خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۸ دی ۱۳۷۶

آقامحمدی گفت جناح چپ برنامه دارند رهبری را در مقابل مردم قرار دهند


29 دی 1399 - 19:29
60049e30aef08_60049e30aef0a
«عصر آقای [علی] آقامحمدى آمد. خطـر و برنامه جناح چپ براى رهبرى را متذکر شد و گفت برنامه دارند، که رهبرى را در مقابل مردم قرار دهند.»

 

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۸ دی ۱۳۷۶:

آقاى صباح زنگنه آمد. گفـت در وزارت امور خارجـه، از سـخنرانى رهبـرى در جمعـه نماز دمغ‌اند و فکر مى کنند، برنامه تشنج‌زدایی آنها به هم خورده است. حدس می‌زند، از این پس مراجعاتی که براى سرمایه گذارى در نفت و گاز ما بود، متوقف شود و قاعـدتاً آمریکـا هـم فشار تحریم را زیاد مى کند. از من خواست، در سفر بـه عربـستان سـعودی، بـه خـاطر نقـش مذاکراتی که در تهران با امیرعبداالله، [ولیعهد عربستان ] و سعود فیصلال، [وزیـر امورخارجـه عربستان] داشتم، براى همکارى در بالا بردن قیمـت نفـت پیگیـرى کـنم؛ گفـتم آنهـا دلیـل درستى براى بالابردن تولید اوپک ارایه ندادند و باید پیگیرى کنیم.

البته من هنوز تصمیم قطعى به سفر نگرفته ام؛ اولاً بـه خـاطر توقعـات زیـادى کـه از ایـن سفرم اظهار مى شود، از قبیل گرفتن امتیاز در بقیع و آثار ائمـه و امتیـاز بـراى شـیعه و مـسأله برائت و مسأله نفت؛ بدون اینکه در مقابل امتیازى بدهیم. ثانیاً به خـاطر اینکـه تردیـد جـدى داریم که سفر را زیارتى انجام دهیم و یا سیاسى ـ زیارتى که عربستان مى‌خواهـد، بـا شـروع سفر از ریاض، سفر سیاسى باشد.

خـانم [فاطمـه] رمـضانى، همـسر آقـاى [رضـا] امراللهـى و نماینـده مجلـس آمـد. دربـاره موضع‌گیرى در مواردى که دو جنـاح تعـارض دارنـد، مـشورت کـرد. گفـتم هـر چـه حـق تشخیص مى دهد عمل کند و کارى بـه اینکـه چـه جنـاحى ، راضـى یـا ناراضـى مـى شـوند، نداشته باشد. از کنار گذاشتن شوهرش گله دارد؛ با توجه به اینکه یزدى اند و از کـارگزاران سازندگى، چنین انتظارى نداشته‌انـد. گفـت، بعـد از آمـدن آقای آقازاده، سـازمان انـرژى هسته ى دچار رکود شده و از من خواست به ایشان تذکر بدهم.

مصاحبه‌اى به مناسبت روز قدس با شبکه چهـار سـیما داشـتم . دربـاره کتـاب سرگذشـت فلسطین و روند سازش و آینده فلسطین صـحبت کـردم . عفـت ، بـرا ى پیگیـرى ویراسـتارى کتاب "داستان چشم به راه" که نوشته است، به دفتر آمده بود.

عصر آقای [علی] آقامحمدى آمد. درباره تحلیلی که اخیـرا دبیرخانـه شـوراى امنیـت بـه دستور رهبرى درباره مسأله ثروت هاى بادآورده نوشته، نظرخواهى کرد. نظراتى دادم. خطـر و برنامه جناح چپ براى رهبرى را متذکر شد و گفت برنامه دارند، که رهبـرى را در مقابـل مردم قرار دهند. نسبت به مصاحبه آقاى خاتمى هم از لحاظ محتوى و هـم از لحـاظ شـکل کار انتقاد داشت و گفت که شبکه سی‌ان‌ان، شرط کرده بوده که در نماز جمعه، ایران و عکس رهبرى و امام در دید دوربین نباشد. اگر این خبر درست باشد، خیلى کار بدى است. گفت، در محل ملاقات هاي کنار [اجلاس سران سازمان] کنفرانس اسلامى، آقـاى خـاتمى هـم بـه جاى عکس رهبرى قاب هـایى بـا عکـس امـام و آقـاى خـاتمى گذاشـته بودنـد کـه مـورد اعتراض دفتر رهبرى شده است . احتمال وجود مـذاکرات پـشت پـرده در مـورد مـصاحبه را مطرح کرد.

«عصر آقای [علی] آقامحمدى آمد. خطـر و برنامه جناح چپ براى رهبرى را متذکر شد و گفت برنامه دارند، که رهبرى را در مقابل مردم قرار دهند.»

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60049e30aef08_60049e30aef0a
29 دی 1399 - 19:29

 

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۸ دی ۱۳۷۶:

آقاى صباح زنگنه آمد. گفـت در وزارت امور خارجـه، از سـخنرانى رهبـرى در جمعـه نماز دمغ‌اند و فکر مى کنند، برنامه تشنج‌زدایی آنها به هم خورده است. حدس می‌زند، از این پس مراجعاتی که براى سرمایه گذارى در نفت و گاز ما بود، متوقف شود و قاعـدتاً آمریکـا هـم فشار تحریم را زیاد مى کند. از من خواست، در سفر بـه عربـستان سـعودی، بـه خـاطر نقـش مذاکراتی که در تهران با امیرعبداالله، [ولیعهد عربستان ] و سعود فیصلال، [وزیـر امورخارجـه عربستان] داشتم، براى همکارى در بالا بردن قیمـت نفـت پیگیـرى کـنم؛ گفـتم آنهـا دلیـل درستى براى بالابردن تولید اوپک ارایه ندادند و باید پیگیرى کنیم.

البته من هنوز تصمیم قطعى به سفر نگرفته ام؛ اولاً بـه خـاطر توقعـات زیـادى کـه از ایـن سفرم اظهار مى شود، از قبیل گرفتن امتیاز در بقیع و آثار ائمـه و امتیـاز بـراى شـیعه و مـسأله برائت و مسأله نفت؛ بدون اینکه در مقابل امتیازى بدهیم. ثانیاً به خـاطر اینکـه تردیـد جـدى داریم که سفر را زیارتى انجام دهیم و یا سیاسى ـ زیارتى که عربستان مى‌خواهـد، بـا شـروع سفر از ریاض، سفر سیاسى باشد.

خـانم [فاطمـه] رمـضانى، همـسر آقـاى [رضـا] امراللهـى و نماینـده مجلـس آمـد. دربـاره موضع‌گیرى در مواردى که دو جنـاح تعـارض دارنـد، مـشورت کـرد. گفـتم هـر چـه حـق تشخیص مى دهد عمل کند و کارى بـه اینکـه چـه جنـاحى ، راضـى یـا ناراضـى مـى شـوند، نداشته باشد. از کنار گذاشتن شوهرش گله دارد؛ با توجه به اینکه یزدى اند و از کـارگزاران سازندگى، چنین انتظارى نداشته‌انـد. گفـت، بعـد از آمـدن آقای آقازاده، سـازمان انـرژى هسته ى دچار رکود شده و از من خواست به ایشان تذکر بدهم.

مصاحبه‌اى به مناسبت روز قدس با شبکه چهـار سـیما داشـتم . دربـاره کتـاب سرگذشـت فلسطین و روند سازش و آینده فلسطین صـحبت کـردم . عفـت ، بـرا ى پیگیـرى ویراسـتارى کتاب "داستان چشم به راه" که نوشته است، به دفتر آمده بود.

عصر آقای [علی] آقامحمدى آمد. درباره تحلیلی که اخیـرا دبیرخانـه شـوراى امنیـت بـه دستور رهبرى درباره مسأله ثروت هاى بادآورده نوشته، نظرخواهى کرد. نظراتى دادم. خطـر و برنامه جناح چپ براى رهبرى را متذکر شد و گفت برنامه دارند، که رهبـرى را در مقابـل مردم قرار دهند. نسبت به مصاحبه آقاى خاتمى هم از لحاظ محتوى و هـم از لحـاظ شـکل کار انتقاد داشت و گفت که شبکه سی‌ان‌ان، شرط کرده بوده که در نماز جمعه، ایران و عکس رهبرى و امام در دید دوربین نباشد. اگر این خبر درست باشد، خیلى کار بدى است. گفت، در محل ملاقات هاي کنار [اجلاس سران سازمان] کنفرانس اسلامى، آقـاى خـاتمى هـم بـه جاى عکس رهبرى قاب هـایى بـا عکـس امـام و آقـاى خـاتمى گذاشـته بودنـد کـه مـورد اعتراض دفتر رهبرى شده است . احتمال وجود مـذاکرات پـشت پـرده در مـورد مـصاحبه را مطرح کرد.

منبع: انتخاب

66

نظرات 3
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1399/10/30 -05:43

این همه بدبختی را هاشمی دارودسته هاشمی آورده

رضا 1 1 پاسخ 1399/10/29 -21:04

این جناحها مگر خدا را قبول ندارند که چه راحت همدیگر را مورد تهمت وغیبت قرار میدهند ابروی کشور اسلامی را برده اید

مورچه 1 1 پاسخ 1399/10/29 -19:50

چه دست آویزی درست کرده برای ضربه زدن ب جناع مقابل خدایا خودت ب ۸۰میلیون مردم معمولی این مملکت کمک کن ببین چطوری پته هم رامیریزن روی اب برای رسیدن ب ثروت وقدرت جایگاه مردم کجاست خدا میداند

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks