رضا قاضی سعیدی بررسی کرد

دانشگاه آزاد، گوشت قربانی جناح‌های سیاسی


21 مهر 1400 - 19:02
6166fc22d3ea1_2021-10-13_19-02
مناسبات در دانشگاه آزاد اسلامی چنان اسیر سیاست و خطوط وابستگی سیاسی به جناح‌های معطوف به قدرت شده که نگاه آکادمیک و علمی برای اداره و گسترش آن به شدت مغفول مانده است.

رضا قاضی سعیدی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی با عنوان «دانشگاه آزاد اسلامی گوشت قربانی جناح‌های سیاسی» که در اختیار ما قرار داده است، نوشت:

مناسبات در دانشگاه آزاد اسلامی چنان اسیر سیاست و خطوط وابستگی سیاسی به جناح‌های معطوف به قدرت شده که نگاه آکادمیک و علمی برای اداره و گسترش آن به شدت مغفول مانده است.

تملک سیاسی این دانشگاه موجب شده  تا هزینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حاصل از سوء مدیریت موجود در اداره دانشگاه آزاد به صرفه و صلاح رقم بخورد و علیرغم تمامی نارضایتی‌های موجود، چنین استنباط و تلقی گردد که صاحب اختیار بودن در این دانشگاه و داشتن دست باز در جذب نیرو و هزینه‌های محوله برآن،  آن هم بدون هیچ گونه نظارت و شفافیت بر آنچه کاهش سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد مردم یعنی استادان، کارمندان و دانشجویان تلقی می گردد ارجح دانسته شود.

 به تعبیر دیگر در یک حساب سر انگشتی در عالم سیاست ظاهرا هزینه اداره دانشگاه آزاد اسلامی از قبل برآورده شده و سود آن چنان جذاب و قابل توجه است که ضررهایی چون بدبینی به نظام و رهبری و دین و تدین در آن ناچیز به حساب می‌آید.

 آیا قربانی کردن یک سرمایه اجتماعی عظیم و کارآمد به نام دانشگاه آزاد اسلامی پای منافع گروه، حزب، باند و جریانی خاص آن هم با هزینه کردن از مقام معظم رهبری و دفتر ایشان امری است که در سازمان‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه طراحی شده است؟ آیا هدف آن است که  آبرو و عزت اعتماد و اطمینان مردم ایران بازی شده و آن را مخدوش نمایند؟

صدای اعتراض اساتید و کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سه سال گذشته به ویژه یک سال اخیر بنا به همین دلایل مذکور یعنی بهره‌مندی از رانت بالا و کارآمدی آن برای جناحی خاص و جریانی ویژه نه تنها سرکوب شده و مورد بی اعتنائی قرار گرفته است بلکه این اعتراضات صنفی را طراحی و عملیات روانی دشمن معرفی کرده اند.

عده‌ای استاد و کارمند را که غم معاش و نان دارند را مزدور بیگانه معرفی کرده اند.  نظام اداری و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی امروزه دستخوش یک پوپولیسم کاملا هدایت شده و عوام فریبانه است.

رئیس بیگانه این دانشگاه به جای اداره آکادمیک و علمی این دانشگاه، مبتنی بر همفکری و هم افزایی علمی میان اساتید و مدیران و به تعبیری بدنه دانشگاه با راس هرم مدیریتی، به دنبال لابی قدرت در راس هرم سیاسی کشور می‌گردد و با پشتوانه افرادی خاص در این جایگاه توانسته حاشیه امنی برای خود ایجاد نموده، خویشتن را بی نیاز از هرگونه پاسخگویی و شفاف سازی و تعامل با بدنه دانشگاه ببیند.

 این ارتباط با حلقه‌های مهم قدرت برای وی سنگری مستحکم ساخته تا علی‌رغم تمامی تحصن‌ها و اعتراضات و نامه‌نگاری‌ها و گلایه‌ها از سوء مدیریت وی، او بتواند کماکان در مسند ریاست دانشگاه آزاد اسلامی باشد و بر آن تکیه بزند.

 حال این سوال مطرح است که عمر مفید چنین مدیریتی را چنین مدیرانی برای حلقه وابسته به آنها چقدر است یا به تعبیر بهتر تاریخ انقضا این محصولات ناهمگون و ناسازگار با محیط و شرایط زمان خود چه زمانی است؟

 به نظر می‌رسد هزینه نگهداری چنین مدیرانی برای سیستم چنان بالا و بالاتر خواهد رفت که خود سیستم خلاق و آفریننده آن به دنبال حذف آنها خواهد بود.

 آیا وقت آن نرسیده است که یک بار دیگر طراحان این پروژه پای سود و زیان حاصل از این فرآیند سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی بنشینند و محاسبه دقیقی صورت دهند؟ آیا اساساً با چنین نگاهی می‌توان یک مجموعه بزرگ علمی و دانشگاهی را در خاورمیانه به نحو مطلوب اداره کرد؟

آنچه مسلم است این است که سیستم فشل و ناکارآمد به فکر بازنگری آن هم از نوع اساسی در تفکرات خود و مدیران وابسته باشند.

مناسبات در دانشگاه آزاد اسلامی چنان اسیر سیاست و خطوط وابستگی سیاسی به جناح‌های معطوف به قدرت شده که نگاه آکادمیک و علمی برای اداره و گسترش آن به شدت مغفول مانده است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

6166fc22d3ea1_2021-10-13_19-02
21 مهر 1400 - 19:02

رضا قاضی سعیدی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی در یادداشتی با عنوان «دانشگاه آزاد اسلامی گوشت قربانی جناح‌های سیاسی» که در اختیار ما قرار داده است، نوشت:

مناسبات در دانشگاه آزاد اسلامی چنان اسیر سیاست و خطوط وابستگی سیاسی به جناح‌های معطوف به قدرت شده که نگاه آکادمیک و علمی برای اداره و گسترش آن به شدت مغفول مانده است.

تملک سیاسی این دانشگاه موجب شده  تا هزینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حاصل از سوء مدیریت موجود در اداره دانشگاه آزاد به صرفه و صلاح رقم بخورد و علیرغم تمامی نارضایتی‌های موجود، چنین استنباط و تلقی گردد که صاحب اختیار بودن در این دانشگاه و داشتن دست باز در جذب نیرو و هزینه‌های محوله برآن،  آن هم بدون هیچ گونه نظارت و شفافیت بر آنچه کاهش سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد مردم یعنی استادان، کارمندان و دانشجویان تلقی می گردد ارجح دانسته شود.

 به تعبیر دیگر در یک حساب سر انگشتی در عالم سیاست ظاهرا هزینه اداره دانشگاه آزاد اسلامی از قبل برآورده شده و سود آن چنان جذاب و قابل توجه است که ضررهایی چون بدبینی به نظام و رهبری و دین و تدین در آن ناچیز به حساب می‌آید.

 آیا قربانی کردن یک سرمایه اجتماعی عظیم و کارآمد به نام دانشگاه آزاد اسلامی پای منافع گروه، حزب، باند و جریانی خاص آن هم با هزینه کردن از مقام معظم رهبری و دفتر ایشان امری است که در سازمان‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه طراحی شده است؟ آیا هدف آن است که  آبرو و عزت اعتماد و اطمینان مردم ایران بازی شده و آن را مخدوش نمایند؟

صدای اعتراض اساتید و کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سه سال گذشته به ویژه یک سال اخیر بنا به همین دلایل مذکور یعنی بهره‌مندی از رانت بالا و کارآمدی آن برای جناحی خاص و جریانی ویژه نه تنها سرکوب شده و مورد بی اعتنائی قرار گرفته است بلکه این اعتراضات صنفی را طراحی و عملیات روانی دشمن معرفی کرده اند.

عده‌ای استاد و کارمند را که غم معاش و نان دارند را مزدور بیگانه معرفی کرده اند.  نظام اداری و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی امروزه دستخوش یک پوپولیسم کاملا هدایت شده و عوام فریبانه است.

رئیس بیگانه این دانشگاه به جای اداره آکادمیک و علمی این دانشگاه، مبتنی بر همفکری و هم افزایی علمی میان اساتید و مدیران و به تعبیری بدنه دانشگاه با راس هرم مدیریتی، به دنبال لابی قدرت در راس هرم سیاسی کشور می‌گردد و با پشتوانه افرادی خاص در این جایگاه توانسته حاشیه امنی برای خود ایجاد نموده، خویشتن را بی نیاز از هرگونه پاسخگویی و شفاف سازی و تعامل با بدنه دانشگاه ببیند.

 این ارتباط با حلقه‌های مهم قدرت برای وی سنگری مستحکم ساخته تا علی‌رغم تمامی تحصن‌ها و اعتراضات و نامه‌نگاری‌ها و گلایه‌ها از سوء مدیریت وی، او بتواند کماکان در مسند ریاست دانشگاه آزاد اسلامی باشد و بر آن تکیه بزند.

 حال این سوال مطرح است که عمر مفید چنین مدیریتی را چنین مدیرانی برای حلقه وابسته به آنها چقدر است یا به تعبیر بهتر تاریخ انقضا این محصولات ناهمگون و ناسازگار با محیط و شرایط زمان خود چه زمانی است؟

 به نظر می‌رسد هزینه نگهداری چنین مدیرانی برای سیستم چنان بالا و بالاتر خواهد رفت که خود سیستم خلاق و آفریننده آن به دنبال حذف آنها خواهد بود.

 آیا وقت آن نرسیده است که یک بار دیگر طراحان این پروژه پای سود و زیان حاصل از این فرآیند سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی بنشینند و محاسبه دقیقی صورت دهند؟ آیا اساساً با چنین نگاهی می‌توان یک مجموعه بزرگ علمی و دانشگاهی را در خاورمیانه به نحو مطلوب اداره کرد؟

آنچه مسلم است این است که سیستم فشل و ناکارآمد به فکر بازنگری آن هم از نوع اساسی در تفکرات خود و مدیران وابسته باشند.

منبع: انصاف نیوز

38

نظرات 5
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
امیر 1 0 پاسخ 1400/7/22 -08:21

سرمایه فعلی دانشگاه آزاد را با ترفند و حیله از جیب خانواده ها در آوردند حالا شده دستمایه اختلاف بین حضرات الهی که کوفت تون بشه

استاد دانشگاه 0 0 پاسخ 1400/7/21 -23:52

دکتر تهراچی رییس دانشگاه ازاد قبلا مشاور اقتصادی استان قدس بود و در مشهد دوستی بین ایشان و چند نفر در دانشگاه امام رضا ایجاد شد بعد از اینکه رییس دانشگاه ازاد شدند دوست خود اقای دکتر سروری را رییس دانشگاه ازاد مشهد کردند کسی که تا قبل از ان داخل دانشگاه ازاد مشهد نیامده بود رییس فعلی دانشگاه ازاد مشهد نیز عضوهیئت علمی دانشگاه امام رضا هست این انتصابات توهین اشکارا به استادان دانشگاه ازاد مشهد است که از بین 500 دکتر و عضو هیئت علمی یک نفر شایستگی ریاست دانشگاه را ندارد

علی 0 0 پاسخ 1400/7/21 -22:06

به سر فصل خوبی اشاره شده است دانشگاه ازاد دچار سیاست زدگی شده است و در دست جناههای سیاسی در حال چرخش است و در این بین دانشجویانی که در دانشگاه ازاد قبول شده اند و در حال تحصیل هستند و یا فارغ التحصیل شده اند حال که خبر فوری به دانشگاه ازاد وارد شده. بد نیست از نگاه کاوشگرانه به ان پرداخت بهر حال این مجموعه بعد از انقلاب و شرائطی تاسیس گردید انهم با بهترین امکانات از نظر فضا و کلاسهای درسی مناسب و از طرفی اساتید خوبی در دانشگاه در حال تدریس می باشند تنها مشکلی که در دانشگاه با ان مواجه هستیم یک کمی حقوق پرداختی به اساتید و نبود نظارت به سیستم اموزشی منظورم در دانشگاه ازاد دروس کامل داده نمی شود هیچگونه نظارتی بر چه مقدار باید درس داده شود پایه دانشجویان خصوصا مهندسی از لحاظ ریاضی بسیار ضعیف است و هیچ درس ریاضی بطور کامل تدریس نمی شود؛؛؛ حال با همه این امکانات دانشگاهی و سیستم اموزشی چه باید بکنیم بهترین روش ابتدا بعضی مکانهای امزشی کوچک در شهرستانها و یا روستاها باید تعظیل نمود و انها را در جاهایی که امکانات اموزشی و نزدیکی به استانها دانشگاهای ازاد را کاهش داد مثلا دانشگاه ازاد ساوه با امکانات بسیار خوب از هر لحاظ توسعه یابد و مجوعه های اطراف استان مرکزی اشتیان و... جمع اوری شود

علیرضا افتخاری 0 5 پاسخ 1400/7/21 -21:05

دانشگاه ازاد تا الان بدهی های هزینه انتخابات ریاست جمهوری میر حسین موسوی در دوران فتنه را پرداخت ننموده به دستورمرحوم هاشمی رفسنجانی کلیه هزینه انتخابات فتنه ۸۸ بر عهده دانشگاه آزاد اسلامی بود.

ایران 3 1 پاسخ 1400/7/21 -20:58

دانشگاه آزاد غیر اسلامی کلا برچیده شود بهتره. چرا که نه کیفیت آموزشی بالایی دارد. نه سطح بالای علمی دارد. نه رتبه های خوب در آن درس میخونن. نه جایی استخدامشون می کنن. فقط از بچه های مردم پول خون باباشو میگیره و بس. . من چیزایی از دفاع بچه های تحصیلات تکمیلی به چشم دیدم که روم نمیشه بگم. انگار یه مکانیه که فقط مدرک کپی می کنه. و به بچه ها شان و شخصیت کاذب میده. کلا جمعش کنن بهتره والا. اینجوری بچه ها تکلیف خودشون رو میدونن. یا دانشگاه های خوب قبول میشن یا میرن دنبال حرفه و مهارت نه اینکه چهار سال، شش سال و یا ده سال در آن درس بخونن بعد با مدرک دکترا بشن راننده تاکسی.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks