بحثی حقوقی درباره حجاب و بی‌حجابی


1 مهر 1399 - 21:56
5f6a41d0935b5_2020-09-22_21-56
یک تحلیلگر مسائل اجتماعی نوشت: دروغگويي، غيبت، ترك واجبات و انجام محرمات ديگر بسيار فراوان است ولي هيچ ‌كدام مشمول اين حكم نمي‌شوند يا در عمل كسي به آنها كاري ندارد و پليس متعرض مرتكبين اين گناهان نمي‌شود.

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:
در پي يك گفت‌وگوي تلويزيوني درباره حجاب بحث درباره اين مشكل هميشگي دوباره شدت گرفت. اگرچه شايد برخي از مواردي كه در ادامه خواهم گفت تكراري محسوب شود ولي در فضاي كنوني اين گفت‌وگوها مي‌تواند مفيد باشد. ابتدا بد نيست به نقد قانون مربوط به حجاب اشاره شود. اين متن نه شرايط متعارف براي يك قانون را دارد و نه حتي شرعي است و نيز نه به ‌طور دقيق اجرا مي‌شود. متن مربوط را مرور كنيم. 

ماده  638  قانون  مجازات: 
- هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. 
تبصره: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد. 
1- اين متن ويژگي قانون را ندارد. زيرا نوشتن حجاب شرعي تعريف دقيقي را براي رعايت اين ماده ارايه نمي‌كند و توضيح نمي‌دهد كه حجاب شرعي واجد چه مشخصاتي است؟ به ويژه آنكه هر مرجعي ممكن است فتواي متفاوتي داشته باشد. يا آنكه مردم اطلاعي از اين حدود نداشته باشند. اگر منظور فتواي رهبري است در اين صورت به جاي اين كلمه بايد به‌طور دقيق آن فتوا را با ذكر جزييات مي‌نوشتند. علت ننوشتن اين فتوا و بيان كلي حجاب شرعي ايجاد ابهام و ايهام است تا عندالزوم از اجراي كامل آن پرهيز شود. 
2- شرعي نيست؛ زيرا حكم را براي همه زنان نوشته است در حالي كه براي زنان غيرمسلمان نه‌ تنها  چنين  ضرورتي وجود ندارد بلكه عكس آن حكم مي‌شود. همين نكته نشان مي‌دهد كه فلسفه حجاب متفاوت از چيزي است كه گفته مي‌شود.
3ـ اجرا نمي‌شود؛ چرا كه با ارجاع به سن بلوغ، روشن است كه بسياري از دختران و نيز زنان اين ماده را رعايت نمي‌كنند. حجاب مورد نظر اين قانون فقط به انداختن يك پارچه روي سر محدود شده است ولي با بيرون بودن مو و حتي گردن و...  عملا برخوردي نمي‌شود. زيرا كه عملا چنين مواجه‌هاي غيرممكن است و اگر اجرا شود، روزانه ده‌ها هزار پرونده قضايي در اين زمينه بايد گشوده شود.
ريشه اين مشكل كجاست؟ برخي افراد در دفاع يا رد اين قانون به نظرات مردم استناد مي‌كنند. اينكه اكثريت طرفدار قانون حجاب هستند يا نيستند. دو طرف هم ادعاهاي يكديگر را تخطئه مي‌كنند. البته راه‌حل رفع اين اختلاف ساده است. مي‌توان همزمان از طريق چند موسسه  نظرخواهي كرد. گر چه نگاهي به عرصه عمومي و خيابان نشان مي‌دهد كه واقعيت چيست. از سال 1384 به ويژه از 1388 به بعد روند بي‌توجهي به حجاب كه پيش‌تر هم بود، شدت گرفته و حتي در عمل تبديل به يك كنش سياسي نيز شده است. اگر يك زماني انتخاب رنگ مقنعه يا روسري كنش سياسي بود، امروز اصل داشتن و نداشتن آن تبديل به كنش سياسي شده است. 
نكته جالب ماجرا مخالفت تعدادي از زنان محجبه با الزامي بودن حجاب است زيرا آنان حجاب را آگاهانه انتخاب كرده‌اند و دوست ندارند كه حجاب به عنوان يك الزام و اجبار معرفي شود. حتي به دليل امتيازهايي كه براي افراد محجبه در نظر گرفته مي‌شود از اين وضعيت ناراضي هستند و اين انتخاب را در ذهن ديگران با انگيزه‌هاي سودجويانه و غيرعقيدتي تلقي خواهد كرد. اين وضعيت همچنين موجب رواج فرهنگ ريا و دورويي مي‌شود. ريشه اين مشكل در فلسفه حقوق موجود در نظام قانونگذاري است. فلسفه‌اي كه معلوم نيست، فقه است يا حفظ نظم اجتماعي؟ اگر فقه است، مي‌توان ده‌ها عمل ديگر را ذكر كرد كه گناه آن بيشتر از بي‌حجابي است و شرع نيز به آن حساسيت دارد ولي مشمول ماده 638 نشده است. يك مورد كوچك آن تراشيدن ريش آقايان است، احتمالا زور آقايان بيشتر است. اصولا معلوم نيست چرا در تبصره اين ماده فقط همين يك مورد بيان شده است؟ ضمن اينكه اصل ماده نيز مصداق نقض قاعده عقاب بلابيان مي‌شود زيرا ممكن است كسي امور حرام مذكور در ماده را نداند. به ويژه غيرمسلمانان چرا بايد حرام و حلال ما را بدانند؟
دروغگويي، غيبت، ترك واجبات و انجام محرمات ديگر بسيار فراوان است ولي هيچ ‌كدام مشمول اين حكم نمي‌شوند يا در عمل كسي به آنها كاري ندارد و پليس متعرض مرتكبين اين گناهان نمي‌شود. اتفاقا در عرصه عمومي هم دروغ مي‌گويند و نمونه‌اش فراوان است. به علاوه بي‌حجابي در منزل نزد افراد نامحرم نيز مي‌تواند و‌بايد جرم تلقي شود تا اين فلسفه رعايت شود. چرا بايد گناه در داخل خانه جرم نباشد و در فضاي عمومي باشد؟ آيا رابطه نامشروع هم مي‌تواند مصداق چنين قاعده‌اي تلقي شود؟
اگر فلسفه اين ماده نظم اجتماعي است كه ظاهرا بايد چنين باشد، زيرا رفتار حرام محدود به معابر و انظار عموم شده است، در اين صورت بايد قيد حجاب شرعي كه امري ثابت است، برداشته شود و مقيد به پوششي شود كه نظم اجتماعي را نقض و عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند. چون پوشش برحسب اينكه در چه وضعي باشيم، آثار متفاوتي بر جامعه دارد. همان‌ طور كه نمي‌توان با لباس شنا يا ژيمناستيك در خيابان راه رفت در حالي كه در استاديوم و استخر اين لباس را مي‌پوشند و امري عادي و حتي لازم است.  بنابراين پيش از هر چيز بايد فلسفه حقوق  و قانونگذاري را در ايران مشخص كرد. اغلب تعارضاتي كه در حقوق ايران وجود دارد ناشي از وجود دو سرچشمه متعارض يا حداقل ناهمساز در فلسفه حقوق و قانونگذاري است.

یک تحلیلگر مسائل اجتماعی نوشت: دروغگويي، غيبت، ترك واجبات و انجام محرمات ديگر بسيار فراوان است ولي هيچ ‌كدام مشمول اين حكم نمي‌شوند يا در عمل كسي به آنها كاري ندارد و پليس متعرض مرتكبين اين گناهان نمي‌شود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f6a41d0935b5_2020-09-22_21-56
1 مهر 1399 - 21:56

عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت:
در پي يك گفت‌وگوي تلويزيوني درباره حجاب بحث درباره اين مشكل هميشگي دوباره شدت گرفت. اگرچه شايد برخي از مواردي كه در ادامه خواهم گفت تكراري محسوب شود ولي در فضاي كنوني اين گفت‌وگوها مي‌تواند مفيد باشد. ابتدا بد نيست به نقد قانون مربوط به حجاب اشاره شود. اين متن نه شرايط متعارف براي يك قانون را دارد و نه حتي شرعي است و نيز نه به ‌طور دقيق اجرا مي‌شود. متن مربوط را مرور كنيم. 

ماده  638  قانون  مجازات: 
- هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. 
تبصره: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد. 
1- اين متن ويژگي قانون را ندارد. زيرا نوشتن حجاب شرعي تعريف دقيقي را براي رعايت اين ماده ارايه نمي‌كند و توضيح نمي‌دهد كه حجاب شرعي واجد چه مشخصاتي است؟ به ويژه آنكه هر مرجعي ممكن است فتواي متفاوتي داشته باشد. يا آنكه مردم اطلاعي از اين حدود نداشته باشند. اگر منظور فتواي رهبري است در اين صورت به جاي اين كلمه بايد به‌طور دقيق آن فتوا را با ذكر جزييات مي‌نوشتند. علت ننوشتن اين فتوا و بيان كلي حجاب شرعي ايجاد ابهام و ايهام است تا عندالزوم از اجراي كامل آن پرهيز شود. 
2- شرعي نيست؛ زيرا حكم را براي همه زنان نوشته است در حالي كه براي زنان غيرمسلمان نه‌ تنها  چنين  ضرورتي وجود ندارد بلكه عكس آن حكم مي‌شود. همين نكته نشان مي‌دهد كه فلسفه حجاب متفاوت از چيزي است كه گفته مي‌شود.
3ـ اجرا نمي‌شود؛ چرا كه با ارجاع به سن بلوغ، روشن است كه بسياري از دختران و نيز زنان اين ماده را رعايت نمي‌كنند. حجاب مورد نظر اين قانون فقط به انداختن يك پارچه روي سر محدود شده است ولي با بيرون بودن مو و حتي گردن و...  عملا برخوردي نمي‌شود. زيرا كه عملا چنين مواجه‌هاي غيرممكن است و اگر اجرا شود، روزانه ده‌ها هزار پرونده قضايي در اين زمينه بايد گشوده شود.
ريشه اين مشكل كجاست؟ برخي افراد در دفاع يا رد اين قانون به نظرات مردم استناد مي‌كنند. اينكه اكثريت طرفدار قانون حجاب هستند يا نيستند. دو طرف هم ادعاهاي يكديگر را تخطئه مي‌كنند. البته راه‌حل رفع اين اختلاف ساده است. مي‌توان همزمان از طريق چند موسسه  نظرخواهي كرد. گر چه نگاهي به عرصه عمومي و خيابان نشان مي‌دهد كه واقعيت چيست. از سال 1384 به ويژه از 1388 به بعد روند بي‌توجهي به حجاب كه پيش‌تر هم بود، شدت گرفته و حتي در عمل تبديل به يك كنش سياسي نيز شده است. اگر يك زماني انتخاب رنگ مقنعه يا روسري كنش سياسي بود، امروز اصل داشتن و نداشتن آن تبديل به كنش سياسي شده است. 
نكته جالب ماجرا مخالفت تعدادي از زنان محجبه با الزامي بودن حجاب است زيرا آنان حجاب را آگاهانه انتخاب كرده‌اند و دوست ندارند كه حجاب به عنوان يك الزام و اجبار معرفي شود. حتي به دليل امتيازهايي كه براي افراد محجبه در نظر گرفته مي‌شود از اين وضعيت ناراضي هستند و اين انتخاب را در ذهن ديگران با انگيزه‌هاي سودجويانه و غيرعقيدتي تلقي خواهد كرد. اين وضعيت همچنين موجب رواج فرهنگ ريا و دورويي مي‌شود. ريشه اين مشكل در فلسفه حقوق موجود در نظام قانونگذاري است. فلسفه‌اي كه معلوم نيست، فقه است يا حفظ نظم اجتماعي؟ اگر فقه است، مي‌توان ده‌ها عمل ديگر را ذكر كرد كه گناه آن بيشتر از بي‌حجابي است و شرع نيز به آن حساسيت دارد ولي مشمول ماده 638 نشده است. يك مورد كوچك آن تراشيدن ريش آقايان است، احتمالا زور آقايان بيشتر است. اصولا معلوم نيست چرا در تبصره اين ماده فقط همين يك مورد بيان شده است؟ ضمن اينكه اصل ماده نيز مصداق نقض قاعده عقاب بلابيان مي‌شود زيرا ممكن است كسي امور حرام مذكور در ماده را نداند. به ويژه غيرمسلمانان چرا بايد حرام و حلال ما را بدانند؟
دروغگويي، غيبت، ترك واجبات و انجام محرمات ديگر بسيار فراوان است ولي هيچ ‌كدام مشمول اين حكم نمي‌شوند يا در عمل كسي به آنها كاري ندارد و پليس متعرض مرتكبين اين گناهان نمي‌شود. اتفاقا در عرصه عمومي هم دروغ مي‌گويند و نمونه‌اش فراوان است. به علاوه بي‌حجابي در منزل نزد افراد نامحرم نيز مي‌تواند و‌بايد جرم تلقي شود تا اين فلسفه رعايت شود. چرا بايد گناه در داخل خانه جرم نباشد و در فضاي عمومي باشد؟ آيا رابطه نامشروع هم مي‌تواند مصداق چنين قاعده‌اي تلقي شود؟
اگر فلسفه اين ماده نظم اجتماعي است كه ظاهرا بايد چنين باشد، زيرا رفتار حرام محدود به معابر و انظار عموم شده است، در اين صورت بايد قيد حجاب شرعي كه امري ثابت است، برداشته شود و مقيد به پوششي شود كه نظم اجتماعي را نقض و عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند. چون پوشش برحسب اينكه در چه وضعي باشيم، آثار متفاوتي بر جامعه دارد. همان‌ طور كه نمي‌توان با لباس شنا يا ژيمناستيك در خيابان راه رفت در حالي كه در استاديوم و استخر اين لباس را مي‌پوشند و امري عادي و حتي لازم است.  بنابراين پيش از هر چيز بايد فلسفه حقوق  و قانونگذاري را در ايران مشخص كرد. اغلب تعارضاتي كه در حقوق ايران وجود دارد ناشي از وجود دو سرچشمه متعارض يا حداقل ناهمساز در فلسفه حقوق و قانونگذاري است.

66

نظرات 19
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
بسیجی 0 0 پاسخ 1399/7/3 -12:32

بی حجاب ها باید اعدام شوند تا ثکیر نشوند

احدی 1 0 پاسخ 1399/7/2 -10:17

دفاع کامنت گذار بنام مهری که با بسم الله هم نوشته بدترین دفاع است ویحتمل اگاهانه وبا هدف افراد مذهبی نوشته شده است ، فردی مطالبی را منطقی عنوان نموده بایدپاسخش منطقی داده شود نه مانند مهری خانم غیر منطقی صورت مسئله را به جای حل مسئله پاک کرد

کاربر ناشناس 1399/7/2 -11:51

شما درست میگین دفاع من منطقی نیست ؟ من یک انسانم وجنس خودم را خوب می شناسم هروقت ازچیزی که خداوند به ماامرکرده خوشمان نمی آید می شینیم وبرای اینکه این امر رااز سرخودبازکنیم کلی حرف واماواگر میاریم تا دراخر بهانه خوبی برای کارخودبیابیم وخودرا ازانجام ندادن دستورتبرعه کنیم !! آقای عبدی هم باید برود وازخداجوابش رابگیردچون امرخداست وسلام

فرهاد 1 0 پاسخ 1399/7/2 -08:15

در جامعه دینی/اسلامی غیبت، دروغ و ربا(به طور خلاصه هر سه غدر و خیانت)شناخته شده و برای پاکیزگی اجتماعی باید با آن‌ها مقابله کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم (مهری) 3 3 پاسخ 1399/7/2 -07:32

من وقتی برای اولین بار ایشونو دیدم فهمیدم که اویک میز ریاست یا وزارت می خواد هیچ کس گوش نکرد ولی بازهم میگم اگه می خواهیددیگه اونو نبینید ایشونو وزیر کنید اگه دیگه بین مردم دیدین

ناشناس 1399/7/2 -09:50

تیشون سالهاست روزنامه نگاره.کارش اینه چی میگی خانم؟مثلا تیزی؟بزرگتریم اشتباهش اینه از دیوارسفارت رفت بالا اقرار هم نمیکنه به اشتباهش بقیه تحلیلهاش اکثرا معقولن

کاربر ناشناس 1399/7/2 -11:39

من می‌دونم ایشون کی هستن ؟یک اصلاح طلب ........ ....... شما هم دلتون به حال اون نسوخته ازاینکه ایشون ازلانه جاسوسی شیطان بزرگ رفته بالا ناراحتی !! قرار نیست هرکسی کاری کردنقدنشود!!چون صحبت کردن درمورداین موضوع«حجاب» سردرازداردمگردرقران حجاب واجب نیست؟ مگرگفته نشده بجز گردی صورت وازمچ دست نباید بیشتردیده شود؟ مگر گفته نشده ابرو که برداشته شد زینت است وزینت بایدپوشیده شود؟مگر مابه دین محمد‹ص›نیستیم ؟ پس برین ببینین فاطمه زهرا به عنوان اولین وبزرگ ترین ومهم ترین زن اسلام که خدا وپیغمبر اورا الگوی زنان مسلمان انتخاب کردن چگونه است بعداً هرکس نظری بدهدوکلی حرف دیگه.......

. 0 5 پاسخ 1399/7/2 -07:32

درود بر استاد دانشمند فرزند ایران زمین

ناشناس 2 2 پاسخ 1399/7/2 -03:57

چرا حجاب برای زنها هست اولا؟ ، الان که دخترها و پسرها مثل هم شدند ثانیا حجاب در قرآن به این شکلی که شما یک دختر را وادار میکنید نیست ثالثا اگر اینقدر به حجاب گیر بدید، بدتر جنس مخالف کنجکاو میشه، اگر عادی باشه زنها اینقدر با تجملات بیرون نمیان، مردها هم اینقدر وسوسه نمیشن، الانسان حریص علیما منع

رزز 3 4 پاسخ 1399/7/2 -01:17

سوپاپ اطمینان نظام

یک دانشجوی پسر 6 12 پاسخ 1399/7/1 -23:28

حجاب یک ارزشه به نظرم کسی که محجبه ست مورد اماج هوس نامحرم قرار نمیگیره واین حس در تمام ما جوانها وجود داره در این مورد مردد نباشید وکسانی که بی حجابند از اونجایی که شهوت بعد مشترک حیوان وانسانه عملا دوست دارندنامحرمان باهاشون مثل حیوون برخورد کنند پس این حجابه که ارزش خانمو بالا میبره نه بی حجابی

یکی از مردم 1399/7/2 -01:42

اصلا منظور طرف رو فهمیدی؟؟؟ میگه جزء گناهان کبیره نیست ولی انجام گناهان کبیره اصلا برای کسی مهم نیست!!! منظور طرف رو بفهم بعد نظر بده نگفت ارزش نیست!!!

ریزه میزه 2 4 پاسخ 1399/7/1 -22:53

عزرائیل وجبرائیل واسرافیل هم قدراین مغزمتفکرونابغه بی بدیل (عبدی) را نمیدانندچه برسدبه ما...! -اقای عبدی!با اینگونه تعریف وتمجیدها حالا راضی میشی دیگه اسمون بریسمون نبافی...!؟

علی 11 4 پاسخ 1399/7/1 -22:34

انتخابات اومد بحث حجاب داغ شد!

ایران 1399/7/2 -09:28

براستی متوجه نوشته شدید؟

کاربر ناشناس 7 0 پاسخ 1399/7/1 -22:30

وقتیکه الگوی مردم مجلس باشددنامیخواهدواخلاسگران هم خیانت ومیکنندکسی جوابگونیست نتیجه امتحان خداوند چه میشود

کلاه قرمزی 7 4 پاسخ 1399/7/1 -22:30

آقای عبدی همین خود شما اولین کسی بودین شلاق و تحریم و توحش و وقتی مث گربه از دیوار سفارت بالا میرفتین به ملت زدین. حالا هم تیریپ دموکرات ورداشتین و همه جا اظهار فضل میفرمایید. انشالله روزی برسه همتون و بالای دار ببینیم.

مجید 15 5 پاسخ 1399/7/1 -22:09

اگر اسلام را قبول کردید باید همه قوانین را اجرا کنید نمیشه قسمتی را شدیدا اجرا و قسمتی را اجرا نکنید در خود قرآن آمده زنانی که به سن یائسگی رسیدند نیاز نیست حجاب رعایت کنند یا حجاب به چه شکلی باشه نیامده کشوری مثل عربستان که از کشور ما خیلی بیشتر به قوانین اسلام پایبندند ممنوعیت اجبار حجاب را برداشت اما کشور ما قسمتی از قوانین را اجرا و قسمتی را با تفسیر خودشان به مردم تحمیل میکنند

عجیب تر... 1399/7/2 -01:45

توی قرآن گفته چهار انگشت دزد برای بار اول باید قطع بشه!!! ولی نگفته کسی اختلاس میلیاردی کرد بره کانادا!!!!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
دوئل بایدن - ترامپ و ایالات سرنوشت ساز/ ترامپ پیروزی با آراء الکترال را تکرار می‌کند؟/ بایدن در انتظار گرفتن انتقام هیلاری از ترامپ
آمار بگیرید پروفسور سمیعی چندتا فالوور دارد و آقایی که ترکیبی می‌زند، چند تا/ خدا را شکر می‌کنم که جزو بازماندگان سال ۹۸ هستم/ چرا مهر کمدی روی من می‌زنید؟
به آقای روحانی رای دادم، هوادارانم حق دارند بلاکم کنند / فکر می‌کردم کرونا برای همسایه است
سردبیر لوبلاگ: آمریکا آماده ورود به جنگ داخلی با اشاره ترامپ/ شواهد نگران کننده ای وجود دارد/ اگر ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرد چه اتفاقی می‌افتد؟
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد