نماینده مردم ساری:

در تهران خانه ندارم، شبی خانه یک نفر می‌خوابم/ امشب می‌روم خانه پسرعمه‌ام، فردا خانه پسرداییم!


5 مهر 1399 - 16:33
5f6f3a4d2fc43_2020-09-26_16-25
نماینده ساری گفت: من نماینده مجلس 80 میلیون مردم هستم، به خاطر همین مشکلاتی که شما می گویید، واقعا در تهران خانه ندارم. فقیر نیستم اما خانه ندارم. یک خانه در ساری دارم.

 علی بابایی کارنامی با بیان اینکه اگر رییس جمهور یک حرف خوب زده باشد حرف روز یکشنبه بود. بله، یک سری بی تدبیری وجود دارد که باعث شده شکم مردم ما خالی باشد. واقعا هم خالی است و ما هم قبول داریم. اما حرف دیروز رییس جمهور اقتدار ملی بود. ما بی تدبیری های فراوانی در حوزه مدیریت اقتصادی، اجتماعی در کشور داریم. مجلس و دولت باید پای کار بیایند تا با همگرایی مشکلات را حل کنیم.

وی به این سوال که « امروز شما از همگرایی می گویید؟ اما مجلس با شعار دیگری وارد میدان شد. قرار شما کنترل سریع مشکلات معیشتی بود. چرا تا کنون هیچ تغییر مثبتی ایجاد نشده است؟ چرا روز به روز مشکلات پیچیده تر می شوند؟ چرا در این مدت قیمت ها سه تا چهار برابر شده است؟ آیا مجلس یادش است که اولویتش چه بود؟» پاسخ داد: جای صحبت، گفتگو و بحث کارشناسی دارد. جا دارد که دولت لایحه های خوبی برای سیاست های پولی، ارزی، معیشتی و رفاهی به مجلس بیاورد. آقای قالیباف با وزیر نفت به توافقات خوبی رسیده اند. در آینده نزدیک به نتایج خوبی خواهیم رسید. همین صحبت ها با وزیر اقتصاد، با رییس بانک مرکزی شده است. اما کسی نمی تواند بعد از دو سه ماه از مجلس توقع داشته باشد. من از نگاه مجلس عرض می کنم.

در هر صورت دولت و مجلس باید همفکری کنند

وی در پاسخ به این پرسش که « این حرف های شما ( اینکه سه ماهه از مجلس توقع نداشته باشید) را اگر کنار شعارهای انتخاباتی بگذاریم، همگِن است؟ اگر این صحبت های شما را بگذاریم کنار آمار کسانی که برای اولین بار مجبور به دزدی شدند، چرا که معاششان را نتوانستند تامین کنند، اگر حرف های شما را بگذاریم کنار اخبار کسانی که بی خانمان شدند، کسانی که به حاشیه شهر رانده شدند، بالای پشت بام نشین شدند، آیا اگر کنار خشونتی بگذاریم که از فرط فقر در جامعه افزایش یافت، شما هنوز به مجلس و خودتان حق می دهید که تعامل کنید تا آرام آرام اوضاع بهبود پیدا کند؟ » اظهار کرد: در هر صورت دولت و مجلس باید بنشینند و برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور همفکری کنند.

اگر کارهایمان نتیجه داشت شما می دیدید و نمی پرسیدید

کارنامی به این پرسش که « سه ماه برای این گفتگو و همفکری فرصت بود و شما می گویید انجام دادید. مثلا گفتید وزیر اقتصاد و نفت و رییس بانک مرکزی با آقای قالیباف به توافقات خوبی رسیده اند. نتیجه این توافقات برای مردم چه است؟ آن را بگویید.» پاسخ داد: نتیجه را باید به زودی اعلام کنیم. بهرحال نتیجه را باید پیگیری کرد. نتیجه چه شد؟ اگر نتیجه داشت که شما این حرف را به من نمی زدید. نتیجه تا الان نداشت. ما می خواهیم نتیجه بگیریم.

آثار کار ما را سال آینده می بینید

وی در پاسخ به این پرسش که « جواب شما به مردمی که الآن نان و خانه ندارند این است که نتیجه نداشت؟» بیان کرد: مجلس چهار ماه است سر کار است. مجلسی که چهار ماه است سرکار آمده پاسخگوی سابقه چهل سال باشد. اگر توقع دارید من گزارش کار بدهم. در حد چهار ماه جواب می دهم . در این چهار ماه چهار یا پنج تا طرح آماده کردیم. مقام معظم رهبری فرمودند این طرح ها باید کارشناسی شود. یک لایحه مسکن در کمیسیون عمران مطرح است. بن خرید کالا در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح است. انبساط بودجه ای هم جزو طرح هایی است که مطرح است. همه این بحث ها بحث هایی است که شما آثار آن را یکسال بعد خواهید دید. حداقل از نظر عملکردی که این مجلس دارد. بله، مشکلات زیادی وجود دارد. ما هم مثل مردم هستیم. در بین مردم هستیم. در بین آنها زندگی می کنیم. امروز شرایط سخت است.

مشکل اجاره خانه ندارم ولی مشکل مردم برای من هم هست

کارنامی به این پرسش که « آیا امروز شما هم مشکل اجاره خانه دارید؟ » پاسخ داد: نه من مشکل اجاره خانه ندارم ولی مشکل اجاره خانه مردم مشکل من هم هست. من خادم و فرزند این مردم هستم. من جدای از این مردم نیستم. شما می توانید صادقانه بنویسید که علی کارنامی، نماینده ساری گفت « چون من در تهران خانه ندارم، هر شب خانه یکی از فامیل هایم می خوابم» . من نماینده مجلس ۸۰ میلیون مردم هستم، به خاطر همین مشکلاتی که شما می گویید، واقعا در تهران خانه ندارم. فقیر نیستم اما خانه ندارم. یک خانه در ساری دارم. اگر آن را بفروشم، زن و بچه ی من آنجا باید چه کار کند. برای همین شبی خانه یک نفر می خوابم. امشب می روم خانه پسر عمه ام، فردا می روم خانه پسر داییم می خوابم.

نماینده ساری گفت: من نماینده مجلس 80 میلیون مردم هستم، به خاطر همین مشکلاتی که شما می گویید، واقعا در تهران خانه ندارم. فقیر نیستم اما خانه ندارم. یک خانه در ساری دارم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f6f3a4d2fc43_2020-09-26_16-25
5 مهر 1399 - 16:33

 علی بابایی کارنامی با بیان اینکه اگر رییس جمهور یک حرف خوب زده باشد حرف روز یکشنبه بود. بله، یک سری بی تدبیری وجود دارد که باعث شده شکم مردم ما خالی باشد. واقعا هم خالی است و ما هم قبول داریم. اما حرف دیروز رییس جمهور اقتدار ملی بود. ما بی تدبیری های فراوانی در حوزه مدیریت اقتصادی، اجتماعی در کشور داریم. مجلس و دولت باید پای کار بیایند تا با همگرایی مشکلات را حل کنیم.

وی به این سوال که « امروز شما از همگرایی می گویید؟ اما مجلس با شعار دیگری وارد میدان شد. قرار شما کنترل سریع مشکلات معیشتی بود. چرا تا کنون هیچ تغییر مثبتی ایجاد نشده است؟ چرا روز به روز مشکلات پیچیده تر می شوند؟ چرا در این مدت قیمت ها سه تا چهار برابر شده است؟ آیا مجلس یادش است که اولویتش چه بود؟» پاسخ داد: جای صحبت، گفتگو و بحث کارشناسی دارد. جا دارد که دولت لایحه های خوبی برای سیاست های پولی، ارزی، معیشتی و رفاهی به مجلس بیاورد. آقای قالیباف با وزیر نفت به توافقات خوبی رسیده اند. در آینده نزدیک به نتایج خوبی خواهیم رسید. همین صحبت ها با وزیر اقتصاد، با رییس بانک مرکزی شده است. اما کسی نمی تواند بعد از دو سه ماه از مجلس توقع داشته باشد. من از نگاه مجلس عرض می کنم.

در هر صورت دولت و مجلس باید همفکری کنند

وی در پاسخ به این پرسش که « این حرف های شما ( اینکه سه ماهه از مجلس توقع نداشته باشید) را اگر کنار شعارهای انتخاباتی بگذاریم، همگِن است؟ اگر این صحبت های شما را بگذاریم کنار آمار کسانی که برای اولین بار مجبور به دزدی شدند، چرا که معاششان را نتوانستند تامین کنند، اگر حرف های شما را بگذاریم کنار اخبار کسانی که بی خانمان شدند، کسانی که به حاشیه شهر رانده شدند، بالای پشت بام نشین شدند، آیا اگر کنار خشونتی بگذاریم که از فرط فقر در جامعه افزایش یافت، شما هنوز به مجلس و خودتان حق می دهید که تعامل کنید تا آرام آرام اوضاع بهبود پیدا کند؟ » اظهار کرد: در هر صورت دولت و مجلس باید بنشینند و برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور همفکری کنند.

اگر کارهایمان نتیجه داشت شما می دیدید و نمی پرسیدید

کارنامی به این پرسش که « سه ماه برای این گفتگو و همفکری فرصت بود و شما می گویید انجام دادید. مثلا گفتید وزیر اقتصاد و نفت و رییس بانک مرکزی با آقای قالیباف به توافقات خوبی رسیده اند. نتیجه این توافقات برای مردم چه است؟ آن را بگویید.» پاسخ داد: نتیجه را باید به زودی اعلام کنیم. بهرحال نتیجه را باید پیگیری کرد. نتیجه چه شد؟ اگر نتیجه داشت که شما این حرف را به من نمی زدید. نتیجه تا الان نداشت. ما می خواهیم نتیجه بگیریم.

آثار کار ما را سال آینده می بینید

وی در پاسخ به این پرسش که « جواب شما به مردمی که الآن نان و خانه ندارند این است که نتیجه نداشت؟» بیان کرد: مجلس چهار ماه است سر کار است. مجلسی که چهار ماه است سرکار آمده پاسخگوی سابقه چهل سال باشد. اگر توقع دارید من گزارش کار بدهم. در حد چهار ماه جواب می دهم . در این چهار ماه چهار یا پنج تا طرح آماده کردیم. مقام معظم رهبری فرمودند این طرح ها باید کارشناسی شود. یک لایحه مسکن در کمیسیون عمران مطرح است. بن خرید کالا در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح است. انبساط بودجه ای هم جزو طرح هایی است که مطرح است. همه این بحث ها بحث هایی است که شما آثار آن را یکسال بعد خواهید دید. حداقل از نظر عملکردی که این مجلس دارد. بله، مشکلات زیادی وجود دارد. ما هم مثل مردم هستیم. در بین مردم هستیم. در بین آنها زندگی می کنیم. امروز شرایط سخت است.

مشکل اجاره خانه ندارم ولی مشکل مردم برای من هم هست

کارنامی به این پرسش که « آیا امروز شما هم مشکل اجاره خانه دارید؟ » پاسخ داد: نه من مشکل اجاره خانه ندارم ولی مشکل اجاره خانه مردم مشکل من هم هست. من خادم و فرزند این مردم هستم. من جدای از این مردم نیستم. شما می توانید صادقانه بنویسید که علی کارنامی، نماینده ساری گفت « چون من در تهران خانه ندارم، هر شب خانه یکی از فامیل هایم می خوابم» . من نماینده مجلس ۸۰ میلیون مردم هستم، به خاطر همین مشکلاتی که شما می گویید، واقعا در تهران خانه ندارم. فقیر نیستم اما خانه ندارم. یک خانه در ساری دارم. اگر آن را بفروشم، زن و بچه ی من آنجا باید چه کار کند. برای همین شبی خانه یک نفر می خوابم. امشب می روم خانه پسر عمه ام، فردا می روم خانه پسر داییم می خوابم.

منبع: رکنا

66

نظرات 44
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
جانباز آتش به اختیار 3 2 پاسخ 1399/7/6 -12:39

پنج میلیون رای دادن یعنی شما نماینده حد اکثر پنج میلیون نفری نگو هشتاد میلیون

یه کسی 3 0 پاسخ 1399/7/6 -12:36

خدایا یه عقلی به اینها بده که مردم رو ..... فرض نکنن و یه پولی هم به ما بده

بینام 5 0 پاسخ 1399/7/6 -12:04

خبر فوری لطفا بعد از اتمام دوره نمایندگی در مورد تعداد خانه هایی که به مالکیت ایشان درآمده هم گزارش بده.

هموطن 4 1 پاسخ 1399/7/6 -11:43

آخ آخ آخ این یکی ناله میکنه خونه تهران میخواد وای بحالون شد

بسیجی 2 2 پاسخ 1399/7/6 -10:28

همه ایرانی فدای شما مسئولین با برکت. مخالفانتان اعدام باید گردند

فقر 3 1 پاسخ 1399/7/6 -10:28

اگه خیلی اذیت میشی . بیا جامونو عوض کنیم

پزشک سهمیه ای 4 0 پاسخ 1399/7/6 -10:27

واقعا این مزخرفاتو کسی هم بارو میکنه؟

ایرانی 13 0 پاسخ 1399/7/6 -09:46

مانند جوانان شهرستانی که برای مسافرکشی به تهران می آیند و شبها در ماشین میخوابند ؛ تو هم تا خانه پیدا میکنی چند شب در ماشین دنا پلاست بخواب !!!!!!!!!

کمند 14 0 پاسخ 1399/7/6 -09:36

دیگه زمان این سیاه بازی ها گذشته داداش دیر جنبیدی. خودتی

علی 9 1 پاسخ 1399/7/6 -09:25

مردم ایران نماینده ای ندارند بیخود نگو نماینده 80 میلیونم نماینده خودتی کم چاخان کن

علی 8 0 پاسخ 1399/7/6 -08:16

به جای این حرفها و مظلوم نمایی ها لختی هایی نظام اداری مجلس و کمیسیون ها رو اصلاح کنید و تصمیمات سریع بگیرید و سازوکارهای لازم برای مهار وضعیت شرم آور ارز و دلار و مسکن فراهمکنید. این حرفها از سر بیکاری است. با این لختی که مجلس دارد فقط زمینه های سو استفاده یک مشت خونخوار را فراهم میکند.

عصمت طلب 13 1 پاسخ 1399/7/6 -08:03

پس همین امروز فرداست که از خجالت پسر عمه و.. . در می آیید و هرکدوم رو صاحب خونه وزندگی تو زعفرانیه ، باستی هیلز و غیره می فرمایید ، ایکاش پسر دایی من نماینده بود و شب ها میومد خونه مون میدونستم باهاش به کجاها برسم

تهرانی 8 0 پاسخ 1399/7/6 -06:54

والا ما۲۰ سال تهران زندگی میکنیم هم خونه نداریم و مستاجریم. به لطف حقوق کارمندی و افزایش چند صدرصدی خونه . وعدم ارائه وضع قانون درست از طرف نمایندگان..

طاهره 9 0 پاسخ 1399/7/6 -04:06

بیچاره فامیلت که هرشب رو سرشون خراب میشی ....میرفتی درس میخوندی یک کار خوب پیدا میکردی تا اینجوری نشی

هوشنگی 5 0 پاسخ 1399/7/6 -01:03

ای مظلوم تمام دوران .ای بی خانمان .ای پدر پرین .ای کسی که حقش را خوردن.

خلیل 6 1 پاسخ 1399/7/6 -00:19

تا اونجایی که از مجلس های قبلی مرسوم بوده خود نماینده های شهرها می امدند هتل هویزه مستقر می شدند تا خانه هابی که دست نماینده های قبلی هست و برای نماینده ها اختصاص داده شده را تخلیه و تحویل بدهند اگر شما می‌فرمایید پس مشخصه که قبلی ها هنوز تخلیه نکردند و حالا چرا هتل را هم در نظر نگرفتند برای نماینده ها عجیبه چون همیشه این طبق برنامه بوده نماینده که برای تفریح تهران نمیاد باید یک مکان و جای مشخصی برای خودش و خانواده اش باشد که بتواند به کارهای مردم شهرش رسیدگی و اداره کند ضمنا چرا در بعضی از نظرات اینقدر دوستان توهین میکنند؟؟؟

انسانم آرزوست 1399/7/6 -08:29

دوست گرامی دیر گاهی است که مردم مانند آب خوردن ناسزا می گویند.وای بر ما!

ناشناس 5 0 پاسخ 1399/7/6 -00:10

خونه میخوای چکار بنده خدا تو اگه نخوای بری خونه فک و فامیل به زور می برنت ، آخه تو نماینده مجلسی و دستی می تونی به سر و روی فامیل بکشی . یادت باشه هیچ گربه ای در راه رضای خدا موش نمی گیره

آرمین 8 1 پاسخ 1399/7/5 -23:33

کلاش و کلاهبردار مظلوم نما ...من کارگر بیکار و مستاجره با هزاران درد و مشکل...دلم به حالت سوخت...میخای یارانه ام را بهت بدم...والله به حضرت عباس رو نیست سنگ پای قزوینه....اون سیصد میلیون ودیعه مسکن را چیکار کردی..

موسوی 5 0 پاسخ 1399/7/5 -23:01

اخی بمیروم سیت کاکام آواره ای

م 1399/7/6 -00:03

پول نداری عیب نیست تا 4سالت تمام بشه مایه دارت میکنند نگران نباش و......نداری خیلی بده کورنا را ..نتوانستی بفهمی

علی 8 0 پاسخ 1399/7/5 -22:48

شکسته نفسی میفرمائید جناب نماینده خونه چه قابلی داره در مقابل اینهمه زحمات شما .من معتقدم باید قانونی تصویب بشه که به هر یک از نمایندگان محترم یک عدد خانه ویلایی با حداقل 5000 متر در یکی ازمناطق شمالی شهر تهران بصورت بلاعوض تقدیم گردد ضمنا این مکانها باید حتما مبله و دارای امکانات ناقابل رفاهی شامل استخر سونا جکوزی و زمین ورزشی نیز باشد.

بنده خدا 2 0 پاسخ 1399/7/5 -22:45

رفقا هم کاری نکردند؟

دانا 1 0 پاسخ 1399/7/5 -22:35

خداوکیلی با این روش چتر بازی ، پول را جمع می کنی ما دوره دانشجویی هرشب خونه یکی از فامیل ها بودیم

خالد 4 0 پاسخ 1399/7/5 -22:09

علی آقا برگرد برو به شهر خودت تهرون شده گدا خونه دیگه خبری از پول نفت خوزستان و خلیج فارس نیست .

مهدی 4 0 پاسخ 1399/7/5 -22:07

علی آقا من خودم مشاور نماینده شهرم بودم اونم اوایل خونه نداشت اما ساکن هتل آثاره بودن،، چه هتل شیکی هم بود رفتم دیدنش،،، بعدش کم. کم صاحب خونه هم شد،،،چهار سال بعدش قبول نشد و آب تهرون به مذاقش خوش و شیرین بود موندگار شد اصلا خداحافظ روستای دور افتاده زادگاه نماینده در استان فارس،،،، سالی یه بارم به زور میاد زادگاهش،،، نترس کاکام به ویلا هم میرسی،،، نرم نرمک میرسد،،، دامادش اول سوار موتور بود حالا برو قیمت بذا رو ماشینش

فرهاد 4 0 پاسخ 1399/7/5 -21:18

جوجه را اخر پاییزمیشمارن بزار دستت به بودجه برسه چنان بلایی به سرشان میارین تا نسلهای آینده تان بی نیازمیشه صداقتتان زمانی پاکه که پولو به دست ملتتان خرج بکنین

کلاه قرمزی 3 1 پاسخ 1399/7/5 -21:01

جدی!!!

هوشی 7 1 پاسخ 1399/7/5 -20:37

بمیرم برات حضرت چاخان فیلم هندی غمگین شد .جاده را برای اختلاس پاک می کنه بنده خدا با اتوبوس ایران پیما امده تهران

لیلا 8 0 پاسخ 1399/7/5 -19:54

خانه ام بهت میدن صبر کن مردم ماشین ها رو فراموش کنند خانه هم بهت میدن نماینده انقلابی

ناشناس 13 1 پاسخ 1399/7/5 -19:49

همتون مگر200م برای اجاره درتهران نگرفتید چیکارش کردی بده یه الونک. برو توش هرشبم هوار نشو روسر فکو وفامیل

ساری 9 1 پاسخ 1399/7/5 -19:29

دنا پلاس را بگیر و خوش باش ..بگذار مردم هم کم کم بصیرت پیدا کنند

فرزین عدالت 10 3 پاسخ 1399/7/5 -18:43

از حرفای این ساروی کیجا، اینجوری معلومه که نماینده مجلس شده، که تو تهرون صاحبخونه بشه، یه جوری گردن اشو کج کرده، مثل گداها البته نه برای ۱۰۰۰ تومن بلکه یه ویلای لوکس شمال شهر البته میگه وضع ام خوبه. بابا تو که همه هم ولایتی هات تهرونن، طبق گفته هات، خوب وکیل کی شدی توی ساری، ساروی جان روی قبری که تو روضه میخونی دیگه مرده ای توش نیست. پاشو کاسه و کوزه اتو جمع کن، نمیتونی نماینده بشی، برو همون جا که امدی، اصلا چرا نماینده ساری شدی، تو که ایل و تبار ریختن تهرون، همه جا میگن ما بچه تهرونیم، تو هم میلیاردها سرمایه گدایی تو داری، بیا نماینده تهرون شو.

ناشناس 9 2 پاسخ 1399/7/5 -18:02

اگر مشكلات معيشتي مردم را مجلس نميتواند به اين زودي ها حل كند ، پس بيخود كرديد كه شعار انقلابي ميداديد ، حالا كه خرتان از پل گذشته ، براحتي ميگوييد كه ميدانيد مشكلات مردم هر روز چند برابر ميشود؟!!!!!!

ادیب 12 2 پاسخ 1399/7/5 -17:18

قبل نمایندگی باید فکر این چیزارو میکردی. این که شما خونه نداری دل ما بحالت نمیسوزه.تاااازه شدی مثل میلیون‌ها نفر ایرانی با این تفاوت که اونا از هیچ رانتی هم استفاده نمیکنن.

ناشناس 14 2 پاسخ 1399/7/5 -17:10

معنی حرف شما این است که من نماینده شده ام وبه من خانه بدهید .خیلی بی معنی است که وقتی به تکلیف الهی عمل می کردین به این موضوعات فکرمی کردین مشکل همین توجیهات است که کمر کشور را شکسته ای کاش می گفتین چون مردم مشکل مسکن دارند انتظار خانه از حکومت را ندارن زیبا تر بود خدمت که با انتظار نمی شود از سربازان یاد بگیر

فریبرز مددجو 19 1 پاسخ 1399/7/5 -17:09

دنا اتوماتیک رو بفروش باهاش پول پیش خونه جور میشه ، آخه منم حرفات و باور کردم .

ایرانی 1399/7/6 -09:47

200 میلیون پول پیش خانه گرفته !!!!!!

ایرانی 16 1 پاسخ 1399/7/5 -17:07

مردم خسته اند از وعده و وعید. خسته اند از بی تدبیری، مشکلات هر روز نسبت به روز قبل بیشتر خدایا خودت رحم کن

جواد 15 2 پاسخ 1399/7/5 -17:06

نگران نباشید در طی دو سال اینده از مال مردم انقدر دزدی خواهید کرد که نمیتوانید خرج کنید خوب جایی سرمایه گذاری کردید روی جیب مردم

سامان ولایی 15 2 پاسخ 1399/7/5 -17:05

اشالله تا دو هفته دیگه می گیری داداش تو زعفرانیه پسیاننگران نباش

هامون 19 1 پاسخ 1399/7/5 -16:58

دقیقا متوجه نشدم بعد از ماشین ، حالا خونه میخایید ؟ چیز دیگه لازم ندارید !؟

احمدمحمدی 14 2 پاسخ 1399/7/5 -16:58

راست میگی آقاعلی بابا چون عضوهمه هیت مدیره شرکت ها هستی وبهترین هتل هادرخدمت شماست ؟!

احمد 1399/7/6 -09:48

چغندر بیشتر خاصیت دارد

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
آمار بگیرید پروفسور سمیعی چندتا فالوور دارد و آقایی که ترکیبی می‌زند، چند تا/ خدا را شکر می‌کنم که جزو بازماندگان سال ۹۸ هستم/ چرا مهر کمدی روی من می‌زنید؟
به آقای روحانی رای دادم، هوادارانم حق دارند بلاکم کنند / فکر می‌کردم کرونا برای همسایه است
سردبیر لوبلاگ: آمریکا آماده ورود به جنگ داخلی با اشاره ترامپ/ شواهد نگران کننده ای وجود دارد/ اگر ترامپ نتیجه انتخابات را نپذیرد چه اتفاقی می‌افتد؟
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
عادی سازی روابط با اسرائیل؛ زمینه ساز جنگ بزرگ در خاورمیانه بعد از انتخابات 2020؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد
ماجرای یک بدهی 40 ساله/ انگلیس واقعا می‌خواهد میلیون‌ها پوند به ایران بدهد؟