.؟این درحالی است که تک تک ما ادمها هم با نیروی فوق العاده ذهن نیز جزیی ازهمین کاینات هستیم.درنهایت همه دست به دست هم میدهند تا انسان به شعور وخوداگاهی برسد.ضمنا درباره مردم هم نمیشود قضاوت کرد چون مردم یک شخص خاص نیست و مردم همه کارمیکنند چه اشکارا وچه درنهان پس خیلی هم لازم نیست دلت به حال مردم بسوزد زیرا همین مردم درتنگناهای فکری اعم ازعقیدتی،عشقی،مالی،غرورو.....برای خون همدیگرهم تشنه هستند یا اگرهم نباشند با حرف یک ابله تشنه میشوند.

کمال 9 12 پاسخ 1399/10/23 -13:40

درود بر خانم فائزه..... که در ایران کمتر عدالت .و واقع بینی وجود دارد..... باید واقعیت را گفت .تا موانع آن را برطرف کنند .و عدالت اجرا شود نه اینکه لاپوشانی کنیم

رهام 16 5 پاسخ 1399/10/23 -13:17

خدایا بعد از فوت بابا و از دست دادن قدرت و زر و زور و تزویر ، هیچکس رو خارو ذلیل نکن

رهام 17 5 پاسخ 1399/10/23 -13:16

دعوای خواهر برادری هست مثل همه خانواده ها، فقط اینا چون مملکت رو ارث پدرشون میدونن دارن بوق و کرنا میکنن

امیر 1399/10/23 -16:48

دقیقا دعوا برسر ارث و میراث ایران عزیز هست و دیگر هیچ

بندری 6 2 پاسخ 1399/10/23 -13:16

واویلا

وکیل 8 15 پاسخ 1399/10/23 -13:15

خوشمان میاد کینه نسبت به احمدی نژاد انقلابی و مردمی ، خوب داره تو و بابایی رو میسوزنه

محمود 24 11 پاسخ 1399/10/23 -13:01

حرف حق میزند.درود بر کسانی که همیشه ازحق دفاع می کنند.

ناشناس 1399/10/23 -15:31

حق ینی ترامپ ترامپ ینی فائزه

حق 1399/10/23 -16:19

حرف حق امروزرافائزه میگوید ترامپ کیلوچنده ناشناس منافق حزب باد توبرو یک سری بخودت بزن ببین بااسم کاربرناشناس هم باناشناس نظرمیزای روانی حالا حق شناس شدی

ب حق ناحق دهن دریده فحاش 1399/10/23 -19:51

حرص نخور مفلوک برو دوغتو بنوش چقدررررر سوختی خخخخخخخخخخ بای بای

. 15 13 پاسخ 1399/10/23 -13:00

سلام و درود خدا بر این بانوی شجاع و دلیر وطن . روح پدرت شاد و در بهشت با اولیای خدا همنشین است. تو حرف دل 90 درصد مردم را زده ای . اگر هم کسی به تو انتقاد کرده بخاطر منافع و پیشرفت شغلی و دنیوی خودش بوده که مردم ایران خیلی وقت ها از انها عبور کرده اند. پاینده باشی که مردان سرزمینم پیش تو شرمنده اند

خودم 18 13 پاسخ 1399/10/23 -13:00

افرین به خانم فائزه هاشمی این شیرزن که شلیدصدها مردپرادعاوچاپلوس هم جرئت همچنین نطقی راهم نداشتن درودبرشرفت وهرچه این نماینگان بیسوادمیگویندبه دل نگیرکه اسم توروزی بربلندترین جایگاه دراین مرزوبوم اریایی نه عربی خواهدماندوقتیکه اینخا ازگذشته رگ ومتمدن ایران هراس دارندوازاسم کورش وداریوش پادشاهان عدالت گترترس وواهمه دارندبان که همه اینها اجنبی ومخالف پیشرفت ایران وایرانی بزرگ هستند

رضا 14 17 پاسخ 1399/10/23 -12:57

محسن جان ولش کن این فائزه حرف حساب حالیش نیست این از همون زن هایی هست که عقلشون واقعا نصفه هست صد تا نامه هم بنویسی همینطوری و بدتر از این هم جواب میده

گدازاده 26 8 پاسخ 1399/10/23 -12:44

سلام ودرود برمادرم فائزه خانم هاشمی عزیز دل وشجاع دل براستی گفتی هرکس دیگری جای شما بود چه زن وچه مرد خود رادرگیر حقوق وحق خواهی مردم نمیکرد وبه زندگی ورفاه خودش میپردازد به امید روزی که همه ازاداندیشان حرف شما مادرفداکار را درک کنند دوستدارم مادرجان

علیرضا شایان 11 1 پاسخ 1399/10/23 -12:27

آنچه درست است بیائید و بدان عمل کنید بس نیست ۴۰ ساله اینهمه بادمجان دور قاب چین بودیم و راه اصلی را که همان راه امام و انقلاب است را برویم

ناشناس 8 19 پاسخ 1399/10/23 -12:19

نه خانم شما همه چیز را باخته اید من فقط ماندم که چه طور یک ایرانی دوست دارد ترامپ رئیس جمهور باشد و به ایران فشار بیاورد.

رامین 24 10 پاسخ 1399/10/23 -12:19

خوشم میاد مثل یه مرد سر حرفش وایستاده. بعضی از مردان و مسولان که فقط اسمشان مرده یاد بگیرند.آفرین شیرزن. هرچی هرچی میخواد بگه ولی واقعیتها را باید پذیرفت.

اسماعیل 5 5 پاسخ 1399/10/23 -12:19

فایزه احمدی نژاد،،دمت گرم

ح 10 6 پاسخ 1399/10/23 -12:14

خانم هاشمي دفع شر با شر محال است جاي مرحوم خالي است

ایرانی 18 10 پاسخ 1399/10/23 -12:11

ای کاش برادرت بجای فضولی و دخالت یه کمی جرات و صداقت مثل تو داشت. از خواهرش یادبگیره که دیدگاه و عقیدش رو بخاطر نزدیکان و منافعش کنار نذاره.

ناشناس 6 5 پاسخ 1399/10/23 -12:03

رقابت خواهر وبرادربرکسی پوشیده نیست چرا همه از مشکلات بوجود آمده کیسه دوخته اند،انقلاب به انحراف رفته چرا پدرمجاهدانه به میدان نیامد وفقط بسنده کردبه خاطره صحبتهای شما هم ترسیمی برای آینده خودتان بود که ازبدبختی مردم سردار تمام دوران سوء استفاده کردین برادر وعمو هم از شماانتقادکردند،شمازمانی سوار موج قدرت پدر به مجلس راه یافتیی وقتی آن موج فروکش کرد شما هم دیگر راهی به جایی نبردید

ث 7 13 پاسخ 1399/10/23 -12:00

بجای نامه نگاری اموال ملت را که طی ۴۰ سال بنام زده اید در داخل و خارج برگردانید بخواهید یا نخواهید آقای رئیسی با ابلاغ جدیداموال را از امثالهم گرفته و متعاقبا بجرم تعرض به حقوق بیت المال محاکمه خواهید شد..

غفاری 7 6 پاسخ 1399/10/23 -11:58

بیشتر از این ها مفتضح تر خواهید شد . کسی جز خود شما و خانواده تان در مسیر تخریب خودتان گام نخواهید داشت .. این دقیقا خود شما هستید که خودتان را قربانی توجیه اشتباهاتتان خواهید کرد ... شما بافراست ترین توجیه گر در تاریخ کشور هستید .

سیدمهدی 10 5 پاسخ 1399/10/23 -11:55

اگه بغیه خوب نبودن شما خانواده هاشمی هم کم نخوردین کم بلاسرمردم نیوردین

سعید 10 0 پاسخ 1399/10/23 -11:48

خانم فائزه هاشمی مواضع شما خیلی اوصولی است ولی در عمل چرا حزب کارگزاران سازندگی و اعتدال گریان که فعلا در قدرت هستند و اصلاح طلب ها که در قدرت بودند برای طبقه محروم تلاش نکردند و چرا چهره فقر در کشور ما رخ نمائی می کند بانک مرکزی و دولت دست همفکران شماست چرا هر تصمیمی در دولت تهش به نفع سرمایه دار هاست بخدا اگر به این سوالات پاسخ صحیح بدهید من خودم از شما تا پای جان دفاع می کنم

ناشناس 13 10 پاسخ 1399/10/23 -11:41

احسنت به این شجاعت آفریییییییییین یکی پیدا شد دل و زبونش یکی بشه تا کی میخواین دروغ بین درود بر فائزه هاشمی بهرمانی

میرمحمدتقی محمدی 9 7 پاسخ 1399/10/23 -11:39

حق با خانم فائزه هاشمی است، آقا محسن می خواهد برای سال ۱۴۰۰ کاندیدای ریاست جمهوری شود زیاد ملاحظه کاری می کند از ملاحظه کاری استفاده کردم از مثال بی ادبانه اش صرف نظر کردم

م 8 4 پاسخ 1399/10/23 -11:39

دعوای خواهر برادریه فقط دارن خودشون بهتر به مردم نشان میدن قبلا در خفا بوده حالا علنی شده فقط دست از سر مردم بردارن برن همو تیکه پاره کنن دوره این آقازاده ها دیگه تموم شده دارن دست و پای الکی میزن برا بودن

ملت مظلوم 6 2 پاسخ 1399/10/23 -11:37

دعوای زرگری

سرمد 7 4 پاسخ 1399/10/23 -11:37

خانم محترم اگر شما که دیگران را نامحترم و دروغگو خطاب میکنیدکمی به گفتار و رفتارهای بسیار متناقض خودتان می پرداختید دیگر خجالت می کشیدید و حرف از دلسوزی و برگشت به اصل نظام نمی زدید شما زبان به دفاع از قشر ضعیف و آسیب پذیر می کنید فراموشتان نشود چه اعداد نجومی برای انتخابات در فتنه سبز انجام دادیدآنهم زمانیکه در اوج بودیدشما اگر ترامپ را بر دلسوزان نظام ترجیح می دهید ما نبود امثال تورا ترجیح می دهیم و از جانب ما نیز سخن نگو

تنها 7 3 پاسخ 1399/10/23 -11:35

تنها راه نجات مهاجرت و فرار از این مملکته دوباره دعوی زرگری برای کشوندن مردم به انتخابات

دادفر فتاحی 8 22 پاسخ 1399/10/23 -11:30

بقول یکی از بزرگترا دیگه تو ایران مرد گیر نمیاد که تو ضعیفه بخوای سر بلند کنی بشین سر جات

کاربر ناشناس 1399/10/23 -15:35

احسنت

حسین رضائی 7 4 پاسخ 1399/10/23 -11:30

بر سر جنجال خانوادگی هاشمی میتوان چند نکته را گفت: 1- این می تواند یه دعوای زرگری باشد برای سرمایه گذاری اصلاح طلبان بر روی محسن هاشمی 2- عضو شورا بودن محسن هاشمی باعث شده تا محتاطتر عمل کند 3- گویا محسن هاشمی سیاستهای پدر خود را دنبال میکند و چراغ خاموش حرکت میکند

تهرانی 4 13 پاسخ 1399/10/23 -11:25

این خانوم اگه فقیر بود این حرفا رو نمیزد . در حالیکه بچه پنجمش رو از تو جوب جمع میکرد میزد به سینش امریکا رو لعنت میکرد . همین نطام پدرش و خودشون رو پولدار کرد . پدرم میگفت قبل از انقلاب با دمپایی خش خش میکرد . یادم نمیره برادرش مدیر مترو بور سال هشتاد و هشت . تو اعتراضات به مردم فشار اورد و قطار بیست دقیقه بیست دقیقه میومد مردم سر و کول هم بودن . الان داره راست راست میگرده و کسی عزلش نکرد.اینا رو که از ترس تایید نمیکنی بزاری تو سایت ولی گفتم به هر حال

آریایی 1399/10/23 -14:04

جهت اطلاع تهرانی !!!! خاندان هاشمی و خود هاشمی از قبل از انقلاب جزو خاندانهای متمکن بوده اند و کلی از اموالش را قبل از انقلاب برای به ثمر رسیدن انقلاب هزینه کرده ؛ اطلاعات نداری حداقل از بزرگترها بپرس !!!!!

مهدی 15 14 پاسخ 1399/10/23 -11:23

دمت گرم که از هر مردی مردتری فایزه هاشمی حرف دل مردم را زدی

رضا 6 4 پاسخ 1399/10/23 -11:20

عجب پاسخی پست و مقام بسیار کثیف است

س 16 9 پاسخ 1399/10/23 -11:19

خدایا ما را از شر خاندان هاشمی در امان نگهدار . آمین

اذر عسکری 14 5 پاسخ 1399/10/23 -11:17

والله از سر مستی ورفاه حرف میزنند و هیچکدامشان فکر مردم نبستند تنها به فکر قدرت از دست رفته اشان هستند وگرنه هیچ ادم مسلمان ومیهن پرستی از اینکه فشار بیشتری به هموطنش بیاد ابراز خرسندی نمیکنه این فشارها به قشر بالایی ها نمیرسه که دستشون تو جیب بیت المال هست

فاطمه 11 6 پاسخ 1399/10/23 -11:16

خانم هاشمی انتخابات مجلس ششم را یادت هست ؟یا نه الان کی گفته که مردم آن روزها را فراموش کردند مگه میشود گذشته خانواده هاشمی به خصوص شخص شمافراموش کرد کمتر ژست روشنفکری بگیرید چون اصلا به شما نمیاد

ایران اسلامی سربلند 11 34 پاسخ 1399/10/23 -11:15

خدایا توبه،ازدست این خانواده،فائزه خانم شنیدی این مثل که زبان سرخ سرسبزمیدهدبه باد

ستم ديده 19 10 پاسخ 1399/10/23 -11:15

دست از سرش بردار از همين شورا هم مي اندازند بيرون

ناشناس 1399/10/23 -12:08

خب بندازنش بیرون

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
می خواهند حذف روحانی را گردن سپاه بیندازند / بمباران شهرهای اسرائیل کاری ندارد ولی فریب نمی خوریم / ترور شهید فخری زاده ممکن است کار شبکه آقازاده ها و دامادهای مسئولان باشد! / جنگ سرد جدید آغاز شده، منتظر ترورهای بیشتر باشید
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد