ایرادات شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت؛ نمی‌توان به حریم خصوصی خانواده امر و نهی کرد


11 شهریور 1400 - 10:30
613006cc30bcf_613006cc30bdf
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم گفت: بیش از هر محدوده‌ای، نمی‌توان به حریم خصوصی و آنچه مطلوب اعضای خانواده است امر و نهی کرد.

اشرف گرامی زادگان درباره طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" و اثر آن بر افزایش فرزندآوری اظهار کرد: این طرح بسیار کلی است و دستگاه‌های اداری و اجرایی زیادی در کشور را برای رسیدن به هدف طرح بسیج کرده است. با شناختی که از حجم وظایف دستگاه‌های اداری دارم، انجام این وظایف به سختی عملیاتی می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه با مطالعه متن طرح در می‌یابید پیشنهاداتی برای  تشویق و ترغیب افراد ارائه کرده است، افزود: باید در مورد محدودیتهای مطرح در طرح و برخی ممنوعیت‌ها توجه بیشتری شود. فراموش نشود احترام به حریم خصوصی باید سرلوحه امور قرار گیرد. موضوع مهم، بارداری زنان است که به عنوان مادر باید از عهده پرورش فرزند برآیند.

وی معتقد است که سابقا، اکثر زوجین با خانواده همسر زندگی می‌کردند و وجود والدین زوجین کمک موثری در اداره کودکان بود و این در حالی است که اکنون با تغییر سیستم خانواده در کشور و مستقل بودن زوجین چگونه می‌توان از ابعاد کمی و کیفی از زنان حمایت کرد؟.

گرامی زادگان با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان، ادامه داد: اگر قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 اجرایی و مسئله مسکن و اشتغال جوانان که از دغدغه‌های مهم جوانان کشور است فراهم می‌شد؛ آیا آنها خواهان فرزند نبودند؟، قانونی که بیان شد اگر اجرایی می‌شد این همه زمان صرف موازی کاری‌ها و تکرار این تدوین‌ها نبود.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم با اشاره به تحت الشعاع قرار گرفتن غربالگری در این طرح و با تاکید بر اینکه باید به تخصص اهمیت داد، خاطر نشان کرد: موضوع سلامت فرزند است و اضافه بر آن سختی وظایفی است که یک مادر با فرزند آسیب دیده خود پیدا می‌کند. کمی پای صحبت مادران بنشینید تا ببینید چگونه عمر و جوانی خود را باید صرف فرزند ناتوان خود بکند. باید به پزشک متخصص اجازه داد که با درخواست والدین، اعلام نظر کند. پذیرش والدین مهم است. ضمنا قانونگذاران توجه کنند که سیاست افزایش جمعیت بر دو مبنای کمی و کیفی بنا نهاده شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق با این طرح ممکن است پزشکان لزوم غربالگری را تشخیص دهند اما به دلیل احتمال کاذب بودن نتیجه غربالگری و در نهایت مجرم شناخته شدن، از اعلام نظر خودداری کنند؟، گفت: بی‌شک این محدودیتها روی اظهار نظر متخصصان تاثیر می‌گذارد. قانونگذار باید غربالگری را با توجه به مسائل گفته شده، بدون هیچ فشاری به پزشک واگذار کند. پزشکان نیز دارای نظامی هستند که پاسخگو خواهند بود. از این رو فرد متخصص باید به تشخیص خود اطمینان پیدا کند و سپس اعلام کند.

این حقوقدان همچنین در خصوص ثبت اطلاعات درخواست کننده غربالگری در سامانه‌ای مخصوص مطابق با این طرح و امکان ایجاد نوعی بی اعتمادی و اضطراب در زنان، تصریح کرد: باید بررسی کرد که  قانونگذار این اطلاعات را به چه هدفی ثبت و ضبط می‌کند. البته داشتن شناسنامه پزشکی جهت هر فردی در جامعه ضرورت دارد ولی در سامانه ای که افراد آن را حریم خصوصی می‌دانند باید با رضایت صورت گیرد.

وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷۱ این طرح مبنی بر اینکه نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلف‌اند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی کرده و به مراجع قضائی معرفی کنند، گفت: در فکرم که چرا در مسئله طرح جوانی و جمعیت وجود این نیروها ضرورت دارد و هنوز به جواب نرسیده ام. حال آن که وظایف هر دستگاه مشخص است.

گرامی‌زادگان در پایان سخنان خود تاکید کرد: شورای نگهبان به طرح جوانی و جمعیت موارد ابهامی فراوانی را با عنوان ایراد ذکر کرده است.  این ابهامات برای اجرایی شدن طرح بسیار مهم است و روشن شدن آن می‌تواند منجر به شفافیت و اقدامات آتی شود.  

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم گفت: بیش از هر محدوده‌ای، نمی‌توان به حریم خصوصی و آنچه مطلوب اعضای خانواده است امر و نهی کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

613006cc30bcf_613006cc30bdf
11 شهریور 1400 - 10:30

اشرف گرامی زادگان درباره طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" و اثر آن بر افزایش فرزندآوری اظهار کرد: این طرح بسیار کلی است و دستگاه‌های اداری و اجرایی زیادی در کشور را برای رسیدن به هدف طرح بسیج کرده است. با شناختی که از حجم وظایف دستگاه‌های اداری دارم، انجام این وظایف به سختی عملیاتی می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه با مطالعه متن طرح در می‌یابید پیشنهاداتی برای  تشویق و ترغیب افراد ارائه کرده است، افزود: باید در مورد محدودیتهای مطرح در طرح و برخی ممنوعیت‌ها توجه بیشتری شود. فراموش نشود احترام به حریم خصوصی باید سرلوحه امور قرار گیرد. موضوع مهم، بارداری زنان است که به عنوان مادر باید از عهده پرورش فرزند برآیند.

وی معتقد است که سابقا، اکثر زوجین با خانواده همسر زندگی می‌کردند و وجود والدین زوجین کمک موثری در اداره کودکان بود و این در حالی است که اکنون با تغییر سیستم خانواده در کشور و مستقل بودن زوجین چگونه می‌توان از ابعاد کمی و کیفی از زنان حمایت کرد؟.

گرامی زادگان با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان، ادامه داد: اگر قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 اجرایی و مسئله مسکن و اشتغال جوانان که از دغدغه‌های مهم جوانان کشور است فراهم می‌شد؛ آیا آنها خواهان فرزند نبودند؟، قانونی که بیان شد اگر اجرایی می‌شد این همه زمان صرف موازی کاری‌ها و تکرار این تدوین‌ها نبود.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم با اشاره به تحت الشعاع قرار گرفتن غربالگری در این طرح و با تاکید بر اینکه باید به تخصص اهمیت داد، خاطر نشان کرد: موضوع سلامت فرزند است و اضافه بر آن سختی وظایفی است که یک مادر با فرزند آسیب دیده خود پیدا می‌کند. کمی پای صحبت مادران بنشینید تا ببینید چگونه عمر و جوانی خود را باید صرف فرزند ناتوان خود بکند. باید به پزشک متخصص اجازه داد که با درخواست والدین، اعلام نظر کند. پذیرش والدین مهم است. ضمنا قانونگذاران توجه کنند که سیاست افزایش جمعیت بر دو مبنای کمی و کیفی بنا نهاده شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق با این طرح ممکن است پزشکان لزوم غربالگری را تشخیص دهند اما به دلیل احتمال کاذب بودن نتیجه غربالگری و در نهایت مجرم شناخته شدن، از اعلام نظر خودداری کنند؟، گفت: بی‌شک این محدودیتها روی اظهار نظر متخصصان تاثیر می‌گذارد. قانونگذار باید غربالگری را با توجه به مسائل گفته شده، بدون هیچ فشاری به پزشک واگذار کند. پزشکان نیز دارای نظامی هستند که پاسخگو خواهند بود. از این رو فرد متخصص باید به تشخیص خود اطمینان پیدا کند و سپس اعلام کند.

این حقوقدان همچنین در خصوص ثبت اطلاعات درخواست کننده غربالگری در سامانه‌ای مخصوص مطابق با این طرح و امکان ایجاد نوعی بی اعتمادی و اضطراب در زنان، تصریح کرد: باید بررسی کرد که  قانونگذار این اطلاعات را به چه هدفی ثبت و ضبط می‌کند. البته داشتن شناسنامه پزشکی جهت هر فردی در جامعه ضرورت دارد ولی در سامانه ای که افراد آن را حریم خصوصی می‌دانند باید با رضایت صورت گیرد.

وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷۱ این طرح مبنی بر اینکه نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلف‌اند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی کرده و به مراجع قضائی معرفی کنند، گفت: در فکرم که چرا در مسئله طرح جوانی و جمعیت وجود این نیروها ضرورت دارد و هنوز به جواب نرسیده ام. حال آن که وظایف هر دستگاه مشخص است.

گرامی‌زادگان در پایان سخنان خود تاکید کرد: شورای نگهبان به طرح جوانی و جمعیت موارد ابهامی فراوانی را با عنوان ایراد ذکر کرده است.  این ابهامات برای اجرایی شدن طرح بسیار مهم است و روشن شدن آن می‌تواند منجر به شفافیت و اقدامات آتی شود.  

منبع: ایسنا

70

نظرات 26
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ناشناس 0 0 پاسخ 1400/6/12 -13:09

مهم ترین مشکل زاد آوری نگاه حکومت به خانواده است وقتی فرزندی به دنیا می آید نانش هزینه هایش مسکنش تحصیلش وهزاران مسولیت کوچک وبزرگش از قبیل دانشگاه جهیزیه هزینه سربازی هزینه ازدواج به پای پدر است وتمام امکانات را به مادر میدهند کافیست کمی تفکر کرد متوجه خواهیم شد مشکل از کجاست؟

حسنا 1 0 پاسخ 1400/6/12 -09:56

اولا وقتی میگی قبلا زوجین باخانواده همسرزندگی میکردنندکلی اختلاف هم با عروس ومادرشوهرپیش میومد...الان به صورت مستقل بهتره دوم وضعیت اقتصادحل بشه خیلی مشکلات حل میشه برنامه های کوتاه مدت مثلا برنامه پوشک شیرخشک مجانی برای فرزندسوم به بعدخوبه اجرابشه بلندمدت پول به حساب نوزادریختن برای مسکن واشتغال درآینده ....ولی مشکل بیشترحقوق زنان است وقتی خانمی بداندفرزندی که بیاوردمال خودش نیست حق حضانت نداردبعد۷سال بایدبدهدپشتوانه قانونی برای مادر کودک وجودنداردزنان سعی میکنند که فرزندنیاورند

نوید 1400/6/12 -13:01

مشکل خانمها اینه که خر وخرما رو با هم میخوان بیشتر زنها هم بچه رو میخوان وهم دریافت هزینه از پدربچه ومهریه وهم ازدواج مجدد

متین 2 0 پاسخ 1400/6/12 -09:33

شورای نگهبان نه اینکه خودشون همه بالای صد سال دارن و قدرت باروری ندارن فکر می کنن مردم هم عقیم شدن ..مملکت داریتونو عین قطر و بحرین کنین دزدی و اختلاس رو قطع کنین ببینین از هر خونه 5 تا بچه میاد بیرون یا نه

farid 0 1 پاسخ 1400/6/12 -07:11

از طالبان تقلید کنید

ط 2 1 پاسخ 1400/6/12 -03:09

خانه از بن ویرانست خواجه فکر ایوان است حتی جیوانات و پرندگان حتی هزار پا هرگا بهترین شرایط باشد زاد و ولد می کنند نگاهی به تولید مثل پردگان و زمانش گاه کنید حتی ببخشید حتی سگ برنامه داره الکیبچ دار نمی شود یکی می مرد از بینوایی یکی گفت خانم جون زردک می خواهی الله اکبر عامل بدبختی پیر جمعیت مرگ زود رس و عدم بچه دار شدن شما با انزوای دیپلگاسی و جزیره ای کردن ایران عین طالبان ساختید

حسنی 2 0 پاسخ 1400/6/12 -01:54

ایرادات شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت؛ در حیرتم با وجود این همه مشکل برای همین جمعیت موجود ( بهداشت درمان ، مسکن ، اشتغال ، تورم .......... و دهها مشکل اساسی دیگر ) ارایه این طرح بر چه مبنایی صورت گرفته ؟؟؟؟؟ یعنی شما بهتر از والدین می دونی کی وقت فرزند آوریه ؟؟؟؟ باید به شورای نگهبان افرین گفت که از طرح ایراد گرفت .

ناشناس 1400/6/12 -13:05

زیر بار همین جمعیت زاییدن حالا میگن تا سیصد میلیون رو میشه توی قفسی همچون ایران تولید کرد امان از دست این قوم احمق

جعفر غفوري نژاد 0 7 پاسخ 1400/6/11 -19:54

با همین حرفها جوانان را از فرزند اوری میترسانند همینها این بلای جمعیتی را بر سر جامعه اوردند اینها سخنان غربیها را بلغور میکنند خوب شد ریشه اینها کنده شد ایبن دانش ترجمه ای پدر مردم را در اورده

کاربر ناشناس 8 0 پاسخ 1400/6/11 -18:09

واقعا متاسفم برای شما که مارا اسیر خود کرده اید

ساچو 12 0 پاسخ 1400/6/11 -15:12

به قول ننه بزرگم: بزار اینو که زائیدیم بزرگ کنیم ، بعد .............بخوریم

ایرانی آباد و آزاد 19 0 پاسخ 1400/6/11 -13:45

غیر از رفاه و آرامش و آسایش مردم به همه چیز مردم کار دارید !!!!!!!

ناشناس 1400/6/11 -16:49

فکر کردین به فکر مردم هستند میخوان سرباز مفتی داشته باشن

هموطن 14 0 پاسخ 1400/6/11 -13:41

تا ایجاد اشتغال نشود و امنیت شغلی بدنبال در جامعه نباشد محال هر طرحی که هدفش افزایش جمعیت در جامعه منجر به شکست است

دکتر سید ابراهیمی 9 1 پاسخ 1400/6/11 -13:33

تشکر می کنیم از ملت همیشه در صحنه و ولایت مدار ایران خلایق هرچه لایق

امیر1 14 0 پاسخ 1400/6/11 -13:21

واقعا مسخره است که از جوانی بخواهی که ازدواج بکند ایا خرج زندگی را میدانی

دکتر سید 18 3 پاسخ 1400/6/11 -12:47

سگ ها هم بچه های زیادی هر سال به دنیا می آورند.

عباسی 23 0 پاسخ 1400/6/11 -12:35

وقتی یک مشت بیسواد که فقط با 4000 رای رفتن مجلس قانونگذاری میکنن نتیجه اش میشه تصویب چنین قانونهای مسخره ای که حتی دار و دسته جناب جنتی هم بهش ایراد میگیرن . دیگه ببینید اون قانون چقدر مسخره اس . با وضع این قانونهای مسخره نمیتوانید صورت مسئله را پاک کنید . بیکاری و مشکلات اقتصادی و عدم ازدواج که از مهمترین عواملکاهش جمعیت ایران است .

مکی 14 0 پاسخ 1400/6/11 -12:22

الان یک جوان ازدواج کرده و۲تافرزندهم داره.بیکار.مستاجروده هامشگل مالی.تنگی جایی که اجاره کردند.دولت چکار کرده برای این زوج؟مسئولین مربوطه بدانند.این زوج بشدت پشیمانندکه ۲تابچه دارند.ومشگل شدید مالی.ومردخونه چندسال پیش عمل پیوندکبدانجام داده.خوب اگرراست میگن بیان به این فردکمک کنند.حالا شما کمک کنید.تشویق.کنیدبرای فرزندآوری؟خوب اینزوج که هم اکنون فرزندراآورده .بسم الله کمک کنید.خواستیدصحت وسقم مسئله روشن بشه.بنده درخدمتم

هی ... 1400/6/12 -10:05

اون بحث بهزیستی در حیطه وظایف قانون گذارفرزندآوری نیست

ک 6 13 پاسخ 1400/6/11 -12:13

هر جوان را استخدام رسمی بکنید و تایید رسمی تولد ۵ فرزند را با فاصله هر ۴ سال یک فرزند از او بگیرید.مطمعن باشید که همه این کار را خواهند کرد.والا این قانون ها و طرح ها همش بی خاصیت و هدر دادن پول و وقت مسوولان است.

علی 1400/6/11 -17:57

ببند.توچه کاره هستی برا خودت طرح میدی دهه هشتادی؟؟

ناشناس 13 0 پاسخ 1400/6/11 -12:13

تعالی جمعیت یعنی سرباز مفتی واگر از این مانع گذر کرد اعتیاد وطلاق ودام مهریه وحضانت بیکاری راسامان دهید دست از سر مومنان بردارید هر کسی ادعایی دارد ابتدا مواد مخدر سربازی اشتغال ودر آمدی که کفاف زندگی مشترک ومهریه را دهد تدارک ببینید وبعد ادعا کنید

ناشناس 18 0 پاسخ 1400/6/11 -12:00

با این وضعیت اقتصادی و با این همه مشکلات، کم مونده که به حریم خصوصی مردم هم امر و نهی کنند.

ناشناس 17 0 پاسخ 1400/6/11 -11:57

اگر سلامتی کودکان برای شورا مهم بود با طرح عقیم سازی زنان معتاد موافقت می کرد. با توجه به بیکاری و بطالت نیروی کار، نیمی از جمعیت کشور، زنان، افزایش جمعیت و جوان گرایی تنها نتیجه آن جز حاشیه نشینی و افزایش بزهکاری در کشور نخواهد بود.

ناشناس 8 0 پاسخ 1400/6/11 -10:58

شما ومحدودیت نقی نقو نگو نقی

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks